Połącz się z nami

News USA

CDC nie widzi przeszkód w karmieniu piersią po zmianie płci. Lekarze podnoszą alarm

Opublikowano

dnia

Na oficjalnej stronie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom opublikowano porady dla osób transpłciowych i niebinarnych, dotyczące karmienia piersią niemowląt. Zawierają one informacje dla tych, którym usunięto znaczną część piersi podczas operacji zmiany płci lub dla biologicznych mężczyzn przyjmujących hormony w celu zwiększenia piersi. Wielu lekarzy ostrzega przed skutkami związanymi ze zdrowiem dziecka.

Kilku lekarzy skrytykowało wytyczne zamieszczone przez Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom CDC twierdząc, że agencja nie oceniła ryzyka, jakie stwarza dla dzieci picie mleka wytwarzanego przez leki hormonalne stosowane w medycynie zmiany płci.

Na witrynie CDC zatytułowanej „Rozważania dotyczące równości w zdrowiu” – znajdującej się w „Zestawie narzędzi do karmienia niemowląt i małych dzieci”, centrum oświadczyło, że „Osoby transpłciowe i osoby niebinarne mogą rodzić i karmić piersią”.

Stwierdzono również, że „tożsamość płciowa lub ekspresja płciowa osób transpłciowych różni się od ich płci przy urodzeniu” oraz że „tożsamość płciowa osób niebinarnych nie pasuje dokładnie ani do mężczyzny, ani do kobiety”.

W sekcji strony internetowej CDC poświęconej „Karmieniu piersią”, agencja zamieściła informację dotyczącą karmienia piersią osób, które przeszły operację piersi.

CDC zadało pytanie: „Czy rodzice transpłciowi, którzy przeszli operację piersi, mogą karmić swoje dzieci piersią?” Odpowiedziało „tak”, po czym nastąpiło wyjaśnienie:

Niektórzy rodzice transpłciowi, którzy przeszli operację piersi, mogą chcieć karmić piersią swoje niemowlęta. Pracownicy służby zdrowia pracujący z tymi rodzinami powinni być zaznajomieni z medycznymi, emocjonalnymi i społecznymi aspektami zmiany płci, aby zapewnić optymalną opiekę skoncentrowaną na rodzinie i zaspokoić potrzeby żywieniowe niemowlęcia.

Na stronie dodano, że ci transpłciowi rodzice mogą potrzebować pomocy w maksymalizacji produkcji mleka, uzupełnianiu pasteryzowanym mlekiem kobiecym lub mieszanką, lekami indukującymi laktację lub unikaniem leków hamujących laktację, tłumiących laktację oraz odpowiedniego wsparcia rówieśników lub/i wsparcia emocjonalnego w zarządzaniu laktacją.

Według Daily Mail ta rada może odnosić się do biologicznych mężczyzn, którzy mogą produkować własne mleko matki poprzez przyjmowanie leków hormonalnych, które naśladują zmiany zachodzące w ciele biologicznej kobiety w późnej fazie ciąży.

Jednak Food and Drug Administration FDA wydała ostrzeżenie, że jeden z tych leków, domperidon, może przenikać do mleka matki w niewielkich ilościach i powodować u dzieci nieregularne bicie serca.

Dyrektorka wykonawcza konserwatywnego Stowarzyszenia Lekarzy i Chirurgów Amerykańskich, dr Jane Orient, powiedziała The Daily Mail: „CDC ma obowiązek mówić o zagrożeniach dla zdrowia, ale zaniedbali to”.

Twierdzi również, że nie mamy pojęcia, jakie będą długoterminowe skutki dla dziecka, jeśli rodzice transpłciowi będą stosować wszelkiego rodzaju hormony niezgodne z zaleceniami, co oznacza środki, które są używane w innym celu niż ten, do którego były przeznaczone.

Dr Stuart Fischer, nowojorski lekarz medycyny wewnętrznej, powiedział Daily Mail, że „bardzo trudno uwierzyć”, że mleko matki naturalnie występujące u biologicznej kobiety jest takie samo, jak mleko matki indukowane u biologicznego mężczyzny.

Zauważa również, że nie jest pewne, w jaki sposób ta ostatnia forma mleka matki wpłynęłaby na niemowlęta, jeśli chodzi o efekt długoterminowy.

