Połącz się z nami

Kościół

Żydzi i katolicy mówią jednym głosem: NIE dla eutanazji, TAK dla opieki paliatywnej

Opublikowano

dnia

Czołowi izraelscy rabini i przywódcy Kościoła katolickiego podpisali wspólną deklarację w sprawie etyki leczenia nieuleczalnie chorych i odrzucenia wspomaganego samobójstwa oraz eutanazji, jednocześnie opowiadając się za poprawą opieki paliatywnej. Spotkanie podkreśliło wspólne przekonania katolików i Żydów, mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

Delegacje Naczelnego Rabinatu Izraela i Komisji Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków Religijnych z Żydami rozmwiały się w Jerozolimie w dniach 2-4 maja na 17. spotkaniu bilateralnym. Spotkanie było pierwszym od pięciu lat, ze względu na opóźnienia spowodowane pandemią COVID-19.

Tematem spotkania było „Żydowskie i katolickie podejście do śmiertelnie chorych: zakazane, dozwolone i obowiązkowe”.

Obie delegacje zgodziły się co do znaczenia „pełnej współczucia opieki paliatywnej i maksymalnego wysiłku w celu złagodzenia bólu i cierpienia”.

Ich wspólna deklaracja powołała się na wcześniejszą deklarację przywódców chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich z października 2019 r., którzy odrzucili czynną eutanazję i samobójstwo wspomagane przez lekarza, jednocześnie promując opiekę paliatywną.

We wspólnym oświadczeniu potwierdzono „godność każdej istoty ludzkiej, która dla Żydów i katolików wynika z religijnej afirmacji świętości życia ludzkiego”.

Obrady rozwinęły się wokół tematu posiedzenia komisji bilateralnej z 2006 r., jakim było życie człowieka i technologia w świetle „daleko idących postępów nauk medycznych” i jego wniosków:

Dyskusja podkreśliła także różnice między „działaniami, które przyspieszają śmierć, a działaniami zaniechania wykraczającymi poza zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich”.

We wspólnej deklaracji przeciwstawiono czynną eutanazję i samobójstwo wspomagane przez lekarza, oba działania przyspieszające śmierć, z działaniami, które wycofują uporczywe leczenie.

Te ostatnie obejmują pomoce technologiczne, takie jak respirator lub rozrusznik serca, lub terapie przedłużające życie „ponad podstawowe potrzeby człowieka”, takie jak dializa i chemioterapia.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube, istock/ipopba

Kościół

Bostoński Kardynał nie zapobiegł nadużyciom wobec uczniów katolickiego liceum

Opublikowano

dnia

Autor:

Trzech byłych uczniów katolickiej szkoły średniej w Massachusetts złożyło pozew przeciwko bostońskiemu kardynałowi Seanowi O’Malleyowi i innym przywódcom Kościoła z powodu domniemanego nadużycia popełnionego przez wicedyrektora ich szkoły. O tym, że szkoły powinny być lepiej zabezpieczane przed taki przypadkami mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

Adwokat Mitchell Garabedian ogłosił w poniedziałek, że 5 maja złożył pozew w Sądzie Najwyższym Powiatu Suffolk w imieniu trzech byłych uczniów Arlington Catholic High School na północno-zachodnich przedmieściach Bostonu, w Arlington.

Powodowie, którzy nie zostali wymienieni w dokumentach sądowych, twierdzą, że były wicedyrektor Stephen Biagioni znęcał się nad nimi od około 2011 do 2016 roku, donosi Boston Globe. Byli uczniowie mieli wtedy od 15 do 17 lat.

Biagioni, który został dyrektorem katolickiej szkoły średniej w Arlington, został umieszczony na urlopie administracyjnym w kwietniu 2016 r. w oczekiwaniu na wynik dochodzenia w sprawie tych wydarzeń.

W tym czasie wicedyrektor Linda Butt powiedziała, że nie ma powodu, by sądzić, że dotyczy to zarzutów wykorzystywania seksualnego.

Archidiecezja Bostonu poinformowała, że zarzuty zostały zgłoszone organom ścigania, gdy dowiedziała się o nich szkoła średnia.

Cała trójka uczniów zeznała, Biagioni siłował się z nimi, a podczas tych incydentów uderzał ich głowami w okolice swojego krocza. To było „wyraźne zachowanie seksualne oraz lubieżne zachowanie”, jak twierdzi pozew. Domniemane ofiary ponoszą teraz konsekwencje psychiczne tych zdarzeń.

Od 2014 roku bp O’Malley pełni znaczącą rolę w Kościele katolickim jako szef Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich.

Oprócz bp O’Malleya pozew został złożony przeciwko biskupowi Robertowi Deeleyowi i biskupowi Peterowi Uglietto jako oskarżonym, a także trzem innym przywódcom Kościoła. Biagioni, były dyrektor, nie jest wymieniony w pozwie jako pozwany.

