Połącz się z nami

News USA

Narcan – lek na przedawkowanie opioidów – będzie dostępny bez recepty

Opublikowano

dnia

W środę Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków FDA zatwierdziła sprzedaż wiodącej wersji naloksonu bez recepty. Narcan – lek, który może uratować życie w razie przedawkowania opioidów, będzie dostępny nie tylko w aptekach ale i w sklepach spożywczych czy supermarketach.

Jest to decyzja, na którą niektórzy zwolennicy od dawna czekali – poprawi dostęp do leku ratującego życie, chociaż dokładny jego wpływ nie będzie od razu jasny.

Co to jest Narcan?

Zatwierdzony aerozol do nosa firmy Emergent BioSolutions z Gaithersburg w stanie Maryland jest najbardziej znaną formą naloksonu.

Może odwrócić skutki przedawkowania opioidów, w tym narkotyków, takich jak heroina i fentanyl, oraz wersji na receptę, w tym oksykodonu.

Szersze udostępnianie naloksonu jest postrzegane jako kluczowa strategia kontrolowania ogólnokrajowego kryzysu związanego z przedawkowaniem, który jest powiązany z ponad 100 000 zgonów w USA rocznie. Większość tych zgonów jest związana z opioidami, głównie silnymi syntetycznymi wersjami, takimi jak fentanyl, które mogą wymagać wielu dawek naloksonu, aby odwrócić jego działanie.

Lek został przekazany policji i innym służbom ratowniczym w całym kraju.

Zwolennicy uważają, że ważne jest, aby zapewnić nalokson osobom, które są najbardziej narażone na przedawkowanie, w tym osobom zażywającym narkotyki i ich krewnym.

Co oznacza zatwierdzenie FDA?

Firma podała, że Narcan będzie dostępny bez recepty w aptekach późnym latem. Inne marki naloksonu i form do wstrzykiwań nie będą jeszcze dostępne bez recepty, ale wkrótce może się to zmienić.

Kilku producentów generycznego naloksonu, który jest wytwarzany podobnie do Narcanu, będzie teraz zobowiązanych do składania wniosków o zmianę dotyczącą leków dostępnych bez recepty, w ramach wymagań FDA.

Organizacja non-profit Harm Reduction Therapeutics Inc., która ma fundusze od producenta OxyContin Purdue Pharma, złożyła już wniosek przed FDA o dystrybucję swojej wersji naloksonu w sprayu bez recepty.

Jak obecnie dystrybuowany jest nalokson?

Jeszcze przed akcją FDA apteki mogły sprzedawać nalokson bez recepty, ponieważ zezwalały na to władze w każdym stanie. Ale nie każda apteka go miała. A kupujący muszą zapłacić za lek – albo z ubezpieczeniem, albo za pełną cenę detaliczną. Koszt jest różny, ale dwie dawki Narcanu często kosztują około 50 USD.

Lek jest również dystrybuowany przez organizacje społeczne, które służą osobom zażywającym narkotyki, chociaż nie jest łatwo dostępny dla każdego, kto go potrzebuje.

Emergent BioSolutions nie ogłosił jeszcze swojej ceny i nie jest jasne, czy ubezpieczyciele będą nadal pokrywać go jako lek na receptę, jeśli jest dostępny bez recepty.

Czy uczynienie naloksonu lekiem bez recepty poprawi jego dostępność?

To otwiera drogę do udostępnienia Narcanu w miejscach, w których nie ma aptek – na przykład w sklepach ogólnospożywczych, supermarketach i sklepach internetowych.

W jaki sposób ludzie nauczą się korzystać z Narcanu?

Emergent musiał przeprowadzić badanie sprawdzające, czy nieprzeszkolone osoby potrafią postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi używania Narcanu.

W zeszłym miesiącu panel ekspertów FDA głosował za udostępnieniem leku bez recepty, pomimo licznych błędów w użytkowaniu urządzenia zgłoszonych w badaniu firmowym. FDA zasugerowała firmie Emergent dokonanie kilku zmian w sposobie wyświetlania wskazówek na opakowaniu i zadecydowała, że urządzenie może być bezpiecznie używane „bez nadzoru” pracownika służby zdrowia.

Keith Humphreys, ekspert ds. uzależnień z Uniwersytetu Stanforda, powiedział, że jedną z korzyści płynących z zaangażowania farmaceutów w wydawanie leku jest to, że mogą pokazać kupującym, jak go używać.

