Połącz się z nami

Prawo imigracyjne

Jak zostać Amerykaninem? Postanowienie noworoczne zdać egzamin na obywatelstwo amerykańskie. Jak to zrobić?

Opublikowano

dnia

Na antenie Radio Deon Chicago Mecenas Magdalena Grobelski, specjalista prawa imigracyjnego, wyjaśnia jak można uzyskać amerykańskie obywatelstwo a tym samym wszystkie prawa jakie przysługują obywatelom Stanów Zjednoczonych. Warto postarać się o nie chociażby w ramach noworocznego postanowienia.

Mieszkając w USA na stałe warto postarać się o przyznanie amerykańskiego obywatelstwa. Dzięki niemu możemy:

 • głosować i brać udział w wyborach amerykańskich
 • sponsorować członków swojej rodziny, niektórych nawet bez tzw. kolejki
 • przebywać w Polsce jak długo się chce
 • nie trzeba bać się deportacji i kłopotów z Urzędem imigracyjnym, w przypadku popełnienia przestępstwa, chociażby zwykłego zatrzymania przez policję gdy wracamy do domu z wesela czy urodzin znajomego

O obywatelstwo USA może się starać każdy kto ma skończone 18 lat i posiada tzw. zieloną kartę.

Jeśli ktoś był sponsorowany przez współmałżonka może składać wniosek o przyznanie obywatelstwa po 2 latach i 9 miesiącach, z których musiał przebywać w Stanach przez 18 miesięcy. Nie musi posiadać w tym przypadku permanentnej zielonej karty, ważnej na 10 lat, z której wydaniem są obecnie opóźnienia.

 

W innych przypadkach sponsorowania, czyli przez m.in rodziców, rodzeństwo, pracę o obywatelstwo amerykańskie możemy się starać po 4 latach i 9 miesiącach i conajmniej 30 miesiącach ciągłego przebywania w USA. Nie można być poza terenem Stanów więcej niż 6 miesięcy, choć od tej zasady istnieją wyjątki jednak wymagają fachowej weryfikacji i pomocy adwokata.

REKLAMA REKLAMA

 

Należy także wykazać się dobrą opinią w kwestiach moralnych. Tu wchodzą w grę przekroczenia przepisów, wykroczenia kryminalne, płacenie podatków, alimentów na dzieci i inne.

Egzamin na obywatelstwo jest przeprowadzany w języku angielskim. Można też ubiegać się o zdawanie egzaminu w języku polskim. Osoby, które się kwalifikują do takiej formy to:

 • Osoby w wieku min. 50 lat i conajmniej od 20 lat posiadające zieloną kartę
 • Osoby w wieku min. 55 lat i conajmniej od 15 lat posiadające zieloną kartę

Osob0m w wieku min. 65 lat i conajmniej od 20 lat posiadającym zieloną kartę przysługuje łatwy egzamin w języku polskim. Z 20 pytań trzeba odpowiedzieć tylko na 6 aby go zdać. Z egzaminu można być także zwolnionym na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Przy składaniu podania o przyznanie obywatelstwa amerykańskiego należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Najważniejszą z nich będą sprawy związane z przekraczaniem prawa. Jeśli one nas nie dotyczą, to kolejne ważne punkty to:

 • w jaki sposób otrzymaliśmy zieloną kartę
 • czy brało się zapomogi rządowe, wyjątkiem tu są osoby niepełnosprawne i kobiety w ciąży
 • wyjazdy ze Stanów trwające dłużej niż 6 miesięcy
 • oszustwa, takie jak zawieranie fałszywych małżeństw, lewe karty social security
 • przynależność do partii komunistycznej
 • zaleganie z podatkami

 

Foto: pixabay/tinkguy 

REKLAMA REKLAMA

Prawo imigracyjne

Podanie o obywatelstwo USA – czy warto je składać i na co zwrócić przy tym uwagę?

Opublikowano

dnia

Autor:

Na co zwrócić uwagę przy składaniu podania o amerykańskie obywatelstwo? Czy robiąc to powinniśmy mieć ważną Zieloną Kartę? Mecenas Magdalena Grobelski, specjalista prawa imigracyjnego wyjaśnia ważne sprawy na naszej antenie.

Jeśli komuś kończy się ważność Zielonej Karty i zastanawia się czy składać wniosek o jej przedłużenie czy raczej petycję o obywatelstwo to złożenie wniosku o obywatelstwo jest zawsze tym lepszym rozwiązaniem dającym jeden dokument ważny do końca życia – wyjaśnia Mecenas Magdalena Grobelski.

Zieloną Kartę trzeba odnawiać. Poza tym, jeśli przydarzy się konflikt z prawem, to nie mamy prawa składać petycji o obywatelstwo przez okres co najmniej 5 lat.

