Połącz się z nami

Newsroom

Zgłoś się do prawyborów. Zostań sędzią elekcyjnym w Chicago. Możesz pomóc innym oddać głos

Opublikowano

dnia

Już 20 marca w całym stanie Illinois odbędą się prawybory w których będzie można oddać głos między innymi na gubernatora, oraz a skarbnika stanu. Komisje wyborczy już poszukują sędziów elekcyjnych w tym także osób ze środowiska polonijnego. Do wzięcia udziału w wyborach zachęcała polski koordynator.

Monika Gałuszka z Komisji Wyborczej w Chicago przekonuje, że zgłoszenia na kandydatów są już przyjmowane. Trzeba jednak spełniać odpowiednie wymagania

„Członkami obwodowych komisji wyborczych mogą zostać obywatele Stanów Zjednoczonych. Osoby muszą być zarejestrowane do głosowania w powiecie Cook. Od tych osób wymagane jest, aby biegle mówili w języku angielskim i polskim. Trzeba również znać podstawowe umiejętności matematyczne”

Nie tylko gubernator

W zbliżających się prawyborach głosujący wybierają nie tylko gubernatora, ale również wielu innych przedstawicieli lokalnego rządu

„Głosujemy nie tylko na gubernatora i zastępcę gubernatora, ale również będziemy oddawać głosy na prokuratora generalnego, sekretarza, rewidenta księgowego, również skarbnika stanu Illinois, także sekretarza powiatu Cook, szeryfa. Będzie bardzo dużo urzędów”

Od piątego marca obywatele Illinois będą mogli wziąć udział we wczesnym głosowaniu. Monika Gałuszka przekonuje, dlaczego powinniśmy skorzystać z tej opcji

„Wczesne głosowanie jest dobre, dlatego, że możemy przystąpić do głosowania w obojętniej której placówce jeżeli mieszkamy w Chicago. W dniu wyborów każdy wyborca przydzielony jest do swojego okręgu wyborczego i tylko w tej placówce może oddać swój głos”

Prawybory w Illinois odbędą się 20 marca. Więcej informacji oraz potrzebne dokumenty do rejestracji w wyborach na stronie internetowej www.chicagoelections.com/po/home.html

Rafał Muskała
rmuskala@radiodeon.com

Źródło: inf. własna
Foto: pixabay.com

News Chicago

Chicago zmienia system płac dla pracowników otrzymujących napiwki

Opublikowano

dnia

Autor:

Chicagowscy radni i wpływowa grupa osób z branży restauracyjnej osiągnęły kompromis w sprawie planu wyeliminowania zasady „płacy poniżej minimalnej” dla pracowników otrzymujących napiwki. Ich pensja będzie stopniowo rosła by zrównać się z ogólną płacą minimalną w mieście w 2028 roku.

Od 1 lipca płaca minimalna dla większości pracowników w Chicago wynosi 15,80 dolara za godzinę. Jednak pracownicy otrzymujący napiwki, np. kelnerzy w restauracjach, mogą otrzymywać „płacę poniżej minimalnej”. Ich pensja podstawowa waha się od 9 dolarów za godzinę w przypadku mniejszych firm do 9,48 dolarów w przypadku większych.

Pracodawcy muszą pokryć różnicę w przypadku tych pracowników, których stawka godzinowa i napiwki nie osiągają pełnej płacy minimalnej.

Jednak rozporządzenie “One Fair Wage”, przedstawione Radzie Miejskiej tego lata, ma na celu zlikwidowanie tego systemu, gwarantując pracownikom w całym mieście tę samą stawkę godzinową wynoszącą 15,80 dolara, z dodatkowymi napiwkami.

Ustawodawstwo sponsorowane przez Radnego Jessie Fuentes (26. Okręg) i Carlosa Ramirez-Rosa (35. Okręg) pierwotnie wzywało Chicago do wdrożenia tego rozwiązania do lipca 2025 r.

Grupy restauracyjne twierdziły wówczas, że rozwiązanie to może doprowadzić do utraty miejsc pracy i zmniejszenia liczby napiwków od klientów.

Teraz zwolennicy rozporządzenia Rady Miejskiej i Stowarzyszenie Restauratorów stanu Illinois osiągnęli porozumienie w sprawie popchnięcia ustawodawstwa do przodu.

Jeśli plan zostanie przyjęty przez Radę Miasta, będzie polegał na wycofaniu systemu wynagrodzeń pracowników otrzymujących napiwki w ciągu najbliższych pięciu lat.

