Połącz się z nami

Medicare po Polsku

Darmowe świadczenia dla kobiet z tytułu opieki profilaktycznej w polisach zgodnych z Obamacare

Opublikowano

dnia

Zgodnie z ustawą Affordable Care Act, kobiety nie mogą być obciążone wyższymi kosztami za opiekę zdrowotną tylko dlatego, że są kobietami. Również na mocy ustawy ACA nie można kobietom odmówić ubezpieczenia zdrowotnego z powodu wcześniejszego stanu zdrowia, takiego jak rak piersi, ciąża czy depresja.

Dodatkowo wszystkie plany zdrowotne na Marketplace oraz plany zgodne z ACA muszą oferować listę badań i usług profilaktycznych dla kobiet wyszczególnionych w ustawie.

Te prewencyjne usługi oferowane są bez dodatkowych opłat (co-pay czy co-insurance) nawet przed osiągnięciem deductible lub maksymalnej kwoty rocznej odpowiedzialności. Należy pamiętać, że usługi są bezpłatne tylko wtedy, gdy są świadczone przez lekarza lub usługodawcę z networku – sieci twojego planu.

Usługi profilaktyczne dla kobiet podzielone są na dwie kategorie:

1. Usługi dla kobiet w ciąży lub kobiet, które mogą zajść w ciążę:

 • Rutynowe badania przesiewowe w kierunku anemii.
 • Kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie karmienia piersią oraz dostęp do artykułów i materiałów do karmienia dla kobiet w ciąży i karmiących.
 • Środki antykoncepcyjne i metody antykoncepcji zatwierdzone przez Food and Drug
 • Administration oraz edukacja i doradztwo dla kobiet w wieku rozrodczym (z wyłączeniem leków poronnych).
 • Suplementy kwasu foliowego dla kobiet, które mogą zajść w ciążę.
 • Badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy ciążowej u kobiet między 24, a 28 tygodniem ciąży oraz kobiet z wysokim ryzykiem rozwoju cukrzycy ciążowej.
 • Badanie przesiewowe na rzeżączkę u wszystkich kobiet z grupy podwyższonego ryzyka.
 • Badanie przesiewowe w kierunku zapalenia wątroby typu B (Hepatitis B), u kobiet w ciąży podczas pierwszej wizyty prenatalnej.
 • Profilaktyka stanu przedrzucawkowego (preeclampsia).
 • Badania przesiewowe kobiet w ciąży z wysokim ciśnieniem krwi.
 • Badania przesiewowe niezgodności Rh dla wszystkich kobiet w ciąży i badania kontrolne u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka.
 • Badania przesiewowe w kierunku kiły.
 • Rozszerzona interwencja i doradztwo w zakresie palenia papierosów dla kobiet w ciąży.
 • Badania przesiewowe dróg moczowych lub innych zakażeń.

2. Inne objęte usługi profilaktyczne dla kobiet:

 • Poradnictwo dotyczące testów genetycznych raka piersi (BRCA) dla kobiet z grupy podwyższonego ryzyka.
 • Badania mammograficzne raka piersi co 1 do 2 lat dla kobiet powyżej 40 roku życia.
 • Doradztwo w zakresie chemoprewencji raka piersi dla kobiet z grupy podwyższonego ryzyka.
 • Badania przesiewowe w kierunku raka szyjki macicy.
 • Test cytologiczny (nazywany również rozmazem cytologicznym) co 3 lata dla kobiet w wieku od 21 do 65 lat.
 • Test Human Papillomavirus (HPV) razem z testem cytologicznym co 5 lat dla kobiet w wieku od 30 do 65 lat, które nie chcą wykonywać testu cytologicznego co 3 lata.
 • Badania przesiewowe w kierunku zakażenia chlamydia u młodszych kobiet i innych kobiet z grupy podwyższonego ryzyka.
 • Badanie przesiewowe w kierunku cukrzycy u kobiet z historią cukrzycy ciążowej, które nie są obecnie w ciąży i u których wcześniej nie zdiagnozowano cukrzycy typu 2.
 • Badania przesiewowe i poradnictwo dotyczące przemocy domowej i interpersonalnej dla wszystkich kobiet.
 • Badanie przesiewowe na rzeżączkę u wszystkich kobiet z grupy podwyższonego ryzyka.
 • Badania przesiewowe w kierunku HIV i poradnictwo dla kobiet aktywnych seksualnie.
 • Badania przesiewowe w kierunku osteoporozy u kobiet powyżej 60 roku życia w zależności od czynników ryzyka.
 • Poradnictwo dotyczące zakażeń przenoszonych drogą płciową dla kobiet aktywnych seksualnie.
 • Badania przesiewowe w kierunku kiły u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka.
 • Badania przesiewowe i interwencje dotyczące palenia papierosów.
 • Coroczne badania przesiewowe nietrzymania moczu u kobiet.
 • Wizyty lekarskie w celu uzyskania rekomendowanych usług dla kobiet poniżej 65 roku życia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Medicare po polsku pod numerem 844-654-5185.

