Połącz się z nami

News USA

Rodzice sprawcy strzelaniny w Oxford High School odsiedzą do 15 lat za kratami

Opublikowano

dnia

James i Jennifer Crumbley, których syn zastrzelił czterech kolegów z klasy i ranił siedem innych osób w Oxford High School w Michigan w 2021 roku, zostali we wtorek skazani na karę pozbawienia wolności wynoszącą od 10 do 15 lat więzienia.

Małżeństwo James i Jennifer Crumbley zostali uznani za winnych zarzutów nieumyślnego spowodowania śmierci w oddzielnych procesach. Matka mordercy została uznana za winną 6 lutego a ojciec 14 marca.

Wtorkowe wyroki wydane przez sędzinę Cheryl Matthews w Pontiac w stanie Michigan stanowią zakończenie sprawy, która zdaniem wielu ekspertów prawnych może stanowić precedens w oskarżaniu rodziców o poważne przestępstwa na skutek działań podjętych przez ich dziecko.

Syn pary, Ethan Crumbley, przyznał się do morderstwa i został skazany na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia, o czym informowaliśmy tutaj. Strzelaniny w szkole, dokonał w wieku 15 lat. Nie zeznawał w żadnym procesie dotyczącym jego rodziców.

Rzadkie oskarżenie

Crumbleyowie są pierwszymi rodzicami sprawcy masowej strzelaniny w szkole, którzy zostali oskarżeni i skazani za takie przestępstwa.

Prokuratorzy nigdy nie twierdzili, że rodzice wiedzieli o planach ich syna, argumentowali jednak, że Crumbleyowie zignorowali oznaki, że ich syn ma poważne kłopoty, a zamiast tego kupili mu potężny pistolet Sig Sauer kal. 9 mm jako wczesny prezent bożonarodzeniowy.

Nie powiedzieli także doradcy szkolnemu o broni, którą podarowali swojemu dziecku, kiedy wezwano ich na spotkanie w szkole w dniu strzelaniny, nawet gdy pokazano im rysunki wykonane przez nastolatka, przedstawiające pistolet przypominający Sig Sauera obok postaci z ranami postrzałowymi i zwroty takie jak „wszędzie krew” i „pomóż mi, te myśli nie ustają”.

Zamiast tego Crumbleyowie zostawili syna w szkole i wrócili do pracy. Kilka godzin później Ethan wyszedł ze szkolnej łazienki z pistoletem i zaczął strzelać, oddając pierwszy z 32 strzałów.

Prokuratorzy powiedzieli ławie przysięgłych, że gdyby Crumbleyowie zrobili kilka małych ale ważnych kroków, czterech uczniów szkoły Oksford prawdopodobnie nadal by żyło. Pokazali też  dowody na to, że narzędzie zbrodni nigdy nie zostało odpowiednio zabezpieczone przed ich synem.

Prokurator powiatu Oakland, Karen McDonald, użyła na sali sądowej narzędzia zbrodni, aby zademonstrować, jak używać linki zabezpieczającej pistolet przed oddaniem strzału. Proces trwał około 10 sekund.

„Mrożący krew w żyłach” brak wyrzutów sumienia

Prokuratura zażądała dla Crumbleyów kary 10–15 lat więzienia, powołując się na, jak to nazwali, „mrożący krew w żyłach brak wyrzutów sumienia” ze strony obojga rodziców po strzelaninie.

Prokuratorzy zauważyli, że Jennifer Crumbley zeznając podczas procesu powiedziała: „Zadawałam sobie pytanie, czy zrobiłabym coś inaczej. I nie zrobiłabym tego”.

Wskazali także na powtarzające się groźby o charakterze wulgaryzmów, które James Crumbley składał prokuratorce powiatu Oakland, Karen McDonald, podczas rozmów telefonicznych z więzienia, o których wiedział, że są nagrywane, a także w wiadomościach elektronicznych.

„Błędy, jakie może popełnić każdy rodzic”

Adwokat Jamesa Crumbleya odpowiedział, że jego klient nie groził fizycznie prokuratorce, a jedynie „wyładował” swoją złość z powodu tego, co uważał za niesprawiedliwe uwięzienie.

Crumbleyowie powiedzieli, że oni również byli ofiarami ich syna, który, jak twierdzili, „zmanipulował” nimi, aby kupili broń, o której nie mieli pojęcia, że ma być użyta do strzelaniny w szkole.

Argumentowali, że biorąc pod uwagę posiadane informacje, popełnili „błędy, które mógłby popełnić każdy rodzic”.

Obrońcy pary zauważyli, że doradca z Oxford High stwierdził, że Ethan może pozostać w szkole w dniu strzelaniny, ponieważ nie wydaje się, aby stwarzał zagrożenie dla siebie ani kogokolwiek innego.

Para utrzymywała, że ich syn był normalnym nastolatkiem po prostu przygnębionym stratą babci, psa i przyjaciela, który się wyprowadził.

