Połącz się z nami

News USA

Bezpłatna platforma Direct File IRS pozostaje na stałe i może objąć wszystkie stany

Opublikowano

dnia

Urząd Skarbowy IRS zrobi swoją bezpłatną platformę do składania zeznań podatkowych Direct File stałą i dostępną dla wszystkich 50 stanów, jak ogłosiła w czwartek administracja Bidena. Program pilotażowy przeszedł jej pomyślne uruchomienie w tym roku w 12 stanach.

W tym sezonie podatkowym ponad 140 000 podatników w 12 kwalifikujących się stanach skorzystało z usługi Direct File, która umożliwia użytkownikom składanie prostych zeznań podatkowych bezpośrednio do rządu.

Republikanie skrytykowali ją jako kosztowną i niepotrzebną alternatywę rządową dla ofert sektora prywatnego; takich firm jak Turbo Tax, H&R Block i innych, podczas gdy Demokraci chwalą to przedsięwzięcie jako oszczędność kosztów dla konsumentów.

Rządy stanowe muszą teraz stworzyć własne platformy internetowe dla stanowych zeznań podatkowych, które można połączyć z witryną Direct File. Niektóre stany pod przewodnictwem Republikanów zasygnalizowały, że nie są zbyt skłonne do udziału w programie: w lutym Prokuratorzy Generalni 12 z nich zarzucili, że program Direct File nie jest prawnie autoryzowany i powinien zostać wstrzymany.

Pomysł składania podatków bezpośrednio rządowi, a nie za pośrednictwem komercyjnego oprogramowania lub płatnego narzędzia do sporządzania zeznań podatkowych, pojawiał się od dziesięcioleci; praktyka ta jest rutynowa w kilkudziesięciu krajach, w tym w Australii, Korei Południowej i dużej części Europy.

W 2022 r. Kongres poinstruował IRS, aby zbadał wykonalność utworzenia bezpłatnej strony do składania zeznań podatkowych i przeznaczył na to badanie 15 milionów dolarów. Urząd Skarbowy stworzył ją na czas sezonu podatkowego 2024.

Krótko po zakończeniu tegorocznego sezonu podatkowego komisarz IRS, Danny Werfel, powiedział, że agencja wydała na witrynę znacznie mniej, niż przewidywano – 10,5 mln dolarów na jej rozwój i 2,4 mln dolarów na jej obsługę, w tym koszty pracowników call center, którzy odpowiadali na pytania użytkowników zadawane na czacie na żywo.

Koszty operacyjne w sezonie podatkowym wyniosły około 17 dolarów za zwrot z IRS. Dla porównania, typowe gospodarstwo domowe wydaje co roku ponad 200 dolarów na rozliczenie podatków.

Nakłady na ogólnokrajową wersję programu będą zależały od liczby zarejestrowanych stanów, ale administracja Bidena przeznaczyła na przyszły rok 75 milionów dolarów na tę stronę internetową.

Początkowa wersja Direct File umożliwiała użytkownikom zgłaszanie tylko czterech rodzajów dochodów – wynagrodzeń, odsetek, ubezpieczenia społecznego i zasiłku dla bezrobotnych – co oznaczało, że wiele osób nie kwalifikowało się by z niej skorzystać.

Urząd Skarbowy rozważa teraz dalsze rozszerzanie uprawnień platformy, dopóki witryna nie będzie w stanie w końcu rozpatrzyć wszystkich typowych sytuacji podatkowych. Osoby posiadające określone dochody emerytalne oraz osoby wykupujące opiekę zdrowotną na rynku ubezpieczeń to kolejne grupy, które IRS chciałby uwzględnić w miarę zwiększania się pojemności serwisu.

Początkowy pilotaż obejmował 4 stany, które zgłosiły się na ochotnika do powiązania swoich stanowych formularzy podatkowych z Direct File (Arizona, Kalifornia, Massachusetts i Nowy Jork) oraz 8 z 9 stanów, w których obecnie nie obowiązuje stanowy podatek dochodowy (Floryda, Nevada, New Hampshire, Dakota Południowa, Tennessee, Teksas, Waszyngton i Wyoming).

Wszyscy podatnicy mają także inne bezpłatne możliwości. Niektóre firmy udostępniają wersje swojego oprogramowania w ramach sponsorowanego przez IRS programu Free File, który agencja niedawno przedłużyła do 2029 r.

Rocznie przygotowują one miliony zeznań dla osób o niskich i średnich dochodach. Każdy podatnik może po prostu wypełnić własne formularze podatkowe i złożyć je w formie papierowej lub online.

