Połącz się z nami

Medicare po Polsku

Medicare: Opcje ubezpieczeń po 65 roku życia

Opublikowano

dnia

Sytuacja ubezpieczeniowa zmienia się drastycznie po przekroczeniu magicznej granicy wieku 65 urodzin. Do tej pory przyzwyczajeni byliśmy do planów typu ACA zwanych potocznie Obamacare, planów grupowych z pracy, planów krótkoterminowych i szpitalnych wiodących prym w zabezpieczeniach przed kosztami leczenia w USA.

Większość z Państwa doświadczyła gwałtownych podwyżek cen tych ubezpieczeń w miarę zwiększania się wieku. Miało to miejsce szczególnie po przekroczeniu magicznej granicy 50 lat życia. W wielu przypadkach koszty osób niekwalifikujących się na pomoc rządowa przekraczają granice $1000 na osobę miesięcznie.

Działo się tak mimo faktu, że nadal miały one do czynienia z trudnościami w dostępie do opieki zdrowotnej ze względu na ograniczenia networkowe lub problemy z tzw. przebytą lub trwającą chorobą (pre-existing condition).

W momencie zbliżania się do 65 urodzin zaczynacie Państwo być bombardowani informacjami o potrzebie rejestracji w system Medicare.

Większość z Was przebywająca legalnie na terenie Stanów Zjednoczonych, a szczególnie Ci, którzy mają rozliczone podatkowo co najmniej 40 kwartałów mogą przez ten proces przejść relatywnie bez bezstresowo i mieć możliwość zakwalifikowania się na co najmniej jeden z programów oryginalnego Medicare bez żadnych dodatkowych kosztów.

Ale czy każdy z nas jest w stanie zakwalifikować się na Medicare? Czy zawsze możemy wykupić dodatki w postaci suplementów, Medicare Advantage, planów zniżkowych na leki na receptę? Jakie warunki musimy spełniać?

Niestety podstawą otrzymania świadczeń z Medicare jest legalny pobyt.

Bez tego, przekroczenie magicznego wieku 65 lat zamiast polepszyć naszą zdolność ubezpieczeniową wywołaną wejściem w federalny program Medicare, poważnie ją ogranicza, choć jeszcze parę miesięcy temu powiedziałbym, że wręcz pozbawia nas tej możliwości.

W momencie, gdy nie jesteśmy zdolni do otrzymania choćby jednego z elementów oryginalnego Medicare, to niestety wykupienie jakiegokolwiek planu uzupełniającego do Medicare staje się niemożliwe. Jedyną tak naprawdę opcją posiadania ubezpieczenia w tym wieku, w tej sytuacji była do niedawna kontynuacji ubezpieczenia grupowego z pracy, tak długo jak pracodawca nie zweryfikował legalności naszego pobytu i możliwości pracy.

To rozwiązanie niestety pozostawiało wiele do życzenia. Nie tylko na stres i konsekwencje prawne związane z wyjściem na jaw naszego statusu emigracyjnego, ale i również na ograniczenia związane z obowiązkiem kontynuacji pracy.

Wiele osób w powyższej sytuacji kontaktowało się z nami by dowiedzieć się co tak naprawdę mogą zrobić, czy mają jakiekolwiek inne opcje? Czy w momencie, gdy przekroczenia 65 roku życia, osoba normalnie czynna zawodowo ma jakikolwiek wybór?

Niestety jeszcze do niedawna musiałem informować takie osoby o ewidentnym braku jakichkolwiek rozwiązań ubezpieczeniowych w tym przedziale wiekowym. Większość firm ubezpieczeniowych nie brała w ogóle pod uwagę rzeszy ludzi, którzy z różnorakich powodów nie są w stanie zakwalifikować się na Medicare.

Dla większości osób podejmujących decyzje o kreowaniu planów ubezpieczeniowych ten problem po prostu nie istnieje. Nie mają oni pojęcia jak obszerna jest ta grupa ludzi, która pomimo wieku nie była wstanie zalegalizować swojego statusu.

Na szczęście, niektóre z tych osób, mimo powagi swego stanowiska nadal są otwarte na sygnały z rynku, nadal słuchają agentów i szukają nowych, niestandardowych rozwiązań.

Dosłownie parę miesięcy temu dostałem sygnał, że w końcu jeden z produktów odpowiadających na potrzeby powyżej opisanej grupy klientów został nie tylko przelany na papier, ale jest już zatwierdzony przez Ministerstwa ds. Ubezpieczeń w takich stanach jak Alabama, Arizona, Floryda, Georgia, Illinois, Luizjana, Michigan, Mississipi, Oklahoma, Karolina Północna i Południowa, Tennessee, Texas, Virginia.