Medicare Po Polsku

KONTAKT
Telefon: 844-654-5185
Text: 224-306-9308
Fax: 866-243-4346

ADRES:
MEDICARE po polsku
6020 W Higgins Ave, Chicago, IL 60630

Medicare Po Polsku to mówiący po Polsku specjaliści w dziedzinie ubezpieczenia Medicare. W naszym biurze w Chicago oferujemy darmową pomoc, konsultacje oraz porady przy wyborze odpowiedniego pakietu Medicare

Foto: YouTube, istock/demaerre/

Medicare po Polsku

10 Podstawowych Świadczeń Zdrowotnych, które muszą być oferowane w każdym planie zdrowotnym zgodnym z Affordable Care Act (Obamacare)

Opublikowano

dnia

Autor:

Ustawa Affordable Care Act, potocznie nazywana Obamacare, jest aktem prawnym dotyczącym zasad opieki zdrowotnej i ma wpływ na różne rodzaje ubezpieczeń, od prywatnych po grupowe i rządowe.

Oryginalny dokument ustawy zawierał 2700 stron, na których spisane zostały zasady działania rynków ubezpieczeń zdrowotnych, wymagań odnośnie firm ubezpieczeniowych, pokryć usług medycznych oraz świadczeń Medicare i Medicaid. Zamierzeniem i celem tej ustawy z 2010 roku było zapewnienie niedrogiej, dostępnej i rzetelnej opieki zdrowotnej dla jak największej grupy społeczeństwa.

Essential Health Benefits (EHB)Podstawowe Świadczenia Zdrowotne to zestaw dziesięciu świadczeń określonych w ustawie Affordable Care Act (ACA zwanym Obamacare), które muszą być zawarte w każdym indywidualnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub w planie na rynku małych grup, aby mógł być on nazwany zgodnym z Obamacare.

Świadczenia te muszą być oferowane bez żadnego rocznego i dożywotniego limitu pokrycia.

Ambulatory patient services – Outpatient care

Usługi ambulatoryjne dla pacjentów – opieka ambulatoryjna to opieka, którą otrzymuje się bez przyjęcia na oddział do szpitala. Do tej kategorii zalicza się również domowe usługi zdrowotne i opiekę hospicyjną.

Emergency Services

Pogotowie (ER) – opieka, którą otrzymuje się w przypadku zachorowania lub wypadku, które może doprowadzić do poważnej niepełnosprawności lub śmierci, jeśli nie są natychmiast leczone. Obejmuje ona również transport karetką pogotowia.

Hospitalization

Hospitalizacja – leczenie w szpitalu stacjonarnym, czyli opieka jaką otrzymuje się jako pacjent szpitalny przyjęty na oddział. W tym zawarta jest również opieka lekarzy, pielęgniarek i innego personelu szpitalnego, badania laboratoryjne, leki otrzymywane podczas pobytu w szpitalu oraz pokój i wyżywienie. Hospitalizacja obejmuje również operacje, przeszczepy i opiekę w innej wyspecjalizowanej placówce.

Prescription drugs

Leki na receptę – leki przepisane przez lekarza w celu leczenia choroby lub stanu chorobowego. Przykłady obejmują antybiotyki na receptę stosowane w leczeniu infekcji lub leki stosowane w leczeniu trwającego stanu, takiego jak wysoki poziom cholesterolu.

Rehabilitative services and devices

Usługi rehabilitacyjne i usługi habilitacyjne (pomoc w rozwijaniu umiejętności) oraz dostęp do urządzeń, które pomagają uzyskać lub odzyskać zdolności psychiczne i fizyczne utracone w wyniku urazu, niepełnosprawności lub stanu przewlekłego.

