Połącz się z nami

News Chicago

Polonijne obchody 37. rocznicy „Sierpnia 1980” oraz wybuchu II wojny światowej w Chicago

Opublikowano

dnia

W kościele św. Trójcy przy 1112 N. Noble w Wietrznym Mieście odbyły się polonijne uroczystości trzydziestej siódmej rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i założenia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” oraz 78. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Relacja Andrzeja Baraniaka

Witając uczestników rocznicowych obchodów prezes chicagowskiego Koła NSZZ „Solidarność” Bogdan Strumiński wskazał na potrzebę dalszego kontynuowania dzieła zapoczątkowanego w 1980 roku przez ówczesnych działaczy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. „Jeżeli obserwujemy wydarzenia w Europie, a nawet i na świecie, to dzieło „Solidarności” musimy kontynuować, bo dziś nasi sąsiedzi, którzy kiedyś byli naszymi oprawcami, ich spadkobiercy, a niekiedy ich potomkowie zarzucają nam, że w Polsce dziś nie ma praworządności, że w Polsce dziś nie ma demokracji. Ja się pytam o jej demokracji oni mówią. O takiej, którą od 1050 lat nieśli na bagnetach i szablach, na takiej, którą w 1939 roku przynieśli nam za pomocą karabinów i czołgów, a później komór gazowych. O jakiej demokracji ci ludzie mówią. Polska jest demokratyczna, a naród polski jest suwerenem i nigdy nie pozwolimy, żeby było inaczej. Dzieło „Solidarności” będzie kontynuowane. Tak nam dopomóż Bóg!”

Galeria zdjęć

Nabożeństwo rocznicowe wraz z dyrektorem Misji ks. Andrzejem Totzke sprawowali ks. prof. Krzysztof Pawlina, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz ks. dr hab. Władysław Zarębczan z watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary, który mówiąc o rocznicy Sierpnia 1980 roku przypomniał klimat tamtych wydarzeń. „Nie byłem kapelanem „Solidarności, ale wszystko to, co się działo w mojej Ojczyźnie i poza nią, bacznie obserwowałem. Byłem już dorosłym człowiekiem, kiedy na Stolicy Piotrowej zasiadał nasz krakowski kardynał Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Pamiętam ten wielki entuzjazm, kiedy przybył z pielgrzymką do Ojczyzny i wypowiedział te pamiętne słowa na Placu Wolności „Przyjdź Duchu Święty odnów oblicze ziemi, tej ziemi”. Wiedzieliśmy wtedy my, młodzi chłopcy, klerycy, że coś musi się stać, coś musi się wydarzyć. Wkrótce narodziła się „Solidarność”. Ten jedyny ruch w świecie tak potężny. Około 10 milionów Polaków podjęło tę ideę. To był jedyny ruch taki w nowoczesnej historii, w którym robotnicy, nasi rodacy – Polacy – próbowali coś zmienić, na kolanach z Panem Bogiem”.

Dla byłego prezesa Koła Solidarność w Chicago Zygmunta Golińskiego wydarzenia z sierpnia 1980 roku pozostaną w pamięci do końca życia. Początek istnienia „Solidarności” datowany jest na 1 września 1980 roku, chociaż nazwa została nadana kilka tygodni później. „Słowo solidarność jeszcze w sierpniu nam się nie kojarzyło ze związkiem. Wiem dzisiaj, z perspektywy czasu, że taki biuletyn wychodził w Stoczni Gdańskiej w czasie strajku. Natomiast, żeby nazwać tak związek, słowo solidarność padło dopiero 17 września na spotkaniu 40 przedstawicieli z całej Polski. Tę nazwę zaproponował Jan Olszewski, który był doradcą Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego”.

Zarzewiem, które w sierpniu 1980 roku roznieciło związkowe strajki w całym kraju doprowadzając w konsekwencji do podpisania porozumień sierpniowych, było zwolnienie ze Stoczni Gdańskiej działaczki nielegalnych wolnych związków zawodowych Anny Walentynowicz. Pięciu stoczniowców: Jerzy Borowczak, Bogdan Borusewicz, Ludwik Prądzyński, Bogdan Felski oraz zwolniony cztery lata wcześniej ze stoczni Lech Wałęsa zdecydowało o organizacji strajku okupacyjnego. Ostatniego sierpnia w imieniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej Lech Wałęsa podpisał porozumienie z ówczesną władzą komunistyczną, które zapewniało spełnienie 21 żądań strajkujących załóg.

