Połącz się z nami

spoleczne

Dlaczego dziecko potrzebuje wolności. O zasadach wychowania mówi jezuita Józef Augustyn

Opublikowano

dnia

Wychowanie do wolności ściśle łączy się z wychowaniem do miłości. Jeżeli w rodzinie brakuje miłości, zachwiane bywa także wychowanie do wolności. A gdy wolność zostaje oddzielona od miłości, wówczas wolnością nazywa się doświadczenie, które w rzeczywistości jest tylko jej nadużywaniem.

Jest to negatywne korzystanie z wolności. Prowadzi ono do samowoli i staje się źródłem krzywdy. Złe korzystanie z wolności przez ojca rani jego dzieci, wyrządza im krzywdę. Nadużywanie wolności przez młodych ludzi bierze swój początek w braku miłości w rodzinie. To niemal reguła.

Jeżeli między rodzicami zabraknie wolności i ofiarnej miłości, dzieci otrzymują wówczas taki zakres wolności, którego nie potrafią udźwignąć; albo też przeciwnie – odbiera im się ten zakres wolności, który jest im konieczny do wzrastania.

Cofanie przywilejów

Jeżeli dziecko nie jest kochane, nie rozumie naprawdę samej istoty wolności i nie umie z niej odpowiedzialnie korzystać. Dzieci czują się zawsze głęboko zranione, kiedy ojciec narzuca im zasady postępowania i nie odwołuje się do ich pragnień, wyborów oraz ich wolności.

REKLAMA REKLAMA

Cofanie dziecku ofiarowanej mu uprzednio wolności z powodu drobnych błędów jest odbierane przez niejako wyraz nieufności, lekceważenia jego starań. W razie nadużywania wolności przez dzieci ojcowie winni z nimi rozmawiać.

W konkretnych sytuacjach młody człowiek może ponosić konsekwencje nadużywania wolności, ale w takim zakresie, w jakim jest to dla niego możliwe, stosownie do wieku, odporności psychicznej, dojrzałości. Tylko w ten sposób dzieci mogą się uczyć, że wolność nie jest samowolą ale przyjmowaniem odpowiedzialności za siebie oraz za powierzone życiowe zadania.

Jak wychować dzieci w klimacie wolnośći?

Klimat zaufania i wolności sprawia, że syn spontanicznie utożsamia się z wartościami duchowymi i religijnymi reprezentowanymi przez ojca. Przyjmuje je jako swoje. Wolność i zaufanie pomiędzy nimi sprawia, że ich relacje stają się przyjacielskie i partnerskie. Ojciec nie jest panem swojego dziecka, a ono nie jest jego własnością. Jest istotą autonomiczną, wobec której rodzice spełniają jedynie służebną rolę.

Ojciec jest starszym bratem w wierze swojego syna, swojej córki. Nie może on samowolnie władać ich wolnością. Może jedynie pomagać im we wzrastaniu w wolności. Ojciec może sprawować rodzicielską władzę, odwołując się do wolności dziecka. Wychowanie nie powinno przeradzać się w stosowanie nacisku, manipulacji, przemocy wobec dziecka.

Wielu nastolatków odcina się od religijności swych rodziców. Czynią to często nie dlatego, że lekceważą religię jako taką, ale ponieważ traktują ją jako narzuconą, zewnętrzną wobec ich odczuć. Narzucanie dzieciom modlitwy, katechezy, sakramentów świętych w okresie ich dzieciństwa wydaje nieraz gorzki owoc oporu i sprzeciwu wobec religii i duchowości w okresie dorastania.

Rozmowa najważniejsza

Wolność wyraża się w posłuszeństwie, w ofiarnej służbie, w miłości. Tam, gdzie nie ma posłuszeństwa i prawdziwej miłości, nie można też mówić o prawdziwej wolności. Wolność nie istnieje w pustej przestrzeni. Ona objawia się w relacji zaufania, oddania, poświęcenia i miłości.

