Połącz się z nami

News USA

Uwaga! Nie wyrzuć listu z IRS 6419 Urzędu Skarbowego. Dzięki niemu otrzymasz pieniądze na dzieci

Opublikowano

dnia

Jeszcze w styczniu możesz otrzymać list z Urzędu Skarbowego IRS oznaczający…. pieniądze! Urząd Skarbowy wysyła listy z oznaczeniem 6419 tym, którzy w zeszłym roku otrzymali zaliczki na poczet ulgi podatkowej na dzieci. Ważne jest, aby zwracać uwagę na te informacje i nie przegapić możliwości otrzymania wsparcia, więc pamiętaj – nie wyrzucaj!

Urząd Skarbowy IRS poinformował na początku stycznia, że zaczął już wysyłać w grudniu listy 6419, w związku z zaliczką na poczet ulgi podatkowej na dzieci.

Jeśli dostaniesz od Urzędu Skarbowego IRS list 6419, nie wyrzucaj go.

Przechowuj go ze wszystkimi innymi ważnymi dokumentami podatkowymi, w tym z dokumentami W-2.

Urząd Skarbowy IRS rozpoczął sezon podatkowy dzisiaj, 24 stycznia, kiedy to zaczął przyjmować i przetwarzać zeznania podatkowe.

Niektóre rodziny mogą chcieć trochę się wstrzymać, jeśli chodzi o składanie zeznań podatkowych, dopóki nie dostaną listu, który może pomóc im złożyć dokładne zeznanie. Inni, którzy nie chcą czekać, będą musieli przejrzeć własne dane i sprawdzić swoje szczegółowe informacje w witrynie IRS „Witryna aktualizująca ulgę podatkową dla dzieci”.

Osoby nie zarabiające wystarczająco dużo pieniędzy, aby były zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego, nadal będą musiały zatrzymać ten list, aby ubiegać się o dodatkowe pieniądze, które mogą być należne za ulgę podatkową na dziecko.

„Nawet jeśli miałeś 0 dolarów dochodu”, zauważa IRS, „mogłeś otrzymać zaliczkę Child Tax Credit, jeśli byłeś uprawniony”.

Kiedy dotarła zaawansowana ulga podatkowa na dziecko?

Rodziny, które otrzymały zaliczkową ulgę podatkową na dzieci w 2021 r. – pieniądze były wypłacane od lipca do grudnia – muszą uzgodnić to, co otrzymały w zeszłym roku, z ich rozliczeniem finansowym w tym roku i złożyć Załącznik 8812.

Miesięczne zaliczki, będące częścią tymczasowego rozszerzonego programu wsparcia, zostały zaprojektowane tak, aby połowa całkowitej kwoty kredytu była wypłacana w formie miesięcznych rat w ciągu tych sześciu miesięcy 2021 r.

O drugą połowę trzeba się postarać, składając zeznanie podatkowe za 2021 r.

Jak wygląda pismo 6419?

Przykładowa kopia listu 6419 zamieszczona jest w Internecie na irs.gov, na stronie zatytułowanej „Zrozumienie twojego listu 6419”.

List 6419 to czarno-biały jednostronicowy list z logo IRS w lewym górnym rogu. Wydawany jest przez Departament Skarbu i Urząd Skarbowy.

Na górze listu znajduje się duże pole z informacją: „2021 Total Advance Child Tax Credit Payments (AdvCTC)”. W liście pogrubiono: „Zachowaj te ważne informacje podatkowe. Potrzebujesz ich do przygotowania zeznania podatkowego za 2021 r.”.

List jest oznaczony jako „List 6419” w prawym dolnym rogu. Termin „List 6419” znajduje się również w ramce 1 na górze listu w zdaniu odnoszącym się do małżeństw składających wspólne zeznanie za rok podatkowy 2021.

Czy otrzymam jeden lub dwa z tych listów IRS?

IRS wyśle dwa listy – i będziesz musiał zatrzymać oba – do par małżeńskich składających wspólne zeznanie, według April Walker, głównego kierownika ds. praktyki podatkowej i etyki w Amerykańskim Instytucie CPA.

