Połącz się z nami

Kościół

Módlmy się o zniesienie prawa aborcyjnego. Apel biskupów amerykańskich po wycieku z Sądu Najwyższego

Opublikowano

dnia

W środę przewodniczący komisji obrony życia biskupów USA wezwał do kontynuowania i zintensyfikowania modlitwy i postu, aby Sąd Najwyższy unieważnił sprawę Roe przeciwko Wade. O ujawnieniu projektu opinii w sprawie dotyczącej stanowego prawa aborcyjnego mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

„Wyciek z Sądu Najwyższego USA w sprawie Dobbs przeciwko Jackson Women’s Health Organization przypomina nam o pilnej potrzebie modlitwy i działania w tym kluczowym momencie w naszym kraju” – powiedział 4 maja arcybiskup William Lori z Baltimore.

„Jako katolicy dbamy o każde nienarodzone dziecko i każdą matkę. Nasz Kościół konsekwentnie dawał świadectwo słowem i czynem, że życie zaczyna się w momencie poczęcia”

Zobowiązujemy się „podwoić nasze wysiłki, aby towarzyszyć kobietom i parom, które stoją w obliczu nieoczekiwanej lub trudnej ciąży oraz we wczesnych latach rodzicielstwa, oferując im pełną miłości i współczucia opiekę”

„Namawiamy wszystkich do zintensyfikowania modlitwy i postu, aby ostateczna decyzja Trybunału doprowadziła do odwrócenia sprawy Roe i Casey”.

„Mamy nadzieję i modlimy się o zmianę naszych przepisów i jesteśmy gotowi pomóc wszystkim potrzebującym kobietom w ciąży w każdej z naszych społeczności”- zakończył arcybiskup Lori.

Organizacja informacyjna Politico opublikowała 2 maja projekt orzeczenia napisany przez sędziego Samuela Alito w sprawie Dobbs przeciwko Jackson Women’s Health Organization. Dokument wzywa do obalenia sprawy Roe v. Wade.

Inni biskupi i diecezje w USA również z zadowoleniem przyjęli kierunek wskazany przez projekt opinii.

„Jeśli to odzwierciedla ostateczną decyzję sądu, 62 miliony dzieci, które straciły życie z powodu grzechu aborcji, raduje się w niebie”,

– napisała 3 maja archidiecezja Milwaukee. „To coś więcej niż aborcja. Chodzi o kulturę, która zbyt często wybiera śmierć przed życiem, ciemność zamiast światła i zło zamiast dobra”.

Arcybiskup Paul Coakley z Oklahoma City skomentował 3 maja: „Jeśli projekt opinii jest prekursorem tego, co ma nastąpić w sprawie Dobbs, odwrócenie sprawy Roe przeciwko Wade byłoby ekscytującą odpowiedzią na nasze modlitwy i znaczącym krokiem w budowaniu kultury życia, która uznaje dziedziczną godność każdej osoby ludzkiej, zwłaszcza ubogich i kolorowych, którzy są nieproporcjonalnie nękani przez przemysł aborcyjny”.

„Naszym celem musi być nadal zapewnianie wsparcia i zasobów potrzebującym rodzinom oraz przyszłym matkom, które potrzebują zapewnienia, że ​​nie są same. Módlmy się o nawrócenie serc i umysłów, aby przyjąć każde dziecko jako dar od Boga” – stwierdził abp Coakley.

W oświadczeniu Sądu Najwyższego stwierdzono, że chociaż dokument, który wyciekł, „jest autentyczny, nie reprezentuje orzeczenia sądu ani ostatecznego stanowiska któregokolwiek z członków w kwestiach w sprawie”.

 

 

Źródło: cna
Foto: You Tube, istock/Anastasiia Stiahailo

Kościół

Jezuita Paweł Kosiński z Radia Deon spotkał się z papieżem Franciszkiem. Ta audiencja była wyjątkowa

Opublikowano

dnia

Autor:

Dobrze znany przez słuchaczy Radio Deon Chicago, Jezuita – Ojciec Paweł Kosiński, miał po raz pierwszy okazję do osobistego spotkania z papieżem Franciszkiem. Uczestniczył w audiencji dla redaktorów czasopism jezuickich.

Ojciec Paweł Kosiński nie jest wprawdzie związany z czasopismem, ale jest redaktorem Radia Deon i Deon.pl. A ponieważ świat mediów się zmienia to media elektroniczne także zostały uwzględnione na tym spotkaniu.

Radio w dalszym ciągu posługuje się głównie słowem – mówi Ojciec Paweł Kosiński – ale także dźwiękiem i obrazem jeśli chodzi o portal internetowy. Radio Deon jest także obecne w mediach społecznościowych.

Tematem spotkania była misja czasopism i innych mediów jezuickich, to co myśli o nich Ojciec Święty i jaka jest ich przyszłość. Papież Franciszek zwrócił uwagę na zadanie mediów jako narzędzia ewangelizacji.