Należy jednak pamiętać: koniecznie wezwij karetkę pogotowia dla osoby otrzymującej nalokson po jego podaniu.

 

Źródło: dailyherald
Foto: YouTube

News USA

Papież na marsz dla życia: co do życia ludzkiego nie ma kompromisów

Opublikowano

dnia

Autor:

Absolutna godność życia ludzkiego, daru Boga Stwórcy, jest zbyt wysoka, aby mogła być przedmiotem kompromisów lub mediacji. Co do życia ludzkiego nie ma kompromisów! – napisał Papież Franciszek w orędziu do uczestników akcji „Wybieramy Życie”, którzy w sobotę 22 czerwca wezmą udział w marszu dla życia ulicami Rzymu.

Franciszek podkreślił: „Dając świadectwo piękna życia i rodziny, która je przyjmuje, tworzymy społeczeństwo, które sprzeciwia się kulturze odrzucania na każdym etapie życia: od najsłabszego nienarodzonego dziecka po cierpiącą osobę starszą, poprzez ofiary handlu ludźmi, niewolnictwa i każdej wojny”.

Papież wyraził wdzięczność za „zaangażowanie i publiczne świadectwo w obronie ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Massimo Gandolfini, neurochirurg i rzecznik marszu zaznaczył, że wydarzenie ma być „wyraźnym kontrastem dla kultury śmierci, jak nazywał ją św. Jan Paweł II i kultury odrzucenia, jak nazywa ją Papież Franciszek, a jednocześnie mocną promocją piękna otwartości na życie”.

W sobotę 22 czerwca ulicami centrum Rzymu przejdzie marsz dla życia pod hasłem „Wybieramy Życie”, w którym wezmą udział rodziny z terenu całych Włoch. Swój udział zgłosiło 130 organizacji i stowarzyszeń.

Vatican News
Foto: Flickr / Scegliamo la Vita
Czytaj dalej

News USA

Czy Uniwersytet Harvarda zwróci Kościołowi rzekomą relikwię św. Sebastiana z III w.?

Opublikowano

dnia

Autor:

Uniwersytet Harvarda zwraca ludzkie szczątki rdzennych mieszkańców, znajdujących się w jego posiadaniu, osobom mającym z nimi powiązania kulturowe, rodowe lub religijne. Natomiast grupa katolików wzywa uczelnię aby oddała także relikwię św. Sebastiana Kościołowi katolickiemu. O tym apelu mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

„Właściwym miejscem na relikwię św. Sebastiana jest katolicki kościół, kaplica lub sanktuarium, a nie biblioteka świeckiego uniwersytetu” – oświadczył C.J. Doyle, dyrektor wykonawczy Katolickiej Ligi Akcji w Massachusetts „Harvard powinien postąpić właściwie i przekazać darowiznę lokalnemu kościołowi katolickiemu”.

Rzeczniczka Biblioteki Harvarda, Kerry Conley, powiedziała, że ​​relikwia została nabyta przez szkołę w drodze zakupu od antykwariusza w 2021 roku. Do relikwii kostnej, znajdującej się w relikwiarzu medalionowym, dołączony jest certyfikat autentyczności wydany przez Kościół katolicki z dwoma nieczytelnymi podpisami.

Napis na relikwiarzu głosi: „S. Simonii Ap”, co wskazuje, że wcześniej mogła znajdować się w nim relikwia św. Szymona Zeloty. Zabytek znajduje się w Bibliotece Houghton w specjalnych zbiorach, w obszarze dostępnym wyłącznie dla personelu i badaczy na życzenie.

Według Kerry Conley, chociaż uniwersytet wymienił relikt w raporcie z 2022 r., szczegółowo opisującym szczątki ludzkie znajdujące się w zbiorach muzeów Harvardu, obiekt nie został zbadany i nie wiadomo, czy relikwia jest rzeczywiście ludzka i czy pochodzi z trzeciego wieku.

Kim był św. Sebastian?

W posynodalnej adhortacji apostolskiej Christus Vivit papieża Franciszka z marca 2019 r. Ojciec Święty mówił o św. Sebastianie jako o wzorze do naśladowania dla młodych ludzi.

„W III wieku św. Sebastian był młodym kapitanem Gwardii Pretoriańskiej. Mówi się, że nieustannie mówił o Chrystusie i próbował nawrócić swoich towarzyszy, do tego stopnia, że ​​nakazano mu wyrzeczenie się wiary” – napisał Ojciec Święty. „Ponieważ odmówił, został postrzelony, a mimo to przeżył i nadal nieustraszenie głosił Chrystusa. W końcu Sebastian został zachłostany na śmierć”.

