Połącz się z nami

Newsroom

Chicago jak Flint. Czy system kanalizacji wodnej w mieście jest zagrożony? Są zarzuty dla administracji

Opublikowano

dnia

Administracja miasta Chicago musi stawić czoła procesowi sądowemu. Zarzuty obejmują między innymi to, że pracownicy miejscy wymieniając rurociągi wodne spowodowali wyciek ołowiu do systemu wodnego. Czy miastu grozi katastrofa ekologiczna? Administracja twierdzi, że wszystko jest w porządku.

Zarzuty w procesie to nie tylko problem ołowiu w rurociągach. Oskarżenia dotyczą pracowników, którzy nie informowali mieszkańców o niebezpieczeństwie i nie dali wskazówek jak się zabezpieczyć.

Inżynier z firmy Virginia Tech Civil informuje z kolei, że prawdziwy problem leży w sposobnie testowania wody. Informuje on, że jego firma odkryła iż testy w Chicago są przeprowadzane nieadekwatnie.

Wszystko w porządku

Problem może istnieć w domach zbudowanych przed 1986 rokiem, wtedy do budowy rurociągów wodnych używany był ołów.

Departament Wody oraz Agencja Środowiska przekonują jednak, że woda w Chicago jest nadaję się do picia.

Rafał Muskała
rmuskala@radiodeon.com

Źródło: cbslocal.com
Foto: Flickr.com/ Eelke

Polonia Amerykańska

Komunikat Wyborczy – Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego

Opublikowano

dnia

Autor:

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że wyniki zbiorcze wyborów do Parlamentu Europejskiego w USA oraz wyniki z podziałem na poszczególne komisje wyborcze można znaleźć na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego w USA znajdują się na stronie https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/wynik/gm/840?initscroll=6987

Frekwencja w tych wyborach w USA była wysoka i wyniosła:

 • Frekwencja w Stanach Zjednoczonych: 86,94%
 • Frekwencja w okręgu konsularnym KG RP w Chicago: 89,68%

Szczegółowe dane na temat frekwencji znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl/pe2024/pl/frekwencja/Koniec/gm/840

Frekwencja w Polsce wyniosła 40,65%.

Mandaty zdobyli kandydaci pięciu Komitetów Wyborczych:

Lista kandydatów, którzy uzyskali mandaty, znajduje się na stronie https://wybory.gov.pl/pe2024/pl

 

Źródło: Polish Consulate, wybory.gov
Foto: istock/djedzura/
Czytaj dalej

News Chicago

Od 1 lipca płaca minimalna w Chicago rośnie do 16,20 USD. Weźmiemy także płatny urlop

Opublikowano

dnia

Autor:

Według Biura Burmistrza Brandona Johnsona podwyżka płacy minimalnej, a także wdrożenie rozporządzeń w sprawie płatnego urlopu i płatnego urlopu chorobowego  wejdą w życie 1 lipca. Zmiany nastąpią także w rozporządzeniu dotyczącym sprawiedliwego tygodnia pracy – Fair Workweek Ordinance.

Minimalna stawka godzinowa w Chicago wzrośnie z 15,80 dolarów do 16,20 dolarów dla pracodawców zatrudniających 21 lub więcej pracowników oraz z 15 do 16,20 dolarów dla pracodawców zatrudniających 20 lub mniej pracowników. Tym samym pracownicy dużych i małych firm, będą zarabiać tyle samo.

Według Biura Brandona Johnsona, od momentu podwyższenia do 15 dolarów w 2021 r., godzinowa płaca minimalna rośnie co roku zgodnie ze zmianami wskaźnika cen towarów i usług lub w tempie 2,5%, w zależności od tego, która wartość jest niższa.

Ponadto w przypadku programów młodzieżowych minimalna stawka godzinowa będzie subsydiowana, a płaca minimalna w przypadku subsydiowanych programów zatrudnienia przejściowego została ustalona na 15 dolarów.

Wynagrodzenia pracowników dostających napiwki, takich jak kelnerzy w restauracjach, barmani i pomocnicy kelnerów, którzy obecnie zarabiają minimalną stawkę godzinową w wysokości 11,02 dolara, będą rosły rocznie o 8%, aż do osiągnięcia poziomu minimalnej płacy, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2028 r. O planowanej zmianie w wynagrodzeniach tych pracowników pisaliśmy tutaj.