Zgodnie z instrukcjami zawartymi w przykładzie zamieszczonym na stronie IRS.gov:

„Jeśli składasz wspólne zeznanie za rok podatkowy 2021, musisz dodać kwoty w polu 1 z obu listów 6419 i wpisać całkowitą kwotę w załączniku 8812”.

Zachowaj oba listy. Nie zakładaj, że dostałeś zduplikowany list i nie wyrzuć go.

Jakie kluczowe informacje znajdują się w piśmie IRS 6419?

Sam list wymienia dwa kluczowe elementy, które zostały użyte do obliczenia zaliczki na poczet ulgi podatkowej na dzieci w 2021 roku.

W ramce 1, która znajduje się na samym początku tego listu, dowiesz się o łącznej kwocie pieniędzy, jaką otrzymałeś na zaliczki na poczet ulgi podatkowej na dzieci w ciągu sześciu miesięcy w 2021 r. Musisz wpisać tę kwotę w Załączniku 8812 o nazwie „Kredyty na kwalifikujące się dzieci i inne osoby pozostające na utrzymaniu” w wierszu 14f lub wierszu 15e, w zależności od tego, co ma zastosowanie.

W ramce 2, która znajduje się tuż pod ramką 1, wymieniono liczbę kwalifikujących się dzieci, które zostały wzięte pod uwagę przy ustalaniu zaliczek na 2021 r. (Uwaga: Rodzice, którzy mieli dziecko urodzone w 2021 r., nie otrzymali zaliczek w zeszłym roku, ale teraz mogą ubiegać się o pieniądze na to dziecko w zeznaniach podatkowych za 2021 r.)

IRS zauważa, że ​​„rodziny, które otrzymały zaliczki, muszą złożyć zeznanie podatkowe za 2021 r. i porównać otrzymane zaliczki w 2021 r. z kwotą ulgi podatkowej na dzieci, o którą mogą się ubiegać w zeznaniu podatkowym za 2021 r.”

Dlaczego cokolwiek z tego ma znaczenie?

Jeśli zgubisz list – i nie znajdziesz numeru, który dokładnie pasuje do plików IRS – prawdopodobnie napotkasz długie opóźnienia w przetwarzaniu zeznania podatkowego. W konsekwencji będziesz długo czekać na zwrot federalnego podatku dochodowego.

Załącznik 8812 zwraca szczególną uwagę na wiersz 14f: „Uwaga: Jeśli kwota w tym wierszu nie zgadza się z sumą łączną zgłoszoną przez Ciebie (i Twojego małżonka, jeśli składacie je wspólnie) na Twoim liście (listach) 6419, przetwarzanie Twojego zeznania będzie opóźnione.”

Możliwe jest, złożenie zeznania podatkowego bez pisma 6419, ale trzeba dokładnie wiedzieć, ile zaliczkowej ulgi podatkowej na dziecko otrzymałeś i ilu podopiecznych zostało objętych w 2021 r.

Zapoznanie się z listem 6419 jest ważne ponieważ w niektórych przypadkach podatnik mógł otrzymać inną kwotę na jedno dziecko w wieku poniżej 5 lat i inną kwotę na osobę w wieku od 6 do 17 lat. W efekcie rodziny mogą być zdezorientowane co do tego, ile pomocy otrzymali.

W ramach miesięcznych płatności rodziny otrzymywały do ​​300 USD na każde dziecko w wieku do 5 lat lub do 250 USD na każde dziecko w wieku od 6 do 17 lat.

List zawiera informacje zarówno na temat wysokości otrzymanej kwoty jak i liczby osób pozostających na utrzymaniu.

Co to jest portal aktualizacji ulg podatkowych dla dzieci IRS?

Jeśli podatnicy nie otrzymali pisma, mogą sprawdzić kwoty na stronie IRS w „Portalu aktualizacji ulgi podatkowej dla dzieci”. Ale będziesz musiał utworzyć konto użytkownika w IRS.

