Połącz się z nami

Kościół

To jest istota Wielkiego Czwartku „Oddać siebie do końca”- mówi jezuita Marek Janowski [galeria zdjęć]

Opublikowano

dnia

To jest istota Wielkiego Czwartku, że Pan Jezusa tak się bardzo uniża, że umywa nogi swoim uczniom – mówi jezuita ojciec Marek Janowski, który tak jak Jezus, podczas wieczornego nabożeństwa czwartkowego umył nogi 12 przedstawicielom wspólnoty parafialnej św. Władysława w Chicago.

– To jest po prostu Eucharystia. Pan Jezus chce, żebyśmy zrozumieli, że być człowiekiem Eucharystii, to służyć drugiemu człowiekowi, oddać siebie do końca w tej posłudze, po prostu umywać nogi, które nie zawsze są czyste. Niekiedy są brudne i czasami wymaga to wielkiego heroizmu, żeby służyć drugiej osobie zapominając o sobie – mówi ojciec Marek.
[soundcloud url=”https://soundcloud.com/radio-deon/nogi-ab” comments=”true” auto_play=”false” color=”ff7700″ width=”100%” height=”81″]
W dniu ustanowienia Eucharystii powinniśmy pamiętać o tych osobach, które służą najuboższym, chorym i potrzebującym czy to w szpitalach, czy w domach spokojnej starości. To jest służba i Eucharystia jednocześnie, chociaż oni często sobie z tego sprawy nie zdają, często wielu z nich nawet nie jest chrześcijanami. Służyć każdy może i powinien. Sercem Eucharystii jest oddanie siebie dla drugiej osoby. Nie tylko dla osoby, którą znamy i kochamy, ale także dla nieprzyjaciół naszych. To jest postawa, której trudno szukać w innych religiach. Pan Jezus mówi módlcie się za nieprzyjaciół swoich i prześladowców. To jest wręcz nie do pojęcia dla współczesnego świata.

Zdaniem ojca Marka Janowskiego symbolika umycia przez Pana Jezusa nóg swoim uczniom ma przełożenie na życie każdego z ludzi. Każdy ma możliwość czynienia dobra drugiemu człowiekowi. W rodzinie matka, która z oddaniem opiekuje się dziećmi często zapominając o swoich potrzebach jest tego najlepszym przykładem, czy też żona prasująca mężowi koszule lub mąż, który zamiast siedzieć przed telewizorem poświęca czas dzieciom, żonie i swoim najbliższym. Każdy z nas ma szansę umyć nogi drugiemu człowiekowi czyniąc dobro.

Michał Kulik, który jest jednym z dwunastu osób ze wspólnoty parafii św. Władysława, któremu ojciec Marek umył nogi mówi, że czuje się jak jeden z apostołów. – Umycie nóg jest dla mnie przykładem jak służyć drugiemu człowiekowi. Z oddaniem i bezwarunkowo – mówi Michał kulik. W codziennym życiu każdy z nas powinien umieć umyć nogi drugiemu człowiekowi, czyli powinien umieć nieść miłość i dobro dla drugiego człowieka.

Nabożeństwo Wielkiego Czwartku rozpoczyna w kościele katolickim trzydniowe Triduum Pasachlne. Podczas sprawowanej w czwartek Najświętszej Ofiary wspominamy wydarzenia z Wieczernika – ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Pan Jezus umywa nogi apostołom, dając przykład, jak należy służyć drugiemu człowiekowi.

Andrzej Baraniak
abaraniak@radiodeon.com

źródło: inf. własn.
foto: abaraniak/newsrp

Kościół

Rekolekcje „Uzdrowienie po aborcji” pomogą osobom po stracie dziecka

Opublikowano

dnia

Autor:

Siostra Maksymiliana Kamińska należąca do zakonu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla zaprasza na rekolekcje pt. „Uzdrowienie po aborcji”. Spotkania zaplanowane są na weekend 12-14 kwietnia.

Siostra Maksymiliana Kamińska MChR od 11 lat pracuje w Chicago, m.in. prowadząc poradnię Rachel skierowaną przede wszystkim do Polaków.

Poradnia ma trzy zadania. „Po pierwsze pomaga rodzicom po stracie dziecka z powodu poronienia lub śmierci okołoporodowej dziecka, ale również zgłaszają się do nas kobiety, które niestety musiały oddać swoje dzieci do adopcji i z tego powodu cierpią. Druga nasza działalność to pomoc kobietom, które są nakłaniane do aborcji albo są w tzw. niechcianej ciąży.

Staramy się im pomóc w każdym wymiarze: duchowym, psychologicznym i materialnym. Trzecia grupa osób, którym pomagamy, to są osoby, które dokonały aborcji w sposób bezpośredni lub pośredni i z tego powodu cierpią emocjonalnie i psychicznie” – mówiła siostra Maksymiliana w rozmowie dla polskifr.fr.