Bp Deeley, który obecnie służy jako biskup Portland w stanie Maine, był wikariuszem generalnym i moderatorem kurii archidiecezji bostońskiej w latach 2011-2014, zgodnie z jego biografią zamieszczoną na stronie internetowej diecezji Portland. Bp Uglietto pełni funkcję wikariusza generalnego archidiecezji i moderatora ds. duchowieństwa od lutego 2014 roku.

W pozwie stwierdzono, że przywódcy Kościoła mają obowiązek „właściwie nadzorować pracowników”, aby upewnić się, że pracownicy nie wykorzystują swoich stanowisk w archidiecezji „jako narzędzia do uwodzenia i napaści na bezbronne dzieci”.

Zarzuca się, że przywódcy Kościoła „wiedzieli lub zaniedbali niewiedzę”, że Biagioni stanowi zagrożenie dla uczniów.

The Boston Globe poinformował, że dwóch innych powodów, którzy twierdzą, że byli wykorzystywani seksualnie przez Biagioniego, również złożyło pozwy przeciwko urzędnikom kościelnym w zeszłym roku.

Adwokat Garabedian powiedział, że Biagioni nie został oskarżony we wszystkich trzech sprawach z „powodów strategicznych” i odmówił dalszego komentarza.

Mitchell Garabedian od dziesięcioleci składa pozwy w imieniu ofiar nadużyć duchownych.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube, Archidiecezja Boston
Czytaj dalej

Kościół

Modlimy się często. Z wiarą w Boga i uczestnictwem w nabożeństwach jest gorzej

Opublikowano

dnia

Autor:

Tylko około połowa Amerykanów twierdzi, że jest pewna, że Bóg istnieje, i chociaż spadła regularna obecność na nabożeństwach, wiele osób twierdzi, że nadal modli się kilka razy dziennie. 15 maja Krajowy Instytut Badania Opinii Publicznej NORC z University of Chicago opublikował dane z General Social Survey (GSS) za 2022 rok. Raport pokazuje, że coraz mniej Amerykanów identyfikuje się ze zorganizowaną religijnością, podkreśla Ojciec Paweł Kosiński, SJ.

Ankieta General Social Survey (GSS) jest uważana za jedno z najważniejszych źródeł danych na temat opinii Amerykanów.

Ankieta została przeprowadzona wśród dorosłych mieszkańców USA za pomocą wywiadów osobistych, samodzielnie wypełnianych ankiet internetowych i wywiadów telefonicznych.

Czy wierzysz w Boga?

Wśród wielu badanych opinii znalazła się kwestia wiary Amerykanów w istnienie Boga.

Około 50% Amerykanów stwierdziło, że „wie, że Bóg istnieje i nie ma wątpliwości”. Liczba ta nie zmieniła się od 2021 r. W 1993 r. odsetek ten osiągnął szczyt: 65%, a w 2008 r. spadł do 60%.

Kolejne 16% ankietowanych w 2022 roku powiedziało GSS, że „wierzą w Boga, ale mają wątpliwości”. Kolejne 14% stwierdziło, że wierzy w „jakąś siłę wyższą”.

Około 6% stwierdziło, że „czasami” wierzy w Boga, a około 7% odpowiedziało „nie wiem i nie ma sposobu, aby się tego dowiedzieć”.

Około 7% stwierdziło, że nie wierzy w Boga, i jest to odsetek bez zmian od 2021 r. Niewiara w Boga oscylowała wokół 2%-3% przez dziesięciolecia, aż do 2014 r., kiedy zaczęła rosnąć.

Czy jesteś religijny?

Jeśli chodzi o samookreśloną religijność, 14% powiedziało GSS, że są „bardzo religijni”, 32% określiło się jako „umiarkowanie religijni”, a 25% jako „lekko religijni”. „Umiarkowanie religijni” odnotowali największy spadek, z 38% w 2018 r. i 41% w 2010 r.

Istnieje tendencja wzrostowa wśród respondentów, którzy identyfikują się jako „niereligijni”. W 2022 roku 29% wybrało tę odpowiedź, co oznacza niewielki spadek w stosunku do szczytowego poziomu 32% w 2021 roku. Przed 2012 rokiem mniej niż 20% respondentów kiedykolwiek wybrało tę odpowiedź.

Jak często bierzesz udział w nabożeństwach religijnych?

Dane dotyczące frekwencji religijnej wydają się odzwierciedlać ten niereligijny trend. Wśród respondentów GSS 34% stwierdziło, że nigdy nie uczestniczyło w nabożeństwach, co jest nowym rekordem.

Liczba ta po raz pierwszy osiągnęła 30% w 2018 r. i 20% w 1998 r., po tym jak przez dziesięciolecia utrzymywała się na poziomie około 15%.

11% ankietowanych deklarowało udział w nabożeństwach rzadziej niż raz w roku, 13% raz w roku, a 10% kilka razy w roku. Tylko 4% stwierdziło, że uczęszczało raz w miesiącu, 5% uczęszczało dwa lub trzy razy w miesiącu, a 4% uczęszczało „prawie co tydzień”.

Około 13% uczestniczyło w nabożeństwach tygodniowo, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z respondentami z 2021 r., ale spadek z 18% w 2018 r.