Płatne narzędzia do sporządzania rozliczeń podatkowych i płatne oprogramowanie pozostają jednak zdecydowanie najpopularniejszymi metodami składania zeznań podatkowych w ponad 140 milionach amerykańskich gospodarstw domowych składających zeznania.

 

Źródło: dailyherald
Foro: YouTube, istock/ gorodenkoff/JLco – Julia Amaral/

News USA

Papież na marsz dla życia: co do życia ludzkiego nie ma kompromisów

Opublikowano

dnia

Autor:

Absolutna godność życia ludzkiego, daru Boga Stwórcy, jest zbyt wysoka, aby mogła być przedmiotem kompromisów lub mediacji. Co do życia ludzkiego nie ma kompromisów! – napisał Papież Franciszek w orędziu do uczestników akcji „Wybieramy Życie”, którzy w sobotę 22 czerwca wezmą udział w marszu dla życia ulicami Rzymu.

Franciszek podkreślił: „Dając świadectwo piękna życia i rodziny, która je przyjmuje, tworzymy społeczeństwo, które sprzeciwia się kulturze odrzucania na każdym etapie życia: od najsłabszego nienarodzonego dziecka po cierpiącą osobę starszą, poprzez ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa i każdej wojny”.

Papież wyraził wdzięczność za „zaangażowanie i publiczne świadectwo w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Massimo Gandolfini, neurochirurg i rzecznik marszu zaznaczył, że wydarzenie ma być „wyraźnym kontrastem dla kultury śmierci, jak nazywał ją św. Jan Paweł II i kultury odrzucenia, jak nazywa ją Papież Franciszek, a jednocześnie mocną promocją piękna otwartości na życie”.

W sobotę 22 czerwca ulicami centrum Rzymu przejdzie marsz dla życia pod hasłem „Wybieramy Życie”, w którym wezmą udział rodziny z terenu całych Włoch. Swój udział zgłosiło 130 organizacji i stowarzyszeń.

Vatican News
Foto: Flickr / Scegliamo la Vita
Czytaj dalej

News USA

Czy Uniwersytet Harvarda zwróci Kościołowi rzekomą relikwię św. Sebastiana z III w.?

Opublikowano

dnia

Autor:

Uniwersytet Harvarda zwraca ludzkie szczątki rdzennych mieszkańców, znajdujących się w jego posiadaniu, osobom mającym z nimi powiązania kulturowe, rodowe lub religijne. Natomiast grupa katolików wzywa uczelnię aby oddała także relikwię św. Sebastiana Kościołowi katolickiemu. O tym apelu mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

„Właściwym miejscem na relikwię św. Sebastiana jest katolicki kościół, kaplica lub sanktuarium, a nie biblioteka świeckiego uniwersytetu” – oświadczył C.J. Doyle, dyrektor wykonawczy Katolickiej Ligi Akcji w Massachusetts „Harvard powinien postąpić właściwie i przekazać darowiznę lokalnemu kościołowi katolickiemu”.

Rzeczniczka Biblioteki Harvarda, Kerry Conley, powiedziała, że ​​relikwia została nabyta przez szkołę w drodze zakupu od antykwariusza w 2021 roku. Do relikwii kostnej, znajdującej się w relikwiarzu medalionowym, dołączony jest certyfikat autentyczności wydany przez Kościół katolicki z dwoma nieczytelnymi podpisami.

Napis na relikwiarzu głosi: „S. Simonii Ap”, co wskazuje, że wcześniej mogła znajdować się w nim relikwia św. Szymona Zeloty. Zabytek znajduje się w Bibliotece Houghton w specjalnych zbiorach, w obszarze dostępnym wyłącznie dla personelu i badaczy na życzenie.

Według Kerry Conley, chociaż uniwersytet wymienił relikt w raporcie z 2022 r., szczegółowo opisującym szczątki ludzkie znajdujące się w zbiorach muzeów Harvardu, obiekt nie został zbadany i nie wiadomo, czy relikwia jest rzeczywiście ludzka i czy pochodzi z trzeciego wieku.

Kim był św. Sebastian?

W posynodalnej adhortacji apostolskiej Christus Vivit papieża Franciszka z marca 2019 r. Ojciec Święty mówił o św. Sebastianie jako o wzorze do naśladowania dla młodych ludzi.