Rekolekcje „Uzdrowienie po aborcji” są przeznaczone dla osób, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyły w aborcji i z tego powodu cierpią psychicznie i duchowo.

Zapisy i szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu 773 656 7703 u siostry Maksymiliany.

 

Źródło: informacja własna
Foto: mchr.us, istock/AntonioGuillem/
Czytaj dalej

Kościół

Przemienienie na Górze Tabor Biblią Hebrajską odczytane

Opublikowano

dnia

Autor:

Podczas przemienienia Jezusa pojawiają się bohaterowie Biblii Hebrajskiej: Eliasz – Prorok i Mojżesz – Prawodawca. Obu na górach Bóg objawił swoją tożsamość. Przemienienie jest zapowiedzią ostatecznego nadejścia królestwa Bożego, a Góra Przemienienia przygotowaniem na Górę Kalwarii, gdzie Bóg zawrze z ludźmi Nowe Przymierze we krwi Chrystusa – tłumaczy w komentarzu dla Centrum Heschela KUL biblistka dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW. Nawiązując do żydowskiej literatury apokaliptycznej tłumaczy głęboką symbolikę ukrytą w Ewangelii II Niedzieli Wielkiego Postu.

Publikujemy pełną treść komentarza na II Niedzielę Wielkiego Postu:

„II Niedziela Wielkiego Postu zabiera nas na Górę Przemienienia; tak jak przedstawia ją Ewangelia według św. Marka, czyli ta spisana ze wspomnień samego Piotra, uczestnika opisanych wydarzeń.

Z lektury tego tekstu nasuwa się kilka refleksji.

Po pierwsze, Jezus zabiera ze sobą 3 uczniów: Piotra, Jakuba i Jana – ci sami towarzyszyli Jezusowi przy uzdrowieniu teściowej Piotra, przy wskrzeszeniu córki Jaira, gdzie poznawali szczególną moc Jezusa; są też tu, a będą ci sami trzej również w Ogrójcu, przy cierpiącym Jezusie.

Po drugie, Jezus zabiera ich na górę: nie trzeba mówić, jakie skojarzenia budzi góra – typowe miejsce Bożych interwencji i teofanii. Góry na przestrzeni opowieści biblijnych (ST i NT) stanowiły ważny kontekst. Na górze jest się jakby bliżej Boga. Góra Synaj, do której z pewnością nawiązuje dzisiejsza Ewangelia, to miejsce objawienia Bożego Prawa, zawarcia przymierza z Bogiem, osobistej rozmowy Boga z Mojżeszem, a także ta sama góra w późniejszych dziejach Izraela stanie się miejscem, gdzie Boga spotkał prorok Eliasz w „szmerze delikatnego szeptu”. Obaj obecni w opisie dzisiejszej sceny.

Góra Tabor

Tu też w Ewangelii mowa o „górze wysokiej”, wprawdzie jej nazwa nie pada, ale według tradycji chodzi o Górę Tabor lub (rzadziej) Hermon (tradycja wczesnochrześcijańska wskazuje na tę pierwszą Górę – Tabor, położoną w Galilei, niebędącą częścią żadnego pasma górskiego; tam w czasach bizantyjskich powstały pierwsze świątynie upamiętniające Przemienienie). Często Góra Tabor, sama tego doświadczyłam, zwłaszcza o poranku, spowita jest mgłą, a potem rozjaśnia ją słońce. I osłania ją przedziwne światło. Sceneria tej góry jest tajemnicza, tak jak i samo wydarzenie.

Po trzecie, Jezus przemienił się wobec nich (Ewangelia używa tu formy czasownika greckiego METAMORFOO – od którego wywodzi się np. polski rzeczownik ‘metamorfoza’, a który w innych miejscach Nowego Testamentu używany jest na określenie m.in. „zmartwychwstałego ciała” w Flp 3,21 czy 2 Kor 3,18). Co to znaczy? Jezus ukazał swoim najbliższym uczniom swą przedziwną chwałę, jak to zrozumieją z czasem, chwałę swego bóstwa.

Jego szaty stały się lśniąco białe, jak pisze po latach Piotr (czyli Ewangelia Marka): „tak jak żaden folusznik na ziemi nie zdoła wybielić”. Folusznik – gr. GNAFEUS – to rzemieślnik trudniący się przygotowywaniem tkanin i czyszczeniem ubrań – zawodowy pracz – ten termin to hapax legomenon (czyli słowo występujące tylko raz) w NT (w Starym Testamencie tylko w nazwie własnej „Pole folusznika” w Iz i 2 Krl). Zwyczajowo praniem zajmowały się kobiety, ale tu chodzi o profesję – folusznik „folował” sukno w celu zagęszczenia tkaniny i oczyszczenia jej z tłuszczów i klejów. Piotr miał takie przyziemne skojarzenie tego, czego doświadczał, bo prawdą jest, że uczniowie początkowo naprawdę nie rozumieli, tego, co się dzieje, do czego sam Piotr – jako jedyny z Ewangelistów opisujących tę scenę – przyzna się chwilę później w słowach: „nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni”.