Plany muszą przewidywać 30 wizyt każdego roku w ramach terapii fizycznej lub zajęciowej lub wizyt u kręgarza. Plany muszą również obejmować 30 wizyt logopedycznych oraz 30 wizyt na rehabilitację kardiologiczną lub płucną.

Laboratory services

Usługi laboratoryjne – czyli dostęp do testów, które mogą pomóc lekarzowi zdiagnozować uraz, chorobę lub stan oraz monitorować skuteczność konkretnego leczenia. Niektóre badania profilaktyczne, takie jak badania raka piersi i badania prostaty, są bezpłatne.

Preventive services, wellness services, chronic disease treatment

Usługi profilaktyczne, usługi wellness i leczenie chorób przewlekłych – obejmują one doradztwo i opiekę profilaktyczną taką jak badania fizyczne, szczepienia oraz badania przesiewowe, mające na celu zapobieganie lub wykrywanie pewnych schorzeń. Obejmuje to również opiekę nad chorobami przewlekłymi, takimi jak astma i cukrzyca.

Maternity, newborn care

Opieka położnicza i noworodkowa – opieka, jaką kobiety otrzymują w czasie ciąży (opieka prenatalna), podczas porodu i po porodzie oraz opieka nad noworodkami.

Pediatric services

Usługi pediatryczne – opieka zapewniana niemowlętom i dzieciom, w tym badania fizyczne dla dzieci oraz zalecane szczepienia. Dzieciom w wieku do 19 lat musi być zapewniona opieka stomatologiczna i okulistyczna. Obejmuje to dwa rutynowe badania dentystyczne, badanie wzroku i soczewki korekcyjne każdego roku.

Mental health services, addiction treatment

Usługi w zakresie zdrowia psychicznego i leczenie uzależnień – opieka stacjonarna i ambulatoryjna zapewniana w celu oceny, diagnozy i leczenia stanu zdrowia psychicznego lub zespołu uzależnień. Obejmuje to behawioralne leczenie zdrowotne, poradnictwo i psychoterapię.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Medicare po polsku pod numerem 844-654-5185.

Medicare Po Polsku

KONTAKT
Telefon: 844-654-5185
Text: 224-306-9308
Fax: 866-243-4346

ADRES:
MEDICARE po polsku
6020 W Higgins Ave, Chicago, IL 60630

Medicare Po Polsku to mówiący po Polsku specjaliści w dziedzinie ubezpieczenia Medicare. W naszym biurze w Chicago oferujemy darmową pomoc, konsultacje oraz porady przy wyborze odpowiedniego pakietu Medicare

Foto: YouTube, istock/stefanamer/Dragos Condrea/
Czytaj dalej

Medicare po Polsku

SNP (Special Needs Plan) – Plany dla osób w wyjątkowych sytuacjach

Opublikowano

dnia

Autor:

W dzisiejszym artykule przybliżymy Państwu specyfikę planów SNP, czyli planów dla osób będących w wyjątkowych sytuacjach oraz o specyficznych potrzebach. Zanim przejdziemy do szczegółów przypominamy, że plany typu SNP są planami z rodziny planów Medicare Advantage i generalnie podlegają zasadom oraz regulacjom tego rodzaju planów.

Aby można było zapisać się na plany typu Medicare Advantage beneficjent musi mieć aktywną część A i B Medicare oraz mieszkać na terenie działania danego planu Medicare Advantage. Dodatkowo ważnym jest przypomnienie, że beneficjent nadal odpowiada za koszt części B Medicare jak również za możliwe miesięczne koszty planu Medicare Advantage.

Firma ubezpieczeniowa oferująca dany plan Medicare Advantage ma obowiązek przyjąć wszystkich aplikantów bez względu na ich stan zdrowia.

SNP (Special Needs Plans) ograniczają przyjęcie nowych klientów tylko i wyłącznie do osób spełniających specjalne wymagania ustalone przez Medicare.

Rodzaje planów typu SNP:

Chronic – (C-SNPs)
Plan ogranicza aplikantów tylko i wyłącznie do osób zdiagnozowanych ze specyficzną, chroniczną lub przewlekłą chorobą;

Dual Eligible – (D-SNPs)
Plan ogranicza aplikantów tylko i wyłącznie do osób posiadających jednocześnie program Medicare i Medicaid;

Institutional – (I-SNPs)
Plan ogranicza aplikantów tylko i wyłącznie do osób przewidujących pobyt w Long Term Skilled Nursing Facility (LTC), Nursing Facility (NF) i Intermediate Care Facility for Mentaly Retarded (ICF/MR) lub w szpitalu psychiatrycznym przez co najmniej 90 dni.

