Połącz się z nami

News USA

Rektor KUL powołał Akademię Polonijną

Opublikowano

dnia

Współpraca z Polonią, mediami i organizacjami polonijnymi oraz koordynacja i rozwój działań podejmowanych przez KUL na rzecz Polonii, m.in. poprzez organizację Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą, to główne zadania nowo powstałej Akademii Polonijnej KUL. „Chcemy jeszcze skuteczniej wychodzić naprzeciw potrzebom naszych rodaków za granicą i stwarzać nowe możliwości współpracy i działań na rzecz Polonii”, podkreślił rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, powołując władze Akademii.

„W historii naszego uniwersytetu Polonia zawsze odgrywała szczególną rolę, dlatego powołanie Akademii jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie i potrzeby edukacyjno-kulturalne naszych rodaków poza granicami Polski.

Mam głęboką nadzieję, że działalność Akademii będzie w stanie odpowiedzieć, chociażby w małej części, na potrzeby naszych rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny” – wskazał rektor KUL.

„Powołanie takiej jednostki przez księdza rektora jest bez wątpienia jednym z najważniejszych przedsięwzięć Uniwersytetu w ostatnich latach” – podkreśla dr hab. Janusz Bień, prof. KUL i nowo powołany dyrektor Akademii.

„Działalność na rzecz Polonii, wpisuje się bezpośrednio w dewizę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Deo et Patriae. Jak dobrze wiemy, poza granicami naszej ojczyzny, mieszkają miliony Polaków oraz osób deklarujących polskie pochodzenie.

W zależności od kraju i kontynentu, społeczności polonijne odradzają się i reaktywują, ale potrzebują ciągłego wsparcia płynącego z Polski na płaszczyźnie edukacyjnej, naukowej ale też i kulturalnej. Jako KUL chcemy aktywnie wspierać naszych rodaków poza granicami Polski i dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem” – dodał prof. Bień.

Akademia Polonijna KUL będzie odpowiedzialna m.in. za koordynację i organizację funkcjonowania oraz promocję oferty Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą.

„Ogromne zainteresowanie z jakim spotkała się nasza oferta kursów w ramach Studium jest sygnałem, że powinniśmy rozwijać nie tylko działania edukacyjne, ale także te sprzyjające rozwijaniu umiejętności i kompetencji zawodowych Polonii”– powiedział dr Wojciech Wciseł, zastępca dyrektora Akademii, koordynator Studium.

„Nasze działania chcemy kierować też do dzieci i młodzieży polonijnej kontynuując np. organizację letnich obozów dla dzieci polonijnych. Będziemy współpracować z ambasadorami i konsulami, Polskimi Misjami Katolickimi i organizacjami polonijnymi w zakresie projektów edukacyjno-kulturalnych dla Polonii i Polaków za granicą” – dodał Wciseł.

KUL

 

Foto: KUL

Kościół

Ostatnia szansa by przeżyć Misterium Męki Pańskiej z grupą Cecylii Jabłońskiej w ten weekend

Opublikowano

dnia

Autor:

To będą już ostatnie spotkania z Grupą Teatralną “Live Theater Production” i jej niezwykłym Misterium Męki Pańskiej. W sobotę możemy zobaczyć spektakl w Polskiej Misji Cystersów a w niedzielę u Ojców Karmelitów. Dyrektorką grupy i reżyserką spektaklu jest Cecylia Jabłońska, która wraz z Urszulą Michałowską, odpowiedzialną za dźwięk i światło, zaprasza na to duchowe przeżycie przygotowujące nas do Wielkanocy, w studiu Radia Deon Chicago.

„To jest spotkanie się z Bogiem i żywym teatrem” mówi Cecylia Jabłońska. Wszystko w przedstawieniu wykonywane jest całkowicie na żywo a widownia może prawdziwie głęboko tego doświadczyć. Spektakl jest jednocześnie modlitwą za wszystkich w nim uczestniczących, podkreśla Gość Radia Deon Chicago. Pokazuje całą Drogę Krzyżową Chrystusa.

Współpraca z aktorami – wolontariuszami, którzy wkładają ogrom pracy w przedstawienie, opiera się na zaufaniu, wyjaśnia reżyserka Misterium Męki Pańskiej.

Cecylia Jabłońska mówi, że osoby, które występują w spektaklu mają profesjonalne podejście do swojego zadania, pomimo tego, że są amatorami. Aktorzy występujący w Misterium modlą się przed występem następnie dają temu wydarzeniu całe swoje serce.

