Połącz się z nami

Polonia Amerykańska

Do Wyborów Europejskich rejestrujemy się do 4 czerwca. Najłatwiej przez e-Wybory

Opublikowano

dnia

e-Wybory to usługa elektroniczna udostępniana przez Ministra Spraw Zagranicznych służąca wyborcom do zgłaszania się do spisów wyborców sporządzanych przez konsulów.

Dzięki e-Wybory zgłoszenie do spisu jest możliwe bez wychodzenia z domu.

Wyborca samodzielnie wybiera dogodny ze względu na miejsce pobytu obwód głosowania za granicą, a następnie wprowadza wymagane dane. Aby zgłosić się do spisu przy użyciu e-Wybory wyborca nie musi posiadać podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo kwalifikowanego.

Korzystanie z usługi e-Wybory w celu zgłaszania się do spisu wyborców będzie możliwe do 5 dnia przed dniem wyborów, tj. do 4 czerwca 2024 r.

Szczegółowo o możliwościach rejestracji do wyborów pisaliśmy 7 maja.

O obwodach wyborczych utworzonych w Chicago informowaliśmy 10 maja.

O tym, dlaczego warto głosować w studiu Radia Deon Chicago mówiła Karolina Woźniak z Biura Parlamentu Europejskiego w Waszyngtonie DC – o rozmowie można przeczytać tutaj.

Źródło: Polish Consulate
Foto: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Polonia Amerykańska

Komunikat Wyborczy – Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego

Opublikowano

dnia

Autor:

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że wyniki zbiorcze wyborów do Parlamentu Europejskiego w USA oraz wyniki z podziałem na poszczególne komisje wyborcze można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego w USA znajdują się na stronie https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/wynik/gm/840?initscroll=6987

Frekwencja w tych wyborach w USA była wysoka i wyniosła:

 • Frekwencja w Stanach Zjednoczonych: 86,94%
 • Frekwencja w okręgu konsularnym KG RP w Chicago: 89,68%

Szczegółowe dane na temat frekwencji znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/frekwencja/Koniec/gm/840

Frekwencja w Polsce wyniosła 40,65%.

Mandaty zdobyli kandydaci pięciu Komitetów Wyborczych:

Lista kandydatów, którzy uzyskali mandaty, znajduje się na stronie https://wybory.gov.pl/pe2024/pl

 

Źródło: Polish Consulate, wybory.gov
Foto: istock/djedzura/
Czytaj dalej

News Chicago

Od 1 lipca płaca minimalna w Chicago rośnie do 16,20 USD. Weźmiemy także płatny urlop

Opublikowano

dnia

Autor:

Według Biura Burmistrza Brandona Johnsona podwyżka płacy minimalnej, a także wdrożenie rozporządzeń w sprawie płatnego urlopu i płatnego urlopu chorobowego  wejdą w życie 1 lipca. Zmiany nastąpią także w rozporządzeniu dotyczącym sprawiedliwego tygodnia pracy – Fair Workweek Ordinance.

Minimalna stawka godzinowa w Chicago wzrośnie z 15,80 dolarów do 16,20 dolarów dla pracodawców zatrudniających 21 lub więcej pracowników oraz z 15 do 16,20 dolarów dla pracodawców zatrudniających 20 lub mniej pracowników. Tym samym pracownicy dużych i małych firm, będą zarabiać tyle samo.

Według Biura Brandona Johnsona, od momentu podwyższenia do 15 dolarów w 2021 r., godzinowa płaca minimalna rośnie co roku zgodnie ze zmianami wskaźnika cen towarów i usług lub w tempie 2,5%, w zależności od tego, która wartość jest niższa.

Ponadto w przypadku programów młodzieżowych minimalna stawka godzinowa będzie subsydiowana, a płaca minimalna w przypadku subsydiowanych programów zatrudnienia przejściowego została ustalona na 15 dolarów.

Wynagrodzenia pracowników dostających napiwki, takich jak kelnerzy w restauracjach, barmani i pomocnicy kelnerów, którzy obecnie zarabiają minimalną stawkę godzinową w wysokości 11,02 dolara, będą rosły rocznie o 8%, aż do osiągnięcia poziomu minimalnej płacy, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2028 r. O planowanej zmianie w wynagrodzeniach tych pracowników pisaliśmy tutaj.

