Połącz się z nami

Kościół

Jake są przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego? Sprawdź koniecznie co to jest zdolność konsensualna

Opublikowano

dnia

Małżeństwo, także to sakramentalne, jest zawsze umową, kontraktem pomiędzy dwoma osobami. Sprawdź koniecznie co to jest zdolność konsensualna i jak uniknąć wad formy zawarcia sakramentu małżeństwa.

Marta Jacukiewicz w rozmowie z Michałem Poczmańskim:

Panie Mecenasie, kiedy można orzec, że małżeństwo jest nieważnie zawarte?

Aby orzec, że małżeństwo jest nieważnie zawarte należy określić właściwą podstawę prawną, zgodną z przepisami prawa kanonicznego. Są one opisane w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku podzielone na 3 główne części: I cz. – Przeszkody zrywające, II cz. – Wady formy zawarcia sakramentu małżeństwa, III cz. – Wady zgody małżeńskiej.

Zacznijmy od pierwszej części – Przeszkody zrywające…

Pierwsza grupa jest najłatwiejsza do scharakteryzowania. Składa się z 12 podstaw dokładnie określonych przez prawodawcę kościelnego. Są to m. in. przeszkoda wieku – gdzie małżeństwo może być zawarte przez osobę, która osiągnęła określony wiek. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że sam Kodeks – prawo całego Kościoła określa ten wiek na 16 lat w przypadku mężczyzn i 14 lat w przypadku kobiet. Dopiero Konferencja Episkopatu Polski dostosowała ten wiek do naszego lokalnego prawa i zwyczaju zrównując wiek do małżeństwa kościelnego z wiekiem jaki jest niezbędny do zawarcia małżeństwa cywilnego w Polsce. Przeszkoda węzła małżeńskiego – bigamia jest zakazana, czy przeszkoda pokrewieństwa, nie mogą zawierać ze sobą małżeństwa osoby zbyt blisko spokrewnione –  w linii bocznej aż do IV stopnia pokrewieństwa.

Kiedy możemy mówić o wadach formy zawarcia sakramentu małżeństwa?

Druga grupa występuje w Polsce bardzo rzadko. Wada formy kanonicznej występuje, gdy niedochowana zostanie jakaś część procedury. Generalnie co do zasady zwyczajna forma kanoniczna wymaga obecności odpowiedniego świadka urzędowego, czyli księdza wyposażonego w odpowiednie uprawnienia i delegację ordynariusza miejsca oraz dwóch innych świadków. Ponieważ w Polsce łatwo jest zadbać o to, żeby dostarczyć i sprawdzić całą dokumentację, dlatego tego typu sprawy w zasadzie nie występują.

Trzecia część Kodeksu Prawa Kanonicznego mówi o wadach zgody. Jest to jeden z najczęstszych powodów do stwierdzenia nieważności małżeństwa?

Większość spraw toczących się w sądach kościelnych dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa wiąże się z wadą zgody wyrażonej przez jednego bądź nawet dwóch małżonków. Małżeństwo, także to sakramentalne, jest zawsze umową, kontraktem pomiędzy dwoma osobami. Aby zawrzeć umowę, podobnie jak w prawie cywilnym, strony umowy, małżonkowie muszą wyrazić zgodę w sposób świadomy i dobrowolny, i równoczesny. Podobnie jak w prawie cywilnym strony umowy muszą mieć zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. W prawie kościelnym mówimy o zdolności konsensualnej.

Które osoby nie mają zdolności konsensualnej?

Zdolności konsensualnej mogą nie mieć na przykład osoby chore psychicznie na przykład na schizofrenię lub osoby, które podczas wyrażenia zgody małżeńskiej są pozbawione świadomości, są pod znacznym wpływem alkoholu lub narkotyków.

Czyli również na przykład uzależnienie od alkoholu…

Stwierdzenie nieważności małżeństwa może także zachodzić, gdy jedna ze stron jest uzależniona od alkoholu, narkotyków, ale także zakupów, pracy, czy rodzica. Wtedy nie jest w stanie podjąć i wypełniać obowiązków małżeńskich, uniemożliwia jej to choroba.

Zdarzają się także przypadki kiedy ktoś kogoś zmusza do ślubu…

Do  stwierdzenia nieważności małżeństwa może dojść również wtedy, gdy jedna ze stron nie wyraziła swojej woli w sposób wolny. Na przykład skłamała, że chce zawrzeć małżeństwo, a tak naprawdę oszukiwała, symulując zawarcie małżeństwa. Często bywa też tak, że osoba nie może wyrazić swojej woli w sposób wolny, bo jest przez kogoś zmuszana, szantażowana lub zastraszana. Taka sytuacja również oczywiście powoduje, że małżeństwo jest nieważnie zawarte.

A co w sytuacji, kiedy ktoś celowo zataja coś przed przyszłym współmałżonkiem?

Zdarza się również, że ktoś specjalnie zataja jakąś swoją cechę, swój przymiot, bo wie, że gdyby druga strona o nim wiedziała nie chciałaby zawrzeć małżeństwa. Jest to tak zwany błąd co do przymiotu osoby spowodowany podstępem.