Planom typu SNP przysługują specjalne okresy zapisowe pozwalające osobom w specyficznej kategorii na zapisanie się lub zmianę planu typu SNP w specyficznych, wyjątkowych sytuacjach.

Tak na przykłada w sytuacji gdy rozchorujemy się na cukrzycę lub zachorujemy na chorobę związaną z układem krążenia przysługuje nam specjalny okres zapisowy (SEP) przewidziany dla osób z przewlekłymi chorobami. Okres ten trwa tak długo jak osoba leczy się na określoną chorobę i zamyka się w momencie, w którym zapisujemy się na plan typu Medicare Advantage typy C-SNAP.

Jeśli natomiast chodzi o osoby Dual-Eligible to ze względu na przynależność do obu systemów (Medicare i Medicaid) mają one możliwość zmiany swojego planu raz na kwartał (dane na rok 2024).

Osobom kwalifikującym się na I-SNAP przysługuje tzw. OEPI (Open Enrollment Period for Instutitionalized Individuals) czyli otwarty okres zapisowy dla osób przebywających w ośrodkach specjalistycznych wspomnianych powyżej.

Cechą charakterystyczną OEPI jest to, że jest to ciągły otwarty okres zapisowy przeznaczony dla osób wprowadzających się do, przebywających oraz opuszczających ośrodki typu skilled nursing facility, nursing facility lub szpitala.

OEPI zaczyna się w momencie przyjęcia do ośrodka i kończy się dwa miesiące po jego opuszczeniu.

Osoby, którym przysługuje OEPI maja prawo do:

 • nielimitowanej ilości zmian planów typu Medicare Advantage oraz do wypisania się z niego;
 • zapisania się na indywidualną cześć D Medicare;
 • powrotu do pokrycia Oryginalnego Medicare.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Medicare po polsku pod numerem 844-654-5185.

Medicare Po Polsku

KONTAKT
Telefon: 844-654-5185
Text: 224-306-9308
Fax: 866-243-4346

ADRES:
MEDICARE po polsku
6020 W Higgins Ave, Chicago, IL 60630

Medicare Po Polsku to mówiący po Polsku specjaliści w dziedzinie ubezpieczenia Medicare. W naszym biurze w Chicago oferujemy darmową pomoc, konsultacje oraz porady przy wyborze odpowiedniego pakietu Medicare

Foto: istock
Czytaj dalej

Medicare po Polsku

Medicare: Opcje ubezpieczeń po 65 roku życia

Opublikowano

dnia

Autor:

Sytuacja ubezpieczeniowa zmienia się drastycznie po przekroczeniu magicznej granicy wieku 65 urodzin. Do tej pory przyzwyczajeni byliśmy do planów typu ACA zwanych potocznie Obamacare, planów grupowych z pracy, planów krótkoterminowych i szpitalnych wiodących prym w zabezpieczeniach przed kosztami leczenia w USA.

Większość z Państwa doświadczyła gwałtownych podwyżek cen tych ubezpieczeń w miarę zwiększania się wieku. Miało to miejsce szczególnie po przekroczeniu magicznej granicy 50 lat życia. W wielu przypadkach koszty osób niekwalifikujących się na pomoc rządowa przekraczają granice $1000 na osobę miesięcznie.

Działo się tak mimo faktu, że nadal miały one do czynienia z trudnościami w dostępie do opieki zdrowotnej ze względu na ograniczenia networkowe lub problemy z tzw. przebytą lub trwającą chorobą (pre-existing condition).

W momencie zbliżania się do 65 urodzin zaczynacie Państwo być bombardowani informacjami o potrzebie rejestracji w system Medicare.

Większość z Was przebywająca legalnie na terenie Stanów Zjednoczonych, a szczególnie Ci, którzy mają rozliczone podatkowo co najmniej 40 kwartałów mogą przez ten proces przejść relatywnie bez bezstresowo i mieć możliwość zakwalifikowania się na co najmniej jeden z programów oryginalnego Medicare bez żadnych dodatkowych kosztów.