Z dumą mogę przyznać, że nasze biuro miało poważny wkład w stworzenie tego produktu.

Rozwiązanie, o którym mowa to plan typu indemnity (potocznie znany w środowisku polonijnym jako plan szpitalny). Polisy te płacą w z góry ustalony sposób za zaprezentowane w polisie usługi. Polisy te pokrywają w powyższy sposób wizyty lekarskie, badania prewencyjne, zabiegi chirurgiczne, pobyt w szpitalu, koszty ambulansu i pobytu w skilled nursing home.

Nie jest to na pewno rozwiązanie perfekcyjne, ale przynajmniej otwiera ono możliwość częściowego zabezpieczenia się przed abstrakcyjnymi w USA kosztami usług medycznych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Medicare po polsku pod numerem 844-654-5185.

Medicare Po Polsku

KONTAKT
Telefon: 844-654-5185
Text: 224-306-9308
Fax: 866-243-4346

ADRES:
MEDICARE po polsku
6020 W Higgins Ave, Chicago, IL 60630

Medicare Po Polsku to mówiący po Polsku specjaliści w dziedzinie ubezpieczenia Medicare. W naszym biurze w Chicago oferujemy darmową pomoc, konsultacje oraz porady przy wyborze odpowiedniego pakietu Medicare

Foto: istock/designer491/SeventyFour/

Medicare po Polsku

SNP (Special Needs Plan) – Plany dla osób w wyjątkowych sytuacjach

Opublikowano

dnia

Autor:

W dzisiejszym artykule przybliżymy Państwu specyfikę planów SNP, czyli planów dla osób będących w wyjątkowych sytuacjach oraz o specyficznych potrzebach. Zanim przejdziemy do szczegółów przypominamy, że plany typu SNP są planami z rodziny planów Medicare Advantage i generalnie podlegają zasadom oraz regulacjom tego rodzaju planów.

Aby można było zapisać się na plany typu Medicare Advantage beneficjent musi mieć aktywną część A i B Medicare oraz mieszkać na terenie działania danego planu Medicare Advantage. Dodatkowo ważnym jest przypomnienie, że beneficjent nadal odpowiada za koszt części B Medicare jak również za możliwe miesięczne koszty planu Medicare Advantage.

Firma ubezpieczeniowa oferująca dany plan Medicare Advantage ma obowiązek przyjąć wszystkich aplikantów bez względu na ich stan zdrowia.

SNP (Special Needs Plans) ograniczają przyjęcie nowych klientów tylko i wyłącznie do osób spełniających specjalne wymagania ustalone przez Medicare.

Rodzaje planów typu SNP:

Chronic – (C-SNPs)
Plan ogranicza aplikantów tylko i wyłącznie do osób zdiagnozowanych ze specyficzną, chroniczną lub przewlekłą chorobą;

Dual Eligible – (D-SNPs)
Plan ogranicza aplikantów tylko i wyłącznie do osób posiadających jednocześnie program Medicare i Medicaid;

Institutional – (I-SNPs)
Plan ogranicza aplikantów tylko i wyłącznie do osób przewidujących pobyt w Long Term Skilled Nursing Facility (LTC), Nursing Facility (NF) i Intermediate Care Facility for Mentaly Retarded (ICF/MR) lub w szpitalu psychiatrycznym przez co najmniej 90 dni.

Planom typu SNP przysługują specjalne okresy zapisowe pozwalające osobom w specyficznej kategorii na zapisanie się lub zmianę planu typu SNP w specyficznych, wyjątkowych sytuacjach.

Tak na przykłada w sytuacji gdy rozchorujemy się na cukrzycę lub zachorujemy na chorobę związaną z układem krążenia przysługuje nam specjalny okres zapisowy (SEP) przewidziany dla osób z przewlekłymi chorobami. Okres ten trwa tak długo jak osoba leczy się na określoną chorobę i zamyka się w momencie, w którym zapisujemy się na plan typu Medicare Advantage typy C-SNAP.

Jeśli natomiast chodzi o osoby Dual-Eligible to ze względu na przynależność do obu systemów (Medicare i Medicaid) mają one możliwość zmiany swojego planu raz na kwartał (dane na rok 2024).

Osobom kwalifikującym się na I-SNAP przysługuje tzw. OEPI (Open Enrollment Period for Instutitionalized Individuals) czyli otwarty okres zapisowy dla osób przebywających w ośrodkach specjalistycznych wspomnianych powyżej.