Teoretycznie Zielona Karta powinna być ważna w chwili składania petycji o obywatelstwo, ale praktycznie biorąc, nie jest to konieczne. Dobrze jest jednak zasięgnąć wtedy porady u osoby, która wie jak to zrobić lub powierzyć złożenie wniosku adwokatowi.

REKLAMA REKLAMA

Trzeba sobie zdawać sprawę, że jeśli petycja na obywatelstwo nie uda się to Zielona Karta może być zabrana i można nawet trafić do przewodu deportacyjnego.

Są wykroczenia, które nie pozwalają nigdy złożyć wniosku o obywatelstwo. Urzędnicy imigracyjni zwracają uwagę na całą przeszłość osób starających się o obywatelstwo, czyli od czasu gdy dana osoba dostaje Zieloną Kartę.

Nie wolno niczego zataić. Nie jest ważna liczba wykroczeń ani czego dotyczyły, tylko jak sprawa się skończyła – tłumaczy Mecenas Magdalena Grobelski.

Należy wykazać się dobrą opinią w kwestiach moralnych. Tu wchodzą w grę przekroczenia przepisów, wykroczenia kryminalne, płacenie podatków, alimentów na dzieci i inne. Bardzo ważne są także wyjazdy na 6 miesięcy lub dłuższe, od czasu uzyskania Zielonej Karty. Powinniśmy ich unikać.

Każde przestępstwo, za które zostało się skazanym na pół roku więzienia stanowi poważną przeszkodę w uzyskaniu amerykańskiego obywatelstwa.

Niektóre popełnione przestępstwa mogą całkowicie zaprzepaścić szansę na zostanie Amerykaninem. Są to:

 • morderstwo, nawet po odbyciu kary
 • posiadanie i używanie substancji kontrolowanych np. kokainy, marihuany powyżej 30g,
 • inne tzw. aggravated felony – np. gwałt, prostytucja, alkoholizm, jeśli kiedykolwiek został wpisany do akt przez lekarza, przemoc domowa – urzędnicy zawsze żądają raportu policyjnego w tej sprawie i szczegółowo jej się przyglądają

W niektórych przypadkach, starając się o przyznanie obywatelstwa, zdecydowanie lepiej jest być reprezentowanym przez swojego adwokata imigracyjnego.

Mecenas Magdalena Grobelski prowadzi program na naszej antenie w każdą środę o godzinie 7.45 rano. Po godzinie ósmej rozpoczyna się dyżur imigracyjny. Słuchacze mogą dzwonić poza anteną i anonimowo mogą pytać o swoje sprawy imigracyjne.

Porady telefoniczne są bezpłatne.

Telefon imigracyjny to 312-217-6824.

 

Źródło: informacja własna
Foto: istock/Evgenia ParajanianAndreyPopov/ LightFieldStudios

 

 

 

REKLAMA REKLAMA
Czytaj dalej

Prawo imigracyjne

Jak wygląda w tej chwili praca Urzędu Imigracyjnego i czas oczekiwania na amerykańskie obywatelstwo?

Opublikowano

dnia

Autor:

Jeśli starasz się o amerykańskie obywatelstwo jest to najlepszy czas na złożenie petycji, mówi Mecenas Magdalena Grobelski, specjalista prawa imigracyjnego. Bardzo przyspieszyła praca urzędu polegająca na rozpatrywaniu podań.

Zaległości Urzędu Imigracyjnego są wciąż ogromne. Mecenas Magdalena Grobelski mówi, że w 2015 r. wynosiły one 3,5 mln petycji dotyczących różnych spraw. Następnie, przez okres pandemii, bardzo się powiększyły i w tym roku sięgają 8,5 milionów.

Aby przyspieszyć urząd przeznaczył teraz większość pracowników do rozpatrywania właśnie petycji o obywatelstwo. Więc jest to dobry czas dla osób, którym skończyła się ważność Zielonej Karty, aby składać podanie, ponieważ krótki jest teraz czas oczekiwania na wezwanie na egzamin na obywatelstwo.

Organizowane są też duże ceremonie składania przysięgi po 500-700 osób, np. na stadionie Wrigley Field.

REKLAMA REKLAMA

Urząd Imigracyjny zamierza wrócić do normalnego czasu procesowania podań ale Mecenas Magdalena Grobelski obserwuje, że jest w stanie przerobić około połowy wpływających rocznie wniosków.

Najwięcej w tej chwili wpływa wniosków o przedłużenie pozwolenia na pracę – teoretycznie czeka się na rozpatrzenie 5 miesięcy, ale faktycznie trzeba się przygotować na 6-7 miesięcy oczekiwania na decyzję.

W każdym stanie czas oczekiwania wygląda trochę inaczej; np. w Illinois czeka się 6-7 miesięcy na Zieloną Kartę, a na Florydzie jedynie 3 miesiące do wezwania na interview. Choć należy pamiętać , że wezwanie to nie jest równoznaczne z przyznaniem Zielonej Karty.

W Illinois pracują bardzo dobrze przygotowani i doświadczeni urzędnicy, w małych stanach raczej czas oczekiwania jest dłuższy.