Czy mogę uzyskać więcej pieniędzy z ulgi podatkowej na dziecko?

Całkiem możliwe. Musisz złożyć Załącznik 8812, aby ubiegać się o pozostałe pieniądze na ulgę podatkową na dziecko.

„Jeśli kwalifikujesz się do ulgi podatkowej na dzieci, ale nie otrzymałeś zaliczki na poczet ulgi podatkowej na dzieci, możesz ubiegać się o pełną kwotę kredytu podczas składania zeznania podatkowego za 2021 w sezonie rozliczeniowym 2022”, zgodnie z komunikatem IRS.

Zachowaj list 6419, aby pomógł Ci zgłosić dokładną, całkowitą kwotę w dolarach, którą już otrzymałeś z góry w 2021 r.

Całkowita ulga podatkowa na dzieci na rok 2021 wynosi do 3600 USD na dziecko w wieku do 5 lat oraz do 3000 USD na każde kwalifikujące się dziecko w wieku od 6 do 17 lat.

Jeśli masz np. jedno dziecko w wieku 3 lat, prawdopodobnie mogłeś otrzymać 300 USD miesięcznie od lipca do grudnia, co daje łącznie do 1800 USD. Teraz, kiedy składasz federalne zeznanie podatkowe za 2021 r., możesz odzyskać resztę pieniędzy, do 1800 USD.

Przepisy podatkowe są jednak skomplikowane, a rzeczywista kwota, jaką otrzymasz teraz za ulgę podatkową na dziecko, jest oparta na dochodach z 2021 r.

Jeśli Twoje dochody znacznie wzrosły w 2021 r., możesz nie kwalifikować się do otrzymania większej ilości gotówki kredytowej.

Te miesięczne płatności w 2021 r. , w formie bezpośredniego przelewu na konto bankowe lub papierowego czeku  wysyłanego pocztą — były oparte na informacjach z już złożonego zeznania podatkowego lub informacji wprowadzonych do narzędzia rejestracji IRS non-filer w 2020 lub 2021 r.

Oczywiście wiele mogło się zmienić w 2021 roku. Może zarobiłeś więcej pieniędzy w zeszłym roku i kwalifikujesz się do mniejszej kwoty ulgi podatkowej na dziecko niż pierwotnie obliczono.

IRS sugeruje, aby sprawdzić każdą miesięczną płatność, w tym wszelkie zmiany, na IRS.gov/ctcportal, a następnie kliknąć „Zarządzaj zaliczkami”.

Jeśli nie otrzymałeś jednej lub więcej płatności za zaliczkową ulgę podatkową na dziecko, powinieneś skontaktować się z IRS pod numerem 800-908-4184 przed złożeniem zeznania.

 

Źródło: usatoday

Foto: You Tube, pixabay/RJA1988Pexels/ sallyjermain/1138694 

News USA

I nie opuszczę się aż do śmierci.. Sologamia, czyli wzięłam ślub sama ze sobą

Opublikowano

dnia

Autor:

Koncepcja małżeństwa z samym sobą lub sologamii istnieje od lat. Pojawiła się np. w odcinku serii „Seks w wielkim mieście”, który wyemitowano w sierpniu 2003 roku, a zaślubin ze sobą dokonała wtedy Carrie Bradshaw. Nie ma wprawdzie oficjalnych danych na temat tego, ile osób świętuje sologamię podczas ceremonii, ale praktyka ta została zbadana w kilku ostatnich artykułach prasowych.

Reporter CNN rozmawiał z czterema kobietami, które wzięły ślub same ze sobą. Wszystkie opisują ten akt jako symboliczny wyraz miłości własnej i afirmację głębokiej, znaczącej relacji ze samą sobą.

Twierdzą także, że sologamia nie ma nic wspólnego z wykluczaniem przyszłych związków partnerskich, co, jak twierdzą, jest popularnym nieporozumieniem.

Krytycy sklasyfikowali tę praktykę jako narcystyczną.