Jednym z pierwszych punktów tego porozumienia było dopuszczenie do założenia nowych, samorządnych związków zawodowych, które byłyby rzeczywistym reprezentantem robotników. Na bazie tych ustaleń został zarejestrowany NSZZ „Solidarność”. Dzień wcześniej od zawarcia porozumień w Gdańsku Marian Jurczyk podpisał porozumienie w Szczecinie. Trzeciego września Jarosław Sienkiewicz złożył podpis w imieniu działaczy wolnych związków zawodowych w Jastrzębiu Zdroju, a 11 września Zbigniew Kulisiewicz podpisał porozumienie w Hucie Katowice. Umowy te przeszły do historii pod nazwą porozumień sierpniowych.

W uroczystościach rocznicowych zorganizowanych przez chicagowskiego Koło NSZZ „Solidarność” uczestniczyli między innymi: konsul generalny Piotr Janicki, prezes wydziału stanowego Kongresu Polonii Amerykańskiej Mirosław Niedziński wraz z grupą działaczy praz przedstawiciele różnych organizacji polonijnych, środowiska weterańskiego i szkolnego.

Andrzej Baraniak
abaraniak@radiodeon.com

Źródło: Inf. własna
Zdjęcia: Andrzej Baraniak

News Chicago

Wybory Burmistrza 4 kwietnia: Dzisiaj w Chicago rusza Wczesne Głosowanie

Opublikowano

dnia

Autor:

Wczesne Głosowanie w Chicago w nadchodzących Wyborach Burmistrza rozpoczyna się w poniedziałek 20 marca o godz. 9:00 rano. Wyborcy mogą także składać wnioski aby głosować korespondencyjnie w drugiej turze Wyborów, 4 kwietnia.

Wczesne Głosowanie w 50 placówkach w Chicago i w dwóch lokalizacjach Komisji Wyborczej miasta Chicago w Downtown, w drugiej turze wyborów miejskich 4 kwietnia, rozpocznie się w poniedziałek 20 marca i trwać będzie do 4 kwietnia 2023 r. (dzień wyborów).

Wszystkie 50 placówek Wczesnego Głosowania oraz superplacówka Komisji Wyborczej (191 N. Clark) będą otwarte jako centra wyborcze w dniu wyborów.

Wszystkie placówki są zgodne z wymogami ADA i w pełni dostępne dla wyborców niepełnosprawnych.

Wczesne głosowanie otwarte od 20 marca do 4 kwietnia:

  • Poniedziałek – Piątek: 9.00AM – 6.00PM
  • Soboty: 9.00AM – 5.00PM
  • Niedziele: 10.00AM – 4.00PM
  • Dzień Wyborów: 6.00AM – 7.00PM (4 kwietnia)

Wyborcy w mieście Chicago mogą także składać wnioski do głosowania korespondencyjnego w drugiej turze wyborów miejskich, które odbędą się 4 kwietnia. Wnioski można złożyć na stronie: https://www.chicagoelections.gov/po/vote-by-mail-application.html

**Ważne: Jeżeli wyborca nie jest dopisany do stałej listy głosowania korespondencyjnego, nie otrzyma automatycznie nowej katy do głosowania w drugiej turze wyborów miejskich 4 kwietnia. Wyborca musi złożyć nowy wniosek o kartę do głosowania korespondencyjnego aby głosować korespondencyjnie 4 kwietnia.**

Wyborcy mogą zażądać, aby ich karty do głosowania korespondencyjnego zostały wysłane na inny adres niż ten, pod którym są zarejestrowani w mieście a nawet na adres poza granicami stanu.

Wyborcy mogą złożyć wniosek w języku angielskim, hiszpańskim, chińskim, hindi, polskim, koreańskim i tagalog aby otrzymać kartę do głosowania w ich ojczystym języku.

Po otrzymaniu karty do głosowania, wyborcy mogą ją zwrócić za pośrednictwem poczty USA, upewniając się że koperta zwrotna z kartą do głosowania posiada datę stempla pocztowego 4 kwietnia 2023 r., lub wcześniejszą.

Wyborcy mogą również zwrócić swoje karty do głosowania w jednej z zabezpieczonych skrzynek wyborczych w dowolnie wybranej placówce wczesnego głosowania w Chicago, w dniu wyborów lub wcześniej.

Ważne terminy głosowania korespondencyjnego:

  • 30 marca 2023 r. – Ostatni dzień na dostarczenie nowych wniosków do głosowania korespondencyjnego.
  • 4 kwietnia 2023 r. – Ostatni dzień na przybicie daty stempla pocztowego na kopercie zwrotnej z kartą do głosowania korespondencyjnego wysłanej pocztą.
  • 18 kwietnia 2023 r. – Ostatni dzień aby karty do głosowania korespondencyjnego (z datą 4 kwietnia lub wcześniejszą na stemplu pocztowym lub z datą na oświadczeniu wypełnionym przez wyborcę) zostały dostarczone do urzędu Komisji Wyborczej (Chicago Board of Election) w celu ich policzenia.

