Połącz się z nami

Kościół

Coraz mniej mamy księży. Dlaczego?

Opublikowano

dnia

Zgodnie z raportem zleconym przez organizację Vocation Ministry (Duszpasterstwo Powołaniowe), zaobserwowano mniejszą liczbę powołań do stanu kapłańskiego w dużych parafiach, gdzie księża nie mają szansy na poznanie swoich parafian i wspieranie rodzących się wśród nich powołań. „Trzeba dbać o te bardzo osobiste relacje z młodymi mężczyznami, jeśli chcemy, żeby w naszych parafiach byli księża”, mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

Duszpasterstwo Powołaniowe ma na celu szkolenie i zachęcanie księży, wychowawców i świeckich katolików do wspierania i rozszerzania programów powołań w parafiach i szkołach. W tym celu zorganizowało ponad 135 warsztatów w ponad 50 diecezjach.

Nowo wydany 40-stronicowy raport organizacji zatytułowany „Tworzenie kultury powołań” zawiera analizę trendów w powołaniach i zalecenia, jak poprawić zdolność parafii i diecezji do wspierania powołań do kapłaństwa.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że ich ustalenia powinny być brane pod uwagę przy rozważaniu łączenia parafii katolickich.

Starzejący się duchowni nie są zastępowani

Raport stwierdza, że w latach 2014-2021 liczba aktywnych księży diecezjalnych spadła o 9%, liczba aktywnych księży zakonnych o 14%, liczba kleryków o 22%, a liczba święceń kapłańskich ogółem spadła o 24%.

Według raportu tylko 30 ze 175 diecezji wyświęciło średnią liczbę księży na poziomie podobnym lub wyższym w ciągu pięciu lat od 2016 do 2021 roku.

Diecezje, w których wielu księży przechodzi na emeryturę, mogą być zmuszone do wyświęcenia dwóch, trzech lub więcej księży w celu zastąpienia przechodzących na emeryturę lub umierających duchownych.

Mniejsze parafie mają większą liczbę powołań

Raport Vocation Ministry podzielił diecezje według liczby ludności na cztery poziomy:

  1. ponad 750 000 osób
  2. od 350 000 do 750 000 osób
  3. od 100 000 do 350 000 osób
  4. mniej niż 100 000 osób

Diecezje poziomu 4, z małą populacją katolicką, miały największy stosunek liczby księży do parafian – a także najlepszy wskaźnik powołań. Najgorzej wypadły diecezje o największej liczbie katolików, z najniższym stosunkiem liczby księży do parafian i najgorszym wskaźnikiem powołań.

Biorąc pod uwagę, że około 70% księży twierdzi, że ich proboszcz miał największy wpływ na ich powołania i zrobił najwięcej, aby kultywować ich powołanie do kapłaństwa, raport dowodzi, że im więcej księży na parafianina zwykle tym więcej powołań.

Raport Duszpasterstwa Powołaniowego podkreśla też inny kluczowy punkt danych na temat przyszłych księży: około 75% nowo wyświęconych księży stwierdziło, że ich powołanie do kapłaństwa pojawiło się przed 18 rokiem życia. Stąd istnieje potrzeba wspierania młodych ludzi w rozeznawaniu powołania.

Wspieranie powołań

Raport Duszpasterstwa Powołaniowego zawiera zalecenia dla biskupów, biur powołań i wszystkich katolików świeckich.

Raport zawiera kilka konkretnych sugestii:

  • Kwestionuje szybki wskaźnik rotacji wśród diecezjalnych dyrektorów powołań, którzy pełnią tę funkcję średnio zaledwie trzy lata.
  • Sugeruje, że „najbystrzejsi, najzdolniejsi księża” niekoniecznie powinni być przypisywani do dużych parafii, gdzie mogą stać się najmniej zdolni do budzenia powołań.
  • Rodziny powinny uczestniczyć w parafialnym duszpasterstwie powołań, podczas gdy programy edukacji religijnej dla dzieci i młodzieży powinny pielęgnować „serca dla Chrystusa”. Raport mówi, że młodzi mężczyźni muszą otrzymywać „spójne i zachęcające przesłanie” na temat rozeznania powołania.
  • Kapłani powinni być zdrowi, święci i skoncentrowani, poważnie traktując wspieranie powołań „przez całe życie parafialne”. Z pomocą innych katolików powinni unikać niebezpieczeństw związanych z przepracowaniem i znaleźć czas na skupienie się na źródłach powołań w duszpasterstwie młodych dorosłych, służbie ołtarza i innych dziedzinach.
  • Raport zaleca, aby biskupi byli święci, inspirujący i cieszyli się zaufaniem swoich księży i seminarzystów.

