Połącz się z nami

News USA

Tzw. minipigułki antykoncepcyjne mają niebezpieczne skutki uboczne, apelują biskupi USA

Opublikowano

dnia

Federalni regulatorzy wraz z Agencją ds. Żywności i Leków powinni odrzucić proponowane bez recepty tzw. „minipigułki” antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen, apelują biskupi amerykańscy. Krytycy tego środka twierdzą, że pacjenci powinni mieć nadzór lekarza podczas przyjmowania leku z powodu groźnych skutków ubocznych, które on powoduje, mówi Paweł Kosiński, SJ.

Panel doradczy FDA w dniu 10 maja jednogłośnie głosował za zaleceniem zatwierdzenia pigułki antykoncepcyjnej Opill pod kątem dostępności bez recepty. Ostateczna decyzja spodziewana jest latem tego roku.

Środek antykoncepcyjny zawierający tylko progestagen, czasami nazywany „minipigułką”, został zaproponowany do stosowania bez recepty przez francuskiego producenta Laboratoire HRA Pharma.

Zezwolenie na dostęp do antykoncepcji hormonalnej bez nadzoru lekarza jest „przeciwstawne Przysiędze Hipokratesa, która nakazuje lekarzom przede wszystkim nie szkodzić”, powiedział bp Robert E. Barron z Winona-Rochester, przewodniczący Komitetu ds. Świeckich, Małżeństw, Życia Rodzinnego i Młodzieży Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB).

14 listopada 2022 r. USCCB dołączyło do Narodowego Centrum Bioetyki Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Lekarskiego i Krajowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Katolickich, które reprezentują tysiące pracowników służby zdrowia i etyków medycznych, aby sprzeciwić się umożliwieniu korzystania z Opill bez recepty.

„Wskaźnik niepowodzenia minipigułki jest wyższy niż w przypadku innych hormonalnych metod antykoncepcyjnych i spowoduje wiele niechcianych ciąż, co może prowadzić do potencjalnie większej liczby aborcji” – napisano w liście.

List ostrzega również przed poważnymi szkodami dla nastolatków, którzy będą mieli dostęp do leku bez powiadomienia rodziców.

Potencjalne negatywnych skutki uboczne „minipigułki” to m.in.: niewydolność narządów, choroby sercowo-naczyniowe lub problemy neurologiczne. Hormonalny środek antykoncepcyjny może powodować nieprawidłowe krwawienia, torbiele jajników i depresję.

Stosowanie na receptę, jak napisano w liście, pozwoliłoby na nadzór ze strony pracowników służby zdrowia, który jest niezbędny do monitorowania skutków ubocznych.

Kobiety zażywające Opill należy również poddać badaniu przesiewowemu pod kątem rozpoznania lub podejrzenia ciąży, rozpoznania lub podejrzenia raka piersi lub innych nowotworów wrażliwych na progestagen, a także nieprawidłowych krwawień z macicy, nadwrażliwości na składniki produktu Opill, ostrej choroby wątroby oraz łagodnych lub złośliwych guzów wątroby.

Progestageny, znane również jako progestyny, to syntetyczne leki hormonalne, które naśladują progesteron, naturalny hormon niezbędny do menstruacji i ciąży. Środki antykoncepcyjne zawierające tylko progestagen są dostarczane na różne sposoby: jako implant, hormonalna wkładka wewnątrzmaciczna, zastrzyk antykoncepcyjny lub „minipigułka”.

W marcu naukowcy z Oksfordu opublikowali badanie, w którym wykazano, że stosowanie środków antykoncepcyjnych zawierających wyłącznie progestagen zwiększa względne ryzyko raka piersi o 20–30% w porównaniu z kobietami, które nie stosowały doustnych środków antykoncepcyjnych.

W badaniu wykorzystano dane od prawie 10 000 kobiet w Wielkiej Brytanii, u których zdiagnozowano inwazyjnego raka piersi w ciągu 21 lat oraz dane od ponad 18 000 kobiet, u których nie zdiagnozowano raka piersi.

Te środki antykoncepcyjne różnią się od najpopularniejszego środka antykoncepcyjnego, złożonej doustnej pigułki antykoncepcyjnej zawierającej estrogen.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia na swojej stronie internetowej wymienia estrogenowo-progestagenowe doustne środki antykoncepcyjne wśród 122 czynników rakotwórczych.

Odnotowuje również „przekonujące dowody”, że lek ma „działanie ochronne przed rakiem endometrium i jajnika”.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube, istock/fizkes/ AntonioGuillem

News USA

Papież na marsz dla życia: co do życia ludzkiego nie ma kompromisów

Opublikowano

dnia

Autor:

Absolutna godność życia ludzkiego, daru Boga Stwórcy, jest zbyt wysoka, aby mogła być przedmiotem kompromisów lub mediacji. Co do życia ludzkiego nie ma kompromisów! – napisał Papież Franciszek w orędziu do uczestników akcji „Wybieramy Życie”, którzy w sobotę 22 czerwca wezmą udział w marszu dla życia ulicami Rzymu.

