Połącz się z nami

News USA

Otyłość siedzi w mózgu. U kobiet wiąże się z emocjami, u mężczyzn z sytością

Opublikowano

dnia

Nowe badania opublikowane w zeszły czwartek wzięły pod lupę różnice w otyłości między mężczyznami i kobietami, które okazały się być związane z budową i pracą mózgu. U otyłych kobiet zmiany w mózgu zwykle koncentrowały się na obszarach związanych z emocjami, podczas gdy u otyłych mężczyzn zmiany występowały w regionach, odpowiedzialnych za uczucie głodu lub sytości.

Wcześniejsze badania udokumentowały już różnice w mózgu — takie jak zmiany w strukturze i łączności mózgu — u osób z otyłością.

Te różnice mają wpływ na sposób, w jaki postrzegamy jedzenie i go pragniemy. A także na zmiany nawyków żywieniowych, doprowadzających do otyłości, wg. Arpany Gupta, dyrektor programu otyłości w Goodman-Luskin Microbiome Center w UCLA, która prowadziła badanie.

Gupta i jej zespół chcieli zagłębić się dalej, aby ustalić, jaką rolę płeć danej osoby odgrywa w ścieżkach nerwowych i w jaki sposób te ścieżki przyczyniają się do otyłości na różne sposoby.

Badanie, opublikowane w czasopiśmie Brain Communications, potwierdziło, że niezależnie od płci, różnice w niektórych sieciach mózgowych wydają się być powiązane z nadwagą lub otyłością. Ale to, które części mózgu są dotknięte przez te zmiany, okazało się inne u mężczyzn i kobiet.

Podczas gdy otyłość u kobiet wydawała się być bardziej powodowana emocjami i nagrodą w postaci jedzenia, otyłość u mężczyzn wydawała się wynikać ze sposobu, w jaki przetwarzają odczucia pochodzące z jelit.

W badaniu wzięło udział 42 mężczyzn i 63 kobiety, którzy na podstawie wskaźników masy ciała nie mieli nadwagi ani otyłości. Porównano ich z 23 mężczyznami i 55 kobietami, którzy mieli nadwagę lub otyłość.

Uczestnicy badania zostali poddani trzem skanom rezonansu magnetycznego w celu oceny struktury, funkcji i połączeń mózgu.

Poza tym przekazali szczegółowe informacje o swoim zachowaniu i zdrowiu psychicznym, w tym traumie z dzieciństwa, napadach lęku i depresji, uzależnieniu od jedzenia i cechach osobowości, a także o swojej wrażliwości i dyskomforcie odczuwanym w układzie pokarmowym, takim jak niestrawność, uczucie pełności lub głód.

Naukowcy porównali wszystkie dane i odkryli, że oprócz zmian w mózgu związanych z emocjami, które są częstsze u kobiet i zmian związanych z sensoryką, które są częstsze u mężczyzn, niektóre zmiany były również związane z trudnościami w dzieciństwie i zdrowiem psychicznym.

Dwie kluczowe rzeczy wpływają na strukturę mózgu, wg. Bo Li, profesora neurobiologii w Cold Spring Harbor Laboratory w Nowym Jorku, który bada neurologiczne przyczyny otyłości u myszy.

Jednym z nich jest genetyka. Wiele dziedziczymy po naszych rodzicach, a to w dużej mierze determinuje strukturę naszych mózgów. Kolejną częścią jest wpływ środowiska, wyjaśnia Li, dodając, że doświadczenia z dzieciństwa i rodziny mogą mieć wpływ na ścieżki połączeń mózgowych.


Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że trauma i lęk w dzieciństwie były wyższe wśród kobiet z wysokim BMI w porównaniu z kobietami z niższym BMI i mężczyznami. Kobiety te były również bardziej podatne na kierowane emocjami i kompulsywne jedzenie, pociąg do przetworzonej żywności lub uzależnienie od jedzenia.

Szczególnie w okresach stresu ludzie dążą do rzeczy, które są natychmiastowe, intensywne i niezawodne, tłumaczy Warren Bickel, dyrektor Centrum Badań nad Zachowaniami Zdrowotnymi w Virginia Tech. Żywność spełnia te warunki, a przetworzona żywność jeszcze bardziej.

Jest to zakorzenione w reakcji walki lub ucieczki, mówi Bickel. Powtarzające się lub przedłużające się stresujące wydarzenia w dzieciństwie sprawiają, że mózg jest wyczulony na otoczenie, gdy dorośli czują się zestresowani.

Co oznacza, że ​​jeśli zobaczysz jedzenie, które daje satysfakcję w najbliższej przyszłości — powiedzmy pączka lub reklamę fast foodu — możesz być bardziej skłonny do zjedzenia go pod wpływem tego impulsu, jeśli twój mózg utknął w schemacie walki lub ucieczki.