Audiencja była dla 10 osób – redaktorów, a więc w małym gronie. Ojciec Paweł Kosiński mówi, że atmosfera spotkania była bardzo dobra, ciepła i życzliwa. Rozmowa odbywała się między ludźmi „posługującymi się tym samym językiem, którzy są w braterskiej więzi”.

Spotkanie z papieżem Franciszkiem było długie a sam Ojciec Święty, mimo, że porusza się na wózku inwalidzkim był w bardzo dobrej formie i z niezwykle światłym umysłem. Nie mówił żadnego przemówienia tylko odpowiadał na zadawane mu pytania.

Ojciec Paweł Kosiński mówi, że audiencja trwała prawie półtorej godziny, co dało czas na spokojną rozmowę.

Użytkownicy Facebooka poprzez konto „Franciszek” prowadzone przez Ojców Jezuitów, przekazali swoje myśli i pozdrowienia dla Ojca Świętego. Zostały one zebrane i wydrukowane w formie książeczki, którą Ojciec Paweł Kosiński przekazał papieżowi.

„Zdjęcia z tego spotkania pokazują jak kontakt z  papieżem Franciszkiem jest łatwy, jak bliskość jest duża” mówi o swoich wyjątkowych wrażeniach z bycia blisko i rozmowy z Ojcem Świętym, Ojciec Paweł Kosiński.

 

 

 

Źródło: inf. własna

 

 

 

Czytaj dalej

Kościół

„Sakramentem sakramentów” Kto i kiedy może przyjmować Komunię Św? Czy słusznie zakazano jej Pelosi?

Opublikowano

dnia

Autor:

Eucharystia jest jednym z siedmiu sakramentów uznawanych przez Kościół Katolicki. To rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa, Ciała, Krwi, Duszy i Bóstwa pod postacią chleba i wina. Św. Tomasz z Akwinu nazwał ją „sakramentem sakramentów”.

Arcybiskup Salvatore Cordileone ogłosił w piątek, że Marszałek Nancy Pelosi nie powinna być dopuszczona do Komunii Świętej w archidiecezji San Francisco, dopóki publicznie nie wyrzeknie się swojego poparcia dla aborcji.

„Komunia” pochodzi od łacińskiego communio, co oznacza „być w jedności”.

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK) Kościół nazywa Eucharystię tą nazwą, „ponieważ przez ten sakrament jednoczymy się z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami Jego Ciała i Krwi, tworząc jedno Ciało” (KKK 1331).

Katechizm mówi także, że uczestnictwo w Eucharystii „utożsamia nas z Jego Sercem, podtrzymuje nasze siły w pielgrzymce tego życia, sprawia, że ​​tęsknimy za życiem wiecznym i już teraz jednoczy nas z Kościołem w niebie, Najświętszą Maryją Panną i wszystkimi świętymi” (KKK 1419).

Eucharystia przebacza grzechy powszednie i chroni od grzechów ciężkich (KKK 1416).

Przyjęcie Eucharystii może przemienić życie duchowe. Dlatego papież Franciszek powiedział w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium, że Eucharystia:

„nie jest nagrodą za doskonałe, ale potężnym lekarstwem i pokarmem dla słabych”.

Jednocześnie Kościół naucza, że ​​istnieją dwa podstawowe wymagania, które katolicy muszą spełnić, aby godnie przystąpić do Komunii św.

Po pierwsze, trzeba być w stanie łaski.

Być w „stanie łaski” oznacza być wolnym od grzechu śmiertelnego. Jak stwierdza Katechizm, „Kto ma świadomość, że zgrzeszył śmiertelnie, nie może przyjmować Komunii bez otrzymania rozgrzeszenia w sakramencie pokuty” (KKK 1415).

Czym jest grzech śmiertelny? Katechizm wyjaśnia, że ​​grzech śmiertelny „niszczy miłość w sercu człowieka przez poważne pogwałcenie prawa Bożego; odwraca człowieka od Boga” (KKK 1855).

Aby grzech był śmiertelny, trzeba mieć świadomość, że czyn jest grzeszny i mimo wszystko go świadomie popełnić.

Przykładami grzechów śmiertelnych są: morderstwo, cudzołóstwo, nierząd, akty homoseksualne, kradzież, aborcja, eutanazja, pornografia i wykorzystywanie ubogich.

Kościół naucza, że ​​celowe pomijanie Mszy św. w niedzielę lub święty dzień nakazu, kiedy można uczestniczyć, również jest grzechem śmiertelnym.

Drugim warunkiem przyjęcia Komunii św. jest przestrzeganie postu eucharystycznego.

Prawo kanoniczne mówi: „Kto ma przyjąć Najświętszą Eucharystię, powinien powstrzymać się od jedzenia i picia, z wyjątkiem jedynie wody i lekarstw, przynajmniej przez godzinę przed Komunią Świętą” (KPK 919).

Osoby starsze, chore i ich opiekunowie są zwolnieni z postu eucharystycznego (KPK 191 §3).