Respondenci GSS nigdy nie zgłaszali tygodniowej frekwencji przekraczającej 30%, chociaż liczba ta osiągnęła najwyższy poziom 29% w 1972 r., pierwszym roku, w którym GSS o to zapytał pytanie.

Około 5% ankietowanych uczestniczyło w nabożeństwach częściej niż raz w tygodniu. Ta odpowiedź ostatnio osiągnęła najwyższy poziom 9% w 1993 roku i nigdy nie przekroczyła 9% od 1972 roku.

Jak często się modlisz?

Modlitwa zgłaszana przez samych siebie była bardziej popularna niż deklarowana obecność w kościele. Według GSS 28% respondentów stwierdziło, że modli się kilka razy dziennie, co stanowi niewielki spadek w stosunku do szczytowego poziomu 31% w 2004 roku.

Kolejne 20% stwierdziło, że modli się raz dziennie, co stanowi wzrost z 16% w 2021 r., ale spadek z 28% w 2018 r., gdzie liczba ta utrzymywała się na stałym poziomie od dziesięcioleci.

Kolejne 13% stwierdziło, że modli się kilka razy w tygodniu, a 6% raz w tygodniu. Liczba osób, które rzadko lub nigdy się nie modlą, jest bliska historycznego maksimum: 34% stwierdziło, że modli się „rzadziej niż raz w tygodniu lub nigdy”, co oznacza spadek w stosunku do szczytowego poziomu w 2021 r., który wyniósł 38%.

Czy masz zaufanie do zorganizowanej religii?

Znacząco spadło również zaufanie do zorganizowanej religii. Zaufanie osiągnęło szczyt w 1974 r., kiedy 45% respondentów GSS wyraziło „duże zaufanie” do zorganizowanej religii. W 2022 roku zrobiło to tylko 15%, czyli mniej więcej tyle samo, co najniższy poziom w historii w 2021 roku.

Około 49% respondentów wyraziło „tylko niewielkie” zaufanie do zorganizowanej religii, po raz pierwszy poniżej 50% od 2000 r. Kolejne 33% respondentów wyraziło „prawie żadne zaufanie” do zorganizowanej religii, porównywalne z 2021 r. i wciąż powyżej poprzedniego szczytu 30% w 1989.

W 1975 tylko 11% Amerykanów odpowiedziało w ten sposób.

Dane GSS z 2022 r. są oparte na 3544 wypełnionych ankietach od 4 maja do 20 grudnia, a także 601 dodatkowych wypełnionych ankiet dla nadpróby respondentów rasy czarnej, latynoskiej i azjatyckiej z panelu NORC AmeriSpeak. Badanie dotyczyło osób wszystkich wyznań, nie tylko katolików.

 

Źródło: cna
Foto: istock/BookyBuggy/ Rawpixel/ sticker2you/ sticker2you/ Halfpoint/ wideonet
Czytaj dalej

News USA

Dekalog na razie nie zawiśnie w teksaskich szkołach

Opublikowano

dnia

Autor:

Kontrolowana przez Republikanów Izba Stanowa Teksasu nie zatwierdziła we wtorek projektu ustawy, który wymaga od szkół publicznych wywieszenia Dziesięciu Przykazań w każdej klasie. Senat Bill 1515 stracił szansę by przejść dalej po tym, jak prawodawcy Izby Reprezentantów nie dotrzymali terminu głosowania o północy, który przesunąłby projekt ustawy o trzecie – ostatnie już przejście. Ale ustawodawcy mają czas do 29 maja.

Ustawa, której autorem jest republikański senator Phil King, wymaga, aby Dziesięć Przykazań było wywieszonych w „widocznym miejscu” w każdej klasie w „rozmiarze i kroju pisma, które są czytelne dla osoby o przeciętnym wzroku z dowolnego miejsca w klasie”.

King powiedział wcześniej, że ustawa pomoże przywrócić wolności religijne „które zostały utracone” i „przypomina studentom w całym Teksasie o znaczeniu fundamentu” Ameryki.

Sesja legislacyjna kończy się 29 maja, a ustawodawcy mają jeszcze czas na zastosowanie taktyk proceduralnych w celu ponownego wniesienia ustawy. Ale teraz czeka ją trudniejsza droga.

Ustawa spotkała się z krytyką części mieszkańców po przyjęciu przez Senat stanu w zeszłym miesiącu.

To rodzice powinni mieć możliwość decydowania, jakich materiałów religijnych powinno uczyć się ich dziecko, a nie ustawodawca Teksasu, przekazał w oświadczeniu Amerykański Związek Swobód Obywatelskich w Teksasie w zeszłym miesiącu.

Nie jest to jedyne ustawodawstwo w Teksasie, które dotyczy religii i szkoły. Ustawa senacka nr 1396, która wymaga od szkół zapewnienia uczniom i pracownikom czasu na modlitwę i czytanie Biblii w każdy dzień szkolny, została również przyjęta przez Senat w zeszłym miesiącu.

 

Źródło: cnn
Foto: YouTube
Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Kalendarz 2021

maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Popularne w tym miesiącu