Od 1 lipca 2024 r. płace pracowników otrzymujących napiwki wzrosną o 8 procent. Następnie miałyby rosnąć o 8 procent każdego roku, aż do osiągnięcia pełnej płacy minimalnej w mieście w 2028 roku.

Jeśli zmiana w systemie płac zostanie zatwierdzona, Chicago stanie się największym miastem, które niezależnie od stanu wycofuje płace poniżej minimalnego wynagrodzenia dla pracowników otrzymujących napiwki.

Kalifornia jest stanem, który wprowadził taką zmianę na swoim terytorium.

 

Źródło: blockclubchicago
Foto: YouTube, istock/Drazen Zigic/
Czytaj dalej

News Chicago

Od dzisiaj w Illinois nie ma pieniężnej kaucji dla aresztowanych przestępców

Opublikowano

dnia

Autor:

Kontrowersyjna ustawa SAFE-T stanu Illinois, która eliminuje stosowanie kaucji pieniężnej, wchodzi w życie 18 września. Co trzeba o niej wiedzieć?

Jak będzie przebiegało zatrzymanie?

Zgodnie z pierwotnymi postanowieniami ustawy, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne, stan pozwala sędziom określić, czy osoby oskarżone o określony zestaw przestępstw i wykroczeń z użyciem przemocy stanowią zagrożenie dla innej osoby lub całej społeczności. Sędziowie zostaną również poproszeni o ustalenie, czy oskarżony stwarza ryzyko ucieczki w przypadku zwolnienia.

Jeśli sędzia dokona któregokolwiek z tych ustaleń, oskarżony może zostać zatrzymany w więzieniu przed rozprawą. Oskarżeni o poważniejsze przestępstwa pojawią się w sądzie w ciągu 48 godzin na pierwsze stawienie się.

Natomiast osoby oskarżone o większość wykroczeń, nie stanowiące zagrożenia i nie stwarzające ryzyka ucieczki zostaną zwolnione z policyjnego aresztu, dostając nakaz stawienia się przed sądem.

 

Prokurator będzie mógł złożyć wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, przedstawiając ku temu powody, które obrońca może zakwestionować. Na podstawie dowodów przedstawionych na rozprawie w sprawie tymczasowego aresztowania sędzia podejmie decyzję o zastosowaniu wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania lub zwolnienia do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Sędzia może także zarządzić warunkowe zwolnienie, np. monitoring elektroniczny lub nakaz godziny policyjnej.

Jeśli danej osobie odmówiono zwolnienia na pierwszym przesłuchaniu, w przyszłości będzie mogła przejść kolejne przesłuchania, aby zakwestionować, czy musi nadal przebywać w więzieniu w oczekiwaniu na proces.

Jakie przestępstwa są uwzględnione?

Lista tak zwanych „przestępstw z użyciem siły”, które mogły prowadzić do uznania sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, pierwotnie obejmowała morderstwo pierwszego i drugiego stopnia, napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy, rabunek, włamanie, włamanie do mieszkania, podpalenie kwalifikowane, podpalenie, porwanie, pobicie z użyciem przemocy skutkujące ciężkim uszczerbku na zdrowiu lub jakiekolwiek inne przestępstwo, które wiąże się z użyciem lub groźbą użycia siły fizycznej lub przemocy wobec osoby fizycznej.

Ale najnowsza propozycja dodaje także przestępstwa, które wymagają więzienia lub kary pozbawienia wolności, a nie okresu próbnego; wszystkie przestępstwa z użyciem siły; przestępstwa z nienawiści, torturowanie zwierząt i jazdę pod wpływem powodującym duże obrażenia ciała. Sędziowie mogą również podjąć decyzję o zwolnieniu takich podejrzanych.

Czym jest ustawa SAFE-T?

Ustawa SAFE-T, która pojawiła się po tym, jak policja w Minneapolis spowodowała śmierć George’a Floyda w maju 2020 r., między innymi ustanawia nowe rygorystyczne standardy szkoleniowe dla organów ścigania, określa zasady użycia siły przez policję w celu unieruchamiania kłopotliwych podejrzanych oraz wymaga kamer umieszczonych na ciele całej policji do 2025 r.

Ustawa, której autorem jest Illinois Legislative Black Caucus, została zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne stanu Illinois w zeszłym roku, przynosząc „znaczące zmiany” w takich kwestiach, jak polityka szkolenia policji, odpowiedzialność policji, przejrzystość egzekwowania prawa oraz prawa zatrzymanych i więźniów, według Senatora Elgie R. Sims, Jr., sponsora projektu ustawy.