Nad oprawą spektaklu czuwa Urszula Michałowska, czyli Ulala Productions. Muzykę do Misterium skomponował Andrzej Warzocha, laureat nagrody Emmy.

„Wydaje mi się, że każdy spektakl składa się z trzech rzeczy; z muzyki, ze światła i z tego co się dzieje na scenie” mówi nasz Gość.

Efekty świetlne są tak zorganizowane, że widzowie nie czują się jakby byli w teatrze, tłumaczy Urszula Michałowska. Światło operuje dyskretnie a oglądający Misterium Męki Pańskiej doznają wrażenia przeniesienia się w czasie do tych wydarzeń.

„Pasja doprowadziła mnie do tego momentu gdzie jestem teraz” mówi nasz Gość. Urszula Michałowska występowała w spektaklu jeszcze jako studentka i tym bardziej bardzo osobiście odbiera każde przedstawienie.

„Pasja to moje serce i to co mi pozwala także przeżywać moją wiarę”, dodaje.

“Live Theater Production” to organizacja non-profit licząca 70 aktorów wolontariuszy. Daje możliwość całym rodzinom realizowania swoich marzeń teatralnych i muzycznych w religijnej atmosferze.

Celem przedstawienia jest: pogłębienie wiary, danie możliwości spełnienia artystycznego dla dorosłych, młodzieży i dzieci, integracja rodzin i odkrywanie liderów. Dla widzów jest to przeżycie artystyczne, ale jednocześnie duchowe przygotowanie do Zmartwychwstania Pańskiego.

Misterium Męki Pańskiej grupy “Live Theater Production”, jest grane zarówno w j. polskim jak i angielskim. Spektakl można zobaczyć w różnych miejscach przez cały okres Wielkiego Postu, aż do Świąt Wielkanocnych.

W ostatni weekend Wielkiego Postu spektakl będzie można zobaczyć w sobotę, 1 kwietnia o godz. 7.00PM w Polskiej Misji ojców Cystersów po polsku oraz 2 kwietnia u Ojców Karmelitów, o godz. 4.30PM w języku polskim i o godz. 7.00PM po angielsku.

Wstęp jest bezpłatny, ale mile widziane są dobrowolne datki, które pomagają w działalności zespołowi “Live Theater Production”.

Więcej informacji na stronie internetowej Live Theater.

„Bądźcie z nami” mówi Cecylia Jabłońska. „Przyjdźcie, pomódlcie się, bo każdy z nas powinien uczestniczyć w Drodze Krzyżowej”.

Serdecznie Zapraszamy!

 

Źródło: informacja własna
Foto: Ulala Productions, Urszula Lelen
Czytaj dalej

Kościół

Odbyła się debata akademicka na KUL: Kard. Karol Wojtyła – fakty, archiwa, interpretacje

Opublikowano

dnia

Autor:

Publikacje medialne dotyczące kard. Karola Wojtyły, w tym zarzuty kierowane wobec niego, a także inwigilacja i represje SB wobec Kościoła katolickiego i duchowieństwa były głównym tematem debaty akademickiej „Kard. Karol Wojtyła – fakty, archiwa, interpretacje”, która odbyła się na KUL 29 marca i jest dostępna online: https://www.youtube.com/watch?v=A6FAkNvbd0M.

Historycy i znawcy dziejów Kościoła katolickiego w Polsce zgodzili się, że kluczowa w tej sprawie jest rzetelna praca historyków, którzy są w stanie dokonać profesjonalnej krytyki źródeł i uwzględnić kontekst historyczny opisywanych przez media wydarzeń.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, otwierając debatę, zwrócił uwagę, że Karol Wojtyła, jako wykładowca w latach 1953-1978, spędził na KUL-u prawie 25 lat życia naukowo-dydaktycznego.

Rektor KUL przypomniał też słowa, które już jako papież Jan Paweł II, wypowiedział podczas wizyty na KUL w 1987 r.: „Uniwersytecie, służ prawdzie. Jeżeli służysz prawdzie – służysz wolności, wyzwalaniu człowieka i narodu, służysz życiu”. – Chcemy, żeby jego słowa nie tylko brzmiały w każdym z nas, ale także nas przemieniały, by podążać ścieżką prawdy – podkreślił ks. prof. Kalinowski.

