Połącz się z nami

Polonia Amerykańska

Dbajmy o polski język. Przypominamy o IV Międzynarodowym Dniu Edukacji Polonijnej

Opublikowano

dnia

W dniach 14-15 stycznia na IV Międzynarodowym Dniu Edukacji Polonijnej, podejmowane będą tematy związane z edukacją i warsztatem pracy nauczyciela polonijnego. Wydarzeniu towarzyszą konkursy, wystawy i reportaże. Organizatorem sesji jest Polish Academy of Social Sciences and Humanities, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Od 14 stycznia na kanale YouTube, w ramach Wymiany Dobrych Praktyk, dostępne będą wystąpienia dyrektorów, nauczycieli i absolwentów szkół polonijnych z różnych krajów, gdzie prowadzona jest oświata polonijna.

Do obejrzenia będzie również cykl reportaży pod nazwą „Polonijna osobowość roku”.

Wystąpienia w dniu 14-15 stycznia odbędą się za pośrednictwem Google Meet. Wykłady odbędą się w czasie rzeczywistym oraz z możliwością odtworzenia nagranego materiału na kanale YouTube.

W programie przewidziano kilkanaście wykładów, a także panel dyskusyjny.

REKLAMA REKLAMA

Patronem honorowym IV Międzynarodowego Dnia Edukacji Polonijnej został Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Partnerami IV MDEP są Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech, Stowarzyszenie Szkoła Polska w Hiszpanii, Neuro Przychodnia Specjalistyczna.

Gośćmi honorowymi będą:

  • Pani Prof. dr hab. Katarzyna Kłosińska – Przewodnicząca Rady Języka Polskiego.
  • Pani Justyna Kralisz – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
  • Pani Marianna Łacek – Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii.
  • Pani Ewa Hawryło – Prezes Educational and Cultural Centre
  • Gość specjalny – Maria Stachurska
  • Ambasadorzy IV MDEP – Muniek i Przyjaciele; T-Raperzy.

Szczegóły w linku https://passhlondyn.eu/?page_id=6069

Wydarzenia współtowarzyszące:

 

Źródło: informacja własna
Foto: YouTube, istock/nito100

 

 

News Chicago

Stresują Cię podatki? Przeczytaj jak się przygotować do złożenia deklaracji

Opublikowano

dnia

Autor:

Sezon podatkowy oficjalnie rozpoczyna się na początku przyszłego tygodnia. Urząd Skarbowy IRS przewiduje, że w tym sezonie zostanie złożonych ponad 168 milionów indywidualnych zeznań podatkowych, a termin dla podatników, którym nie przyznano przedłużenia, wyznaczono na 18 kwietnia.

Illinois Certified Public Accountant Society (CPA Society) oferuje podatnikom kilka wskazówek, które pomogą uprościć i przyspieszyć proces składania zeznań podatkowych, sprawiając, że ten okres nie będzie stresujący. Oto one:

Zbierz wszystkie informacje przed złożeniem wniosku

Przed rozpoczęciem składania zeznania podatkowego Illinois CPA Society radzi podatnikom zebranie wszystkich niezbędnych informacji z wyprzedzeniem.

Potrzebne będą rejestry podatkowe za rok 2022, a także numery ubezpieczenia społecznego i indywidualne numery identyfikacyjne podatników.

REKLAMA REKLAMA

Osoby, które zostały wcześniej potwierdzone jako ofiary kradzieży tożsamości związanej z podatkami, powinny również mieć przygotowane numery identyfikacyjne ochrony tożsamości wydane przez IRS.

Dla niektórych podatników może to oznaczać czekanie od połowy lutego do początku marca, aby upewnić się, że otrzymano wszystkie dokumenty związane z dochodami i podatkami.

Obejmują one formularze 1099 z banków i inne dokumenty zgłaszające zasiłki dla bezrobotnych, dywidendy, emerytury, renty lub plany emerytalne, dochody z inwestycji i inne dochody.

Złóż wniosek elektronicznie i skorzystaj z przelewu bezpośredniego

Według stowarzyszenia Illinois CPA Society zarówno składanie deklaracji drogą elektroniczną, jak i przelew bezpośredni to ważne kroki, aby zapewnić, że zarówno zeznanie podatkowe, jak i zwrot podatku zostaną przetworzone z minimalnymi opóźnieniami.

IRS także radzi podatnikom, aby w miarę możliwości unikali składania deklaracji w formie papierowej, dodając, że składanie deklaracji drogą elektroniczną jest najszybszym, najłatwiejszym i najbezpieczniejszym sposobem na złożenie zeznania podatkowego.

Podczas gdy dla większości podatników termin składania deklaracji upływa 18 kwietnia, podatnicy, którzy wnioskują o przedłużenie, będą mieli czas na złożenie deklaracji do 16 października.

Jeśli jednak należne są podatki, wszelkie pozostałe podatki trzeba uiścić do 18 kwietnia.

