Połącz się z nami

News USA

Administracja Bidena przedstawiła nową, zawężoną propozycję umorzenia długu studenckiego

Opublikowano

dnia

Administracja Bidena proponuje nowy plan umorzenia długów studenckich po tym, jak w czerwcu Sąd Najwyższy uchylił szeroko zakrojony plan ich przebaczenia autorstwa prezydenta Joe Bidena, pochodzący z czasów pandemii. Tym razem projekt zawęża kwalifikujących się studentów do czterech konkretnych grup.

Departament Edukacji opublikował w poniedziałek propozycję umorzenia długów studenckich, skierowaną do czterech kategorii pożyczkobiorców:

  • osób, których saldo federalnych kredytów studenckich przekracza pierwotną pożyczoną kwotę;
  • osób, które rozpoczęły spłatę 25 lat temu lub wcześniej;
  • osób, które zaciągnęły kredyt na programy szkolenia zawodowego, które doprowadziły do „nieuzasadnionego zadłużenia lub zapewniły niewystarczające zarobki”;
  • osób, które kwalifikują się do umorzenia w ramach innych planów spłaty, ale nie złożyły o nie wniosku.

Departament oświadczył również, że rozważa umorzenie długów studenckich piątej grupy pożyczkobiorców: „doświadczających trudności finansowych, z którymi obecny system pożyczek studenckich obecnie nie radzi sobie odpowiednio”.

„Prezydent Biden i ja jesteśmy zaangażowani w pomoc pożyczkobiorcom, którzy zawiedli z powodu wadliwego i niedostępnego systemu pożyczek studenckich w naszym kraju” – oznajmił w oświadczeniu Sekretarz Edukacji Miguel Cardona.

„Walczymy o to, aby zadłużenie studentów nie stało na przeszkodzie możliwościom ani nie uniemożliwiało kredytobiorcom korzystania z korzyści płynących z posiadania wyższego wykształcenia” – dodał Cardona.

Biały Dom ogłosił w tym miesiącu dodatkową pomoc na ten cel w wysokości 9 mld USD dla około 125 000 Amerykanów.

Ogłoszenie to nadeszło po wznowieniu spłat federalnych pożyczek studenckich w październiku, które miało miejsce po raz pierwszy od ponad trzech lat.

Projekt nie precyzuje, na ilu kredytobiorców wpłynie plan ani ile będzie kosztować. Ustalenie tych szczegółów może zająć miesiące.

Projekt wniosku przeznaczony jest dla komisji, której powierzono zadanie opracowania ostatecznego planu. Komisja złożona z różnych grup zainteresowanych długiem z tytułu kredytów studenckich będzie nadal spotykać się w listopadzie i grudniu.

Propozycja departamentu jest znacznie węższa niż plan z ubiegłego roku, który zapewniłby wszystkim pożyczkobiorcom pożyczki studenckie co najmniej 10 000 dolarów redukcji długów studenckich.

Poprzedni plan prezydenta dotyczący redukcji długów studenckich miał na celu umorzenie długów studenckich o wartości do 20 000 dolarów na rzecz szacunkowo 43 milionów pożyczkobiorców.

Po tym, jak Sąd Najwyższy unieważnił ten plan, Biden ogłosił nowe możliwości spłaty dla pożyczkobiorców, którzy będą mogli zapisać się do tymczasowego 12-miesięcznego „programu spłat na bieżąco”, aby uniknąć ryzyka niewykonania zobowiązania po wznowieniu spłat kredytu w październiku.

Prezydent zapowiedział, że Departament Edukacji nie będzie odsyłał osób, które zalegały z płatnościami do agencji kredytowych w ciągu tych 12 miesięcy.

Ponadto Joe Biden ogłosił, że obniża górny limit uznaniowego dochodu wpłacanego na poczet długów studenckich z 10% do 5% miesięcznie w przypadku pożyczek licencjackich.