Obrona twierdziła, że dodatkowy wyrok więzienia jest niepotrzebny

Adwokaci obrony argumentowali, że rodzice spędzili już ponad dwa i pół roku w więzieniu, zamknięci w celi po 23 godziny na dobę i że dalszy pobyt w więzieniu nie jest konieczny, ponieważ Crumbleyowie nie stanowią zagrożenia dla społeczeństwa.

Adwokat obrony, Shannon Smith, powiedziała, że Jennifer Crumbley, daleka od bycia obojętną i bezlitosną matką, jaką prokuratorzy przedstawiali opinii publicznej i mediom, była skupiona na synu i zrozpaczona tym co zrobił. Rodzice Jennifer Crumbley i inne osoby zwrócili się do sądu o złagodzenie jej kary.

Crumbleyowie prawdopodobnie odwołają się od wyroku. Oczekuje się, że ich syn, Ethan Crumbley, zrobi to samo.

 

Źródło: npr
Foto: YouTube

News USA

Papież na marsz dla życia: co do życia ludzkiego nie ma kompromisów

Opublikowano

dnia

Autor:

Absolutna godność życia ludzkiego, daru Boga Stwórcy, jest zbyt wysoka, aby mogła być przedmiotem kompromisów lub mediacji. Co do życia ludzkiego nie ma kompromisów! – napisał Papież Franciszek w orędziu do uczestników akcji „Wybieramy Życie”, którzy w sobotę 22 czerwca wezmą udział w marszu dla życia ulicami Rzymu.

Franciszek podkreślił: „Dając świadectwo piękna życia i rodziny, która je przyjmuje, tworzymy społeczeństwo, które sprzeciwia się kulturze odrzucania na każdym etapie życia: od najsłabszego nienarodzonego dziecka po cierpiącą osobę starszą, poprzez ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa i każdej wojny”.

Papież wyraził wdzięczność za „zaangażowanie i publiczne świadectwo w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Massimo Gandolfini, neurochirurg i rzecznik marszu zaznaczył, że wydarzenie ma być „wyraźnym kontrastem dla kultury śmierci, jak nazywał ją św. Jan Paweł II i kultury odrzucenia, jak nazywa ją Papież Franciszek, a jednocześnie mocną promocją piękna otwartości na życie”.

W sobotę 22 czerwca ulicami centrum Rzymu przejdzie marsz dla życia pod hasłem „Wybieramy Życie”, w którym wezmą udział rodziny z terenu całych Włoch. Swój udział zgłosiło 130 organizacji i stowarzyszeń.

Vatican News
Foto: Flickr / Scegliamo la Vita
Czytaj dalej

News USA

Czy Uniwersytet Harvarda zwróci Kościołowi rzekomą relikwię św. Sebastiana z III w.?

Opublikowano

dnia

Autor:

Uniwersytet Harvarda zwraca ludzkie szczątki rdzennych mieszkańców, znajdujących się w jego posiadaniu, osobom mającym z nimi powiązania kulturowe, rodowe lub religijne. Natomiast grupa katolików wzywa uczelnię aby oddała także relikwię św. Sebastiana Kościołowi katolickiemu. O tym apelu mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

„Właściwym miejscem na relikwię św. Sebastiana jest katolicki kościół, kaplica lub sanktuarium, a nie biblioteka świeckiego uniwersytetu” – oświadczył C.J. Doyle, dyrektor wykonawczy Katolickiej Ligi Akcji w Massachusetts „Harvard powinien postąpić właściwie i przekazać darowiznę lokalnemu kościołowi katolickiemu”.

Rzeczniczka Biblioteki Harvarda, Kerry Conley, powiedziała, że ​​relikwia została nabyta przez szkołę w drodze zakupu od antykwariusza w 2021 roku. Do relikwii kostnej, znajdującej się w relikwiarzu medalionowym, dołączony jest certyfikat autentyczności wydany przez Kościół katolicki z dwoma nieczytelnymi podpisami.

Napis na relikwiarzu głosi: „S. Simonii Ap”, co wskazuje, że wcześniej mogła znajdować się w nim relikwia św. Szymona Zeloty. Zabytek znajduje się w Bibliotece Houghton w specjalnych zbiorach, w obszarze dostępnym wyłącznie dla personelu i badaczy na życzenie.

Według Kerry Conley, chociaż uniwersytet wymienił relikt w raporcie z 2022 r., szczegółowo opisującym szczątki ludzkie znajdujące się w zbiorach muzeów Harvardu, obiekt nie został zbadany i nie wiadomo, czy relikwia jest rzeczywiście ludzka i czy pochodzi z trzeciego wieku.

Kim był św. Sebastian?

W posynodalnej adhortacji apostolskiej Christus Vivit papieża Franciszka z marca 2019 r. Ojciec Święty mówił o św. Sebastianie jako o wzorze do naśladowania dla młodych ludzi.