Jeżeli wyborca zmieni zdanie i nie zwróci karty do głosowania korespondencyjnego przed dniem wyborów, wyborca może oddać kartę do głosowania korespondencyjnego sędziemu elekcyjnemu w przydzielonej placówce wyborczej, do wyborcy adresu zamieszkania a następnie oddać głos osobiście.

Jeżeli karta do głosowania korespondencyjnego została zgubiona lub wyborca nie otrzymał karty, wyborca ma prawo do podpisania oświadczenia w celu unieważnienia karty do głosowania korespondencyjnego, a następnie może oddać głos osobiście.

Aby dowiedzieć się więcej o głosowaniu korespondencyjnym w drugiej turze wyborów miejskich 4 kwietnia, odwiedź: https://www.chicagoelections.gov/po/vote-by-mail.html

Aby dowiedzieć się więcej o wczesnym głosowaniu w drugiej turze wyborów miejskich 4 kwietnia, odwiedź: https://www.chicagoelections.gov/en/early-voting.html

W celu rejestracji do głosowania, wyborcy mogą odwiedzić stronę: https://www.chicagoelections.gov/en/register-to-vote-change-of-address.html lub zadzwonić pod numer (312) 269-7936.

KONTAKT: Monika Myśliwiec-Gałuszka, polishvote@chicagoelections.gov, 312.269.5702

 

Foto: socialmedia
Czytaj dalej

News Chicago

Praca Siostry Rosemary Connelly dla niepełnosprawnych uhonorowana prestiżową nagrodą

Opublikowano

dnia

Autor:

Katolicka zakonnica, która przez dziesięciolecia kierowała Misericordia, domem dla osób z niepełnosprawnością rozwojową w North Side, została uhonorowana jedną z najbardziej prestiżowych nagród przyznawanych amerykańskim katolikom. Siostra Rosemary Connelly dostała Medal Laetare 2023 Uniwersytetu Notre Dame.

Siostra Rosemary Connelly odebrała Medal Laetare 2023 Uniwersytetu Notre Dame podczas ceremonii, która odbyła się na uniwersytecie w niedzielę.

Connelly dołączyła do Misericordii jako dyrektor wykonawczy w 1969 roku. Kiedy zdała sobie sprawę, że nie ma tam żadnego programu edukacyjnego do zaoferowania dzieciom — niektóre miały zaledwie sześć lat — zmieniła to.

Skontaktowała się z ekspertami, aby poprosić ich o pomoc w opracowaniu programów, ale powiedziano jej, że takie rzeczy nie istnieją. Sama stworzyła więc programy edukacyjne i programy samopomocy, rozwijające mowę, a także związane z fizjoterapią i zajęciami rekreacyjnymi.

Connelly kierował również przeniesieniem Misericordii z South Side do obecnego kampusu o powierzchni 37 akrów w Rogers Park, gdzie ponad 1200 pracowników i tysiące wolontariuszy służy ponad 600 dzieciom i dorosłym mieszkańcom.

Program informacyjny ośrodka dodatkowo pomaga ponad 140 rodzinom.

Pochodząca z Chicago Connelly była jednym z sześciorga dzieci irlandzkich imigrantów. Teraz ma 92 lata i niedawno przeszła z funkcji dyrektora wykonawczego na przewodniczącą zarządu Fundacji Misericordia, która koncentruje się na zbieraniu funduszy.

Zapytana co ją motywuje do pracy, Connelly mówi, że otaczają ją wspaniali ludzie, w tym personel, a zwłaszcza mieszkańcy Misericordii: „Oni kochają. Pięknie przeżywają życie. I mogą być wzorem dla nas wszystkich”.

 

Źródło: suntimes
Foto: YouTube, news.nd.
Czytaj dalej

News Chicago

Rozpoczyna się przebudowa Kennedy Expressway. Sprawdź utrudnienia w ruchu

Opublikowano

dnia

Autor:

Prace przy projekcie budowlanym na 7,5-milowym odcinku autostrady Kennedy Expressway o dużym natężeniu ruchu rozpoczną się dzisiaj wieczorem. Przebudowa będzie stanowić duże utrudnienie w ruchu dla osób dojeżdżających tą drogą, zalecane jest korzystanie z transportu publicznego.

Trzyletni projekt ma rozpocząć się w poniedziałek o godzinie 10:00 wieczorem a prace, które obejmuje mają trwać co najmniej do jesieni 2025 roku.

Chociaż projekt składa się z kilku faz, na czas trwania prac spodziewane są zamknięcia pasów ruchu i poważne utrudnienia w ruchu.

