Połącz się z nami

News USA

Nie marnujmy żywności. Dzieci na świecie cierpią głód

Opublikowano

dnia

Każdej nocy na całym świecie około 350 milionów ludzi, w tym ogromna liczba dzieci, kładzie się spać głodna. Tak podaje Światowy Program Żywnościowy (WFP), główna organizacja pomocowa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według dalszych szacunków prawie 49 milionów ludzi jest „na skraju głodu”. O tej trudnej sytuacji nie wolno nam zapominać, podkreśla Ojciec Paweł Kosiński SJ.

Powszechny kryzys głodowy w niektórych krajach, np. w Etiopii i Jemenie, trwa od wielu lat. Inne kryzysy głodowe wybuchły stosunkowo niedawno w niektórych krajach, takich jak Ukraina i Strefa Gazy, w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Duże katolickie organizacje pomocowe, takie jak Catholic Relief Services, od lat alarmują o niebezpieczeństwie klęski głodu.

„Głód” („Famine”) wraz z powszechnie używanym terminem „brak bezpieczeństwa żywnościowego” mogą być mogą być dość abstrakcyjnymi koncepcjami do uchwycenia.

Brak bezpieczeństwa żywnościowego – definiowany przez Światowy Program Żywnościowy WFP jako brak regularnego dostępu do wystarczającej ilości wartościowej żywności dla zdrowego wzrostu i rozwoju – może oczywiście dotknąć ludzi w dowolnym miejscu na świecie, nawet w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak USA.

Jednak w niektórych krajach lub regionach na świecie wysoki odsetek populacji cierpi na brak bezpieczeństwa żywnościowego przez dłuższy czas, co w wielu przypadkach prowadzi do zwiększenia śmiertelności.

Według skali stosowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych głód jest najwyższy w fazie 5 – i ma miejsce, gdy co najmniej 20% populacji boryka się ze skrajnymi niedoborami żywności; wskaźniki ostrego niedożywienia przekraczają 30%; a 2 osoby na 1000 codziennie umierają z głodu.

W północnej Etiopii ponad 20 milionów ludzi korzysta z pomocy żywnościowej. Od stycznia rząd Etiopii podawał, że w ostatnich miesiącach w regionach Tigray i Amhara co najmniej 400 osób umierało z głodu.

Szacuje się, że w ostatniej wojnie w Tigray, na obszarze w większości prawosławnym, zginęło 600 000 ludzi.

Bez dostępu do morza i nieco mniejszy od Teksasu, w większości chrześcijański naród Sudanu Południowego, konsekwentnie plasuje się na samym dole listy najbardziej rozwiniętych krajów. Pomimo bogatego potencjału rolniczego regionu, głód jest tu powszechny.

Konflikty, korupcja i powszechne ubóstwo stawiają ogromne wyzwania przed młodym krajem, który powstał dopiero w 2011 r., a średnia długość życia wynosi zaledwie 59 lat.

W Sudanie Południowym panuje największy kryzys uchodźczy w Afryce: ponad 2 miliony osób zostało tu wewnętrznie przesiedlonych z powodu konfliktów, braku bezpieczeństwa i wyzwań środowiskowych, jak podała w 2022 r. Agencja ONZ ds. Uchodźców.

Tysiące bezdomnych dzieci – w większości osieroconych przez wojnę – mieszka na ulicach głównych miast Sudanu Południowego. W krajach sąsiednich żyje także ponad 2 miliony uchodźców z Sudanu Południowego.

Historyczna wizyta papieża Franciszka w Sudanie Południowym na początku 2023 r. była wstrząsającym wydarzeniem, które rzuciło międzynarodowe światło na poważnie cierpiących mieszkańców tego kraju.

Braku bezpieczeństwa żywnościowego i głodu mogą doświadczyć także kraje, w których nie ogłoszono stanu głodu. W tych krajach często potrzebne jest długoterminowe działanie, aby pomóc ludziom budować odporność i wyżywić siebie i swoje rodziny.

Na przykład w środkowej Kenii kilkuletnia susza oraz niedawne ulewne powodzie pogłębiły brak bezpieczeństwa żywnościowego.

Katolickie organizacje niosące pomoc głodującym ludziom na świecie to m.in. Catholic Relief Services, Mary’s Meals, Sudan Relief Fund i Unbound.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube, istock/poco_bw/

News USA

Papież na marsz dla życia: co do życia ludzkiego nie ma kompromisów

Opublikowano

dnia

Autor:

Absolutna godność życia ludzkiego, daru Boga Stwórcy, jest zbyt wysoka, aby mogła być przedmiotem kompromisów lub mediacji. Co do życia ludzkiego nie ma kompromisów! – napisał Papież Franciszek w orędziu do uczestników akcji „Wybieramy Życie”, którzy w sobotę 22 czerwca wezmą udział w marszu dla życia ulicami Rzymu.