„W III wieku św. Sebastian był młodym kapitanem Gwardii Pretoriańskiej. Mówi się, że nieustannie mówił o Chrystusie i próbował nawrócić swoich towarzyszy, do tego stopnia, że ​​nakazano mu wyrzeczenie się wiary” – napisał Ojciec Święty. „Ponieważ odmówił, został postrzelony, a mimo to przeżył i nadal nieustraszenie głosił Chrystusa. W końcu Sebastian został zachłostany na śmierć”.

Męczennik wczesnego Kościoła jest patronem łuczników i sportowców.

Polityka ustanowiona przez Uniwersytet Harvarda w 2022 r. wdrożyła procedurę zwrotu szczątków ludzkich i innych przedmiotów sakralnych posiadanych przez uczelnię. Jej władze zauważają jednak, że zwroty będą rozpatrywane i dokonywane „indywidualnie dla każdego przypadku”.

Zgodnie z polityką wnioskodawcy muszą zwrócić się do uniwersytetu i przedstawić swoje uzasadnione żądanie dotyczące przedmiotu lub szczątków.

Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts

Polityka Harvardu dotycząca zwrotu szczątków ludzkich stanowi przedłużenie zobowiązania szkoły do ​​wypełniania swoich obowiązków prawnych określonych w prawie federalnym na mocy ustawy o ochronie i repatriacji grobów rdzennych Amerykanów z 1990 r. (NAGPRA).

Prawo to przewiduje zwrot szczątków ludzkich i dóbr kultury rdzennych Amerykanów rdzennej ludności.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube
Czytaj dalej

News USA

7 mld USD kar musieli zapłacić Amerykanie Urzędowi Skarbowemu w 2023 r.

Opublikowano

dnia

Autor:

Urząd Skarbowy IRS obłożył Amerykanów karami podatkowymi w wysokości 7 miliardów dolarów w 2023 r. To rekordowy poziom, który oznacza prawie 300% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Większość kar nałożono na osoby, które nie zapłaciły szacowanego kwartalnego podatku dochodowego, czyli głównie na freelancerów, pracowników kontraktowych i inne osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Według IRS, w roku podatkowym 2023 średnia szacowana kara wzrosła do 500 USD z 150 USD w roku poprzednim.

Dzieje się tak dlatego, że kara IRS dla osób, które nie dokonują dokładnych i terminowych płatności – lub w ogóle nie płacą szacunkowych podatków – wzrosła na początku października do 8% – wynosi teraz prawie trzykrotnie więcej niż poprzednia stawka wynosząca 3%.

Podwyżka jest jednym z wielu skutków ubocznych agresywnej kampanii zacieśnienia polityki Rezerwy Federalnej, która spowodowała gwałtowny wzrost stóp procentowych w zeszłym roku do najwyższego poziomu od 2001 r. Urząd Skarbowy oblicza karę za niedopłatę, przyjmując referencyjną stopę funduszy federalnych i dodając 3 punkty procentowe.

Pracownicy mogą zdecydować się na płacenie podatków od swoich dochodów lub dokonywać szacunkowych płatności na rzecz IRS cztery razy w roku. Podatnicy mogą również wybrać kombinację obu tych procedur.

Opcja szacunkowych płatności dotyczy m.in. dochodów pochodzących z samozatrudnienia, inwestycji i pracy w ramach ekonomii gig. Jest często używana przez niezależnych wykonawców, freelancerów i pracowników kontraktowych, ponieważ od ich dochodów nie jest automatycznie pobierany podatek.

Z tej praktyki korzystają również niektóre małe przedsiębiorstwa, a także właściciele nieruchomości i osoby będące na samozatrudnieniu.

IRS podał już wcześniej, że obserwuje rosnącą liczbę podatników podlegających szacunkowym karom podatkowym, które mogą wynieść po kilkaset dolarów. Podatnicy mogą zwykle uniknąć kary, płacąc co najmniej 90% należnych podatków w ciągu roku.

Eksperci doradzają osobom, które nie mogą uiścić całej płatności, aby zapłaciły tyle ile mogą, zamiast czekać z zapłaceniem całości podatku. W ten sposób zmniejszą potencjalną karę.

Jeśli podatnik nie dokona w tym roku wymaganej płatności kwartalnej, może zostać obciążony karą w późniejszym terminie. Szacunkowe płatności za drugi kwartał miały zostać uregulowane do poniedziałku 17 czerwca, a płatności za trzeci kwartał trzeba uiścić do 16 września.

Według IRS najszybszym sposobem dokonania płatności kwartalnej jest elektroniczna płatność za pomocą narzędzia o nazwie Direct Pay.

 

Źródło: fox32
Foto: istock/wingedwolf/ Khanchit Khirisutchalual/
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Popularne w tym miesiącu