Prezydent w swoim pierwotnym planie starał się zapewnić umorzenie długów na mocy ustawy z 2003 r. zwanej ustawą o możliwościach ulgi w szkolnictwie wyższym dla studentów lub ustawą HEROES. Prawo to stanowi, że rząd może zapewnić pomoc w spłacie kredytów studenckich w czasie stanu nadzwyczajnego w kraju, aby złagodzić wynikające z niego trudności gospodarcze

 

Źródło: nbc
Foto: YouTube, istock/Tero Vesalainen/Rattankun Thongbun/

News USA

Papież na marsz dla życia: co do życia ludzkiego nie ma kompromisów

Opublikowano

dnia

Autor:

Absolutna godność życia ludzkiego, daru Boga Stwórcy, jest zbyt wysoka, aby mogła być przedmiotem kompromisów lub mediacji. Co do życia ludzkiego nie ma kompromisów! – napisał Papież Franciszek w orędziu do uczestników akcji „Wybieramy Życie”, którzy w sobotę 22 czerwca wezmą udział w marszu dla życia ulicami Rzymu.

Franciszek podkreślił: „Dając świadectwo piękna życia i rodziny, która je przyjmuje, tworzymy społeczeństwo, które sprzeciwia się kulturze odrzucania na każdym etapie życia: od najsłabszego nienarodzonego dziecka po cierpiącą osobę starszą, poprzez ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa i każdej wojny”.

Papież wyraził wdzięczność za „zaangażowanie i publiczne świadectwo w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Massimo Gandolfini, neurochirurg i rzecznik marszu zaznaczył, że wydarzenie ma być „wyraźnym kontrastem dla kultury śmierci, jak nazywał ją św. Jan Paweł II i kultury odrzucenia, jak nazywa ją Papież Franciszek, a jednocześnie mocną promocją piękna otwartości na życie”.

W sobotę 22 czerwca ulicami centrum Rzymu przejdzie marsz dla życia pod hasłem „Wybieramy Życie”, w którym wezmą udział rodziny z terenu całych Włoch. Swój udział zgłosiło 130 organizacji i stowarzyszeń.

Vatican News
Foto: Flickr / Scegliamo la Vita
Czytaj dalej

News USA

Czy Uniwersytet Harvarda zwróci Kościołowi rzekomą relikwię św. Sebastiana z III w.?

Opublikowano

dnia

Autor:

Uniwersytet Harvarda zwraca ludzkie szczątki rdzennych mieszkańców, znajdujących się w jego posiadaniu, osobom mającym z nimi powiązania kulturowe, rodowe lub religijne. Natomiast grupa katolików wzywa uczelnię aby oddała także relikwię św. Sebastiana Kościołowi katolickiemu. O tym apelu mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

„Właściwym miejscem na relikwię św. Sebastiana jest katolicki kościół, kaplica lub sanktuarium, a nie biblioteka świeckiego uniwersytetu” – oświadczył C.J. Doyle, dyrektor wykonawczy Katolickiej Ligi Akcji w Massachusetts „Harvard powinien postąpić właściwie i przekazać darowiznę lokalnemu kościołowi katolickiemu”.

Rzeczniczka Biblioteki Harvarda, Kerry Conley, powiedziała, że ​​relikwia została nabyta przez szkołę w drodze zakupu od antykwariusza w 2021 roku. Do relikwii kostnej, znajdującej się w relikwiarzu medalionowym, dołączony jest certyfikat autentyczności wydany przez Kościół katolicki z dwoma nieczytelnymi podpisami.

Napis na relikwiarzu głosi: „S. Simonii Ap”, co wskazuje, że wcześniej mogła znajdować się w nim relikwia św. Szymona Zeloty. Zabytek znajduje się w Bibliotece Houghton w specjalnych zbiorach, w obszarze dostępnym wyłącznie dla personelu i badaczy na życzenie.

Według Kerry Conley, chociaż uniwersytet wymienił relikt w raporcie z 2022 r., szczegółowo opisującym szczątki ludzkie znajdujące się w zbiorach muzeów Harvardu, obiekt nie został zbadany i nie wiadomo, czy relikwia jest rzeczywiście ludzka i czy pochodzi z trzeciego wieku.

Kim był św. Sebastian?

W posynodalnej adhortacji apostolskiej Christus Vivit papieża Franciszka z marca 2019 r. Ojciec Święty mówił o św. Sebastianie jako o wzorze do naśladowania dla młodych ludzi.

„W III wieku św. Sebastian był młodym kapitanem Gwardii Pretoriańskiej. Mówi się, że nieustannie mówił o Chrystusie i próbował nawrócić swoich towarzyszy, do tego stopnia, że ​​nakazano mu wyrzeczenie się wiary” – napisał Ojciec Święty. „Ponieważ odmówił, został postrzelony, a mimo to przeżył i nadal nieustraszenie głosił Chrystusa. W końcu Sebastian został zachłostany na śmierć”.

