Połącz się z nami

News Chicago

Illinois wypłaca odszkodowania za śmierć dziecka spowodowaną bronią palną

Opublikowano

dnia

Osoby mające dziecko poniżej 17 roku życia, które zostało zabite w wyniku przemocy z użyciem broni, mogą kwalifikować się do odszkodowania od stanu Illinois na pokrycie kosztów jego pogrzebu i pochówku. Jakie trzeba spełnić warunki by je dostać?

Program pomocy pogrzebowej – Mychal Moultry Jr. Funeral and Burial Assistance Program, wszedł w życie 1 lipca 2023 r., aby pomóc złagodzić obciążenia finansowe rodzin związane z nieoczekiwaną stratą dziecka .

Kto może złożyć wniosek?

 • Rodzic, opiekun lub osoba ze stanu Illinois, której stosunki są podobne do rodzicielskich i która mieszka w tym samym gospodarstwie domowym, co dziecko poniżej 17 roku życia, które zostało zabite bronią palną
 • Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć dochód gospodarstwa domowego nieprzekraczający półtorakrotności federalnego progu ubóstwa
 • Historia kryminalna lub status przestępstwa dziecka lub wnioskodawcy nie mają znaczenia

A co jeśli dziecko popełniło samobójstwo?

O dofinansowanie nie może ubiegać się osoba, której dziecko popełniło samobójstwo. Dziecko musiało zostać zabite w jeden z następujących sposobów:

 • Morderstwo pierwszego stopnia
 • Morderstwo drugiego stopnia
 • Umyślne spowodowanie śmierci nienarodzonego dziecka
 • Nieumyślne spowodowanie śmierci
 • Nieumyślne spowodowanie śmierci nienarodzonego dziecka

Jak można ubiegać się o dofinansowanie?

O finansowanie należy wystąpić wspólnie z zakładem pogrzebowym lub władzami cmentarza posiadającymi licencję wydaną przez stan. Wniosku nie można złożyć za pośrednictwem formularza internetowego, można go jednak przesłać pocztą elektroniczną na adres dhs.fb@illinois.gov. Można go również przesłać faksem na numer 217-524-7554 lub wysłać pocztą tradycyjną na następujący adres:

Bureau of Local Office and Transaction and Support Services
Funeral and Burial Unit
100 S. Grand Ave East, 2nd Floor
Springfield, Illinois 62762

Osoby otrzymujące fundusze w ramach tego programu nie mogą uzyskać innego finansowania od stanu na pokrycie kosztów pogrzebu lub pochówku.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w ciągu roku od popełnienia przestępstwa. W przypadku przekroczenia tego terminhy, można złożyć reklamację i dołączyć pisemne oświadczenie wyjaśniające opóźnienie. Na początku programu wydatki mogą być pokrywane z mocą wsteczną w przypadku śmierci dzieci, które miały miejsce między lipcem 2022 r. a lipcem 2024 r.

Jakie wydatki są objęte odszkodowaniem?

Wnioskodawcy mogą otrzymać do 10 000 USD na takie wydatki, jak:

 • Transport zmarłego dziecka do zakładu pogrzebowego
 • Przygotowanie zmarłego dziecka do pochówku
 • Przygotowanie, kierowanie i nadzór nad pochówkiem, kremacją lub inną formą dysponowania zmarłym dzieckiem, w tym w sprawie urny, trumny, skarbca lub mauzoleum
 • Administrowanie organizacją pogrzebu, w tym materiałami drukarskimi, transportem zmarłego dziecka na miejsce pochówku oraz urządzeniami i sprzętem

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

 • Kopia aktu zgonu dziecka
 • Dokument potwierdzający dochody gospodarstwa domowego
 • Oświadczenie zawierające szczegółowe informacje na temat kosztów pogrzebu i pochówku, w tym wszelkich obowiązujących podatków, dopłat i opłat

Jak długo należy czekać na otrzymanie dofinansowania?

Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, agencja ma obowiązek dokonać płatności w ciągu 30 dni. W przypadku płatności niezrealizowanych w ciągu 60 dni zostaną naliczone odsetki. Jeżeli brakuje jakichkolwiek informacji lub dokumentów, wnioskodawcy mają 30 dni na ich uzupełnienie lub złożenie wniosku o przedłużenie.