Sologamia nie jest prawnie wiążąca w Stanach Zjednoczonych i nie jest uznawana przez prawo żadnego kraju. Ale terapeuta i ekspert w tej dziedzinie, John Amodeo, mówi, że ludzie, którzy zobowiązują się kochać siebie po pracy nad wewnętrznym uzdrowieniem, są na dobrej drodze życiowej.

Wg Amodeo, autora książki „Tańcząc z ogniem: uważny sposób na pełne miłości związki”, coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę, że muszą wziąć odpowiedzialność za własne szczęście i że mogą mieć satysfakcjonujące, sensowne życie bez bycia w związku.

Amodeo opisuje sologamię jako zdrową formę narcyzmu.

Mówi, że bez miłości własnej ludzie polegają na innych, aby czuć się wartościowymi. Osoby nie kochające siebie, o niskim poczuciu wartości, wpadają w niezdrowy narcyzm – nieustannie potrzebują potwierdzenia jej od innych, aby wypełnić wewnętrzną pustkę.

Brittany Rist

Brittany Rist szła do ołtarza w sukience i białym welonie do piosenki „Girl”. 34-latka sama odczytała przysięgę przed lustrem na swoim podwórku. Przyjęła własną propozycję i dała sobie pierścionek. Zamiast małżonka czekał na nią czerwony tort obok butelki szampana.

Kobieta powiedziała sobie „tak” i zobowiązała się kochać siebie na dobre i na złe.

Brittany Rist nie miała urzędnika ani gości na swoim własnym weselu i wzniosła toast solo.

Kilka miesięcy przed wydarzeniem, które nazywa „ceremonią oddania duszy”, rozstała się z ojcem swojego syna po dziewięciu latach bycia razem. Zaczęła pracować nad uzdrowieniem swojego wnętrza, złożyła śluby celibatu i zapisała się na terapię.

Około rok po solowej ceremonii Brittanny wzięła ślub ze swoim obecnym mężem, ale na prawej ręce wciąż nosi pierścionek zaręczynowy jako przypomnienie o zobowiązaniu wobec siebie, jakie zrobiła.

Danni Adams

Trenerka obrazu ciała, Danni Adams, kilka lat temu planowała wyjść za mąż. Chciała wielkiej imprezy, pełnej ludzi, których kochała. Ale potem nadeszła pandemia i odłożyła swoje plany. Zamiast ślubu, zwróciła się do terapeuty, aby skupić się na poprawie poczucia własnej wartości.

Potem Danni, obecnie 30-latka, podjęła decyzję o ślubie ze sobą. Twierdzi, że doprowadziły ją do niej wszystkie krzywdy, których zaznała w dzieciństwie.

Zrobiła to przed około 40 gośćmi w grudniu na imprezie plenerowej w Sanford na Florydzie. Ślub kosztował około 4000 dolarów i obejmował dziewięć druhen. Przyjaciółka Adams wystąpiła w roli urzędniczki, a Danni, podobnie jak Brittanny Rist, czytała przysięgę przed dużym lustrem.

Jeśli w przyszłości wyjdzie za mąż, Danni Adams, wsunie obrączkę tuż obok tej, którą sama sobie podarowała.

„Wszyscy zawsze pytają: „Czy muszę się rozwieść, żeby poślubić mężczyznę?”. Ale prawdziwe pytanie brzmi: „Dlaczego muszę stracić siebie, żeby wyjść za mąż?”

Dorothy Fideli

Dorothy Fideli poślubiła samą siebie w wieku 77 lat. Nigdy nie wyszła ponownie za mąż po rozwodzie, który miał miejsce prawie pięć dekad temu.

Ale w tym miesiącu, odbyła ceremonię na oczach trojga swoich dzieci i dwudziestu osób z jej społeczności dla emerytów w Goshen w stanie Ohio.

Fideli miała na sobie białą suknię, krótki welon i białe trampki, gdy pchała swój udekorowany balkonik do ołtarza. W tle leciała jej ulubiona piosenka Celine Dion „Because You Loved Me”. Jej ślub z mężem w 1965 roku odbył się w sądzie i zakończył się rozwodem dziewięć lat później. Nie miała na nim sukni.