Urzędnicy ds. transportu zasugerowali, aby osoby dojeżdżające do pracy Kennedy Expressway dostosowały swój czas pracy lub pracowały zdalnie, jeśli to możliwe, albo korzystały z transportu publicznego.

Gdzie i jak długo będzie przebiegać budowa?

W sumie prace będą przebiegać w trzech etapach, które będą kontynuowane przez trzy sezony budowlane, z oczekiwaną datą zakończenia jesienią 2025 r. Urzędnicy podkreślili jednak, że harmonogram jest uzależniony od pogody i może ulec zmianie.

Etap I – Inbound Kennedy

Zamknięte będą dwa pasy wjazdowe na główną linię. Aby zminimalizować wpływ na ruch, dwukierunkowe pasy ekspresowe pozostaną otwarte w kierunku dojazdu, ale kierowcy nie będą mogli z nich zjechać aż do Armitage Avenue.

Do zakończenia prac konieczne będą zmiany pasa ruchu i nocne zamknięcie pasa, a także różne zamknięcia ramp.

Później tego lata rozpocznie się malowanie i instalacja nowego oświetlenia LED w Hubbard’s Cave, między ulicami Ohio i Lake. Przewiduje się, że ten etap zostanie zakończony jeszcze tej jesieni, wszystkie pasy i rampy zostaną ponownie otwarte, a pasy ekspresowe wznowią normalne działanie.

Etap II – Odwracalne pasy ekspresowe

Odwracalne pasy ekspresowe zostaną zamknięte, aby umożliwić odbudowę systemu Reversible Lane Access Control (REVLAC) i konstrukcji mostowych, a także łatanie nawierzchni. Ponadto konieczne będzie zamknięcie głównych pasów, aby przeprowadzić malowanie i instalację nowego oświetlenia LED w obu kierunkach Hubbard’s Cave, między ulicami Ohio i Lake.

Ten etap ma się rozpocząć wiosną 2024 roku, a zakończyć jesienią 2024 roku.

Etap III – Wylot Kennedy’ego

Odwracalne pasy ekspresowe pozostaną otwarte w kierunku wyjazdowym, podczas gdy dwa główne pasy wyjazdowe będą zamknięte. Do zakończenia prac konieczne będą zmiany pasa ruchu i nocne zamknięcie pasa, a także różne zamknięcia ramp.

Ponadto zostanie ukończona instalacja i malowanie nowego oświetlenia LED na wylocie Hubbard’s Cave, między ulicami Ohio i Lake. Przewiduje się, że budowa rozpocznie się wiosną 2025 r., a zakończy późną jesienią 2025 r.

Kiedy zaczynają się zamknięcia pasów?

Pierwsze zamknięcia pasów rozpoczną się już o godz. 10.00PM w poniedziałek 20 marca. Pasy odwracalne będą w konfiguracji przychodzącej na stałe 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez resztę roku.

Początkowe kroki będą polegały na utworzeniu strefy roboczej na miejscu. Załogi ustawią bariery, zaczynając od skrzyżowania Edens, kierując się na południe do Ohio Street. Proces ten ma odbywać się każdej nocy od 10:00PM do 5:00 rano następnego dnia i oczekuje się, że te prace zajmą około tygodnia.

Które obszary zostaną najbardziej dotknięte przez przebudowę?

Tegoroczne prace będą koncentrować się na budowie linii dojazdowych do miasta, co doprowadzi do wielu opóźnień. Osoby dojeżdżające do pracy mogą również spodziewać się zwiększonego ruchu, ponieważ odwracalne pasy ekspresowe pozostaną w kierunku dojazdu do końca roku.

Transport publiczny prawdopodobnie również odnotuje wzrost liczby pasażerów.

Urzędnicy Departamentu Transportu Illinois IDOT wezwali kierowców do zmiany rozkładów jazdy lub znalezienia alternatywnych środków transportu podczas budowy, takich jak Metrą czy CTA.

Metra ogłosiła w tym tygodniu, że zmienia swój rozkład jazdy na linii UP Northwest od 3 kwietnia, aby dodać 12 pociągów do swojej oferty przejazdów w dni powszednie.

Projekt, którego wartość szacuje się na 150 milionów dolarów, obejmuje renowację 36 konstrukcji mostowych i systemu Reversible Lane Access Control (REVLAC), wymianę konstrukcji znaków napowietrznych, instalację nowych znaków i zmodernizowanego oświetlenia LED, łatanie nawierzchni i malowanie.

Hubbard’s Cave, od Grand Avenue do Wayman Street, również zostanie pomalowana i zainstalowane zostanie w niej nowe oświetlenie LED, przekazał IDOT.

 

Źródło: nbc
Foto: YouTube, istock/Brad Fergusonsmodj
Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Kalendarz 2021

wrzesień 2017
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Popularne w tym miesiącu