 

Źródło: cna
Foto: istock/gregorydean/ romrodinka/ BookyBuggy/ Boonyachoat/ DmyTo

Kościół

Pan Jezus wyruszył w drogę przez całe Stany Zjednoczone

Opublikowano

dnia

Autor:

W ubiegły weekend rozpoczęły się cztery etapy Narodowej Pielgrzymki Eucharystycznej, bezprecedensowy wysiłek mający na celu przemierzenie z Eucharystią tysiące mil po całych Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest publiczne świadectwo nauczania Kościoła, że ​​Eucharystia jest prawdziwym Ciałem Jezusa Chrystusa, o czym mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

Katolicy na czterech krańcach kraju – San Francisco, w południowego Teksasu, północnej Minnesoty i Connecticut – wzięli udział w uroczystościach, aby towarzyszyć Eucharystii, a także dwudziestu młodym pielgrzymom w ich dwumiesięcznej podróży, której kulminacją będzie Narodowy Kongres Eucharystyczny w Indianapolis 17–21 lipca.

Od północy — Szlak Maryjny

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego msza św. na świeżym powietrzu w Itasca State Park w północnej Minnesocie zgromadziła około 2000 osób, celebrujących swoją miłość do Eucharystii.

Biskup Andrew Cozzens pobłogosławił pielgrzymów Szlaku Maryjnego u górnego biegu rzeki Mississippi, gdy rozpoczynali oni tysiące mil podróży do Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Indianapolis.

Od zachodu — szlak Junipero Serra

Najdłuższa i prawdopodobnie najtrudniejsza z czterech tras, Junipero Serra Route, rozpoczęła się w San Francisco. Po Mszy św. Zesłania Ducha Świętego celebrowanej przez arcybiskupa Salvatore Cordileone w katedrze Najświętszej Marii Panny Wniebowzięcia wierni przeszli z procesją niosąc Eucharystię przez słynny most Golden Gate Bridge o długości 1,7 mili.

Od południa – Trasa Juana Diego

W diecezji Brownsville w Teksasie biskup Daniel Flores odprawił Mszę św. w Katedrze Niepokalanego Poczęcia, zanim pielgrzymi wyruszyli w podróż w 90-stopniowym upale.

Trasa Juana Diego przyciągnęła wielu uczestników i obejmowała już liczne przystanki na adorację eucharystyczną w Brownsville, a kolejnym ważnym przystankiem było Corpus Christi, miasto nazwane na cześć Ciała Chrystusa.

Od wschodu — Szlak Setona

Wierni rozpoczęli w New Haven w stanie Connecticut Mszą św. w wigilię Zesłania Ducha Świętego odprawianą przez arcybiskupa Christophera Coyne’a w kościele St. Mary’s, miejscu spoczynku błogosławionego Michaela McGivneya, założyciela Rycerzy Kolumba.

W niedzielny poranek procesja zakończyła się rejsem łodzią przez cieśninę Long Island, podczas którego kapelan ks. Roger Landry niósłł Eucharystię w monstrancji.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube, National Eucharistic Congress
Czytaj dalej

News Chicago

Papież przyjął pracowników Uniwersytetu Loyola z Chicago na audiencji w Rzymie

Opublikowano

dnia

Autor:

Papież Franciszek przyjął na audiencji w Rzymie delegację pracowników jezuickiego Uniwersytetu Loyola w Chicago. O tym ważnym spotkaniu mówi Ojciec Paweł Kosiński SJ.