Przesłanie Fideli do młodszych kobiet zmagających się z problemami z poczuciem własnej wartości to: Nigdy nie jest za późno, by pokochać siebie.

Ena Jones

Ena Jones z Północnej Karoliny wyszła za mąż w swoje 50. urodziny we wrześniu 2020 roku. Trzy tuziny gości myślało, że biorą udział w przyjęciu urodzinowym, ale ona pojawiła się w tiarze i białej sukni do kolan, niosąc bukiet słoneczników, idąc do ołtarza pod ramieniem ojca swojego męża.

Na końcu przejścia czekał trzypoziomowy tort czekoladowy.

Jones mówi, że chciała wziąć ślub ze sobą, odkąd jej mąż zmarł na raka w 2016 roku.

„To mój najważniejszy związek… Symbolizuje moją miłość do siebie do końca życia”, mówi Ena.

Ena Jones dała sobie pierścionek ze słonecznikiem. Jeśli ponownie wyjdzie za mąż, przeniesie go na prawy serdeczny palec i będzie nosić nowy pierścionek na lewej ręce. Tak czy siak planuje odnowić swoje śluby w dniu swoich 55 urodzin.

John Amodeo mówi, że chociaż sologamia może pomóc ludziom w poczuciu własnej wartości, nie powinna wykluczać głębokiego połączenia z drugim człowiekiem. Terapeuta małżeński i rodzinny twierdzi, że miłość własna tworzy solidny fundament dla intymnych, zdrowych i bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi.

 

Źródło: cnn
Foto: YouTube, Ena Jones, Donna Pennington, Brittanny Rist, Stormie Bray, istock/Draw05
Czytaj dalej

News USA

A może by tak kupić latarnię morską? Rząd chce pozbyć się 10 romantycznych wież

Opublikowano

dnia

Autor:

Dziesięć latarni morskich, które od pokoleń stoją jak strażnicy wzdłuż wybrzeży Ameryki, prowadząc marynarzy w bezpieczne miejsce, jest rozdawanych bezpłatnie lub sprzedawanych na aukcji przez rząd federalny. Celem programu prowadzonego przez General Services Administration jest zachowanie dóbr, z których większość ma ponad sto lat.

Rozwój nowoczesnych technologii, w tym GPS, oznacza, że latarnie morskie nie są już niezbędne do nawigacji, poinformował John Kelly z biura General Services Administration GSA zajmującego się rozporządzaniem nieruchomościami rządowymi.

I chociaż Straż Przybrzeżna często utrzymuje pomoce nawigacyjne w latarniach morskich lub w ich pobliżu, te budowle same w sobie często nie są już potrzebne. Jednak ludzie pozostają zafascynowani latarniami, które są popularnymi atrakcjami turystycznymi i tematem dla niezliczonych fotografów i artystów.

Agencja GSA przenosi własność latarni morskich od czasu, gdy Kongres uchwalił ustawę National Historic Lighthouse Preservation Act w 2000 roku. Do tej pory przekazano około 150 latarni morskich, około 80 rozdano, a kolejne 70 sprzedano na aukcji, które dały ponad 10 milionów dolarów.

W tym roku sześć latarni zaoferowano bezpłatnie federalnym, stanowym lub lokalnym agencjom rządowym, organizacjom non-profit, organizacjom edukacyjnym lub innym podmiotom, które chcą je konserwować i udostępniać publicznie do celów edukacyjnych, rekreacyjnych lub kulturalnych.

Należy do nich, wysoka na 34 stopy, latarnia Plymouth / Gurnet Light w Massachusetts. Ośmiokątna drewniana konstrukcja pochodzi z 1842 r., chociaż latarnia morska znajduje się w tym miejscu od 1768 r. Poprzednia latarnia morska w Plymouth była obsługiwana przez pierwszą amerykańską kobietę – latarnika.