Cechą charakterystyczną OEPI jest to, że jest to ciągły otwarty okres zapisowy przeznaczony dla osób wprowadzających się do, przebywających oraz opuszczających ośrodki typu skilled nursing facility, nursing facility lub szpitala.

OEPI zaczyna się w momencie przyjęcia do ośrodka i kończy się dwa miesiące po jego opuszczeniu.

Osoby, którym przysługuje OEPI maja prawo do:

 • nielimitowanej ilości zmian planów typu Medicare Advantage oraz do wypisania się z niego;
 • zapisania się na indywidualną cześć D Medicare;
 • powrotu do pokrycia Oryginalnego Medicare.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Medicare po polsku pod numerem 844-654-5185.

Medicare Po Polsku

KONTAKT
Telefon: 844-654-5185
Text: 224-306-9308
Fax: 866-243-4346

ADRES:
MEDICARE po polsku
6020 W Higgins Ave, Chicago, IL 60630

Medicare Po Polsku to mówiący po Polsku specjaliści w dziedzinie ubezpieczenia Medicare. W naszym biurze w Chicago oferujemy darmową pomoc, konsultacje oraz porady przy wyborze odpowiedniego pakietu Medicare

Foto: istock
Czytaj dalej

Medicare po Polsku

Zakres świadczeń i pokryć Medicare część A i B, na 2024 rok

Opublikowano

dnia

Autor:

Drodzy Państwo, w dzisiejszym artykule przybliżymy zakres świadczeń i pokryć związany z dwoma podstawowymi częściami oryginalnego Medicare tzn. częścią A i częścią B (Part A i Part B) na rok 2024.

Przypominamy jednak, że po kompletną listę świadczeń pokrywanych przez Medicare należy zwrócić się do biura Social Security Administration, zadzwonić na 1-800-MEDICARE lub wejść na stronę www.medicare.gov.

Część A częściowo pokrywa medycznie konieczną hospitalizacje. W roku 2024 przykładowe koszty, za które odpowiedzialny jest posiadacz części A Medicare są następujące:

 • $1,632 odpowiedzialności własnej (deductible) za pobyt w szpitalu do 60 dni;
 • $408 odpowiedzialności wspólnej (coinsurance) za każdy dzień pobytu w szpitalu w dniach 61-90;
 • $816 odpowiedzialności wspólnej (coinsurance) za każdy dzień pobytu w szpitalu po 90 dniach pobytu, z dożywotnego limitu (lifetime reserve day), który wynosi maksymalnie 60 dni na całe życie;
 • Wszystkie koszty powyżej 150 dnia pobytu w szpitalu.

Ponadto część A pokrywa koszty:

 • Krwi;
 • Pobytu w hospicjum;
 • Domowej opieki medycznej;
 • Skilled nursing i rehabilitative care tylko po 3 dniowym pobycie w szpitalu, do 100 dni. W roku 2024, beneficjenci zapłacą $204 za dni pomiędzy 21 a 100;
 • pobytu w klinice psychiatrycznej (do 190 dni z dożywotnego limitu).

Part A nie pokrywa opieki długoterminowej (long term care).

Benefity Medicare Part B

Cześć B Medicare odpowiedzialna jest częściowo za następujące koszty:

 • koniecznej wizyty u lekarzy ogólnych i specjalistów;
 • zabiegów w przychodni przyszpitalnej;
 • badań laboratoryjnych i testów diagnostycznych;
 • terapii i opieki psychiatrycznej;
 • sprzętu medycznego;
 • lekarstw i środków medycznych niezbędnych w trakcie wizyty u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty.
 • Posiadacze części B Medicare oprócz stawki miesięczne w wysokości $174.70 odpowiedzialni są za roczną odpowiedzialność własną (deductible) w wysokości $240 na rok 2024. Po uiszczeniu deductible odpowiedzialni są oni dodatkowo za 20% odpowiedzialności wspólnej (coinsurance) za większość serwisów pokrywanych przez cześć B Medicare.

