Połącz się z nami

News USA

Tydzień Wolności Religijnej – Życie i Godność dla Wszystkich – 22-29 czerwca

Opublikowano

dnia

Tydzień Wolności Religijnej w tym roku odbywa się w dniach 22-29 czerwca. Rozpoczyna się świętem św. Thomasa More’a i Johna Fishera, obejmuje Narodzenia św. Jana Chrzciciela, a kończy się świętem św. Piotra i Pawła. Włączmy się w modlitwę i działania tego tygodnia, zachęca Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

Przewodnim tematem tego roku jest Życie i Godność dla Wszystkich.

W tym roku, gdy zbliżamy się do decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Dobbs przeciwko Jackson Women’s Health Organization, Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych (USCCB) zwraca szczególną uwagę na debaty w naszym kraju na temat aborcji.

Kościół katolicki odgrywa kluczową rolę w dawaniu świadectwa ewangelii życia i służeniu wszystkim, na których te dyskusje i ich wyniki będą miały wpływ.

REKLAMA REKLAMA

USCCB udostępnia zasoby „Pray-Reflect-Act” na stronie www.usccb.org/ReligiousFreedomWeek – po jednym na każdy dzień na różne tematy związane z wolnością religijną; w tym roku skupiają się na tematach, które wiążą się z problemem życia.

Co więcej, Komitet Wolności Religijnej USCCB współpracował z Biurem Międzynarodowej Sprawiedliwości i Pokoju w celu podniesienia świadomości na temat wolności religijnej w Chinach i solidarności z ludźmi na całym świecie, którzy cierpią z powodu swojej wiary.

W kraju głównym obszarem zainteresowania nadal pozostaje wolność instytucji katolickich, takich jak szkoły, szpitale i placówki opieki nad dziećmi, w uczciwym wykonywaniu swoich misji.

W szczególności ochrona adopcji katolickiej i opieki zastępczej stanie się jeszcze ważniejsza, ponieważ podejmujemy nowe kroki w budowaniu kultury życia i godności dla wszystkich w Stanach Zjednoczonych.

Aby budować kulturę życia i godności dla wszystkich, Kościół musi wspierać kobiety i dzieci.

W 2020 r. Komitet ds. Działań Pro-Life USCCB rozpoczął akcję spacerów z mamami w potrzebie. Ta inicjatywa służy na poziomie lokalnym, czyniąc parafie miejscami, w których kobiety w ciąży i będące rodzicami mogą znaleźć wsparcie i towarzyszenie.

Poprzez modlitwę, edukację i akcje publiczne podczas Tygodnia Wolności Religijnej, USCCB nadal opowiada się za podstawowym prawem do wolności religijnej dla katolików i wszystkich wyznań.

Aby połączyć się z Komitetem ds. Wolności Religijnej USCCB, wyślij SMS-a do FREEDOM na numer 84576 i zapisz się na miesięczny biuletyn First Freedom News.

 

 

 

Źródło: usccb.org
Foto: You Tube, istock/Rawpixel

REKLAMA REKLAMA

News USA

Nancy Pelosi przyjęła Komunię Świętą na Mszy św. z papieżem Franciszkiem w Watykanie w środę

Opublikowano

dnia

Autor:

Przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi podobno przyjęła Komunię Świętą na Mszy św. z papieżem Franciszkiem w Watykanie w środę, pomimo wezwania arcybiskupa Salvatore Cordileone.

Nancy Pelosi przystąpiła do komunii, według źródeł obecnych na mszy, Crux poinformował o tym 29 czerwca.

Associated Press, powołując się na dwóch świadków, poinformowała, że ​​Pelosi siedziała w sekcji zarezerwowanej dla dyplomatów i przyjmował komunię z innymi uczestnikami.

Pelosi zabroniono przyjmowania Komunii Świętej w swojej rodzinnej diecezji, archidiecezji San Francisco, w maju.

REKLAMA REKLAMA

Arcybiskup Salvatore Cordileone z San Francisco oświadczył, że Pelosi nie powinna przyjmować komunii, ani nie powinna uczestniczyć w Eucharystii, dopóki publicznie nie wyrzeknie się swojego poparcia dla aborcji.

Pelosi, która przebywa w Rzymie na wakacjach rodzinnych, uczestniczyła w Mszy św. Papieża Franciszka w czasie uroczystości Świętych Piotra i Pawła w Bazylice św. Piotra.