Czy Urząd Imigracyjny zmienił swoją politykę jeśli chodzi o politykę TPS?

TPS to specjalny ochronny status, przyznawany czasowo w tej chwili głównie uchodźcom z Ukrainy.

Urząd faktycznie pozwala tym osobom na podróżowanie jeśli wjechały do Stanów Zjednoczonych legalnie. Status TPS mogą wykorzystać do procesu sponsorowania przez współmałżonka lub dzieci.

TPS jest przyznawany także po nielegalnym wjeździe do USA ale nie zwalnia z odpowiedzialności za ten wjazd. Mecenas Magdalena Grobelski ostrzega, że w takim przypadku nie wolno opuszczać terenu Stanów Zjednoczonych, ponieważ tak jak w przypadku starania o Zieloną Kartę – powrót tutaj nie jest gwarantowany.

Mecenas Magdalena Grobelski prowadzi program na naszej antenie w każdą środę o godzinie 7.45 rano. Po godzinie ósmej rozpoczyna się dyżur imigracyjny. Słuchacze mogą dzwonić poza anteną i anonimowo mogą pytać o swoje sprawy imigracyjne.

Porady telefoniczne są bezpłatne.

Telefon imigracyjny to 312-217-6824.

 

Źródło: informacja własna
Foto: istock/JanaShea/ FTiare/ AnnaStills

 

 

REKLAMA REKLAMA
Czytaj dalej

Prawo imigracyjne

Sponsorowanie przez małżeństwo – co należy wiedzieć gdy tą drogą staramy się o amerykańskie obywatelstwo

Opublikowano

dnia

Autor:

Sponsorowanie przez małżeństwo – najszybsza i często jedyna droga do otrzymania obywatelstwa Stanów Zjednoczonych. Kto, kiedy i jak może sponsorować – wyjaśnia mecenas Magdalena Grobelski, specjalista prawa imigracyjnego.

Sponsorować współmałżonka może zarówno osoba posiadająca amerykańskie obywatelstwo jak i Zieloną Kartę. Samo sponsorowanie różni się w tych dwóch przypadkach m.in. czasem i kosztami.

Sponsorowanie przez małżeństwo jest dobrą drogą dla osób, które wjechały nielegalnie do USA, mówi mec. Magdalena Grobelski.

Małżeństwo pomaga także w przypadku włożenia do przewodu deportacyjnego.

REKLAMA REKLAMA

Wniosek o Zieloną Kartę można złożyć tuż po zawarciu małżeństwa w Stanach Zjednoczonych, nie ma potrzeby odczekania jakiegoś okresu czasu i nie warto tego robić – radzi Magdalena Grobelski.

Małżeństwo oczywiście musi być prawdziwe w ocenie urzędników imigracyjnych.

Jeśli zostanie zawarte małżeństwo ale się rozpadnie po rozpoczęciu procesu sponsorowania przez współmałżonka, to osoba starająca się o obywatelstwo może sponsorować się sama.

Urząd Imigracyjny zwraca szczególną uwagę na sprawy finansowe małżeństwa.

Urzędnicy mają pełny wgląd w historię finansową małżeństwa i mogą sprawdzić wszystkie wydatki, podkreśla mec. Magdalena Grobelski.

Ważny jest także wiek małżonków oraz pochodzenie, czy np. jest to małżeństwo mieszane. Np. duża różnica wieku między małżonkami zwraca uwagę urzędników i trudniej może być udowodnić prawdziwość związku.

Jeśli dana osoba wjeżdża do Stanów Zjednoczonych korzystając z ruchu bezwizowego, czyli na tzw. ESTA, która jest ważna przez trzy miesiące, także może być sponsorowana przez rodziców lub współmałżonka.

Wjeżdżając na ESTA można także podróżować poza granice USA, ale tylko pod warunkiem nie złożenia petycji o obywatelstwo. Jeśli taka petycja jest złożona to już nie można wyjeżdżać ze Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o nowe wiadomości to Urząd Imigracyjny znacznie przyspieszył procesowanie petycji o obywatelstwo, mówi mec. Magdalena Grobelski. W tej chwili wnioski są rozpatrywane bardzo szybko i niewiele się czeka na egzamin o obywatelstwo.

Mecenas Magdalena Grobelski prowadzi program na naszej antenie w każdą środę o godzinie 7.45 rano. Po godzinie ósmej rozpoczyna się dyżur imigracyjny. Słuchacze mogą dzwonić poza anteną i anonimowo mogą pytać o swoje sprawy imigracyjne.

Porady telefoniczne są bezpłatne.

Telefon imigracyjny to 312-217-6824.

Źródło: inf. własna
Foto: istock/LightFieldStudios/ ło:Sundry Photography/ Evgenia Parajanian

 

 

REKLAMA REKLAMA
Czytaj dalej

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz 2021

styczeń 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Popularne w tym miesiącu