Dobrze zaobserwowała to u swych rodziców Etty Hillesum, młoda Żydówka, która w czasie drugiej wojny światowej dobrowolnie zgłosiła się, by służyć ludziom, do obozu w Westerborku w Holandii, skąd wywożono Żydów do Auschwitz. Sama też zginęła w Auschwitz. W pamiętniku Przerwane życie pisze: „Wydaje mi się, że moi rodzice byli zbyt przytłoczeni przez niekończące się komplikacje tego życia i że nie byli w stanie dokonywać prawdziwych wyborów. Stąd też pozostawili swoim dzieciom zbyt duży zakres wolności. Nie potrafili nam ofiarować żadnego oparcia, ponieważ nie znaleźli go najpierw dla siebie samych. Nie usiłują też uczestniczyć w naszej formacji, ponieważ sami jej nie posiadają. Konsekwencją braku formy, nieobecności prawdziwej szlachetności, nieporządku i braku poczucia bezpieczeństwa jest złe zarządzanie, by tak się wyrazić. I niekiedy być może jakże nerwicowe dążenie do jednolitości, do stworzenia pewnego obramowania, systemu”.

To z braku wolności wewnętrznej ojca rodzi się jego chaos, złe zarządzanie własnym życiem, życiem rodziny, życiem dzieci czy też sprawami materialnymi. Wyrazem tego nieporządku bywa też niedojrzałe reagowanie emocjonalne, chciwość, zbytnie przywiązanie do matki, zdrady małżeńskie, rozbicie rodziny, odwoływanie się do przemocy.

Aby ojciec mógł nauczyć dzieci życia w wolności, musi najpierw sam odkryć ją w sobie samym. Droga do dojrzałego ojcostwa jest też drogą do wewnętrznej wolności.

Źródło: deon.pl
Foto: Rafał Muskała

GOŚCIE BUDZIK MORNING SHOW

Jak spisać polski testament mieszkając w USA? Mecenas Leszek Lis wskazuje na różnice między USA a Polską.

Opublikowano

dnia

Autor:

Na antenie Radio Deon Chicago mecenas Leszek Lis tłumaczył sprawy związane z prawem spadkowym. Jak przygotować testament w Polsce, by był ważny w USA?

Mecenas Leszek Lis mówił o błędach popełnianych w czasie sporządzania testamentu i o tym, że każdy dokument musi być sądownie zbadany pod kątem prawnych wymogów.

Gość Radio Deon wyjaśniał kwestie ważne dla osób mieszkających w Stanach Zjednoczonych, ale mających majątek w Polsce.

W przypadku dysponowania nieruchomością w Polsce decyzję co do jej dziedziczenia musi podjąć sąd polski. Jest to pewien problem, na który można zaradzić przygotowując osobny dokument dotyczący wyłącznie tego majątku w formie własnoręcznej, a nie w formie aktu notarialnego.

REKLAMA REKLAMA

Testament napisany własnoręcznie nie potrzebuje opieczętowania. Musi być jednak odpowiednio skonstruowany, aby był ważny.

Poza nieruchomościami powinniśmy także pomyśleć o kontach bankowych w Polsce, jeśli odkładamy tam emeryturę. Dziedziczenie tych pieniędzy także powinniśmy uregulować.

Warto być przygotowanym na wszelkie ewentualności jakie niesie życie i nie zostawiać rodziny z problemem nieuregulowanej sprawy spadkowej.

Dla wszystkich zainteresowanych sprawami spadkowymi podajemy numery telefonów do kancelarii mecenasa Leszka Lisa:  773 244 1190 oraz 773 744 2412.

 

Foto:Flickr/John Marino/

Czytaj dalej

News Chicago

Czekają nas nowe obostrzenia. Czy restauracje będą tylko dla zaszczepionych?

Opublikowano

dnia

Autor:

Statystyki dotyczące zachorowań na COVID-19 wciąż rosną w Illinois. Możliwe, że zostaną wprowadzone bardzie rygorystyczne środki ostrożności.

W tej chwili obowiązuje nakaz noszenia maseczek w pomieszczeniach i zachowanie dystansu społecznego.

Gubernator JB Pritzker zachęca jednak władze lokalne do wdrażania bardziej rygorystycznych obostrzeń, jeśli uznają je za stosowne. Czynnikiem decydującym ma być wskaźnik transmisji i infekcji w danej okolicy.

Chicago jest jednym z regionów, które same rozważają rozszerzenie reżimu sanitarnego w miarę wzrostu liczby przypadków. Burmistrz Lori Lightfoot powiedziała w tym tygodniu, że urzędnicy miejscy rozważają różne strategie w celu ograniczenia rozprzestrzenianie się wirusa.

REKLAMA REKLAMA

Komisarz Chicago Department of Public Health, dr Allison Arwady, powiedziała na początku tego miesiąca, że ​​być może będzie brany pod uwagę wymóg szczepienia w przypadku niektórych działań i miejsc publicznych.

Jednak Pritzker nie myśli o wprowadzeniu takiego wymogu w całym stanie.