Męczennik wczesnego Kościoła jest patronem łuczników i sportowców.

Polityka ustanowiona przez Uniwersytet Harvarda w 2022 r. wdrożyła procedurę zwrotu szczątków ludzkich i innych przedmiotów sakralnych posiadanych przez uczelnię. Jej władze zauważają jednak, że zwroty będą rozpatrywane i dokonywane „indywidualnie dla każdego przypadku”.

Zgodnie z polityką wnioskodawcy muszą zwrócić się do uniwersytetu i przedstawić swoje uzasadnione żądanie dotyczące przedmiotu lub szczątków.

Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts

Polityka Harvardu dotycząca zwrotu szczątków ludzkich stanowi przedłużenie zobowiązania szkoły do ​​wypełniania swoich obowiązków prawnych określonych w prawie federalnym na mocy ustawy o ochronie i repatriacji grobów rdzennych Amerykanów z 1990 r. (NAGPRA).

Prawo to przewiduje zwrot szczątków ludzkich i dóbr kultury rdzennych Amerykanów rdzennej ludności.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube
Czytaj dalej

News USA

7 mld USD kar musieli zapłacić Amerykanie Urzędowi Skarbowemu w 2023 r.

Opublikowano

dnia

Autor:

Urząd Skarbowy IRS obłożył Amerykanów karami podatkowymi w wysokości 7 miliardów dolarów w 2023 r. To rekordowy poziom, który oznacza prawie 300% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Większość kar nałożono na osoby, które nie zapłaciły szacowanego kwartalnego podatku dochodowego, czyli głównie na freelancerów, pracowników kontraktowych i inne osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Według IRS, w roku podatkowym 2023 średnia szacowana kara wzrosła do 500 USD z 150 USD w roku poprzednim.

Dzieje się tak dlatego, że kara IRS dla osób, które nie dokonują dokładnych i terminowych płatności – lub w ogóle nie płacą szacunkowych podatków – wzrosła na początku października do 8% – wynosi teraz prawie trzykrotnie więcej niż poprzednia stawka wynosząca 3%.

Podwyżka jest jednym z wielu skutków ubocznych agresywnej kampanii zacieśnienia polityki Rezerwy Federalnej, która spowodowała gwałtowny wzrost stóp procentowych w zeszłym roku do najwyższego poziomu od 2001 r. Urząd Skarbowy oblicza karę za niedopłatę, przyjmując referencyjną stopę funduszy federalnych i dodając 3 punkty procentowe.

Pracownicy mogą zdecydować się na płacenie podatków od swoich dochodów lub dokonywać szacunkowych płatności na rzecz IRS cztery razy w roku. Podatnicy mogą również wybrać kombinację obu tych procedur.

Opcja szacunkowych płatności dotyczy m.in. dochodów pochodzących z samozatrudnienia, inwestycji i pracy w ramach ekonomii gig. Jest często używana przez niezależnych wykonawców, freelancerów i pracowników kontraktowych, ponieważ od ich dochodów nie jest automatycznie pobierany podatek.

Z tej praktyki korzystają również niektóre małe przedsiębiorstwa, a także właściciele nieruchomości i osoby będące na samozatrudnieniu.

IRS podał już wcześniej, że obserwuje rosnącą liczbę podatników podlegających szacunkowym karom podatkowym, które mogą wynieść po kilkaset dolarów. Podatnicy mogą zwykle uniknąć kary, płacąc co najmniej 90% należnych podatków w ciągu roku.

Eksperci doradzają osobom, które nie mogą uiścić całej płatności, aby zapłaciły tyle ile mogą, zamiast czekać z zapłaceniem całości podatku. W ten sposób zmniejszą potencjalną karę.

Jeśli podatnik nie dokona w tym roku wymaganej płatności kwartalnej, może zostać obciążony karą w późniejszym terminie. Szacunkowe płatności za drugi kwartał miały zostać uregulowane do poniedziałku 17 czerwca, a płatności za trzeci kwartał trzeba uiścić do 16 września.

Według IRS najszybszym sposobem dokonania płatności kwartalnej jest elektroniczna płatność za pomocą narzędzia o nazwie Direct Pay.

 

Źródło: fox32
Foto: istock/wingedwolf/ Khanchit Khirisutchalual/
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

listopad 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Popularne w tym miesiącu