 

 

Źródło: cna
Foto: You Tube, istock/Lincoln Beddoesoniabonet/ CreativaImages

Czytaj dalej

News USA

Maltretowanie i wymazywanie kultury. Raport o nadużyciach wobec indiańskich dzieci w szkołach z internatem

Opublikowano

dnia

Autor:

Setki szkół z internatem wspieranych przez rząd USA przez 150 lat przymusowo i brutalnie asymilowały dzieci rdzennych Amerykanów z białym społeczeństwem, czytamy w pierwszym tego rodzaju raporcie Departamentu Spraw Wewnętrznych.

Raport, wydany 11 maja, zidentyfikował 408 szkół w 37 stanach lub terytoriach, do których dziesiątki tysięcy dzieci musiało uczęszczać w latach 1819-1969. Okres ten w dużej mierze zbiega się z przymusowym usunięciem wielu plemion z ziem przodków.

Podaje również, że istnieją co najmniej 53 oznaczone lub nieoznaczone miejsca pochówku związane ze szkołami.

Ponadto, jak czytamy w raporcie, w około 19 szkół spowodowano śmierć ponad 500 dzieci. Departament Spraw Wewnętrznych poinformował, że spodziewa się jeszcze wzrostu tej liczby.

Rząd federalny bezpośrednio zarządzał wieloma szkołami z internatem i zawierał kontrakty z kościołami katolickimi, protestanckimi i innymi, aby prowadziły pozostałe.

W raporcie stwierdzono, że około 50% szkół otrzymało wsparcie lub zaangażowanie instytucji lub organizacji religijnych.

Sekretarz spraw wewnętrznych Deb Haaland, która należy do plemienia Laguna Pueblo i jest katoliczką, zleciła opracowanie raportu w czerwcu ubiegłego roku. A Amerykańska Konferencja Biskupów Katolickich obiecała swoją pomoc.

Akcja Haaland nastąpiła po odkryciu 215 nieoznakowanych grobów w szkole Kamloops Indian Residential School w Kolumbii Brytyjskiej. Zaledwie dwa dni po ogłoszeniu amerykańskiej inicjatywy odkryto 751 nieoznaczonych grobów w dawnej katolickiej szkole z internatem w Saskatchewan.

Wg Haaland federalna polityka szkół z internatem dla Indian spowodowała traumę międzypokoleniową wynikającą z separacji rodzin i wykorzenienia kulturowego.

Niezaprzeczalną szkodę wyrządzono całym pokoleniom dzieci, które zabierano od rodzin w wieku 4 lat.

Oczekuje się, że drugi tom raportu dostarczy bardziej szczegółowych informacji na temat miejsc pochówku, wielkości inwestycji rządowych w szkołę oraz wpływu szkół na społeczności tubylcze, podał Departament Spraw Wewnętrznych.

Haaland ogłosiła również 11 maja, że ​​roczna ogólnokrajowa wizyta urzędników Departamentu Spraw Wewnętrznych umożliwi rdzennym Amerykanom, rdzennym mieszkańcom Alaski i rdzennym Hawajczykom dzielenie się swoimi historiami i doświadczeniami z życia w szkołach, w celu stworzenia trwałego archiwum historii mówionej.

Warunki w szkołach były różne, niektórzy uczniowie zgłaszali pozytywne doświadczenia. Jednak wielu z nich żyło w ramach „systematycznych zmilitaryzowanych i zmieniających tożsamość” praktyk, które miały na celu asymilację ich w białym społeczeństwie, czytamy w raporcie.

Praktyki obejmowały zmianę imion dzieci z indiańskich na angielskie; strzyżenie długich włosów; zniechęcanie lub uniemożliwianie używania rdzennych języków, religii i praktyk kulturowych; oraz organizowanie dzieci w jednostki do ćwiczeń wojskowych.

Dzieci regularnie były zmuszane do wykonywania pracy fizycznej.

Od czasu odkrycia grobów w Kanadzie, Kanadyjska Konferencja Biskupów Katolickich rozpoczęła pracę na rzecz pojednania ze społecznościami tubylczymi.

Ponadto przedstawiciele Rady Narodowej Metysów, Inuit Tapiriit Kanatami i Zgromadzenia Pierwszych Narodów spotkali się z papieżem Franciszkiem w dniach od 28 marca do 1 kwietnia, aby domagać się papieskich przeprosin na kanadyjskiej ziemi.

Podczas spotkań papież wyraził „żal i wstyd” za współudział katolików w maltretowaniu rdzennych dzieci w Kanadzie i działania w próbie wymazania ich kultury. Zobowiązał się do pełniejszego zajęcia się tą kwestią podczas wizyty w Kanadzie, która planowana jest na koniec lipca.

„Za godne ubolewania zachowanie tych członków Kościoła katolickiego” – powiedział papież do  przedstawicieli rdzennych plemion 1 kwietnia.

„Proszę o Boże przebaczenie i chcę wam powiedzieć z całego serca: bardzo mi przykro”.

Arcybiskup Bernard A. Hebda z St. Paul i Minneapolis także przyjął raport ze smutkiem i dokonał przeprosin.

 

 

Źródło: cna
Foto: You Tube

Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz 2021

maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Popularne