Źródło: foxbusiness
Foto: YouTube, istock/rostock-Studio/ Svetlana Ivanova/ FlamingoImages

News USA

Papież na marsz dla życia: co do życia ludzkiego nie ma kompromisów

Opublikowano

dnia

Autor:

Absolutna godność życia ludzkiego, daru Boga Stwórcy, jest zbyt wysoka, aby mogła być przedmiotem kompromisów lub mediacji. Co do życia ludzkiego nie ma kompromisów! – napisał Papież Franciszek w orędziu do uczestników akcji „Wybieramy Życie”, którzy w sobotę 22 czerwca wezmą udział w marszu dla życia ulicami Rzymu.

Franciszek podkreślił: „Dając świadectwo piękna życia i rodziny, która je przyjmuje, tworzymy społeczeństwo, które sprzeciwia się kulturze odrzucania na każdym etapie życia: od najsłabszego nienarodzonego dziecka po cierpiącą osobę starszą, poprzez ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa i każdej wojny”.

Papież wyraził wdzięczność za „zaangażowanie i publiczne świadectwo w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Massimo Gandolfini, neurochirurg i rzecznik marszu zaznaczył, że wydarzenie ma być „wyraźnym kontrastem dla kultury śmierci, jak nazywał ją św. Jan Paweł II i kultury odrzucenia, jak nazywa ją Papież Franciszek, a jednocześnie mocną promocją piękna otwartości na życie”.

W sobotę 22 czerwca ulicami centrum Rzymu przejdzie marsz dla życia pod hasłem „Wybieramy Życie”, w którym wezmą udział rodziny z terenu całych Włoch. Swój udział zgłosiło 130 organizacji i stowarzyszeń.

Vatican News
Foto: Flickr / Scegliamo la Vita
Czytaj dalej

News USA

Czy Uniwersytet Harvarda zwróci Kościołowi rzekomą relikwię św. Sebastiana z III w.?

Opublikowano

dnia

Autor:

Uniwersytet Harvarda zwraca ludzkie szczątki rdzennych mieszkańców, znajdujących się w jego posiadaniu, osobom mającym z nimi powiązania kulturowe, rodowe lub religijne. Natomiast grupa katolików wzywa uczelnię aby oddała także relikwię św. Sebastiana Kościołowi katolickiemu. O tym apelu mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

„Właściwym miejscem na relikwię św. Sebastiana jest katolicki kościół, kaplica lub sanktuarium, a nie biblioteka świeckiego uniwersytetu” – oświadczył C.J. Doyle, dyrektor wykonawczy Katolickiej Ligi Akcji w Massachusetts „Harvard powinien postąpić właściwie i przekazać darowiznę lokalnemu kościołowi katolickiemu”.

Rzeczniczka Biblioteki Harvarda, Kerry Conley, powiedziała, że ​​relikwia została nabyta przez szkołę w drodze zakupu od antykwariusza w 2021 roku. Do relikwii kostnej, znajdującej się w relikwiarzu medalionowym, dołączony jest certyfikat autentyczności wydany przez Kościół katolicki z dwoma nieczytelnymi podpisami.

Napis na relikwiarzu głosi: „S. Simonii Ap”, co wskazuje, że wcześniej mogła znajdować się w nim relikwia św. Szymona Zeloty. Zabytek znajduje się w Bibliotece Houghton w specjalnych zbiorach, w obszarze dostępnym wyłącznie dla personelu i badaczy na życzenie.

Według Kerry Conley, chociaż uniwersytet wymienił relikt w raporcie z 2022 r., szczegółowo opisującym szczątki ludzkie znajdujące się w zbiorach muzeów Harvardu, obiekt nie został zbadany i nie wiadomo, czy relikwia jest rzeczywiście ludzka i czy pochodzi z trzeciego wieku.

Kim był św. Sebastian?

W posynodalnej adhortacji apostolskiej Christus Vivit papieża Franciszka z marca 2019 r. Ojciec Święty mówił o św. Sebastianie jako o wzorze do naśladowania dla młodych ludzi.

„W III wieku św. Sebastian był młodym kapitanem Gwardii Pretoriańskiej. Mówi się, że nieustannie mówił o Chrystusie i próbował nawrócić swoich towarzyszy, do tego stopnia, że ​​nakazano mu wyrzeczenie się wiary” – napisał Ojciec Święty. „Ponieważ odmówił, został postrzelony, a mimo to przeżył i nadal nieustraszenie głosił Chrystusa. W końcu Sebastian został zachłostany na śmierć”.