Tematem spotkania, które poprowadził red. Krzysztof Ziemiec, były m.in. publikacje medialne dotyczące kard. Karola Wojtyły jako metropolity krakowskiego, w tym zarzuty o tuszowane nadużyć seksualnych, a także kontekst społeczno-historyczny czasów, w których żył, jego inwigilacja przez służby reżimu komunistycznego, metodyka pracy z materiałami archiwalnymi, w tym z zasobu IPN.

Spotkanie ekspertów dostępne jest na kanale Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na You Tube.

Dr Ewa K. Czaczkowska – dziennikarka, publicystka, wykładowca i rzeczniczka UKSW, która od wielu lat zajmuje się historią Kościoła katolickiego – pytana o obecny ostatnio w mediach zamach na autorytet Jana Pawła II negatywnie oceniła materiały dziennikarskie na ten temat.

– Jeżeli miałabym ocenić te materiały, które są też powodem naszego dzisiejszego spotkania, to powiedziałabym, że rzeczywiście chyba nie do końca celem było dążenie do prawdy. A można powiedzieć, że w związku z tym, że dzisiaj wiemy, że te materiały w daleko idący sposób nie odnoszą się do prawdziwych faktów, wydarzeń, to ich założeniem było to, żeby zniszczyć, żeby zabić autorytet człowieka – powiedziała ekspertka, odnosząc się do zarzutów wobec Wojtyły jako metropolity krakowskiego o tuszowanie nadużyć seksualnych, które pojawiły się w reportażu Marcina Gutowskiego „Franciszkańska 3” w TVN24, a także w książce Ekke Overbeeka „Maxima Culpa. Jan Paweł II wiedział”.

– Ten film i ta książka ukazały się oczywiście razem, nie bez powodu, i one, w moim najgłębszym przekonaniu, ale przede wszystkim myślę o filmie, bo o książce chyba nie ma sensu dyskutować, z założenia dopuszczają się trzech manipulacji. Po pierwsze na poziomie postawionej tezy, po drugie na poziomie źródeł, co jest bardzo istotne, i również manipulacja dotyczy ofiar tych księży pedofilów – mówiła dr Ewa Czaczkowska, wskazując przy tym na opublikowane wcześniej artykuły „Rzeczpospolitej”, których autorzy – Tomasz Krzyżak i Piotr Litka – na podstawie tych samych, ale również dodatkowych dokumentów, doszli do innych niż Marcin Gutowski i Ekke Overbeek konkluzji.

Dziennikarka za oburzające uznała przy tym insynuacje wobec kard. Adama Sapiehy, opiekuna i przełożonego Karola Wojtyły, które – jak to w ostatnich dniach opisała „Rzeczpospolita” – prawdopodobnie powstały na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Dr hab. Łucja Marek – historyk z Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie, która specjalizuje się w tematyce relacji państwo-Kościół w okresie PRL, w tym metod pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec Kościoła katolickiego – przypomniała, że władza komunistyczna od samego swojego początku w 1945 r. aż do 1989 r. traktowała Kościół katolicki i duchowieństwo jako wrogów.

W tym kontekście zwróciła uwagę nawet na zabójstwa kapłanów, dokonywanych przez SB, jak np. ks. Jerzego Popiełuszki czy prawdopodobnie także ks. Franciszka Blachnickiego.

Badaczka wskazała także na wyjątkowo ogromną skalę inwigilacji duchowieństwa. – Na każdego kapłana zakładano teczkę, w której gromadzono informacje na temat tego kapłana, również jego słabości, a także na temat jego działalności (…). Jeżeli w trakcie zbierania tych informacji uzyskano jakieś kompromitujące lub obciążające materiały, to wówczas zakładano dodatkowe sprawy mające na celu ich wyjaśnienie lub ukaranie kapłana bądź też pozyskanie go współpracy (m.in. w charakterze tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa) – wyjaśniła dr hab. Łucja Marek.

Dr Robert Derewenda – historyk, dyrektor IPN w Lublinie i wykładowca, który na KUL prowadzi zajęcia m.in. z archiwistyki – pytany o to, czy na podstawie materiałów archiwalnych można jednoznacznie stwierdzić, czy kard. Karol Wojtyła tuszował nadużycia seksualne odpowiedział, że kluczowa jest krytyka źródeł, którą przeprowadza historyk.