Marta Jacukiewicz
redakcja@radiodeon.com

źródło: deon.pl
foto: flickr/Katsu Nojiri

Michał Poczmański – absolwent Wydziału Prawa Kanonicznego (specjalizacja kanoniczno-cywilna) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, autor poradnika na temat prawa kanonicznego pt.: „Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Jak przygotować skargę powodową?”. Od 2009 roku pracuje jako prawnik-kanonista wykorzystując zdobytą wiedzę w procesach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Kościół

Budynki na całym świecie zapłonęły na czerwono na cześć prześladowanych chrześcijan

Opublikowano

dnia

Autor:

Budynki, pomniki i setki kościołów na całym świecie zapłonęły czerwonym kolorem na cześć prześladowanych chrześcijan cierpiących za wiarę. Tydzień demonstracji, który odbył się w dniach 19–26 listopada, nazywany „Czerwonym Tygodniem” odbywa się od 2015 r. „Chrześcijanie są dzisiaj o wiele bardziej prześladowani niż to było w początkach chrześcijaństwa” podkreśla Ojciec Paweł Kosiński SJ.

Akcja została zorganizowana przez chrześcijańską grupę pomocową Aid to the Church in Need International (ACN). W tym roku kilka specjalnych wydarzeń w związku z Czerwonym Tygodniem miało na celu uwydatnić trudną sytuację prześladowanych chrześcijan na Bliskim Wschodzie, w Azji, Ameryce Łacińskiej, Indiach i Afryce.

Wg rzeczniczki ACN, Marii Lozano, wyzwania stojące przed chrześcijanami w wielu częściach świata rosną.

Według opublikowanego w czerwcu Raportu ACN na temat wolności religijnej za rok 2023 ponad połowa światowej populacji mieszka w krajach, w których w ciągu ostatniego roku miały miejsce poważne naruszenia wolności religijnej.

W raporcie ACN stwierdzono, że „intensywne prześladowania stały się bardziej dotkliwe i skoncentrowane, a bezkarność wzrosła”. „Następuje ogromna erozja powszechnego prawa do wolności religijnej i uważamy, że nie może to pozostać niezauważone” – stwierdziła Lozano.

Globalny świadek

Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, kilka zamków na Słowacji, budynek austriackiego parlamentu i katedra św. Patryka w Melbourne w Australii to tylko niektóre z wielu znaczących i historycznych zabytków podświetlonych na czerwono na cześć współczesnego chrześcijanina męczenników i prześladowanych wiernych na całym świecie.

Jak wynika z komunikatu prasowego ACN Italy, wiele budynków Watykanu oraz kilka budynków i atrakcji włoskiego rządu w Rzymie, w tym Koloseum, również zostało oświetlonych na czerwono.

Pierwsza demonstracja Czerwonego Tygodnia miała miejsce w 2015 r., kiedy ACN Brazylia oświetliła na czerwono ogromną statuę Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro na cześć prześladowanych chrześcijan w Iraku.

Wg ACN kolor czerwony „przywołuje kolor krwi przelanej przez miliony [chrześcijańskich męczenników]”.

W tym roku w wydarzeniach Czerwonego Tygodnia zaplanowanych w kilkunastu różnych krajach wzięło udział ponad 10 000 osób. Kolejne miliony widziały, jak budynki i pomniki podświetlą się na czerwono.

W środę ACN UK zorganizowała specjalną Mszę św. w katedrze św. Jerzego w Southwark na cześć cierpiącego Kościoła w Afryce. Mszę odprawił nuncjusz apostolski w Wielkiej Brytanii abp Miguel Maury Buendia.

Organizatorzy rozpoczęli także akcję odmawiania 100 000 dziesiątek różańca za Afrykę oraz zbiórkę funduszy dla prześladowanego Kościoła afrykańskiego.

Źródło: cna
Foto: YouTube, FB Jana Góra
Czytaj dalej

News USA

Prokurator Generalny Oklahomy próbuje zablokować pierwszą katolicką szkołę społeczną

Opublikowano

dnia

Autor:

Prokurator generalny Oklahomy złożył pozew przeciwko pierwszej w kraju społecznej szkole religijnej, twierdząc, że jej utworzenie narusza stanową i federalną ochronę wolności religijnej. Szkoła odpowiedziała, że pozew źle interpretuje prawo dotyczące wolności religijnej, a jej przedstawiciele mają nadzieję, że placówka będzie mogła funkcjonować. O przykładzie dyskryminacji katolickiej placówki, mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

Prokurator generalny stanu Oklahoma Gentner Drummond ogłosił 20 października, że złożył pozew przeciwko Wirtualnej Szkole Czarterowej Oklahomy w związku z zatwierdzeniem utworzenia Szkoły im. Św. Izydora, która byłaby pierwszą w kraju religijną szkołą społeczną.

Drummond złożył pozew do Sądu Najwyższego Oklahomy, a jego twierdzenie koncentruje się na wolności religijnej.

„Członkowie zarządu, którzy zatwierdzili tę umowę, naruszyli wolność religijną każdego mieszkańca Oklahomy, zmuszając nas do finansowania nauk określonej sekty religijnej z naszych podatków” – oświadczył Drummond, Republikanin.