Męczennik wczesnego Kościoła jest patronem łuczników i sportowców.

Polityka ustanowiona przez Uniwersytet Harvarda w 2022 r. wdrożyła procedurę zwrotu szczątków ludzkich i innych przedmiotów sakralnych posiadanych przez uczelnię. Jej władze zauważają jednak, że zwroty będą rozpatrywane i dokonywane „indywidualnie dla każdego przypadku”.

Zgodnie z polityką wnioskodawcy muszą zwrócić się do uniwersytetu i przedstawić swoje uzasadnione żądanie dotyczące przedmiotu lub szczątków.

Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts

Polityka Harvardu dotycząca zwrotu szczątków ludzkich stanowi przedłużenie zobowiązania szkoły do ​​wypełniania swoich obowiązków prawnych określonych w prawie federalnym na mocy ustawy o ochronie i repatriacji grobów rdzennych Amerykanów z 1990 r. (NAGPRA).

Prawo to przewiduje zwrot szczątków ludzkich i dóbr kultury rdzennych Amerykanów rdzennej ludności.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube
Czytaj dalej

News USA

7 mld USD kar musieli zapłacić Amerykanie Urzędowi Skarbowemu w 2023 r.

Opublikowano

dnia

Autor:

Urząd Skarbowy IRS obłożył Amerykanów karami podatkowymi w wysokości 7 miliardów dolarów w 2023 r. To rekordowy poziom, który oznacza prawie 300% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Większość kar nałożono na osoby, które nie zapłaciły szacowanego kwartalnego podatku dochodowego, czyli głównie na freelancerów, pracowników kontraktowych i inne osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Według IRS, w roku podatkowym 2023 średnia szacowana kara wzrosła do 500 USD z 150 USD w roku poprzednim.

Dzieje się tak dlatego, że kara IRS dla osób, które nie dokonują dokładnych i terminowych płatności – lub w ogóle nie płacą szacunkowych podatków – wzrosła na początku października do 8% – wynosi teraz prawie trzykrotnie więcej niż poprzednia stawka wynosząca 3%.

Podwyżka jest jednym z wielu skutków ubocznych agresywnej kampanii zacieśnienia polityki Rezerwy Federalnej, która spowodowała gwałtowny wzrost stóp procentowych w zeszłym roku do najwyższego poziomu od 2001 r. Urząd Skarbowy oblicza karę za niedopłatę, przyjmując referencyjną stopę funduszy federalnych i dodając 3 punkty procentowe.

Pracownicy mogą zdecydować się na płacenie podatków od swoich dochodów lub dokonywać szacunkowych płatności na rzecz IRS cztery razy w roku. Podatnicy mogą również wybrać kombinację obu tych procedur.

Opcja szacunkowych płatności dotyczy m.in. dochodów pochodzących z samozatrudnienia, inwestycji i pracy w ramach ekonomii gig. Jest często używana przez niezależnych wykonawców, freelancerów i pracowników kontraktowych, ponieważ od ich dochodów nie jest automatycznie pobierany podatek.

Z tej praktyki korzystają również niektóre małe przedsiębiorstwa, a także właściciele nieruchomości i osoby będące na samozatrudnieniu.

IRS podał już wcześniej, że obserwuje rosnącą liczbę podatników podlegających szacunkowym karom podatkowym, które mogą wynieść po kilkaset dolarów. Podatnicy mogą zwykle uniknąć kary, płacąc co najmniej 90% należnych podatków w ciągu roku.

Eksperci doradzają osobom, które nie mogą uiścić całej płatności, aby zapłaciły tyle ile mogą, zamiast czekać z zapłaceniem całości podatku. W ten sposób zmniejszą potencjalną karę.

Jeśli podatnik nie dokona w tym roku wymaganej płatności kwartalnej, może zostać obciążony karą w późniejszym terminie. Szacunkowe płatności za drugi kwartał miały zostać uregulowane do poniedziałku 17 czerwca, a płatności za trzeci kwartał trzeba uiścić do 16 września.

Według IRS najszybszym sposobem dokonania płatności kwartalnej jest elektroniczna płatność za pomocą narzędzia o nazwie Direct Pay.

 

Źródło: fox32
Foto: istock/wingedwolf/ Khanchit Khirisutchalual/
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

lipiec 2023
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Popularne w tym miesiącu