Cordileone powiedział 20 maja, że ​​krok w kierunku wykluczenia Pelosi z komunii był „czysto duszpasterski, a nie polityczny” i nastąpił po tym jak Pelosi określiła się jako „pobożna katoliczka” i wielokrotnie odrzucała jego wysiłki, aby dotrzeć do niej i przedyskutować jej poparcie dla aborcji.

Papież Franciszek spotkał się z Pelosi w Watykanie w październiku ubiegłego roku.

 

 

Źródło: cna
Foto: vatican media

REKLAMA REKLAMA
Czytaj dalej

Kościół

Święci od grzybów? Piotr i Paweł jakich mniej znamy

Opublikowano

dnia

Autor:

Wykazy hagiograficzne wymieniają pod imieniem Piotr: 91 świętych i 31 błogosławionych, pod imieniem Paweł: 56 świętych i 20 błogosławionych. Ku czci Apostołów św. Piotra i św. Pawła wystawiono w Polsce ponad 300 kościołów. Dlaczego ich święto obchodzimy 29 czerwca? Kiedy pierwszy raz się spotkali? Co mają wspólnego z grzybami? Oto 10 ciekawostek o Świętych Apostołach.

29 czerwca Kościół powszechny obchodzi uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Jeden z nich został nazwany przez Jezusa „Opoką”, drugi zaś powołany na „Apostoła Narodów”. Zarówno jeden, jak i drugi ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie, podczas prześladowania chrześcijan przez cesarza Nerona.

W Rzymie, przed watykańską bazyliką znajdują się ich dwa posągi. Św. Piotr trzyma w rękach klucze, św. Paweł – miecz. Tradycja chrześcijańska wspomina, że byli zupełnie różni, ale łączyło ich jedno – miłość do Chrystusa i Jego Ewangelii.

REKLAMA REKLAMA

1. Nowe imiona

Obaj opowiedzieli się za Jezusem i otrzymali nowe imiona. Szymon został nazwany Piotrem – Kefasem („skałą”), na której Chrystus zbudował Kościół. Szaweł zaś po nawróceniu nosił imię Paweł.

Piotr poznał Jezusa i był jego najbardziej zaufanym uczniem, Paweł nie spotkał Go osobiście – gdy Jezus nauczał, on był dopiero nastolatkiem.

2. Współzałożyciele gminy chrześcijańskiej w Rzymie

Świętych Piotra i Pawła uważa się za współzałożycieli gminy chrześcijańskiej w Rzymie.

3. Pierwsze spotkanie przyszłych świętych

Pierwsze spotkanie Pawła z Piotrem mogło mieć miejsce w Jerozolimie w związku z prześladowaniem chrześcijan, na początku lat 30. I w. po Chr.

Paweł wspomina w listach, że prześladował Kościół. W tym czasie, w Jerozolimie przebywał także Piotr Apostoł. Mówi się, że spotkanie miało miejsce tuż po „wydarzeniach damasceńskich” – już po nawróceniu Szawła i powołaniu go na Apostoła przez zmartwychwstałego Jezusa.

4. „Książęta apostołów”

Piotr i Paweł nazywani byli „książętami apostołów”. Paweł  nie należał wprawdzie do grona dwunastu, ale określany jest „apostołem” na podstawie charyzmy i powołania.

5. Listy włączone do Biblii

Św. Piotr pozostawił w swojej spuściźnie literackiej 2 listy, które należą do ksiąg Pisma Świętego. Św. Paweł napisał aż 13 listów, które są włączone do biblijnego kanonu.

6. Święci od grzybów

W polskiej tradycji ludowej istniało przekonanie, że po uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła zaczynają rosnąć grzyby.

Ma to swoje odzwierciedlenie w przysłowiach ludowych: „Jak w Piotra i Pawła deszcz popada, dużo grzybów zapowiada” lub „Gdy w świętego Piotra i Pawła deszcz leje, to jeden z świętych grzyby sieje”.

Dawniej ludzie byli przekonani, że dzień ten jest pechowy, bo patronat nad nim sprawują aż dwaj święci. Na podstawie tego dnia ludność przewidywała pogodę.

„Jak Piotr święty z świętym Pawłem płaczą, to ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą” – mówili.

7. Męczeństwo

Tradycja przekazuje, że Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia.