Franciszek podkreślił: „Dając świadectwo piękna życia i rodziny, która je przyjmuje, tworzymy społeczeństwo, które sprzeciwia się kulturze odrzucania na każdym etapie życia: od najsłabszego nienarodzonego dziecka po cierpiącą osobę starszą, poprzez ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa i każdej wojny”.

Papież wyraził wdzięczność za „zaangażowanie i publiczne świadectwo w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Massimo Gandolfini, neurochirurg i rzecznik marszu zaznaczył, że wydarzenie ma być „wyraźnym kontrastem dla kultury śmierci, jak nazywał ją św. Jan Paweł II i kultury odrzucenia, jak nazywa ją Papież Franciszek, a jednocześnie mocną promocją piękna otwartości na życie”.

W sobotę 22 czerwca ulicami centrum Rzymu przejdzie marsz dla życia pod hasłem „Wybieramy Życie”, w którym wezmą udział rodziny z terenu całych Włoch. Swój udział zgłosiło 130 organizacji i stowarzyszeń.

Vatican News
Foto: Flickr / Scegliamo la Vita
Czytaj dalej

News USA

Czy Uniwersytet Harvarda zwróci Kościołowi rzekomą relikwię św. Sebastiana z III w.?

Opublikowano

dnia

Autor:

Uniwersytet Harvarda zwraca ludzkie szczątki rdzennych mieszkańców, znajdujących się w jego posiadaniu, osobom mającym z nimi powiązania kulturowe, rodowe lub religijne. Natomiast grupa katolików wzywa uczelnię aby oddała także relikwię św. Sebastiana Kościołowi katolickiemu. O tym apelu mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

„Właściwym miejscem na relikwię św. Sebastiana jest katolicki kościół, kaplica lub sanktuarium, a nie biblioteka świeckiego uniwersytetu” – oświadczył C.J. Doyle, dyrektor wykonawczy Katolickiej Ligi Akcji w Massachusetts „Harvard powinien postąpić właściwie i przekazać darowiznę lokalnemu kościołowi katolickiemu”.

Rzeczniczka Biblioteki Harvarda, Kerry Conley, powiedziała, że ​​relikwia została nabyta przez szkołę w drodze zakupu od antykwariusza w 2021 roku. Do relikwii kostnej, znajdującej się w relikwiarzu medalionowym, dołączony jest certyfikat autentyczności wydany przez Kościół katolicki z dwoma nieczytelnymi podpisami.

Napis na relikwiarzu głosi: „S. Simonii Ap”, co wskazuje, że wcześniej mogła znajdować się w nim relikwia św. Szymona Zeloty. Zabytek znajduje się w Bibliotece Houghton w specjalnych zbiorach, w obszarze dostępnym wyłącznie dla personelu i badaczy na życzenie.

Według Kerry Conley, chociaż uniwersytet wymienił relikt w raporcie z 2022 r., szczegółowo opisującym szczątki ludzkie znajdujące się w zbiorach muzeów Harvardu, obiekt nie został zbadany i nie wiadomo, czy relikwia jest rzeczywiście ludzka i czy pochodzi z trzeciego wieku.

Kim był św. Sebastian?

W posynodalnej adhortacji apostolskiej Christus Vivit papieża Franciszka z marca 2019 r. Ojciec Święty mówił o św. Sebastianie jako o wzorze do naśladowania dla młodych ludzi.

„W III wieku św. Sebastian był młodym kapitanem Gwardii Pretoriańskiej. Mówi się, że nieustannie mówił o Chrystusie i próbował nawrócić swoich towarzyszy, do tego stopnia, że ​​nakazano mu wyrzeczenie się wiary” – napisał Ojciec Święty. „Ponieważ odmówił, został postrzelony, a mimo to przeżył i nadal nieustraszenie głosił Chrystusa. W końcu Sebastian został zachłostany na śmierć”.

Męczennik wczesnego Kościoła jest patronem łuczników i sportowców.

Polityka ustanowiona przez Uniwersytet Harvarda w 2022 r. wdrożyła procedurę zwrotu szczątków ludzkich i innych przedmiotów sakralnych posiadanych przez uczelnię. Jej władze zauważają jednak, że zwroty będą rozpatrywane i dokonywane „indywidualnie dla każdego przypadku”.

Zgodnie z polityką wnioskodawcy muszą zwrócić się do uniwersytetu i przedstawić swoje uzasadnione żądanie dotyczące przedmiotu lub szczątków.

Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts

Polityka Harvardu dotycząca zwrotu szczątków ludzkich stanowi przedłużenie zobowiązania szkoły do ​​wypełniania swoich obowiązków prawnych określonych w prawie federalnym na mocy ustawy o ochronie i repatriacji grobów rdzennych Amerykanów z 1990 r. (NAGPRA).

Prawo to przewiduje zwrot szczątków ludzkich i dóbr kultury rdzennych Amerykanów rdzennej ludności.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube
Czytaj dalej

Kościół

Słuchać, nauczać i posyłać drogą Chrystusa. To program Kościoła wobec młodych ludzi

Opublikowano

dnia

Autor:

Po wiosennym spotkaniu w Louisville, które odbyło się w zeszłym tygodniu, biskupi amerykańscy zatwierdzili nowy program duszpasterski dla młodzieży i młodych dorosłych, zatytułowany „Słuchać, nauczać, posyłać”. Ogłosiła je Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB) we wtorkowym komunikacie, jak informuje Ojciec Paweł Kosiński SJ.

„Mamy nadzieję, że polecenie „Słuchać, nauczać, posyłać” może dać nowe życie posługom w naszych Kościołach lokalnych” – wyjaśnił na czerwcowym zgromadzeniu biskup Robert Barron, który kieruje tą inicjatywą jako przewodniczący Komisji ds. Świeckich, Małżeństwa, Życia Rodzinnego i Młodzieży USCCB.

Bp Barron zauważył, że minęło 30 lat od ostatniego ważnego momentu pracy Kościoła z młodzieżą, czyli Światowych Dni Młodzieży w Denver, któremu towarzyszyło wydanie dwóch krajowych programów ramowych dotyczących młodzieży i młodych dorosłych.

5 lat temu papież Franciszek opublikował Christus Vivit „Chrystus żyje!”, adhortację apostolską skierowaną do młodych i „całego ludu Bożego” po Synodzie Młodzieży. W odpowiedzi biskupi amerykańscy zatwierdzili te ramy w 2021 r.

Program zatytułowany „Słuchać, nauczać, posyłać: Krajowe ramy duszpasterskie dla duszpasterstwa młodzieży i młodych dorosłych” przedstawiają spotkanie Jezusa z dwoma uczniami w drodze do Emaus i podkreślają, w jaki sposób ich słucha, objawia im Pismo Święte i wysyła ich dalej.

„Słuchać, nauczać, posyłać” jest wezwaniem skierowanym do Kościoła, aby odnowił swoje zaangażowanie na rzecz młodzieży i młodych dorosłych, naśladując Jezusa Chrystusa w drodze do Emaus, wyjaśnił bp Barron.

Kościół powinien też posyłać młodzież i młodych dorosłych, aby z zapałem wypełniali misję przemieniania świata, wg bp Barrona.

Program kładzie nacisk na wzajemne słuchanie, mentorstwo, ewangelizację i powołanie, zauważając, że formacja powinna odbywać się w domu i za pośrednictwem rodziców, dziadków i rodzin. USCCB udostępni w tym roku zasoby zawierające konkretne pomysły na wdrożenie programu ramowego na poziomie lokalnym.

„Zbyt wielu młodym ludziom i młodym dorosłym brakuje dziś w życiu mentorów, a mimo to, te mądre osobistości mogą zdziałać wiele, aby poprowadzić młodą osobę właściwą ścieżką” – czytamy w programie.

„To doświadczenie towarzyszenia zaczyna się w rodzinie i rozciąga się na nauczycieli, szanowanych dorosłych, przywódców Kościoła i kontakty zawodowe, z którymi młody człowiek spotyka się w miarę dojrzewania przez całe życie”.

„Słuchać, nauczać, posyłać” wyjaśnia znaczenie przekazywania całej Ewangelii, łącznie z tym, co może stanowić wyzwanie dla młodych ludzi.

„Nauki Chrystusa są kontrkulturowe i przemieniające: poszukiwanie królestwa Bożego, przede wszystkim, miłośc do wrogów, prowadzenie życia moralnego i poświęcenie siebie dla dobra innych, zwłaszcza tych marginalizowanych i zapomnianych” – czytamy w dokumencie.

„Przyjęcie tych prawd może zająć trochę czasu, dlatego młodym ludziom należy zapewnić przyjazne środowisko, w którym będą mogli zadawać pytania bez osądzania i zmagać się z trudnymi kwestiami”.

Dokument kończy się podkreśleniem, że młodzi ludzie mają misję „pójścia tam, gdzie wzywa ich Chrystus”, podkreślając znaczenie dotarcia do osób bezbronnych i będących na marginesie, a także przyjęcia powszechnego powołania do świętości i bycia przemienionym przez Chrystusa.

 

Źródło: cna
Foto: istock/KatarzynaBialasiewicz/ gonzalo mateos/EvgeniyShkolenko/Xavier Lorenzo/
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Popularne w tym miesiącu