Ale czy każdy z nas jest w stanie zakwalifikować się na Medicare? Czy zawsze możemy wykupić dodatki w postaci suplementów, Medicare Advantage, planów zniżkowych na leki na receptę? Jakie warunki musimy spełniać?

Niestety podstawą otrzymania świadczeń z Medicare jest legalny pobyt.

Bez tego, przekroczenie magicznego wieku 65 lat zamiast polepszyć naszą zdolność ubezpieczeniową wywołaną wejściem w federalny program Medicare, poważnie ją ogranicza, choć jeszcze parę miesięcy temu powiedziałbym, że wręcz pozbawia nas tej możliwości.

W momencie, gdy nie jesteśmy zdolni do otrzymania choćby jednego z elementów oryginalnego Medicare, to niestety wykupienie jakiegokolwiek planu uzupełniającego do Medicare staje się niemożliwe. Jedyną tak naprawdę opcją posiadania ubezpieczenia w tym wieku, w tej sytuacji była do niedawna kontynuacji ubezpieczenia grupowego z pracy, tak długo jak pracodawca nie zweryfikował legalności naszego pobytu i możliwości pracy.

To rozwiązanie niestety pozostawiało wiele do życzenia. Nie tylko na stres i konsekwencje prawne związane z wyjściem na jaw naszego statusu emigracyjnego, ale i również na ograniczenia związane z obowiązkiem kontynuacji pracy.

Wiele osób w powyższej sytuacji kontaktowało się z nami by dowiedzieć się co tak naprawdę mogą zrobić, czy mają jakiekolwiek inne opcje? Czy w momencie, gdy przekroczenia 65 roku życia, osoba normalnie czynna zawodowo ma jakikolwiek wybór?

Niestety jeszcze do niedawna musiałem informować takie osoby o ewidentnym braku jakichkolwiek rozwiązań ubezpieczeniowych w tym przedziale wiekowym. Większość firm ubezpieczeniowych nie brała w ogóle pod uwagę rzeszy ludzi, którzy z różnorakich powodów nie są w stanie zakwalifikować się na Medicare.

Dla większości osób podejmujących decyzje o kreowaniu planów ubezpieczeniowych ten problem po prostu nie istnieje. Nie mają oni pojęcia jak obszerna jest ta grupa ludzi, która pomimo wieku nie była wstanie zalegalizować swojego statusu.

Na szczęście, niektóre z tych osób, mimo powagi swego stanowiska nadal są otwarte na sygnały z rynku, nadal słuchają agentów i szukają nowych, niestandardowych rozwiązań.

Dosłownie parę miesięcy temu dostałem sygnał, że w końcu jeden z produktów odpowiadających na potrzeby powyżej opisanej grupy klientów został nie tylko przelany na papier, ale jest już zatwierdzony przez Ministerstwa ds. Ubezpieczeń w takich stanach jak Alabama, Arizona, Floryda, Georgia, Illinois, Luizjana, Michigan, Mississipi, Oklahoma, Karolina Północna i Południowa, Tennessee, Texas, Virginia.

Z dumą mogę przyznać, że nasze biuro miało poważny wkład w stworzenie tego produktu.

Rozwiązanie, o którym mowa to plan typu indemnity (potocznie znany w środowisku polonijnym jako plan szpitalny). Polisy te płacą w z góry ustalony sposób za zaprezentowane w polisie usługi. Polisy te pokrywają w powyższy sposób wizyty lekarskie, badania prewencyjne, zabiegi chirurgiczne, pobyt w szpitalu, koszty ambulansu i pobytu w skilled nursing home.

Nie jest to na pewno rozwiązanie perfekcyjne, ale przynajmniej otwiera ono możliwość częściowego zabezpieczenia się przed abstrakcyjnymi w USA kosztami usług medycznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Medicare po polsku pod numerem 844-654-5185.

Medicare Po Polsku

KONTAKT
Telefon: 844-654-5185
Text: 224-306-9308
Fax: 866-243-4346

ADRES:
MEDICARE po polsku
6020 W Higgins Ave, Chicago, IL 60630

Medicare Po Polsku to mówiący po Polsku specjaliści w dziedzinie ubezpieczenia Medicare. W naszym biurze w Chicago oferujemy darmową pomoc, konsultacje oraz porady przy wyborze odpowiedniego pakietu Medicare

Foto: istock/designer491/SeventyFour/
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Popularne w tym miesiącu