Św. Paweł poniósł śmierć  w 67 r. Tradycja zachowała w pamięci miejsce jego męczeństwa: za Bramą Ostyjską. Jako obywatel rzymski zginął od miecza.

Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską na krzyżu około 67 r. za panowania cesarza Nerona. Najstarsze źródła tradycji wskazywały jako miejsce śmierci męczeńskiej św. Piotra na ogrody cesarskie, które rodzina Augusta Oktawiana założyła na brzegu Tybru, pod nazwą „pole watykańskie”.

Prawdopodobnie w tym samym 67 r., z rozkazu cesarza Nerona, został zabity także Paweł z Tarsu. Jako obywatel rzymski nie mógł być ukrzyżowany ani zabity w granicach Wiecznego Miasta. Został zatem ścięty za jego murami.

8. Święto obu Apostołów wcześniejsze niż Boże Narodzenie

Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów razem dnia 29 czerwca. Uroczystość została włączona do obchodów liturgicznych, wcześniej niż Boże Narodzenie.

W IV w. w Rzymie czczono tych Świętych celebrując trzy Msze św. Pierwszą w Bazylice św. Piotra na Watykanie, drugą w Bazylice św. Pawła za Murami i trzecią w katakumbach św. Sebastiana.

Kult ten rozszerzał się bardzo dynamicznie w Kościele Zachodnim, jak i Kościele Wschodnim.

9. Najpopularniejsi patroni

Wykazy hagiograficzne wskazują pod imieniem Piotr: 91 świętych i 31 błogosławionych, pod imieniem Paweł: 56 świętych i 20 błogosławionych.

Ku czci św. Piotra i św. Pawła wystawiono wiele kościołów. W Polsce jest ich ponad 300.

Święci Apostołowie Piotr i Paweł są też patronami Poznania. Piotr patronuje blacharzom, kowalom, sprzedawcom ryb, murarzom, a Paweł – marynarzom, powroźnikom, tkaczom.

10. 29 czerwca to nie przypadek

Tradycja wskazuje na powiązania Apostołów z pierwszymi chrześcijanami i tradycjami rzymskimi. Tego dnia starożytni Rzymianie oddawali cześć legendarnym założycielom Wiecznego Miasta Romulusowi i Remusowi. Mówi się, że to oni dali fundamenty dla powstania Rzymu.

Święci Apostołowie zaś w Rzymie oddali swoje życie, przyczyniając się do rozkwitu wiary. Nadali chrześcijańskie fundamenty pogańskiemu świętu.

Źródła historyczne wskazują, że to właśnie 29 czerwca wróciły na miejsce pochówku doczesne szczątki św. Piotra – Apostoł zginął na Polach Watykańskich i został pochowany na cmentarzu, na Wzgórzu Watykańskim.

Doczesne szczątki św. Pawła zostały złożone najpierw w posiadłości św. Lucyny przy drodze sotyjskiej, a następnie przeniesiono je do katakumb św. Sebastiana przy drodze apijskiej (podobnie postąpiono z ciałem św. Piotra, obawiano się bowiem ich profanacji, w czasie prześladowań chrześcijan).

Miało to miejsce prawdopodobnie w 258 roku – od tego roku czczono Apostołów Piotra i Pawła wspólnie właśnie 29 czerwca.

 

Family News Service

 

Foto: You Tube,  zatletic/depositphotos.com, episkopat.pl, konsorcjum.pl

REKLAMA REKLAMA
Czytaj dalej

Kościół

Biskupi amerykańscy o decyzji Sądu Najwyższego odrzucającej konstytucyjną ochronę prawa do aborcji

Opublikowano

dnia

Autor:

Sąd Najwyższy w piątek uchylił Roe v. Wade, kładąc kres prawie półwiecznej legalnej aborcji w USA w całym kraju. O tym, że decyzję z 24 czerwca w sprawie Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization z radością przyjęli katoliccy biskupi w całym kraju, mówi Jezuita, Ojciec Paweł Kosiński.

Poniżej znajduje się wybór odpowiedzi biskupów:

Biskupi Thomas Olmsted i Eduardo Nevares – odpowiednio administrator apostolski i biskup pomocniczy diecezji Phoenix.

„Nasz kraj zaczął naprawiać szkody wyrządzone naszemu narodowi przez katastrofy Roe v. Wade i Planned Parenthood v. Casey — dwie decyzje sądu, które doprowadziły do ​​zniszczenia ponad 60 milionów istnień ludzkich i pomieszały prawo i sumienie moralne naszego narodu.