Zmiany w mózgu związane z nastrojem były częstsze u kobiet. Lęki i depresja mogą również sprawić, że osoba będzie mniej zmotywowana do aktywności, co jest kolejnym znanym czynnikiem powodującym otyłość.

Odkrycia zespołu Arpany Gupta mogą mieć wpływ na spersonalizowane metody leczenia otyłości i holistyczne podejście do zdrowia każdego człowieka.

Badania podkreślają również pętlę sprzężenia zwrotnego między mózgiem a jelitami.

 

Źródło: nbc
Foto: istock/Motortion/ Nattakorn Maneerat/ globalmoments/ Giuda90/ Estradaanton/ fizkes

News USA

Papież na marsz dla życia: co do życia ludzkiego nie ma kompromisów

Opublikowano

dnia

Autor:

Absolutna godność życia ludzkiego, daru Boga Stwórcy, jest zbyt wysoka, aby mogła być przedmiotem kompromisów lub mediacji. Co do życia ludzkiego nie ma kompromisów! – napisał Papież Franciszek w orędziu do uczestników akcji „Wybieramy Życie”, którzy w sobotę 22 czerwca wezmą udział w marszu dla życia ulicami Rzymu.

Franciszek podkreślił: „Dając świadectwo piękna życia i rodziny, która je przyjmuje, tworzymy społeczeństwo, które sprzeciwia się kulturze odrzucania na każdym etapie życia: od najsłabszego nienarodzonego dziecka po cierpiącą osobę starszą, poprzez ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa i każdej wojny”.

Papież wyraził wdzięczność za „zaangażowanie i publiczne świadectwo w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Massimo Gandolfini, neurochirurg i rzecznik marszu zaznaczył, że wydarzenie ma być „wyraźnym kontrastem dla kultury śmierci, jak nazywał ją św. Jan Paweł II i kultury odrzucenia, jak nazywa ją Papież Franciszek, a jednocześnie mocną promocją piękna otwartości na życie”.

W sobotę 22 czerwca ulicami centrum Rzymu przejdzie marsz dla życia pod hasłem „Wybieramy Życie”, w którym wezmą udział rodziny z terenu całych Włoch. Swój udział zgłosiło 130 organizacji i stowarzyszeń.

Vatican News
Foto: Flickr / Scegliamo la Vita
Czytaj dalej

News USA

Czy Uniwersytet Harvarda zwróci Kościołowi rzekomą relikwię św. Sebastiana z III w.?

Opublikowano

dnia

Autor:

Uniwersytet Harvarda zwraca ludzkie szczątki rdzennych mieszkańców, znajdujących się w jego posiadaniu, osobom mającym z nimi powiązania kulturowe, rodowe lub religijne. Natomiast grupa katolików wzywa uczelnię aby oddała także relikwię św. Sebastiana Kościołowi katolickiemu. O tym apelu mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

„Właściwym miejscem na relikwię św. Sebastiana jest katolicki kościół, kaplica lub sanktuarium, a nie biblioteka świeckiego uniwersytetu” – oświadczył C.J. Doyle, dyrektor wykonawczy Katolickiej Ligi Akcji w Massachusetts „Harvard powinien postąpić właściwie i przekazać darowiznę lokalnemu kościołowi katolickiemu”.

Rzeczniczka Biblioteki Harvarda, Kerry Conley, powiedziała, że ​​relikwia została nabyta przez szkołę w drodze zakupu od antykwariusza w 2021 roku. Do relikwii kostnej, znajdującej się w relikwiarzu medalionowym, dołączony jest certyfikat autentyczności wydany przez Kościół katolicki z dwoma nieczytelnymi podpisami.

Napis na relikwiarzu głosi: „S. Simonii Ap”, co wskazuje, że wcześniej mogła znajdować się w nim relikwia św. Szymona Zeloty. Zabytek znajduje się w Bibliotece Houghton w specjalnych zbiorach, w obszarze dostępnym wyłącznie dla personelu i badaczy na życzenie.

Według Kerry Conley, chociaż uniwersytet wymienił relikt w raporcie z 2022 r., szczegółowo opisującym szczątki ludzkie znajdujące się w zbiorach muzeów Harvardu, obiekt nie został zbadany i nie wiadomo, czy relikwia jest rzeczywiście ludzka i czy pochodzi z trzeciego wieku.

Kim był św. Sebastian?

W posynodalnej adhortacji apostolskiej Christus Vivit papieża Franciszka z marca 2019 r. Ojciec Święty mówił o św. Sebastianie jako o wzorze do naśladowania dla młodych ludzi.