Według IRS podatnicy rozliczający się drogą elektroniczną i korzystający z przelewu bezpośredniego powinni otrzymać zwrot w ciągu 21 dni roboczych, o ile nie wystąpią problemy ze zwrotem.

Podatnicy, którzy otrzymują zwroty, które obejmują ulgę podatkową Earned Income Tax Credit lub dodatkową ulgę podatkową na dzieci, nie mogą otrzymać zwrotu przed połową lutego ze względu na ustawę Protecting Americans From Tax Hikes Act z 2015 r.

Gwarantuje ona dodatkowy czas dla IRS na zapewnienie, że nie zostaną wydane zwroty związane z oszustwami.

 

Źródło: nbc
Foto: istock/Maksim Shchur/ utah778/ brizmaker/ fizkes
Czytaj dalej

News USA

7 zasad dotyczących świadczeń dla współmałżonków, które powinniście znać

Opublikowano

dnia

Autor:

Korzyści płynące z małżeństwa nie kończą się na miłości i towarzystwie. W niektórych sytuacjach małżeństwo może skutkować wyższymi świadczeniami z Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli pozostajesz w związku małżeńskim przez co najmniej 10 lat, świadczenia te mogą trwać nawet po rozwodzie i śmierci Twojego partnera.

Nie otrzymujesz automatycznie wyższych świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych tylko dlatego, że jesteś w związku małżeńskim. Mniej niż 4% odbiorców Social Security pobiera świadczenia dla współmałżonka.

Zdecydowana większość ludzi odniesie największe korzyści, składając wnioski o świadczenia na podstawie własnej dokumentacji.

Ale jeśli twoja historia pracy jest ograniczona i poślubisz kogoś, kto zarabia znacznie więcej niż ty, możesz uzyskać więcej świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych, ubiegając się o świadczenia dla współmałżonka. Oto jak to działa.

REKLAMA REKLAMA

Możesz otrzymać do 50% pełnego świadczenia współmałżonka

Maksymalne świadczenie Social Security dla współmałżonka wynosi 50% kwoty podstawowego ubezpieczenia jego partnera. Jest to świadczenie, które możesz otrzymać gdy osiągniesz pełny wiek emerytalny, czyli 67 lat dla każdego urodzonego w 1960 roku lub później.

Jeśli zaczniesz pobierać świadczenia przed osiągnięciem wieku emerytalnego, otrzymasz mniej niż 50%.

Na przykład, jeśli zaczniesz pobierać świadczenia w wieku 62 lat — najwcześniejszy wiek, w którym możesz pobierać świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych — otrzymasz zaledwie 32,5% podstawowej kwoty.

Nie możesz ubiegać się o oba świadczenia

Z Ubezpieczeń Społecznych otrzymasz wyższą kwotę: Twoje własne świadczenie albo świadczenie współmałżonka, ale nie jedno i drugie.

Nie ma dodatkowego kredytu za oczekiwanie na osiągnięcie pełnego wieku emerytalnego dla małżonków

Kiedy pobierasz ubezpieczenie społeczne na własny rachunek, otrzymasz maksymalne świadczenie w wieku 70 lat. To dlatego, że za każdy rok opóźnienia w ubieganiu się o ubezpieczenie społeczne zwiększa twoje czeki o 8% dzięki opóźnionym kredytom emerytalnym.

Ale jeśli pobierasz świadczenia dla współmałżonka, nie możesz uzyskać opóźnionych świadczeń emerytalnych. Twoje świadczenia osiągną maksymalny poziom, gdy osiągniesz pełny wiek emerytalny, który wynosi 67 lat dla osób urodzonych po 1959 roku.

Nie możesz ubiegać się o inwalidztwo współmałżonka z Ubezpieczeń Społecznych

Możesz ubiegać się o ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy z Ubezpieczeń Społecznych (SSDI) tylko wtedy, gdy sam opłacałeś składki na Social Security i masz kwalifikujący stan zdrowia.

Nie możesz wpisać niepełnosprawności do rejestru innej osoby, w tym współmałżonka.

Jeśli jednak twój współmałżonek dostaje SSDI, nadal możesz kwalifikować się do świadczeń dla współmałżonka na podstawie jego historii pracy, pod warunkiem, że masz co najmniej 62 lata.

Rozwód? Nadal możesz być w stanie uzyskać świadczenia byłego współmałżonka

Jeśli byłeś w związku małżeńskim przez co najmniej 10 lat i byłeś rozwiedziony przez co najmniej 2 lata, możesz ubiegać się o ubezpieczenie społeczne swojego byłego partnera.

Obowiązują w tym przypadku te same zasady dotyczące współmałżonków: Twoje maksymalne świadczenie wyniesie 50% kwoty podstawowej. Otrzymasz niższą kwotę, jeśli złożysz wniosek wcześniej, i nie uzyskasz opóźnionych kredytów emerytalnych za oczekiwanie na osiągnięcie pełnego wieku emerytalnego.