REKLAMA REKLAMA

To opatrznościowe, że decyzja ta została wydana w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego”.

Biskup Robert McElroy z San Diego, mianowany kardynał.

„Podczas gdy świętujemy tę decyzję – kulminację modlitwy i dziesięcioleci rzecznictwa legislacyjnego, wydarzeń afirmujących życie, poświęcenia czasu i zasobów na ośrodki ciążowe oraz chodzenie z rodzinami w obliczu nieplanowanej ciąży – pod wieloma względami nasza praca dopiero się rozpoczęła.

Musimy pracować nad tym, aby prawo Kalifornii chroniło prawa nienarodzonych.

I musimy podkreślić, że bycie w obronie życia wymaga czegoś więcej niż sprzeciwu wobec aborcji.

Wymaga, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby wspierać rodziny, zapewnić dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, tanich mieszkań, dobrej pracy i godziwych warunków mieszkaniowych.

Oznacza to zapewnienie rodzicom i rodzinom dostępu do niedrogiej opieki nad dziećmi, tak aby bycie rodzicem nie zmuszało kobiet i rodzin do porzucania szkoły lub opuszczenia rynku pracy. Oznacza to również ożywienie naszego systemu adopcyjnego… wsparcie dla dzieci i rodzin nie może zakończyć się w momencie narodzin”.

Kardynał Blase Cupich z Chicago.

„Cieszymy się z tego ważnego orzeczenia i stwarzanego przez nie okazji do ogólnokrajowej rozmowy na temat ochrony życia ludzkiego w łonie matki i promowania ludzkiej godności na wszystkich etapach życia.

Ten moment powinien być punktem zwrotnym w naszym dialogu o miejscu, jakie nienarodzone dziecko zajmuje w naszym narodzie, o naszej odpowiedzialności za słuchanie kobiet i wspieranie ich w czasie ciąży i po urodzeniu ich dzieci oraz o potrzebie przeorientowania naszego narodu tak by priorytetem było wspieranie rodzin, zwłaszcza potrzebujących”.

Biskup Thomas Paprocki z Springfield w stanie Illinois.

Decyzja podnosi „chmurę, która wisiała nad naszym krajem przez prawie pół wieku.

Nie ma sposobu, aby cofnąć tragedię dziesiątek milionów niewinnych straconych istnień lub dziesięciolecia podziału zasianego decyzją Roe v. Wade.

Ale ze względu na przyszłe pokolenia możemy teraz iść naprzód z bardziej uczciwą debatą i wysiłkami na rzecz rozwoju polityk i programów wsparcia, które chronią niewinne życie i promują stabilność i bezpieczeństwo bezbronnych matek”.

Arcybiskup Joseph Naumann z Kansas City w Kansas.

„Cieszę się, że Amerykanie mogą określić, jaka będzie polityka publiczna w sprawie aborcji. . . Cieszę się, że wróciliśmy do stanu sprzed 1973 roku. Ale bitwa się nie skończyła. To znaczące zwycięstwo, ale teraz każde państwo będzie musiało określić, jaka będzie polityka publiczna w sprawie aborcji”.

Biskupi Joseph Kopacz z Jackson i Louis Kihneman z Biloxi.

„Dzisiaj Lady Justice zwróciła swoją uwagę na płacz nienarodzonego dziecka ukrytego w schronieniu w łonie matki. Dzisiaj sprawiedliwość nie porzuciła tego nienarodzonego dziecka i jego zdolności do odczuwania bólu, ale wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia.

Razem z wieloma w całym naszym kraju łączymy się w modlitwie, aby państwa mogły teraz chronić kobiety i dzieci przed niesprawiedliwością aborcji. Kościół katolicki ma w tej sprawie żywotny interes – godność i świętość całego ludzkiego życia”.

Biskup James Conley z Lincoln.

„Fakt, że ta decyzja została wydana w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, nie jest przypadkiem. Nasz Pan dał nam wielki dar z miłości Jego Najświętszego Serca.

Musimy teraz dotrzeć do kobiet i rodzin, które znajdują się w trudnych sytuacjach i kochać je sercem Jezusa. Musimy im towarzyszyć naszą miłością i troską, przyjąć ich, iść z nimi i pokazać, że życie jest dobre i nie są sami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.