– Mamy przypadki kilku księży i postawę kard. Wojtyły wobec tych niestosownych, delikatnie mówiąc, zachowań tych księży. Ciężko czyta się te dokumenty pod względem tego, co tam jest opisane, jeśli chodzi o dopuszczanie się przez tych księży takich a nie innych zachowań. To jest bardzo trudna lektura i oczywiście wywołuje ogromne emocje, ale (…) trzeba jednak podchodzić (do tego tematu) również na zasadzie faktów, a nie tylko emocji – stwierdził badacz, analizując m.in. opisany przez media przypadek ks. Józefa Lorenca, który – jak zwrócił uwagę dr Robert Derewenda – został odsunięty od pełnionych funkcji i ukarany przez władzę świecką.

– Teraz najważniejsza sprawa. Jeżeli rzeczywiście te dokumenty, które wtedy powstawały, te fakty, które odkrywała Służba Bezpieczeństwa na temat strasznego postępowania tych księży, nad którymi sprawował władzę zwierzchnią, kościelną, kard. Karol Wojtyła, gdyby rzeczywiście te dokumenty i fakty można było wykorzystać, to pierwszymi, którzy by to wykorzystali byliby funkcjonariusze SB. Znamy wiele różnych działań przeciwko kard. Wojtyle, ale zasadniczo ta sprawa jednak nie została podjęta przez Służbę Bezpieczeństwa – stwierdził historyk.

Dr hab. Paweł Skibiński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego – historyk, który również specjalizuje się m.in. w dziejach Kościoła katolickiego w XX wieku – omówił problem ahistoryczności w omawianych publikacjach, w tym nieuwzględnianie przez dziennikarzy kontekstu opisywanych przez nich wydarzeń. Dotyczyło to np. wielu działań kard. Karola Wojtyły dotyczących osób potrzebujących opieki.

– Jeżeli stawiamy zarzut niewrażliwości człowieka na los ofiar i wykluczonych, to dlaczego zajmujemy się, dosłownie, trzema przypadkami nadużyć seksualnych księży, a nie pokazujemy kontekstu działalności arcybiskupa krakowskiego przez kilkanaście lat – mówił dr hab. Paweł Skibiński.

Historyk pytany o to, czy możemy mieć pewność, że kard. Karol Wojtyła nie krył księży dokonujących nadużyć seksualnych, odpowiedział, że – zgodnie z zasadami cywilizacji Zachodu – to oskarżyciel musi udowodnić zarzuty. – Jak my możemy udowadniać, że Karol Wojtyła czegoś nie zrobił? Przecież to jest postawione na głowie… Zadajmy sobie pytanie, czy wiarygodne są zarzuty? Dowiadujemy się, że nie są w zasadzie wiarygodne. Czy wiemy coś na temat reakcji Karola Wojtyły w stosunku do ofiar? Otóż na podstawie źródeł IPN-owskich właściwie bardzo trudno nam się na ten temat wypowiadać – zaznaczył badacz, wskazując, że to głównie na podstawie dokumentów z zasobu IPN sformułowano zarzuty.

– Bardzo trudno mi jest powiedzieć na jakich zasadach autorzy tych doniesień medialnych uznali, że źródła IPN-owskie są najlepszym źródłem, żeby opowiadać o tym, jak Karol Wojtyła reagował w stosunku do ofiar, bo jak reagował w stosunku do księży, to jeszcze mogę zrozumieć, ale jak reagował w stosunku do ofiar, to na jakich podstawach się wypowiadają. Moim zdaniem my jesteśmy dopiero przed poznaniem tego wątku – podsumował prof. UW.

KUL

 

Foto: KUL
Czytaj dalej

News USA

Tradycyjne wartości odchodzą. Dla Amerykanów coraz większe znaczenie zyskują pieniądze

Opublikowano

dnia

Autor:

Nowa ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców USA sugeruje, że niektóre wartości, takie jak religijność i posiadanie dzieci, straciły na znaczeniu w ciągu ostatnich 25 lat. W tym samym okresie, w opinii ludzi, wzrosło jedynie znaczenie pieniędzy. O bardzo niepokojących wynikach sondażu mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

Zapytani o pewne wartości i czy uważają je za „bardzo ważne”, 39% ankietowanych odpowiedziało, że „religia” jest dla nich bardzo ważna. Natomiast 25 lat wcześniej, w 1998 roku, 62% respondentów na to samo pytanie stwierdziło, że religia jest dla nich bardzo ważna.