Lightfoot, rozmawiając w poniedziałek z mediami, powiedziała – „Przyglądamy się wielu różnym strategiom, które mogą nam pomóc w radzeniu sobie z tym najnowszym wzrostem, ale zawsze robimy to we współpracy i w komunikacji z osobami i firmami, których to dotyczy”. „Nie narzucamy niczego jednostronnie”.

Lightfoot i inni urzędnicy publiczni wyrazili zaniepokojenie rosnącą liczbą nowych zachorowań zarówno w mieście, jak i w stanie Illinois. Miasto tylko w poniedziałek zgłosiło prawie 1000 nowych przypadków COVID-19, co skłoniło do dyskusji na temat rozszerzenia potencjalnych strategii przeciwdziałania pandemii.

Lori Lightfoot  wyklucza zastosowanie tak zdecydowanych posunięć jak całkowity lockdown. Wyklucza również wprowadzenie polityki jaką uchwalono w Nowym Jorku. Tamtejsze przepisy wymagają od wszystkich prywatnych firm narzucenia swoim pracownikom przymusowych szczepień.

„Nie zobaczymy tego tutaj, w Chicago”, powiedziała na początku tego miesiąca.

Arwady powiedziała, że miasto rozważy objęcie większej liczby firm i miejsc zakazem wstępu dla gości i klientów nieszczepionych.

„Czy możemy zacząć wymagać dowodu szczepienia w przypadku większej liczby aktywności i miejsc publicznych? Tak, myślę, że możemy” – powiedziała.

Miejskie obiekty sportowe, w tym United Center, ustanowiły wymagania dotyczące szczepień lub negatywnych testów dla swoich klientów. Ale pomysł może dotyczyć również niektórych firm, w tym w restauracji i sal koncertowych. Rozważane są także ograniczenia liczby osób w obiektach.

Na tą chwilę gubernator Illinois J.B. Pritzker podkreśla, że głównym celem jego administracji będzie egzekwowanie obecnie istniejących mandatów dotyczących masek, ale powiedział, że nie wyklucza dodatkowych kroków w przyszłości.

„Patrzymy na wszystko, co zostało zrobione w ciągu ostatnich kilku lat, ale tak naprawdę skupiamy się na upewnieniu się, że ludzie przestrzegają wymagań dotyczących noszenia maseczek w pomieszczeniach” – powiedział. „Dziękuję wszystkim, którzy to robią”.

 

Żródło: nbc, twitter

Foto: YouTube, Twitter, pixabay/ HakanGERMAN, Flickr/ Chad Davis

Czytaj dalej

Adwent

Niesamowita świąteczna akcja dla potrzebujących rodzin w Elgin. Oni także będą się cieszyć Bożym Narodzeniem

Opublikowano

dnia

Autor:

Społeczność Elgin jednoczy się w świątecznej akcji pomocy. Dzięki hojności darczyńców wiele potrzebujących wsparcia rodzin będzie mogło cieszyć się Bożym Narodzeniem.

Armia Zbawienia i Centrum Kryzysowe Społeczności Elgin połączyły swoje siły, aby zorganizować to wydarzenie.

„Dzięki połączeniu jesteśmy w stanie uzyskać wsparcie naszych wolontariuszy i darczyńców, co pomaga nam w zapewnieniu tej akcji sukcesu” – powiedziała Melissa Owens z Community Crisis Center.

Dla każdej, zarejestrowanej rodziny przygotowana została osobna paczka, a w niej zabawki dla dzieci, piżama i produkty na świąteczny obiad, łącznie z indykiem. W paczkach umieszczono 3-5 prezentów na dziecko, każdy oddzielnie zapakowany i gotowy do otwarcia w Boże Narodzenie.

REKLAMA REKLAMA

Z pomocy korzysta prawie 800 rodzin. Każda z nich była umówiona tak, by przy odbiorze paczek mogła zachować dystans społeczny i nie dopuścić do zbytniego zatłoczenia placówki. Dla wielu, którzy zmagali się z pandemią przez ostatnie półtora roku, pomoc jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek.

„Chcemy tylko upewnić się, że dzieci dostaną zabawki na całym świecie. Wszyscy powinni cieszyć się świętami Bożego Narodzenia” – powiedziała kapitan Linnea Forney z Armii Zbawienia.

 

 

Źródło: abc7

Foto:pixabay/Bru-nO / Bob_Dmyt 

 

Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

REKLAMA REKLAMA

Kalendarz 2021

grudzień 2015
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Popularne w tym miesiącu