Co powoduje, że wnioski są odrzucane?

Od wejścia programu w życie 1 lipca 2023 r. złożono jedynie 8 wniosków. Dwa z nich otrzymały dofinansowanie. Trzem osobom odmówiono ze względu na brak dokumentów, a trzem ze względu na niespełnianie wymogów kwalifikacyjnych

Gdzie można zasięgnąć więcej informacji?

Informacje o programie można znaleźć tutaj. Wnioskodawcy mogą dołączyć do swojego domu pogrzebowego i przesyłać pytania dotyczące programu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: DHS.FB@illinois.gov. Wnioskodawcy mogą również współpracować ze stypendystami usług zapobiegania przemocy w ramach ustawy Reimagine Public Safety Act (RPSA), jeśli potrzebują pomocy przy składaniu wniosku.

 

Źródło: blockclubchicago
Foto: istock/ fasphotographic/ Liudmila Chernetska/ g-stockstudio/AlexLinch/

News Chicago

W środę wyłowiono zwłoki mężczyzny z Jeziora Michigan, w pobliżu Navy Pier

Opublikowano

dnia

Autor:

W środę wieczorem z jeziora Michigan w pobliżu plaży Oak Street, prawdopodobnie wyłowiono ciało żeglarza poszukiwanego od soboty. Mężczyzna wypadł z łodzi w rejonie Playpen.

Ciało mężczyzny wyłowiono około godziny 7:50PM w środę. Chicagowska policja poinformowała, że ​​zwłoki wyciągnięto w pobliżu 600 North Lake Shore Drive.

Oficjalnie nie zidentyfikowano jeszcze tej osoby, ale jest to prawdopodobnie 58-letni mężczyzna poszukiwany od soboty, po tym, jak wypadł z łodzi w rejonie Playpen, w pobliżu plaży Oak Street. Według świadków mężczyzna wpadł do wody i już nie wypłynął na powierzchnię.

O czarnej serii zdarzeń związanych z wodą, które miały miejsce w ostatnich dniach, na wodach jeziora Michigan w Chicago, pisaliśmy 17 czerwca.

Źródło: suntimes
Foto: istock/Shelly Bychowski/
Czytaj dalej

News Chicago

Najnowszy program imigracyjny Bidena dotyczy Kongresmenki z Illinois, Delii Ramirez

Opublikowano

dnia

Autor:

Dla Kongresmenki USA z Illinois, Delii Ramirez, działania wykonawcze podjęte we wtorek 18 czerwca przez prezydenta Joe Bidena mają charakter osobisty. Jest ona jedynym członkiem Kongresu z rodziny o mieszanym statusie. Jej mąż, Boris Hernandez, objęty polityką DACA, pracuje nad uzyskaniem amerykańskiego obywatelstwa. Na środowej konferencji Ramirez przypomniała, że kandydowała do parlamentu aby walczyć właśnie o reformę imigracyjną.

Podczas środowej konferencji prasowej Demokratyczna Kongresmenka Delia Ramirez, reprezentująca 3. Okręg Illinois, dołączyła do innych lokalnych zwolenników i pochwaliła działania wykonawcze prezydenta, który 18 czerwca ogłosił pomoc dla nieposiadających dokumentów, małżonków i dzieci obywateli USA.

Nowe działania usprawnią proces ubiegania się tych osób o legalny pobyt stały oraz legalną pracę w USA. O programie informowaliśmy 18 czerwca.

Przemawiający na konferencji Kongresmen Jesús „Chuy” García powiedział, że jedno na dziesięcioro dzieci w Illinois ma rodzica nieposiadającego dokumentów.

Delia Ramirez stwierdziła, że ​​jej mąż odniesie korzyści z ogłoszenia imigracyjnego, co uspokoi jej rodzinę i pomoże jej lepiej spać w nocy. Jednak miała nadzieję, że akcja będzie bardziej ekspansywna, aby pomóc innym nieposiadającym dokumentów imigrantom.

Ramirez przysięgła, że ​​będzie nadal walczyć, aby pomóc innym nielegalnym imigrantom, którzy nie kwalifikują się na mocy ogłoszenia z 18 czerwca, w tym swojemu szwagrowi.

Tymczasem Republikanie oświadczyli, że planują zaskarżenie dekretu Joe Bidena.