1 lipca wchodzi również rozporządzenie dotyczące płatnego urlopu oraz płatnego urlopu chorobowego w Chicago, pierwotnie przyjęte w listopadzie 2023 r.

W ramach tego środka wszyscy pracownicy Chicago, którzy przepracują co najmniej 80 godzin w dowolnym 120-dniowym okresie, mają gwarancję do 5 dni płatnego urlopu i 5 dni płatnego zwolnienia chorobowego.

Zasady dotyczące płatnego urlopu:

 • Pracownicy mają naliczaną 1 godzinę płatnego urlopu za każde 35 przepracowanych godzin (do 40 godzin w okresie 12 miesięcy)
 • Pracownik musi uzyskać możliwość wykorzystania naliczonego płatnego urlopu nie później niż 90. dnia po nawiązaniu stosunku pracy
 • Pracownicy mogą przenieść do 16 godzin urlopu pomiędzy okresami 12-miesięcznymi (jeśli płatny urlop nie jest obciążony z góry).
 • Pracownicy mogą skorzystać z płatnego urlopu bez podania przyczyny

Zasady dotyczące płatnego urlopu chorobowego:

 • Pracownikom nalicza się stawkę 1 godziny zwolnienia lekarskiego za każde 35 przepracowanych godzin (do 40 godzin w okresie 12 miesięcy)
 • Pracownik musi uzyskać możliwość wykorzystania zaległego zwolnienia lekarskiego nie później niż 30. dnia po nawiązaniu stosunku pracy
 • Pracownicy mogą przenieść do 80 godzin urlopu pomiędzy okresami 12-miesięcznymi
 • Pracownicy mogą korzystać z płatnych zwolnień lekarskich ze względów zdrowotnych

Fair Workweek Ordinance będzie również zawierać zaktualizowane wskaźniki wynagrodzeń począwszy od 1 lipca. Pracownicy są nim objęci, jeśli pracują w jednej z siedmiu branż, do których należą:

 • Usługi budowlane
 • Opieka zdrowotna
 • Hotele
 • Produkcja
 • Restauracje
 • Sprzedaż detaliczna
 • Usługi magazynowe

Ponadto pracownicy muszą zarabiać mniej niż 31,85 USD za godzinę lub mniej niż 61 149,35 USD rocznie, jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników na całym świecie. W przypadku restauracji, musi ona zatrudniać 250 pracowników i mieć 30 lokalizacji.

Rozporządzenie nakłada na niektórych pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom „przewidywalnych harmonogramów pracy i rekompensaty za zmiany”.

Od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna w Illinois wrosła o 1 dolara i wynosi 14 USD za godzinę. O podwyżce stawek stanowych, które zawsze są wprowadzane wraz z nowym rokiem, pisaliśmy 20 grudnia.

 

Źródło: nbc
Foto: istock/Marcos Elihu Castillo Ramirez/ Drazen Zigic/ Choreograph/Paul Bradbury
Czytaj dalej

News Chicago

Illinois wypłaca odszkodowania za śmierć dziecka spowodowaną bronią palną

Opublikowano

dnia

Autor:

Osoby mające dziecko poniżej 17 roku życia, które zostało zabite w wyniku przemocy z użyciem broni, mogą kwalifikować się do odszkodowania od stanu Illinois na pokrycie kosztów jego pogrzebu i pochówku. Jakie trzeba spełnić warunki by je dostać?

Program pomocy pogrzebowej – Mychal Moultry Jr. Funeral and Burial Assistance Program, wszedł w życie 1 lipca 2023 r., aby pomóc złagodzić obciążenia finansowe rodzin związane z nieoczekiwaną stratą dziecka .

Kto może złożyć wniosek?

 • Rodzic, opiekun lub osoba ze stanu Illinois, której stosunki są podobne do rodzicielskich i która mieszka w tym samym gospodarstwie domowym, co dziecko poniżej 17 roku życia, które zostało zabite bronią palną
 • Osoba ubiegająca się o odszkodowanie musi mieć dochód gospodarstwa domowego nieprzekraczający półtorakrotności federalnego progu ubóstwa
 • Historia kryminalna lub status przestępstwa dziecka lub wnioskodawcy nie mają znaczenia

A co jeśli dziecko popełniło samobójstwo?