1 lipca wchodzi również rozporządzenie dotyczące płatnego urlopu oraz płatnego urlopu chorobowego w Chicago, pierwotnie przyjęte w listopadzie 2023 r.

W ramach tego środka wszyscy pracownicy Chicago, którzy przepracują co najmniej 80 godzin w dowolnym 120-dniowym okresie, mają gwarancję do 5 dni płatnego urlopu i 5 dni płatnego zwolnienia chorobowego.

Zasady dotyczące płatnego urlopu:

 • Pracownicy mają naliczaną 1 godzinę płatnego urlopu za każde 35 przepracowanych godzin (do 40 godzin w okresie 12 miesięcy)
 • Pracownik musi uzyskać możliwość wykorzystania naliczonego płatnego urlopu nie później niż 90. dnia po nawiązaniu stosunku pracy
 • Pracownicy mogą przenieść do 16 godzin urlopu pomiędzy okresami 12-miesięcznymi (jeśli płatny urlop nie jest obciążony z góry).
 • Pracownicy mogą skorzystać z płatnego urlopu bez podania przyczyny

Zasady dotyczące płatnego urlopu chorobowego:

 • Pracownikom nalicza się stawkę 1 godziny zwolnienia lekarskiego za każde 35 przepracowanych godzin (do 40 godzin w okresie 12 miesięcy)
 • Pracownik musi uzyskać możliwość wykorzystania zaległego zwolnienia lekarskiego nie później niż 30. dnia po nawiązaniu stosunku pracy
 • Pracownicy mogą przenieść do 80 godzin urlopu pomiędzy okresami 12-miesięcznymi
 • Pracownicy mogą korzystać z płatnych zwolnień lekarskich ze względów zdrowotnych

Fair Workweek Ordinance będzie również zawierać zaktualizowane wskaźniki wynagrodzeń począwszy od 1 lipca. Pracownicy są nim objęci, jeśli pracują w jednej z siedmiu branż, do których należą:

 • Usługi budowlane
 • Opieka zdrowotna
 • Hotele
 • Produkcja
 • Restauracje
 • Sprzedaż detaliczna
 • Usługi magazynowe

Ponadto pracownicy muszą zarabiać mniej niż 31,85 USD za godzinę lub mniej niż 61 149,35 USD rocznie, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników na całym świecie. W przypadku restauracji, musi ona zatrudniać 250 pracowników i mieć 30 lokalizacji.

Rozporządzenie nakłada na niektórych pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom „przewidywalnych harmonogramów pracy i rekompensaty za zmiany”.

Od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna w Illinois wrosła o 1 dolara i wynosi 14 USD za godzinę. O podwyżce stawek stanowych, które zawsze są wprowadzane wraz z nowym rokiem, pisaliśmy 20 grudnia.

 

Źródło: nbc
Foto: istock/Marcos Elihu Castillo Ramirez/ Drazen Zigic/ Choreograph/Paul Bradbury
Czytaj dalej

News Chicago

Illinois wypłaca odszkodowania za śmierć dziecka spowodowaną bronią palną

Opublikowano

dnia

Autor:

Osoby mające dziecko poniżej 17 roku życia, które zostało zabite w wyniku przemocy z użyciem broni, mogą kwalifikować się do odszkodowania od stanu Illinois na pokrycie kosztów jego pogrzebu i pochówku. Jakie trzeba spełnić warunki by je dostać?

Program pomocy pogrzebowej – Mychal Moultry Jr. Funeral and Burial Assistance Program, wszedł w życie 1 lipca 2023 r., aby pomóc złagodzić obciążenia finansowe rodzin związane z nieoczekiwaną stratą dziecka .

Kto może złożyć wniosek?

 • Rodzic, opiekun lub osoba ze stanu Illinois, której stosunki są podobne do rodzicielskich i która mieszka w tym samym gospodarstwie domowym, co dziecko poniżej 17 roku życia, które zostało zabite bronią palną
 • Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć dochód gospodarstwa domowego nieprzekraczający półtorakrotności federalnego progu ubóstwa
 • Historia kryminalna lub status przestępstwa dziecka lub wnioskodawcy nie mają znaczenia

A co jeśli dziecko popełniło samobójstwo?