Ankieta, opublikowana 27 marca, została przeprowadzona na początku tego miesiąca przez National Opinion Research Center (NORC) na Uniwersytecie w Chicago i sfinansowana przez Wall Street Journal.

Wiara była jednym z kilku wskaźników bardziej tradycyjnych wartości, które według badania są mniej ważne dla Amerykanów niż 25 lat temu. Badanie z 2023 r. wykazało, że wartości te są mniej ważne także w porównaniu z 2019 rokiem, kiedy przeprowadzono ostatnie badanie.

Wśród ustaleń ankiety stwierdzono, że:

  • Tylko 30% respondentów z 2023 r. stwierdziło, że posiadanie dzieci jest dla nich bardzo ważne, w porównaniu z 59% w 1998 r. i 43% w 2019 r.
  • W innym znaczącym spadku, 38% w 2023 r. stwierdziło, że „patriotyzm” jest bardzo ważny, w porównaniu z 70% w 1998 r. i 61% w 2019 r.
  • Tylko 43% stwierdziło, że małżeństwo jest bardzo ważne (tego pytania nie było w ankietach z 2019 i 1998 roku).
  • Jedyną wartością, która zyskała na znaczeniu w opinii respondentów w latach 1998-2023, były pieniądze, których udział w tym okresie wzrósł z 31% do 43%.

Poza pieniędzmi wszystkie grupy wiekowe, w tym seniorzy, przywiązywały do tych priorytetów i wartości znacznie mniejszą wagę niż wtedy, gdy ankieterzy pytali o nie w 1998 i 2019 r.

Jednak szczególnie młodsi Amerykanie przywiązują niewielką wagę do tych wartości, z których wiele było kluczowych dla życia ich rodziców, donosi Wall Street Journal.

W ankiecie z 2023 r. tylko 19% respondentów stwierdziło, że uczestniczy w nabożeństwach raz w tygodniu lub częściej. Około 31% młodszych respondentów stwierdziło, że religia jest dla nich bardzo ważna, w porównaniu z 55% wśród seniorów — podał dziennik.

Jeśli chodzi o różnice związane z poglądami politycznymi, to 53% Republikanów i 27% Demokratów stwierdziło, że religia jest dla nich „bardzo ważna”, a 38% Republikanów i 26% Demokratów stwierdziło, że posiadanie dzieci jest dla nich bardzo ważne.

Bill McInturff, ankieter, który pracował nad poprzednim badaniem WSJ, uważa, że te różnice są tak dramatyczne, że malują nowy i zaskakujący portret zmieniającej się Ameryki. Przypuszcza też, że mogą być żniwem amerykańskiego podziału politycznego, pandemii COVID i najniższego poziomu zaufania gospodarczego wśród Amerykanów od dziesięcioleci.

78% ankietowanych osób nie było przekonanych, że ich dzieciom będzie się żyło lepiej niż im samym.

Tylko 27% ankietowanych stwierdziło, że „zaangażowanie społeczne” jest dla nich bardzo ważne. To dramatyczny spadek w porównaniu z 2019 r., kiedy twierdziło tak 62% respondentów. W 1998 roku 47% oceniło je jako bardzo ważne.

„Ciężka praca” jest dziś mniej ważna niż kiedyś: 67% stwierdziło, że jest bardzo ważna, w porównaniu z 89% w 2019 r. i 83% w 1998 r.

Ankieterzy zadali również respondentom kilka pytań dotyczących bieżących problemów, które nie pojawiały się w poprzednich ankietach. Na przykład respondentów poproszono o opinie na temat sportowców transpłciowych.

56% respondentów stwierdziło, że sportowcy transpłciowi powinni grać w drużynach pasujących do ich płci biologicznej, 17% stwierdziło, że powinni mieć możliwość gry w drużynach sportowych pasujących do ich tożsamości płciowej, a 25% nie było pewnych.

W badaniu Journal-NORC, które przeprowadzono w dniach 1–13 marca, wzięło udział 1019 osób. Margines błędu wynosił plus minus 4,1 punktu procentowego. Pełne wyniki sondażu WSJ z 2023 r. można znaleźć tutaj. Wyniki sondaży NBC/Wall Street Journal przeprowadzonych w 2019 i 1998 roku można znaleźć tutaj.

 

Źródło: cna
Foto: istock/eternalcreativeeopleImages/ Aquir/ Dmytro Varavin/ monkeybusinessimages
Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Kalendarz 2021

marzec 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Popularne w tym miesiącu