Delia Ramirez zwyciężyła w listopadzie 2022 roku w wyborach do 3. Okręgu kongresowego stanu Illinois, pokonując republikanina Justina Burau stosunkiem głosów 65,4% do 34,6%. Była pierwszą kobietą – Latynoską wybraną do Kongresu z Illinois.

Wcześniej, w 2018 roku Ramirez został pierwszą Amerykanką pochodzącą z Gwatemali wybraną do Zgromadzenia Ogólnego stanu Illinois.

Pierwszym latynoskim członkiem Kongresu w tym stanie był Demokrata Luis Gutierrez, który został wybrany w 1993 r. i przeszedł na emeryturę w styczniu 2019 r. Demokrata Jesús „Chuy” García został wybrany na miejsce Gutiérreza w listopadzie 2018 r.

Źródło: nbc
Foto: justicedemocrats, YouTube
Czytaj dalej

News Chicago

218,2 milionów dolarów braknie w powiecie Cook w 2025 roku

Opublikowano

dnia

Autor:

Powołując się na rosnące koszty wynagrodzeń, wpływ inflacji i wzrost funduszy emerytalnych, Prezes Zarządu Powiatu Cook, Toni Preckwinkle, przewiduje lukę w przyszłorocznym budżecie wynoszącą 218,2 mln dolarów. Wstępną prognozę na rok budżetowy 2025 ogłosiła w środę.

Mimo prognozowanej luki urzędnicy twierdzą, że powiat Cook jest na dobrej drodze, aby zakończyć bieżący rok budżetowy z nadwyżką w wysokości 142 mln dolarów w funduszu ogólnym, co jest wynikiem takich czynników, jak dłuższe ramy czasowe zatrudnienia, które pozwalają zaoszczędzić na kosztach personelu, oraz wyższe niż przewidywano stopy procentowe prowadzące do dodatkowych podatków od sprzedaży i dochodów z inwestycji.

„Lata ciężkiej pracy i trudnych decyzji zapewniły nam silną pozycję budżetową” – powiedziała Toni Preckwinkle w ogłoszeniu wstępnej prognozy na rok budżetowy 2025.

„Pomimo pandemii i wyzwań fiskalnych chroniliśmy emerytury, rozszerzyliśmy programy kapitałowe, poprawiliśmy ratingi naszych obligacji, mądrze zarządzaliśmy pomocą humanitarną w związku z pandemią i zamknęliśmy luki budżetowe wynoszące prawie 1 miliard dolarów bez podnoszenia podatków” – dodała Prezes Zarządu Powiatu Cook.

Urzędnicy zauważyli, że prognozowana luka jest znacznie niższa niż niedobór 409,6 mln dolarów, z jakim borykał się powiat w 2021 r., a system szpitali okręgowych nie przewiduje deficytów w przyszłym roku, po raz pierwszy od co najmniej 2010 r.

Raport opublikowany we wtorek wieczorem zawiera prognozę przychodów i wydatków na koniec roku w roku budżetowym 2024 oraz prognozę przychodów i wydatków na 2025 rok dla funduszu ogólnego i funduszu przedsiębiorczości zdrowotnej, dwóch głównych funduszy operacyjnych powiatu.

Oczekuje się, że wydatki funduszu ogólnego wyniosą 271,6 mln USD powyżej skorygowanego budżetu na 2024 r. ze względu na wzrost kosztów personelu, wpływ inflacji na koszty towarów i usług zamawianych przez powiat, rosnące koszty opieki zdrowotnej oraz wzrost emerytur w powiecie o 35,7 mln USD.

Wyższe niż oczekiwano dochody częściowo zrównoważyły ​​przewidywany wzrost wydatków, zmniejszając całkowity oczekiwany niedobór do 218,2 mln dolarów.

17 lipca godzinie 6:00PM odbędzie się wirtualne wysłuchanie publiczne dotyczące wstępnej prognozy budżetowej powiatu. Mieszkańcy będą mieli okazję złożyć zeznania i nawiązać kontakt z biurem Preckwinkle w sprawie swoich priorytetów budżetowych.

Mieszkańcy będą mogli także zadawać pytania dotyczące budżetu na stronie www.cookcountyil.gov/service/submit-budget-questions.

 

Źródło: dailyherald
Foto: YouTube
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Popularne w tym miesiącu