„Zachęcam do kontynuowania waszej tradycji prowadzącej do poszukiwania prawdy poprzez poważne studium, uważne słuchanie oraz odważne działanie” – mówił Papież Franciszek do pracowników Uniwersytetu Loyola w Chicago.

Ojciec Święty wskazał zwłaszcza na potrzebę budowania obecnie horyzontu nadziei.

„Zachęcam was do kultywowania ciekawości intelektualnej (…), ducha współpracy i wrażliwości na wyzwania epoki, w której żyjemy, kontynuując dziedzictwo św. Ignacego. Potrzeba mężczyzn i kobiet gotowych do oddania swoich umiejętności na służbę innym, aby pracować na rzecz przyszłości, w której każda osoba będzie mogła rozwijać swoje zdolności i żyć z godnością oraz szacunkiem, a świat będzie mógł odnaleźć pokój” – mówił Ojciec Święty.

Papież Franciszek podkreślał potrzebę zaangażowania pracowników uniwersytetu w prowadzenie dialogu między różnymi religiami i kulturami.

 

Źródło: Vatican News
Foto: VATICAN MEDIA Divisione Foto
Czytaj dalej

Kościół

Papież w Zesłanie Ducha Świętego: potrzebujemy nadziei i perspektywy pokoju

Opublikowano

dnia

Autor:

Bardzo potrzebujemy nadziei i wzniesienia oczu ku perspektywie pokoju, braterstwa, sprawiedliwości i solidarności. Franciszek mówił o tym na Mszy z okazji uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W papieskiej liturgii w Bazylice św. Piotra wzięli udział pielgrzymi z wielu krajów świata.

Papież podkreślił, że bez mocy Ducha Świętego nigdy nie bylibyśmy w stanie pokonać zła. Mówiąc o Jego działaniu wskazał, że „ta sama silna i spracowana ręka, która najpierw spulchniła grudy namiętności, następnie łagodnie, po zasadzeniu sadzonek cnoty, «podlewa» je, «pielęgnuje» i chroni je z miłością, aby mogły rosnąć i stawać się silniejsze, a my, po znużeniu walką ze złem, mogliśmy zakosztować słodyczy miłosierdzia i komunii z Bogiem oraz z naszymi braćmi”.

Franciszek przypomniał, że to właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy zostały przemienione serca uczniów i zaszczepiona w nich odwaga, który pobudza do przekazywania innym swego doświadczenia Jezusa. Jest to również ważne dla nas, którzy otrzymaliśmy Ducha Świętego w sakramentach chrztu i bierzmowania.

„Z «wieczernika» tej bazyliki, podobnie jak Apostołowie, jesteśmy posłani, aby głosić Ewangelię wszystkim, wychodząc coraz dalej, nie tylko w sensie geograficznym, ale przekraczając bariery etniczne i religijne, z misją prawdziwie powszechną” – wskazał Papież. Dodał, że głoszenie z mocą, nie oznacza z arogancją i narzucaniem się, ani z wyrachowaniem i przebiegłością, lecz z energią wypływającą z wierności prawdzie, której Duch uczy nasze serca i sprawia, że w nas wzrasta.

„Zatem nie poddajemy się, ale nadal mówimy o pokoju tym, którzy chcą wojny, o przebaczeniu tym, którzy sieją zemstę, o gościnności i solidarności tym, którzy zatrzaskują drzwi i stawiają bariery, o życiu tym, którzy wybierają śmierć, o szacunku dla tych, którzy lubią poniżać, obrażać i odrzucać, o wierności tym, którzy odrzucają wszelkie więzi, myląc wolność z powierzchownym, nieprzejrzystym i pustym indywidualizmem” – mówił Papież zachęcając do budowania lepszej przyszłości, bogatej w nadzieję.

„My wszyscy, bracia i siostry, bardzo potrzebujemy nadziei, wzniesienia oczu ku perspektywom pokoju, braterstwa, sprawiedliwości i solidarności. To jedyna droga życia, nie ma innej” – podkreślił Franciszek modląc się o dar pokoju dla świata.

Autorka: Beata Zajączkowska – Watykan
Foto: VATICAN MEDIA Divisione Foto
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

marzec 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Popularne w tym miesiącu