Franciszek podkreślił: „Dając świadectwo piękna życia i rodziny, która je przyjmuje, tworzymy społeczeństwo, które sprzeciwia się kulturze odrzucania na każdym etapie życia: od najsłabszego nienarodzonego dziecka po cierpiącą osobę starszą, poprzez ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa i każdej wojny”.

Papież wyraził wdzięczność za „zaangażowanie i publiczne świadectwo w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Massimo Gandolfini, neurochirurg i rzecznik marszu zaznaczył, że wydarzenie ma być „wyraźnym kontrastem dla kultury śmierci, jak nazywał ją św. Jan Paweł II i kultury odrzucenia, jak nazywa ją Papież Franciszek, a jednocześnie mocną promocją piękna otwartości na życie”.

W sobotę 22 czerwca ulicami centrum Rzymu przejdzie marsz dla życia pod hasłem „Wybieramy Życie”, w którym wezmą udział rodziny z terenu całych Włoch. Swój udział zgłosiło 130 organizacji i stowarzyszeń.

Vatican News
Foto: Flickr / Scegliamo la Vita
Czytaj dalej

News USA

Czy Uniwersytet Harvarda zwróci Kościołowi rzekomą relikwię św. Sebastiana z III w.?

Opublikowano

dnia

Autor:

Uniwersytet Harvarda zwraca ludzkie szczątki rdzennych mieszkańców, znajdujących się w jego posiadaniu, osobom mającym z nimi powiązania kulturowe, rodowe lub religijne. Natomiast grupa katolików wzywa uczelnię aby oddała także relikwię św. Sebastiana Kościołowi katolickiemu. O tym apelu mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

„Właściwym miejscem na relikwię św. Sebastiana jest katolicki kościół, kaplica lub sanktuarium, a nie biblioteka świeckiego uniwersytetu” – oświadczył C.J. Doyle, dyrektor wykonawczy Katolickiej Ligi Akcji w Massachusetts „Harvard powinien postąpić właściwie i przekazać darowiznę lokalnemu kościołowi katolickiemu”.

Rzeczniczka Biblioteki Harvarda, Kerry Conley, powiedziała, że ​​relikwia została nabyta przez szkołę w drodze zakupu od antykwariusza w 2021 roku. Do relikwii kostnej, znajdującej się w relikwiarzu medalionowym, dołączony jest certyfikat autentyczności wydany przez Kościół katolicki z dwoma nieczytelnymi podpisami.

Napis na relikwiarzu głosi: „S. Simonii Ap”, co wskazuje, że wcześniej mogła znajdować się w nim relikwia św. Szymona Zeloty. Zabytek znajduje się w Bibliotece Houghton w specjalnych zbiorach, w obszarze dostępnym wyłącznie dla personelu i badaczy na życzenie.

Według Kerry Conley, chociaż uniwersytet wymienił relikt w raporcie z 2022 r., szczegółowo opisującym szczątki ludzkie znajdujące się w zbiorach muzeów Harvardu, obiekt nie został zbadany i nie wiadomo, czy relikwia jest rzeczywiście ludzka i czy pochodzi z trzeciego wieku.

Kim był św. Sebastian?

W posynodalnej adhortacji apostolskiej Christus Vivit papieża Franciszka z marca 2019 r. Ojciec Święty mówił o św. Sebastianie jako o wzorze do naśladowania dla młodych ludzi.

„W III wieku św. Sebastian był młodym kapitanem Gwardii Pretoriańskiej. Mówi się, że nieustannie mówił o Chrystusie i próbował nawrócić swoich towarzyszy, do tego stopnia, że ​​nakazano mu wyrzeczenie się wiary” – napisał Ojciec Święty. „Ponieważ odmówił, został postrzelony, a mimo to przeżył i nadal nieustraszenie głosił Chrystusa. W końcu Sebastian został zachłostany na śmierć”.

Męczennik wczesnego Kościoła jest patronem łuczników i sportowców.

Polityka ustanowiona przez Uniwersytet Harvarda w 2022 r. wdrożyła procedurę zwrotu szczątków ludzkich i innych przedmiotów sakralnych posiadanych przez uczelnię. Jej władze zauważają jednak, że zwroty będą rozpatrywane i dokonywane „indywidualnie dla każdego przypadku”.

Zgodnie z polityką wnioskodawcy muszą zwrócić się do uniwersytetu i przedstawić swoje uzasadnione żądanie dotyczące przedmiotu lub szczątków.

Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts

Polityka Harvardu dotycząca zwrotu szczątków ludzkich stanowi przedłużenie zobowiązania szkoły do ​​wypełniania swoich obowiązków prawnych określonych w prawie federalnym na mocy ustawy o ochronie i repatriacji grobów rdzennych Amerykanów z 1990 r. (NAGPRA).