„W III wieku św. Sebastian był młodym kapitanem Gwardii Pretoriańskiej. Mówi się, że nieustannie mówił o Chrystusie i próbował nawrócić swoich towarzyszy, do tego stopnia, że ​​nakazano mu wyrzeczenie się wiary” – napisał Ojciec Święty. „Ponieważ odmówił, został postrzelony, a mimo to przeżył i nadal nieustraszenie głosił Chrystusa. W końcu Sebastian został zachłostany na śmierć”.

Męczennik wczesnego Kościoła jest patronem łuczników i sportowców.

Polityka ustanowiona przez Uniwersytet Harvarda w 2022 r. wdrożyła procedurę zwrotu szczątków ludzkich i innych przedmiotów sakralnych posiadanych przez uczelnię. Jej władze zauważają jednak, że zwroty będą rozpatrywane i dokonywane „indywidualnie dla każdego przypadku”.

Zgodnie z polityką wnioskodawcy muszą zwrócić się do uniwersytetu i przedstawić swoje uzasadnione żądanie dotyczące przedmiotu lub szczątków.

Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts

Polityka Harvardu dotycząca zwrotu szczątków ludzkich stanowi przedłużenie zobowiązania szkoły do ​​wypełniania swoich obowiązków prawnych określonych w prawie federalnym na mocy ustawy o ochronie i repatriacji grobów rdzennych Amerykanów z 1990 r. (NAGPRA).

Prawo to przewiduje zwrot szczątków ludzkich i dóbr kultury rdzennych Amerykanów rdzennej ludności.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube
Czytaj dalej

News USA

7 mld USD kar musieli zapłacić Amerykanie Urzędowi Skarbowemu w 2023 r.

Opublikowano

dnia

Autor:

Urząd Skarbowy IRS obłożył Amerykanów karami podatkowymi w wysokości 7 miliardów dolarów w 2023 r. To rekordowy poziom, który oznacza prawie 300% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Większość kar nałożono na osoby, które nie zapłaciły szacowanego kwartalnego podatku dochodowego, czyli głównie na freelancerów, pracowników kontraktowych i inne osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Według IRS, w roku podatkowym 2023 średnia szacowana kara wzrosła do 500 USD z 150 USD w roku poprzednim.

Dzieje się tak dlatego, że kara IRS dla osób, które nie dokonują dokładnych i terminowych płatności – lub w ogóle nie płacą szacunkowych podatków – wzrosła na początku października do 8% – wynosi teraz prawie trzykrotnie więcej niż poprzednia stawka wynosząca 3%.

Podwyżka jest jednym z wielu skutków ubocznych agresywnej kampanii zacieśnienia polityki Rezerwy Federalnej, która spowodowała gwałtowny wzrost stóp procentowych w zeszłym roku do najwyższego poziomu od 2001 r. Urząd Skarbowy oblicza karę za niedopłatę, przyjmując referencyjną stopę funduszy federalnych i dodając 3 punkty procentowe.

Pracownicy mogą zdecydować się na płacenie podatków od swoich dochodów lub dokonywać szacunkowych płatności na rzecz IRS cztery razy w roku. Podatnicy mogą również wybrać kombinację obu tych procedur.

Opcja szacunkowych płatności dotyczy m.in. dochodów pochodzących z samozatrudnienia, inwestycji i pracy w ramach ekonomii gig. Jest często używana przez niezależnych wykonawców, freelancerów i pracowników kontraktowych, ponieważ od ich dochodów nie jest automatycznie pobierany podatek.

Z tej praktyki korzystają również niektóre małe przedsiębiorstwa, a także właściciele nieruchomości i osoby będące na samozatrudnieniu.

IRS podał już wcześniej, że obserwuje rosnącą liczbę podatników podlegających szacunkowym karom podatkowym, które mogą wynieść po kilkaset dolarów. Podatnicy mogą zwykle uniknąć kary, płacąc co najmniej 90% należnych podatków w ciągu roku.

Eksperci doradzają osobom, które nie mogą uiścić całej płatności, aby zapłaciły tyle ile mogą, zamiast czekać z zapłaceniem całości podatku. W ten sposób zmniejszą potencjalną karę.

Jeśli podatnik nie dokona w tym roku wymaganej płatności kwartalnej, może zostać obciążony karą w późniejszym terminie. Szacunkowe płatności za drugi kwartał miały zostać uregulowane do poniedziałku 17 czerwca, a płatności za trzeci kwartał trzeba uiścić do 16 września.

Według IRS najszybszym sposobem dokonania płatności kwartalnej jest elektroniczna płatność za pomocą narzędzia o nazwie Direct Pay.

 

Źródło: fox32
Foto: istock/wingedwolf/ Khanchit Khirisutchalual/
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

kwiecień 2023
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Popularne w tym miesiącu