Męczennik wczesnego Kościoła jest patronem łuczników i sportowców.

Polityka ustanowiona przez Uniwersytet Harvarda w 2022 r. wdrożyła procedurę zwrotu szczątków ludzkich i innych przedmiotów sakralnych posiadanych przez uczelnię. Jej władze zauważają jednak, że zwroty będą rozpatrywane i dokonywane „indywidualnie dla każdego przypadku”.

Zgodnie z polityką wnioskodawcy muszą zwrócić się do uniwersytetu i przedstawić swoje uzasadnione żądanie dotyczące przedmiotu lub szczątków.

Houghton Library, Harvard University, Cambridge, Massachusetts

Polityka Harvardu dotycząca zwrotu szczątków ludzkich stanowi przedłużenie zobowiązania szkoły do ​​wypełniania swoich obowiązków prawnych określonych w prawie federalnym na mocy ustawy o ochronie i repatriacji grobów rdzennych Amerykanów z 1990 r. (NAGPRA).

Prawo to przewiduje zwrot szczątków ludzkich i dóbr kultury rdzennych Amerykanów rdzennej ludności.

 

Źródło: cna
Foto: YouTube
Czytaj dalej

News USA

7 mld USD kar musieli zapłacić Amerykanie Urzędowi Skarbowemu w 2023 r.

Opublikowano

dnia

Autor:

Urząd Skarbowy IRS obłożył Amerykanów karami podatkowymi w wysokości 7 miliardów dolarów w 2023 r. To rekordowy poziom, który oznacza prawie 300% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Większość kar nałożono na osoby, które nie zapłaciły szacowanego kwartalnego podatku dochodowego, czyli głównie na freelancerów, pracowników kontraktowych i inne osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Według IRS, w roku podatkowym 2023 średnia szacowana kara wzrosła do 500 USD z 150 USD w roku poprzednim.

Dzieje się tak dlatego, że kara IRS dla osób, które nie dokonują dokładnych i terminowych płatności – lub w ogóle nie płacą szacunkowych podatków – wzrosła na początku października do 8% – wynosi teraz prawie trzykrotnie więcej niż poprzednia stawka wynosząca 3%.

Podwyżka jest jednym z wielu skutków ubocznych agresywnej kampanii zacieśnienia polityki Rezerwy Federalnej, która spowodowała gwałtowny wzrost stóp procentowych w zeszłym roku do najwyższego poziomu od 2001 r. Urząd Skarbowy oblicza karę za niedopłatę, przyjmując referencyjną stopę funduszy federalnych i dodając 3 punkty procentowe.

Pracownicy mogą zdecydować się na płacenie podatków od swoich dochodów lub dokonywać szacunkowych płatności na rzecz IRS cztery razy w roku. Podatnicy mogą również wybrać kombinację obu tych procedur.

Opcja szacunkowych płatności dotyczy m.in. dochodów pochodzących z samozatrudnienia, inwestycji i pracy w ramach ekonomii gig. Jest często używana przez niezależnych wykonawców, freelancerów i pracowników kontraktowych, ponieważ od ich dochodów nie jest automatycznie pobierany podatek.

Z tej praktyki korzystają również niektóre małe przedsiębiorstwa, a także właściciele nieruchomości i osoby będące na samozatrudnieniu.

IRS podał już wcześniej, że obserwuje rosnącą liczbę podatników podlegających szacunkowym karom podatkowym, które mogą wynieść po kilkaset dolarów. Podatnicy mogą zwykle uniknąć kary, płacąc co najmniej 90% należnych podatków w ciągu roku.

Eksperci doradzają osobom, które nie mogą uiścić całej płatności, aby zapłaciły tyle ile mogą, zamiast czekać z zapłaceniem całości podatku. W ten sposób zmniejszą potencjalną karę.

Jeśli podatnik nie dokona w tym roku wymaganej płatności kwartalnej, może zostać obciążony karą w późniejszym terminie. Szacunkowe płatności za drugi kwartał miały zostać uregulowane do poniedziałku 17 czerwca, a płatności za trzeci kwartał trzeba uiścić do 16 września.

Według IRS najszybszym sposobem dokonania płatności kwartalnej jest elektroniczna płatność za pomocą narzędzia o nazwie Direct Pay.

 

Źródło: fox32
Foto: istock/wingedwolf/ Khanchit Khirisutchalual/
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

marzec 2023
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Popularne w tym miesiącu