Prawo to przewiduje zwrot szczątków ludzkich i dóbr kultury rdzennych Amerykanów rdzennej ludności.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube
Czytaj dalej

Kościół

Słuchać, nauczać i posyłać drogą Chrystusa. To program Kościoła wobec młodych ludzi

Opublikowano

dnia

Autor:

Po wiosennym spotkaniu w Louisville, które odbyło się w zeszłym tygodniu, biskupi amerykańscy zatwierdzili nowy program duszpasterski dla młodzieży i młodych dorosłych, zatytułowany „Słuchać, nauczać, posyłać”. Ogłosiła je Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB) we wtorkowym komunikacie, jak informuje Ojciec Paweł Kosiński SJ.

„Mamy nadzieję, że polecenie „Słuchać, nauczać, posyłać” może dać nowe życie posługom w naszych Kościołach lokalnych” – wyjaśnił na czerwcowym zgromadzeniu biskup Robert Barron, który kieruje tą inicjatywą jako przewodniczący Komisji ds. Świeckich, Małżeństwa, Życia Rodzinnego i Młodzieży USCCB.

Bp Barron zauważył, że minęło 30 lat od ostatniego ważnego momentu pracy Kościoła z młodzieżą, czyli Światowych Dni Młodzieży w Denver, któremu towarzyszyło wydanie dwóch krajowych programów ramowych dotyczących młodzieży i młodych dorosłych.

5 lat temu papież Franciszek opublikował Christus Vivit „Chrystus żyje!”, adhortację apostolską skierowaną do młodych i „całego ludu Bożego” po Synodzie Młodzieży. W odpowiedzi biskupi amerykańscy zatwierdzili te ramy w 2021 r.

Program zatytułowany „Słuchać, nauczać, posyłać: Krajowe ramy duszpasterskie dla duszpasterstwa młodzieży i młodych dorosłych” przedstawiają spotkanie Jezusa z dwoma uczniami w drodze do Emaus i podkreślają, w jaki sposób ich słucha, objawia im Pismo Święte i wysyła ich dalej.

„Słuchać, nauczać, posyłać” jest wezwaniem skierowanym do Kościoła, aby odnowił swoje zaangażowanie na rzecz młodzieży i młodych dorosłych, naśladując Jezusa Chrystusa w drodze do Emaus, wyjaśnił bp Barron.

Kościół powinien też posyłać młodzież i młodych dorosłych, aby z zapałem wypełniali misję przemieniania świata, wg bp Barrona.

Program kładzie nacisk na wzajemne słuchanie, mentorstwo, ewangelizację i powołanie, zauważając, że formacja powinna odbywać się w domu i za pośrednictwem rodziców, dziadków i rodzin. USCCB udostępni w tym roku zasoby zawierające konkretne pomysły na wdrożenie programu ramowego na poziomie lokalnym.

„Zbyt wielu młodym ludziom i młodym dorosłym brakuje dziś w życiu mentorów, a mimo to, te mądre osobistości mogą zdziałać wiele, aby poprowadzić młodą osobę właściwą ścieżką” – czytamy w programie.

„To doświadczenie towarzyszenia zaczyna się w rodzinie i rozciąga się na nauczycieli, szanowanych dorosłych, przywódców Kościoła i kontakty zawodowe, z którymi młody człowiek spotyka się w miarę dojrzewania przez całe życie”.

„Słuchać, nauczać, posyłać” wyjaśnia znaczenie przekazywania całej Ewangelii, łącznie z tym, co może stanowić wyzwanie dla młodych ludzi.

„Nauki Chrystusa są kontrkulturowe i przemieniające: poszukiwanie królestwa Bożego, przede wszystkim, miłośc do wrogów, prowadzenie życia moralnego i poświęcenie siebie dla dobra innych, zwłaszcza tych marginalizowanych i zapomnianych” – czytamy w dokumencie.

„Przyjęcie tych prawd może zająć trochę czasu, dlatego młodym ludziom należy zapewnić przyjazne środowisko, w którym będą mogli zadawać pytania bez osądzania i zmagać się z trudnymi kwestiami”.

Dokument kończy się podkreśleniem, że młodzi ludzie mają misję „pójścia tam, gdzie wzywa ich Chrystus”, podkreślając znaczenie dotarcia do osób bezbronnych i będących na marginesie, a także przyjęcia powszechnego powołania do świętości i bycia przemienionym przez Chrystusa.

 

Źródło: cna
Foto: istock/KatarzynaBialasiewicz/ gonzalo mateos/EvgeniyShkolenko/Xavier Lorenzo/
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Popularne w tym miesiącu