Innym obiektem, który ma być przekazany bezpłatnie jest, efektownie położona na klifie, Warwick Neck Light w Warwick w stanie Rhode Island. Wysoka na 51 stóp latarnia morska z 1827 roku była ważnym narzędziem nawigacyjnym dla marynarzy udających się do Providence.

Pozostałe to: Lynde Point Lighthouse w Old Saybrook w stanie Connecticut; Latarnia Nobska w Falmouth, Massachusetts; latarnia na Wyspie Little Mark w Harpswell, Maine; oraz Erie Harbor North Pier Lighthouse w Pensylwanii.

Niektóre z nich są już utrzymywane przez organizacje non-profit, a agencje te będą miały możliwość ubiegania się o kontynuowanie swojej działalności.

Jeśli nowy właściciel się nie znajdzie, latarnie będą wystawione do licytacji na aukcji.

Jedna z czterech latarni morskich sprzedawanych na aukcji to Cleveland Harbour West Pierhead Light, 50-stopowa stalowa wieża z 1911 roku, do której można się dostać tylko łodzią, oferująca spektakularne widoki na panoramę miasta.

Pozostałe to: latarnia morska Penfield Reef w Fairfield w stanie Connecticut; Stratford Shoal Light pośrodku Long Island Sound między Nowym Jorkiem a Connecticut; i Keweenaw Waterway Lower Entrance Light w Chassell w stanie Michigan.

Niektóre z zakupionych w przeszłości latarni morskich zostały przekształcone w prywatne rezydencje przez ludzi, którzy chcieli mieć wyjątkowy dom.

 

Źródło: abcnews
Foto: YouTube, istock/DougLemke
Czytaj dalej

News USA

Aloha Lodge, wspaniała rezydencja nad jeziorem w Lake Geneva w Wisconsin, jest na sprzedaż

Opublikowano

dnia

Autor:

Aloha Lodge, posiadłość o powierzchni 20 000 stóp kwadratowych, zbudowana w 1900 roku przez Tracy C. Drake’a – założyciela historycznych hoteli Drake i Blackstone w Chicago – jest wyceniona na 35 milionów dolarów. Kto nie chciałby tu mieszkać?

Aloha Lodge oferuje 8 sypialni, 16 łazienek i ponad 100 stóp prywatnej linii brzegowej. Odnowiony w 2011 roku dom płynnie łączy nowoczesne udogodnienia z ponadczasowymi detalami architektonicznymi.

Nieruchomość zdobią oryginalne witraże, w tym jeden przy wejściu od frontu z pięknie wyrytym w szkle napisem „Aloha Lodge”.

Główny poziom rezydencji oferuje wspaniałe, panoramiczne widoki na jezioro z niemal każdego pokoju, w tym salonu, pokoju rodzinnego z wbudowanym barem, biura, salonu, dwóch jadalni i biblioteki.

Na drugim poziomie znajduje się sześć sypialni. A na dolnym poziomie znajduje się sala multimedialna oraz przestronna sala rekreacyjna ze stołem bilardowym i tarczą do gry w rzutki.

Na zewnątrz domu znajduje się basen, wanna z hydromasażem, domek przy basenie i dwie sypialnie dla gości. Altana zapewnia również zacienione schronienie, w którym można cieszyć się bryzą znad jeziora.

Dodatkowe atrakcje to Dom Kapitana o powierzchni 2000 stóp kwadratowych, idealny do zakwaterowania gości, z trzema sypialniami i dwoma łazienkami. Jest też „pociąg”, uroczy budynek zbudowany w 2001 roku, w którym mieści się obszerny zestaw pociągów właściciela.

Posiadłość o powierzchni 12 akrów obejmuje bujne krajobrazy, kamienne ścieżki, mury oporowe, donice pełne roślin i malowniczy kamienny most. Jest tu też szklarnia.

Oszałamiający dom i lokalizacja znajdują się zaledwie półtorej godziny drogi od Chicago.

Źródło: fox32
Foto: Christie’s International Real Estate
Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Kalendarz 2021

styczeń 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Popularne w tym miesiącu