O dofinansowanie nie może ubiegać się osoba, której dziecko popełniło samobójstwo. Dziecko musiało zostać zabite w jeden z następujących sposobów:

 • Morderstwo pierwszego stopnia
 • Morderstwo drugiego stopnia
 • Umyślne spowodowanie śmierci nienarodzonego dziecka
 • Nieumyślne spowodowanie śmierci
 • Nieumyślne spowodowanie śmierci nienarodzonego dziecka

Jak można ubiegać się o dofinansowanie?

O finansowanie należy wystąpić wspólnie z zakładem pogrzebowym lub władzami cmentarza posiadającymi licencję wydaną przez stan. Wniosku nie można złożyć za pośrednictwem formularza internetowego, można go jednak przesłać pocztą elektroniczną na adres dhs.fb@illinois.gov. Można go również przesłać faksem na numer 217-524-7554 lub wysłać pocztą tradycyjną na następujący adres:

Bureau of Local Office and Transaction and Support Services
Funeral and Burial Unit
100 S. Grand Ave East, 2nd Floor
Springfield, Illinois 62762

Osoby otrzymujące fundusze w ramach tego programu nie mogą uzyskać innego finansowania od stanu na pokrycie kosztów pogrzebu lub pochówku.

Kiedy można złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w ciągu roku od popełnienia przestępstwa. W przypadku przekroczenia tego terminhy, można złożyć reklamację i dołączyć pisemne oświadczenie wyjaśniające opóźnienie. Na początku programu wydatki mogą być pokrywane z mocą wsteczną w przypadku śmierci dzieci, które miały miejsce między lipcem 2022 r. a lipcem 2024 r.

Jakie wydatki są objęte odszkodowaniem?

Wnioskodawcy mogą otrzymać do 10 000 USD na takie wydatki, jak:

 • Transport zmarłego dziecka do zakładu pogrzebowego
 • Przygotowanie zmarłego dziecka do pochówku
 • Przygotowanie, kierowanie i nadzór nad pochówkiem, kremacją lub inną formą dysponowania zmarłym dzieckiem, w tym w sprawie urny, trumny, skarbca lub mauzoleum
 • Administrowanie organizacją pogrzebu, w tym materiałami drukarskimi, transportem zmarłego dziecka na miejsce pochówku oraz urządzeniami i sprzętem

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

 • Kopia aktu zgonu dziecka
 • Dokument potwierdzający dochody gospodarstwa domowego
 • Oświadczenie zawierające szczegółowe informacje na temat kosztów pogrzebu i pochówku, w tym wszelkich obowiązujących podatków, dopłat i opłat

Jak długo należy czekać na otrzymanie dofinansowania?

Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, agencja ma obowiązek dokonać płatności w ciągu 30 dni. W przypadku płatności niezrealizowanych w ciągu 60 dni zostaną naliczone odsetki. Jeżeli brakuje jakichkolwiek informacji lub dokumentów, wnioskodawcy mają 30 dni na ich uzupełnienie lub złożenie wniosku o przedłużenie.

Co powoduje, że wnioski są odrzucane?

Od wejścia programu w życie 1 lipca 2023 r. złożono jedynie 8 wniosków. Dwa z nich otrzymały dofinansowanie. Trzem osobom odmówiono ze względu na brak dokumentów, a trzem ze względu na niespełnianie wymogów kwalifikacyjnych

Gdzie można zasięgnąć więcej informacji?

Informacje o programie można znaleźć tutaj. Wnioskodawcy mogą dołączyć do swojego domu pogrzebowego i przesyłać pytania dotyczące programu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: DHS.FB@illinois.gov. Wnioskodawcy mogą również współpracować ze stypendystami usług zapobiegania przemocy w ramach ustawy Reimagine Public Safety Act (RPSA), jeśli potrzebują pomocy przy składaniu wniosku.

 

Źródło: blockclubchicago
Foto: istock/ fasphotographic/ Liudmila Chernetska/ g-stockstudio/AlexLinch/
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

Popularne w tym miesiącu