„W III wieku św. Sebastian był młodym kapitanem Gwardii Pretoriańskiej. Mówi się, że nieustannie mówił o Chrystusie i próbował nawrócić swoich towarzyszy, do tego stopnia, że ​​nakazano mu wyrzeczenie się wiary” – napisał Ojciec Święty. „Ponieważ odmówił, został postrzelony, a mimo to przeżył i nadal nieustraszenie głosił Chrystusa. W końcu Sebastian został zachłostany na śmierć”.

Męczennik wczesnego Kościoła jest patronem łuczników i sportowców.

Polityka ustanowiona przez Uniwersytet Harvarda w 2022 r. wdrożyła procedurę zwrotu szczątków ludzkich i innych przedmiotów sakralnych posiadanych przez uczelnię. Jej władze zauważają jednak, że zwroty będą rozpatrywane i dokonywane „indywidualnie dla każdego przypadku”.

Zgodnie z polityką wnioskodawcy muszą zwrócić się do uniwersytetu i przedstawić swoje uzasadnione żądanie dotyczące przedmiotu lub szczątków.

Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts

Polityka Harvardu dotycząca zwrotu szczątków ludzkich stanowi przedłużenie zobowiązania szkoły do ​​wypełniania swoich obowiązków prawnych określonych w prawie federalnym na mocy ustawy o ochronie i repatriacji grobów rdzennych Amerykanów z 1990 r. (NAGPRA).

Prawo to przewiduje zwrot szczątków ludzkich i dóbr kultury rdzennych Amerykanów rdzennej ludności.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube
Czytaj dalej

News USA

7 mld USD kar musieli zapłacić Amerykanie Urzędowi Skarbowemu w 2023 r.

Opublikowano

dnia

Autor:

Urząd Skarbowy IRS obłożył Amerykanów karami podatkowymi w wysokości 7 miliardów dolarów w 2023 r. To rekordowy poziom, który oznacza prawie 300% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Większość kar nałożono na osoby, które nie zapłaciły szacowanego kwartalnego podatku dochodowego, czyli głównie na freelancerów, pracowników kontraktowych i inne osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Według IRS, w roku podatkowym 2023 średnia szacowana kara wzrosła do 500 USD z 150 USD w roku poprzednim.

Dzieje się tak dlatego, że kara IRS dla osób, które nie dokonują dokładnych i terminowych płatności – lub w ogóle nie płacą szacunkowych podatków – wzrosła na początku października do 8% – wynosi teraz prawie trzykrotnie więcej niż poprzednia stawka wynosząca 3%.

Podwyżka jest jednym z wielu skutków ubocznych agresywnej kampanii zacieśnienia polityki Rezerwy Federalnej, która spowodowała gwałtowny wzrost stóp procentowych w zeszłym roku do najwyższego poziomu od 2001 r. Urząd Skarbowy oblicza karę za niedopłatę, przyjmując referencyjną stopę funduszy federalnych i dodając 3 punkty procentowe.

Pracownicy mogą zdecydować się na płacenie podatków od swoich dochodów lub dokonywać szacunkowych płatności na rzecz IRS cztery razy w roku. Podatnicy mogą również wybrać kombinację obu tych procedur.

Opcja szacunkowych płatności dotyczy m.in. dochodów pochodzących z samozatrudnienia, inwestycji i pracy w ramach ekonomii gig. Jest często używana przez niezależnych wykonawców, freelancerów i pracowników kontraktowych, ponieważ od ich dochodów nie jest automatycznie pobierany podatek.

Z tej praktyki korzystają również niektóre małe przedsiębiorstwa, a także właściciele nieruchomości i osoby będące na samozatrudnieniu.

IRS podał już wcześniej, że obserwuje rosnącą liczbę podatników podlegających szacunkowym karom podatkowym, które mogą wynieść po kilkaset dolarów. Podatnicy mogą zwykle uniknąć kary, płacąc co najmniej 90% należnych podatków w ciągu roku.

Eksperci doradzają osobom, które nie mogą uiścić całej płatności, aby zapłaciły tyle ile mogą, zamiast czekać z zapłaceniem całości podatku. W ten sposób zmniejszą potencjalną karę.

Jeśli podatnik nie dokona w tym roku wymaganej płatności kwartalnej, może zostać obciążony karą w późniejszym terminie. Szacunkowe płatności za drugi kwartał miały zostać uregulowane do poniedziałku 17 czerwca, a płatności za trzeci kwartał trzeba uiścić do 16 września.

Według IRS najszybszym sposobem dokonania płatności kwartalnej jest elektroniczna płatność za pomocą narzędzia o nazwie Direct Pay.

 

Źródło: fox32
Foto: istock/wingedwolf/ Khanchit Khirisutchalual/
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Popularne w tym miesiącu