„Dzisiaj mieszkańcy Oklahomy są zmuszani do finansowania katolicyzmu” –stwierdził Prokurator Generalny stanu. „Ze względu na precedens prawny stworzony przez działania Zarządu, jutro możemy być zmuszeni do finansowania radykalnych nauk muzułmańskich, takich jak prawo szariatu… Jest to rażące naruszenie naszej wolności religijnej”.

Zarząd Szkoły św. Izydora odpowiedział m.in.:

„W pozwie Prokurator Generalny Drummond używa języka strachu i dyskryminacji, wypacza prawo dotyczące wolności religijnej nie do poznania i ignoruje bardzo realne sukcesy szkół wyznaniowych w naszym kraju. Niestety, próbuje on także nastawić przeciwko sobie ludzi różnych wyznań.”

„Wolność religijna dla wszystkich jest kamieniem węgielnym naszego społeczeństwa”.

Gubernator Oklahomy Kevin Stitt, zwolennik wyboru szkoły, nie zgodził się z poglądami Prokuratora Gentnera Drummonda i nazwał pozew „politycznym chwytem”.

Oklahoma Statewide Virtual Charter School Board zatwierdziła umowę ustalającą warunki funkcjonowania szkoły 9 października. Wcześniej, 5 czerwca, rada przyjęła wniosek archidiecezji Oklahoma City i diecezji Tulsa w sprawie założenia szkoły.

Szkoła ma zostać otwarta jesienią 2024 r. i będzie obejmowała klasy K-12, do których początkowo przyjmie około 500 uczniów. Szkoła miałaby być bezpłatna i finansowana przez stan.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ustalił, że szkoły religijne mogą otrzymywać fundusze rządowe w postaci dotacji i programów bonów szkolnych. Nie musi to koniecznie oznaczać, że szkoła finansowana ze środków publicznych może promować określoną religię, co stanowi sedno pozwu.

 

Źródło: cruxnow
Foto: YouTube, istock/doidam10/
Czytaj dalej

Kościół

YouTube usunął popularny kanał katolicki, bezpodstawnie oskarżając go o oszustwo

Opublikowano

dnia

Autor:

Popularny katolicki kanał YouTube, prowadzony przez wspólnotę religijną znaną jako “Home of the Mother”, został usunięty 3 listopada z powodu rzekomego naruszenia zasad platformy dotyczących spamu, oszukańczych praktyk i oszustw. O tym, że media społecznościowe takie jak YouTube nie są obiektywne mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

Kanał zatytułowany „HM Television (English)” był najbardziej znany z niezwykle popularnego filmu dokumentalnego „Wszystko albo nic”.

Film opowiada historię siostry Clare Crockett, młodej irlandzkiej zakonnicy, która porzuciła karierę aktorską, aby rozpocząć życie zakonne i zginęła w trzęsieniu ziemi podczas służby w Ekwadorze w 2016 roku. Dokument miał miliony wyświetleń, zanim został usunięty wraz z setkami filmów dostępnych na tym kanale.

Siostra Kristen Gardner, członkini Zgromadzenia Sióstr Służebnic Domu Matki i autorka książki o życiu s. Clare Crockett, powiedziała CNA, że siostry były szczególnie zasmucone usunięciem filmu dokumentalnego.

Mimo że społeczność religijna odwołała się od tej decyzji, Gardner twierdzi, że kanał pozostaje usunięty.

Według Kristen Gardner apostolat ten skierowany jest przede wszystkim do młodych ludzi, rodzin i dzieci i zrodził się z pragnienia wnoszenia wkładu w nową ewangelizację. YouTube, będący własnością Google, nie powiadomił ani nie ostrzegł, że kanał narusza jego zasady przed usunięciem „HM Television”.

EUK Mamie natychmiast odwołała się od decyzji o usunięciu i otrzymała szybką odpowiedź z YouTube.

“Home of the Mother” zaprzeczył, jakoby treści kanału naruszały jakiekolwiek zasady YouTube.

Kanał nie wykorzystywał swoich filmów, aby kogokolwiek oszukać ani na nich nie zarabiał, ponieważ HM Television-EUK Mamie nigdy nie miała zamiaru osiągać korzyści ekonomicznych, ale ewangelizować.

Od tego czasu społeczność utworzyła nowy anglojęzyczny kanał YouTube zatytułowany „HM Television (International)”. Nowy kanał ma obecnie tylko 286 subskrybentów. Społeczność także opublikowała film „Wszystko albo nic” na swoim kanale “Home of the Mother”  i ma on obecnie 7000 wyświetleń.

Dla religijnej społeczności najsmutniejszą kwestią w tej sprawie była utrata wielu komentarzy osób dzielących się swoimi świadectwami i historiami.

„Codziennie ludzie przesyłali świadectwa, zarówno pisemne, jak i ustne, o wielkim duchowym dobru otrzymanym dzięki temu dokumentowi” – oświadczył Home of the Mother.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube, Facebook
Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Kalendarz

czerwiec 2015
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Popularne w tym miesiącu