Twój były małżonek musi mieć co najmniej 62 lata, abyś mógł ubiegać się o te świadczenia. Twoja decyzja nie będzie miała żadnego wpływu na byłego współmałżonka.

Podobnie, jeśli osoba, z którą się rozwiodłeś, zapisała się do Ubezpieczeń Społecznych, Twoje świadczenia nie zostaną zmniejszone.

Jeśli ponownie zawarłeś związek małżeński, nie możesz ubiegać się o świadczenia po byłym partnerze

Gdy ponownie wyjdziesz za mąż, nie możesz ubiegać się o świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych swojego byłego współmałżonka. Ale po roku od zawarcia nowego małżeństwa możesz kwalifikować się do świadczeń na podstawie akt obecnego współmałżonka.

Jeśli miałeś więcej niż jedno małżeństwo, które trwało 10 lat lub dłużej i zakończyło się rozwodem, Urząd Ubezpieczeń Społecznych przyjrzy się historii wszystkich – twojej i każdego byłego małżonka – i zapewni ci największą korzyść.

Świadczenia dla osoby pozostałej przy życiu wynoszą do 100% świadczenia zmarłego współmałżonka

Jeśli twój współmałżonek umrze przed tobą, możesz zakwalifikować się do 100% jego świadczeń z Ubezpieczeń Społecznych poprzez renty rodzinne, jeśli poczekasz do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego.

Możesz rozpocząć rentę rodzinną już w wieku 60 lat (lub 50, jeśli jesteś niepełnosprawny), ale otrzymasz obniżoną kwotę. Zasady te dotyczą również byłych małżonków, pod warunkiem, że małżeństwo trwało 10 lat.

Podobnie jak w przypadku świadczeń dla współmałżonka, otrzymasz większą kwotę: Twoje własne świadczenie lub renta rodzinna, ale nie jedno i drugie.

Istnieje również wyjątek od zasady ponownego małżeństwa dla pozostałych przy życiu małżonków:

Wdowcy i byli małżonkowie, którzy kwalifikują się do renty rodzinnej, mogą ponownie zawrzeć związek małżeński w wieku 60 lat (lub 50 lat, jeśli są niepełnosprawni) i nadal otrzymywać świadczenia po zmarłym współmałżonku.

Źródło: tampabay
Foto: istock/ Paperkites/ zimmytws/ Wand_Prapan/ danielfela/ Andrii Zastrozhnov/ jacoblund/ KatarzynaBialasiewicz
Czytaj dalej

News Chicago

Program stypendialny Illinois Tax Credit Scholarship: Można już składać wnioski o pomoc

Opublikowano

dnia

Autor:

Rodziny borykające się z trudnościami finansowymi mogą się starać o pomoc finansową by opłacić czesne w szkole prywatnej. Program Illinois Tax Credit Scholarship oferuje wsparcie dla rodzin, które spełniają progi dochodów. Nie ma elementów merytorycznych by się kwalifikować.

Illinois Tax Credit Scholarship to program, który jest w ostatnim roku pilotażowym.

Oferuje pomoc rodzinom pracującym, które dzięki niemu mają dostęp do wsparcia stypendialnego w prywatnej szkole w dowolnej części stanu Illinois, wyjaśnia ks. Brendan Curran, organizator The Resurrection Project.

Pomoc dotyczy finansowania edukacji w szkole prywatnej, czyli: chrześcijańskiej, katolickiej, luterańskiej, muzułmańskiej, żydowskiej i każdej niepublicznej.

REKLAMA REKLAMA

Projekt Resurrection współpracuje z Big Shoulders Fund i Empower Illinois w celu promowania stypendiów. Fundusz ma kilku sponsorów korporacyjnych, ale jest napędzany głównie przez darczyńców indywidualnych.

Darczyńcy przekazują darowizny i otrzymują zwrot 75% jako ulgę podatkową dla swojego gospodarstwa domowego. Następnie rodziny składają wnioski i w oparciu o darowizny, mają dostęp do pieniędzy na stypendia, których potrzebują.

Zdecydowana większość korzystających z pomocy to rodziny, które chcą kontynuować naukę w szkole, w której już są, wg ks. Currana.

Składanie wniosków do funduszu Big Shoulders zostało otwarte 12 stycznia. Aplikacje Empower Illinois zostaną otwarte 18 stycznia. Złożenie wniosku w obu przypadkach jest bezpłatne.

Rodziny poszukujące pomocy językowej lub innej pomocy przy składaniu wniosków mogą dzwonić pod numer 800-616-7606.

Szczegóły kwalifikowalności jeśli chodzi o dochód można znaleźć na stronach internetowych Big Shoulders Fund i Empower Illinois.

 

Źródło: wttw
Foto: YouTube, istock/monkeybusinessimages
Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Kalendarz 2021

styczeń 2023
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Popularne w tym miesiącu