Serwisy prewencyjne pokrywane przez część B:

 • Jednorazowa wizyta prewencyjna „Welcome to Medicare”;
 • coroczna wizyta prewencyjna;
 • szczepionki na żółtaczkę typu B lub grypę;
 • testy na nadużywanie alkoholu – co 12 miesięcy (w niektórych przypadkach);
 • badania masy kostnej (w niektórych przypadkach co 24 miesiące);
 • jednorazowe badanie na tętniaka aorty brzusznej;
 • badanie układu krążenia – co 5 lat;
 • test na raka jelita grubego;
 • coroczne testy antydepresyjne;
 • testy cukrzycowe dla osób podwyższonego ryzyka;
 • szkolenie dla cukrzyków;
 • coroczne badania na jaskrę dla osób podwyższonego ryzyka;
 • test na żółtaczkę typu C;
 • coroczne badania na obecność wirusa HIV
 • terapia behawioralna dla osób z chorobami krążenia;
 • badania na raka płuc;
 • mammografia;
 • terapia żywieniowa dla cukrzyków i osób z chorobami nerek;
 • badania i doradztwo dla osób z nadwaga;
 • cytologia i badania macicy co 24 miesiące dla wszystkich kobiet, co 12 miesięcy dla kobiet podwyższonego ryzyka;
 • coroczne badanie na raka prostaty dla mężczyzn powyżej 50 roku życia;
 • testy na choroby weneryczne;
 • konsultacje antynikotynowe.

Koszty innych serwisów pokrywanych przez część B:

 • Karetki pogotowia;
 • Koszty chirurgicznej opieki laboratoryjnej;
 • Krwi;
 • Sprzętu dla cukrzyków;
 • Rehabilitacji pozawałowej;
 • Niektórych usług chiropraktycznych;
 • Defibrylatora;
 • Aparatury medycznej;
 • Koszty pogotowia;
 • Okularów po operacji na kataraktę;
 • Badania i leczenie stóp dla diabetyków;
 • Badania słuchu i balansu;
 • Opieki domowej (dla osób kwalifikujących się);
 • Dializy nerek;
 • Poza szpitalnej opieki psychiatrycznej;
 • Fizykoterapii;
 • Protez stomatologicznych;
 • Rehabilitacji po chronicznym zapaleniu płuc;
 • Drugiej opinii chirurgicznej;
 • Nauki mówienia;
 • Prześwietleń rentgenowskich, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej;
 • Zabiegów i lekarstw niezbędnych po przeszczepach.

Główne serwisy NIE POKRYWANE przez część A i B:

 • Akupunktura;
 • Rutynowe badania dentystyczne;
 • Zabiegi kosmetyczne;
 • Aparaty słuchowe;
 • Opieka zdrowotna podczas podroży poza Stany Zjednoczone (z wyjątkami);
 • Buty ortopedyczne;
 • Lekarstwa na receptę;
 • Rutynowe badania stóp;
 • Rutynowe badania wzroku i okulary;
 • Szczepionki z wyłączeniem tych pokrywanych przez cześć B i część D;
 • Koszty insuliny;
 • Niektóre testy i badania laboratoryjne (na przykład testy na tarczyce).

Jak widzicie Państwo, posiadanie samego oryginalnego Medicare składającego się z części A i B nie wydaje się być wystarczającym rozwiązaniem. Dlatego warto pomyśleć o uzupełnieniach do Medicare.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Medicare po polsku pod numerem 844-654-5185.

Medicare Po Polsku

KONTAKT
Telefon: 844-654-5185
Text: 224-306-9308
Fax: 866-243-4346

ADRES:
MEDICARE po polsku
6020 W Higgins Ave, Chicago, IL 60630

Medicare Po Polsku to mówiący po Polsku specjaliści w dziedzinie ubezpieczenia Medicare. W naszym biurze w Chicago oferujemy darmową pomoc, konsultacje oraz porady przy wyborze odpowiedniego pakietu Medicare

Foto: istock

 

Czytaj dalej

Medicare po Polsku

Low Income Subsidy – Extra Help na 2024

Opublikowano

dnia

Autor:

Każdy, kto posiada Medicare może zapisać się na plany zniżkowe na lekarstwa, tzw. część D Medicare. Niektóre osoby, ze względu na niskie dochody, mimo wszystko przekraczające poziom kwalifikacji na Medicaid, mogą zakwalifikować się na Dodatkową Pomoc Federalną (Extra Help) w kosztach planu na leki tzw. Low Income Subsidy (LIS). Pomoc ta dotyczy między innymi kosztów związanych z miesięcznymi opłatami za plan tzw. premium, kosztami udziału własnego – deductible, i kosztami leków – co-pays.

Suma pomocy w tym programie w 2024 roku może osiągnąć prawie $5,300.00 w skali rocznej.

Wiele osób, które mogą kwalifikować się na tę pomoc nawet o tym nawet nie wie lub nie zdaje sobie z tego sprawy.
Żeby się kwalifikować, urząd Social Security musi zostać poinformowany o dochodach i zasobach osoby aplikującej o pomoc, jak również posiadać informacje na temat jej współmałżonka.