Kardynał Joseph Tobin z Newark.

„Decyzja uznaje, że nawet najbardziej bezradne i zależne istoty ludzkie mają prawo do życia oraz wrodzoną godność i wartość… Mamy nadzieję, że wszyscy Amerykanie będą mogli z szacunkiem przedyskutować, jak najlepiej wspierać kobiety, które stoją przed kluczowymi decyzjami podczas uznając godność najsłabszych z nas.

Zgadzamy się z analizą papieża Franciszka, który jasno stwierdził, że jeśli nie będziemy chronić życia, żadne inne prawa nie będą miały znaczenia”.

Biskup James WalI Gallup.

„Od dawna modlimy się o tę cudowną nowinę, a dziś nasze modlitwy zostały wysłuchane. Chwalić Boga!”

Arcybiskup Paul Coakley z Oklahoma City.

„Obalenie sprawy Roe przeciwko Wade jest decydującym momentem w naszym życiu, który naprawia prawny i moralny błąd, który doprowadził do dziesięcioleci emocjonalnego cierpienia, ogromnego poczucia winy, fizycznej krzywdy i bezpłodności kobiet oraz niepotrzebnej i okrutnej śmierci ponad 63 milionów nienarodzonych dzieci, którym odmówiono danego im przez Boga potencjału z powodu ubóstwa, strachu lub wygody.

Kobiety i dzieci zasługują na coś lepszego. Matki, które stoją w obliczu nieoczekiwanej lub kryzysowej ciąży, potrzebują wsparcia – finansowego, duchowego i emocjonalnego… Musimy zebrać się razem, aby modlić się o łaskę pogłębienia naszego uznania dla świętości i wartości wszelkiego ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci”.

Arcybiskup Alexander Sample z Portland w stanie Oregon.

„Naszym celem nigdy nie było po prostu uczynienie aborcji nielegalną.

Naszym celem jest uczynienie tego nie do pomyślenia.

Nasza walka o ochronę najbardziej kruchego i bezbronnego ludzkiego życia, a mianowicie nienarodzonego dziecka, trwa na poziomie stanowym, w tym tutaj, w Oregonie”.

Biskup Daniel Flores z Brownsville.

„Miły krok naprzód w kierunku budowy społeczeństwa, które naprawdę ceni i szanuje ludzkie życie. Od 1973 roku Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych, wraz z wieloma innymi wspólnotami religijnymi i niereligijnymi, publicznie wyrażał swój sprzeciw wobec decyzji Roe v Wade.

Decyzja ta była bardzo niesprawiedliwa i stanowiła bezprecedensową agresję na życie i godność nienarodzonego dziecka. Jej skutkiem, było zniesienie wszelkiego dotychczasowego zabezpieczenia prawnego dla ludzkiego życia w łonie matki”.

Kardynał Wilton Gregory z Waszyngtonu.

„Cieszymy się z tego ostatniego kroku w naszej podróży, ale nasza praca jeszcze się nie skończyła. Na szczeblu lokalnym i krajowym wciąż mamy więcej do zrobienia, aby promować godność ludzkiego życia i upewnić się, że cały zakres życiowych problemów jest odpowiednio rozwiązywany.

Obejmuje to wspieranie kobiet w ciąży w dokonywaniu wyborów afirmujących życie, zapewnianie lepszej dostępności opieki prenatalnej i poporodowej dla dzieci i ich matek, popieranie przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i bezpiecznych szkół oraz rozwijanie polityk wspierających matki w szkole i na rynku pracy.

Musimy również uznać, że etyka afirmująca życie powinna również zwracać uwagę na wiele innych obszarów, które powinny być przedmiotem wielkiej troski ludzkości.

Obejmuje to odwołanie kary śmierci i opiekę nad osadzonymi; zajęcie się wszystkimi formami niesprawiedliwości, w tym rasizmem; troska o biednych, chorych, starszych i bezbronnych; i propagowanie większego uznania naszego powołania w całym spektrum ludzkich relacji do bycia braćmi i siostrami dla siebie”.

 

Źródło: cna
Foto:You Tube,  istock/Pheelings Media/ LENblR/ itsmejust/ Pornpak Khunatorn

REKLAMA REKLAMA
Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz 2021

czerwiec 2022
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Popularne w tym miesiącu