Wśród zmian, które miała przynieść, była między innymi eliminacja kaucji pieniężnej, wymóg noszenia przez wszystkich funkcjonariuszy policji kamer ciała do 2025 r., zakaz wszelkich policyjnych dławików oraz nowe wytyczne dotyczące „cofania certyfikacji” funkcjonariuszy policji.

Zakazuje również wydziałom policji zakupu sprzętu wojskowego, takiego jak karabiny kalibru 50, zwiększa ochronę demaskatorów i dodaje prawa zatrzymanym do wykonywania połączeń telefonicznych i uzyskiwania dostępu do osobistych kontaktów przed przesłuchaniem przez policję.

Ustawa została zmieniona przed 1 stycznia, kiedy miała wejść w życie.

Poprawka koncentrowała się głównie na wyjaśnieniu, czy oskarżeni zatrzymani przed 1 stycznia zostaną zwolnieni po wejściu w życie przepisów oraz wyjaśnieniu, które przestępstwa kwalifikują się do tymczasowego aresztowania.

Kto jest za a kto przeciw?

Zwolennicy ustawy, która została przeforsowana przez Demokratów z Illinois, twierdzą, że eliminacja kaucji pieniężnej jest krokiem w kierunku sprawiedliwości społecznej w niezrównoważonym systemie.

Poprzedni system opisują jako karę za ubóstwo, sugerując, że bogaci mogą zapłacić za wyjście z więzienia, aby czekać na proces, podczas gdy ci w trudnej sytuacji ekonomicznej muszą go przesiedzieć za kratkami.

Kwame Raoul podkreślił, że „czyjeś doświadczenie z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych nie powinno się różnić w zależności od poziomu dochodów”. Prokurator stanowa powiatu Cook, Kim Foxx, powtórzyła to zdanie.

Przeciwnicy twierdzą jednak, że eliminacja kaucji pieniężnej zaniedbuje ofiary przestępstw.

Krytycy argumentowali, że kaucja jest uświęconym tradycją sposobem zapewnienia, że oskarżeni zwolnieni z więzienia pojawią się na rozprawie sądowej. Ostrzegają także, że zwolnienie brutalnych przestępców w oczekiwaniu na proces, daje im pozwolenie na popełnianie innych przestępstw.

 

Źródło: nbc
Foto: istock/gorodenkoff/BrianAJackson/
Czytaj dalej

News Chicago

14 października wybieramy polski Sejm i Senat. Jak oddać głos w Chicago?

Opublikowano

dnia

Autor:

Wybory parlamentarne w Polsce zostały wyznaczone na dzień 15 października 2023 roku. W Chicago będzie można oddać głos dzień wcześniej, w sobotę 14 października. Przeczytaj co musisz zrobić by wziąć udział w wyborach.

Komunikat Polskiego Konsulatu w Chicago:

W związku z wyznaczeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu, Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że:

– Ze względu na różnicę czasu między Polską a USA, planujemy zorganizowanie wyborów w dniu 14 października 2023 r.

– Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w chicagowskim okręgu konsularnym.

– Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej (nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego).

– Lista obwodów, w których będzie można głosować zostanie ogłoszona w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych, co nastąpi najpóźniej do dnia 25 września 2023 r. Obwieszczenia o adresach siedzib obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych okręgach konsularnych będą podane do wiadomości również przez KG RP w Chicago.

– Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą konsulat sporządzi spisy wyborców w poszczególnych obwodach głosowania. Od tego momentu wyborcy będą mogli zgłaszać się do ujęcia w spisie wyborców.

– Ujęcie wyborcy w spisie wyborców nastąpi na podstawie wniosku wyborcy wniesionego do 5. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r.

– Wniosek można złożyć:

  1. przez dedykowaną usługę elektroniczną e-Wybory lub
  2. na piśmie papierowym, opatrzonym własnoręcznym podpisem (czyli osobiście w urzędzie konsularnym, albo listownie), lub
  3. na adres poczty elektronicznej konsula jako cyfrowa forma wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem (czyli mail do konsula z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku).


– Wniosek o ujęcie w spisie musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego, adres pobytu wyborcy za granicą oraz dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego).

WAŻNE INFORMACJE O WYBORACH I REFERENDUM 2023:
Prosimy zapoznać się z informacjami prezentowanymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybory-i-referendum-2023

 

Źródło: Polish Consulate in Chicago
Foto: Sejm, Wikipedia, istock/djedzura/andriano_cz/
Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Kalendarz 2021

styczeń 2018
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Popularne w tym miesiącu