O dofinansowanie nie może ubiegać się osoba, której dziecko popełniło samobójstwo. Dziecko musiało zostać zabite w jeden z następujących sposobów:

 • Morderstwo pierwszego stopnia
 • Morderstwo drugiego stopnia
 • Umyślne spowodowanie śmierci nienarodzonego dziecka
 • Nieumyślne spowodowanie śmierci
 • Nieumyślne spowodowanie śmierci nienarodzonego dziecka

Jak można ubiegać się o dofinansowanie?

O finansowanie należy wystąpić wspólnie z zakładem pogrzebowym lub władzami cmentarza posiadającymi licencję wydaną przez stan. Wniosku nie można złożyć za pośrednictwem formularza internetowego, można go jednak przesłać pocztą elektroniczną na adres dhs.fb@illinois.gov. Można go również przesłać faksem na numer 217-524-7554 lub wysłać pocztą tradycyjną na następujący adres:

Bureau of Local Office and Transaction and Support Services
Funeral and Burial Unit
100 S. Grand Ave East, 2nd Floor
Springfield, Illinois 62762

Osoby otrzymujące fundusze w ramach tego programu nie mogą uzyskać innego finansowania od stanu na pokrycie kosztów pogrzebu lub pochówku.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w ciągu roku od popełnienia przestępstwa. W przypadku przekroczenia tego terminhy, można złożyć reklamację i dołączyć pisemne oświadczenie wyjaśniające opóźnienie. Na początku programu wydatki mogą być pokrywane z mocą wsteczną w przypadku śmierci dzieci, które miały miejsce między lipcem 2022 r. a lipcem 2024 r.

Jakie wydatki są objęte odszkodowaniem?

Wnioskodawcy mogą otrzymać do 10 000 USD na takie wydatki, jak:

 • Transport zmarłego dziecka do zakładu pogrzebowego
 • Przygotowanie zmarłego dziecka do pochówku
 • Przygotowanie, kierowanie i nadzór nad pochówkiem, kremacją lub inną formą dysponowania zmarłym dzieckiem, w tym w sprawie urny, trumny, skarbca lub mauzoleum
 • Administrowanie organizacją pogrzebu, w tym materiałami drukarskimi, transportem zmarłego dziecka na miejsce pochówku oraz urządzeniami i sprzętem

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

 • Kopia aktu zgonu dziecka
 • Dokument potwierdzający dochody gospodarstwa domowego
 • Oświadczenie zawierające szczegółowe informacje na temat kosztów pogrzebu i pochówku, w tym wszelkich obowiązujących podatków, dopłat i opłat

Jak długo należy czekać na otrzymanie dofinansowania?

Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, agencja ma obowiązek dokonać płatności w ciągu 30 dni. W przypadku płatności niezrealizowanych w ciągu 60 dni zostaną naliczone odsetki. Jeżeli brakuje jakichkolwiek informacji lub dokumentów, wnioskodawcy mają 30 dni na ich uzupełnienie lub złożenie wniosku o przedłużenie.

Co powoduje, że wnioski są odrzucane?

Od wejścia programu w życie 1 lipca 2023 r. złożono jedynie 8 wniosków. Dwa z nich otrzymały dofinansowanie. Trzem osobom odmówiono ze względu na brak dokumentów, a trzem ze względu na niespełnianie wymogów kwalifikacyjnych

Gdzie można zasięgnąć więcej informacji?

Informacje o programie można znaleźć tutaj. Wnioskodawcy mogą dołączyć do swojego domu pogrzebowego i przesyłać pytania dotyczące programu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: DHS.FB@illinois.gov. Wnioskodawcy mogą również współpracować ze stypendystami usług zapobiegania przemocy w ramach ustawy Reimagine Public Safety Act (RPSA), jeśli potrzebują pomocy przy składaniu wniosku.

 

Źródło: blockclubchicago
Foto: istock/ fasphotographic/ Liudmila Chernetska/ g-stockstudio/AlexLinch/
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Popularne w tym miesiącu