Od 2024 roku, po raz pierwszy program oferowany będzie w pełnym wymiarze dla posiadaczy Medicare z dochodami do 150% federalnego poziomu ubóstwa

Limity:

Aby kwalifikować się na pomoc w roku 2024 dochody indywidulane nie mogą być wyższe niż $22,116 ($1,843 miesięcznie) lub $29,820 ($2,485 miesięcznie) na małżeństwo mieszkające razem.

Jednocześnie sprawdzany jest również poziom zasobów. Nie może przekraczać on $15,720 na osobę indywidualną lub $31,360 na małżeństwo w 2024 roku.

Dla osób, które zadeklarowały, że zamierzają wykorzystać część zasobów w celach pokrycia własnych kosztów pogrzebu, poziom zasobów na 2024 nie może przekraczać $17,220, na osobę indywidualną lub $34,360 na małżeństwo.

Przykładowe zasoby brane pod uwagę:

 • Nieruchomości (nie rezydencyjne)
 • Konta bankowe (czekowe, oszczędnościowe, CD)
 • Akcje
 • Obligacje
 • Lokaty
 • Plany emerytalne (IRA, 401K, 403B, itp.)
 • Gotówka
 • Oszczędności na pogrzeb i pochówek

Przykładowe zasoby nie brane pod uwagę:

 • Dom rezydencyjny
 • Rzeczy osobiste
 • Samochody
 • Ubezpieczenia na życie
 • Odszkodowania

Przykładowe dochody nie brane pod uwagę:

 • Kartki na żywność – Food stamps
 • Pomoc w kosztach utrzymania domu
 • Kredyty podatkowe – Tax credits
 • Odszkodowania
 • Stypendia

W jaki sposób można składać aplikację na Low Income Subsidy:

 • Online: www.socialsecurity.gov/extrahelp;
 • Zadzwonić do Social Security pod numer 1-800-772-1213 (TYY 1-800-325-0778);
 • Można wypełnić podanie osobiście. Każda osoba wchodząca w Medicare otrzymuje automatycznie formę pocztą;
 • Można przyjść do naszego biura i jeden z naszych licencjonowanych agentów pomoże wypełnić aplikacje (pomoc ta jest bezpłatna).

Po złożeniu podania, oficer Social Security przejrzy formę i zdecyduje, czy kwalifikujemy się na dodatkowa pomoc.

Jeśli tak i jeśli posiadamy Medicare od dłuższego czasu, to przysługuje nam jednorazowa możliwość dostosowania części D lub części C z pokryciem na leki do naszej nowej rzeczywistości.

Jeśli w przyszłości będziemy zmienić plan (części D lub części C z pokryciem na leki) zniżka Low Income Subsidy zostanie automatycznie dołączona do nowego planu, tak długo jak będzie nam nadal przysługiwała.

Kilka dodatkowych ciekawostek na temat Low Income Subsidy:

 • Extra Help jest jednym z niewielu sposobów na zniesienie kary za niewykupienie planu zniżkowego na leki – część D na czas. Przypominamy, że kara za nieposiadanie części D Medicare stanowi 1% średniej krajowej ceny planu zniżkowego na leki na receptę pomnożoną o każdy miesiąc nieposiadania owego planu od momentu otrzymania benefitów Medicare. Kara jest naliczana dożywotnio;
 • Weryfikacja dokonywana jest co roku przez urząd Social Security na podstawie informacji dostarczonych przez urząd IRS;
 • Aplikacje o Low Income Subsidy możemy składać wielokrotnie, za każdym razem, gdy nasze dochody lub zasoby ulegną zmianie;
 • Część D na leki możemy zmieniać przynajmniej raz w roku (w trakcie Corocznego Okresu Zapisowego – Annual Enrollment Period, który trwa co roku między 15 października, a 7 grudnia) by dostosowywać go do naszych aktualnych potrzeb;
 • Otrzymanie lub utrata benefitów programu LIS upoważnia nas do dodatkowej możliwości weryfikacji i/lub zmiany planu na leki części D Medicare lub planu Medicare Advantage z planem na leki czyli części C Medicare.

Medicare Po Polsku

KONTAKT
Telefon: 844-654-5185
Text: 224-306-9308
Fax: 866-243-4346

ADRES:
MEDICARE po polsku
6020 W Higgins Ave, Chicago, IL 60630

Medicare Po Polsku to mówiący po Polsku specjaliści w dziedzinie ubezpieczenia Medicare. W naszym biurze w Chicago oferujemy darmową pomoc, konsultacje oraz porady przy wyborze odpowiedniego pakietu Medicare

 

Foto: istock
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

luty 2024
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

Popularne w tym miesiącu