Zresztą na fakt, że nie rozumieli tego, co się wydarzyło wskazują także słowa z samego końca tej sceny, zapisane znów tylko w Ewangelii Marka, którą słyszymy, a która dodaje, iż „gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy 'powstać z martwych’”.

Po czwarte, Jezus zatem przemienia się wobec uczniów na górze i w sposób tajemniczy. Ale tekst ten z pewnością nawiązuje do różnych tradycji biblijnych.

Nawiązuje choćby do żydowskiej literatury apokaliptycznej, a przykładem takiej literatury w Starym Testamencie jest Księga Daniela. Jasność szat Jezusa i jego wygląd to nawiązanie do 7. rozdziału Księgi Daniela, do wspomnianej tam postaci Syna Człowieczego przybywającego na obłokach niebieskich („Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”; Dn 7,13-14), i do Boga zasiadającego na tronie, którego szaty lśnią jasnością („Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień; Dn 7,9).

Przemienienie Jezusa może być także nawiązaniem do gloryfikacji Mojżesza na Górze Synaj. Zresztą w narracji Ewangelii pojawiają się przecież bohaterowie Biblii Hebrajskiej: Eliasz i Mojżesz, którzy rozmawiają z Jezusem: Eliasz – Prorok i Mojżesz – Prawodawca. Obu na górach Bóg objawił swoją tożsamość. Eliasz według tradycji żydowskiej nie umarł, ale porwany został do nieba. Postać Eliasza wiązała się z oczekiwaniami wydarzeń przed końcem świata. Eliasz miał przyjść i wszystko naprawić, wyprostować.

Wydarzenie Przemienienia nawiązuje także do Mojżesza i do Góry Synaj co najmniej w dwóch fragmentach:

– w reakcji Piotra (u Marka zapisana najlepiej) na to, czego doświadczają uczniowie. Piotr mówi „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza” – to być może nawiązanie do namiotów Izraelitów na pustyni, które wyrażały uznanie Bożej obecności.

– w nieprzypadkowo wspomnianym czasie tego przemienienia, które dokonało się dokładnie 6 dni po pierwszej Jezusowej zapowiedzi męki pod Cezareą Filipową. Jest to nawiązanie do 6 dni z Księgi Wyjścia: „Chwała Pana spoczęła na górze Synaj, i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodku obłoku” (Wj 24,16).

Jezus zatem zabiera swoich trzech najbliższych uczniów, towarzyszących Mu w różnych etapach Jego działalności, na górę. Zabiera ich, żeby im objawić swoją tożsamość i swoją chwałę. Po co? Zapewne, żeby umocnić ich na to, co ma Go czekać w czasie Męki. I żeby ukazać KIM JEST. Kimś znacznie więcej niż Nauczycielem.

Ewangelia według św. Marka przedstawia Przemienienie jako zapowiedź przyszłości i ostatecznego nadejścia królestwa Bożego. A Góra Przemienienia ma być przygotowaniem na inną górę – Górę Kalwarii. Gdzie Bóg zawrze z ludźmi Nowe Przymierze – we krwi Chrystusa. I ta Góra nowego przymierza stanie się źródłem nowej nadziei, jaka popłynie ze Zmartwychwstania. I nadejścia Królestwa, które nie będzie miało końca.

O Autorce: Dr hab. Barbara Strzałkowska, prof. UKSW – kierownik Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz kierownik studiów Chrześcijańskiej Turystyki Religijnej na Wydziale Teologicznym UKSW; autorka i redaktor naukowy książek biblijnych oraz artykułów naukowych; ceniony przewodnik pielgrzymek po Ziemi Świętej i krajach biblijnych.
Centrum Heschela KUL
Foto: YouTube, wikimedia, istock/irisphoto2/
Czytaj dalej

Kościół

Papież apeluje o działania dyplomatyczne, aby przywrócić pokój na Ukrainie

Opublikowano

dnia

Autor:

Po modlitwie Anioł Pański Papież wyznał, że ze smutkiem wspomina drugą rocznicę rozpoczęcia zakrojonej na szeroką skalę wojny na Ukrainie. „Tak wiele ofiar, rannych, zniszczeń, udręki, łez w okresie, który staje się strasznie długi i którego końca jeszcze nie widać!” – powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że jest to wojna, która nie tylko niszczy ten region Europy, ale wyzwala globalną falę strachu i nienawiści.

Franciszek wyraził współczucie dla „udręczonego narodu ukraińskiego” i zapewnił o modlitwie za wszystkich, zwłaszcza za wiele niewinnych ofiar. Jednocześnie błagał o przywrócenie „tej odrobiny człowieczeństwa, która stworzy warunki do dyplomatycznego rozwiązania w poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju”.

Ojciec Święty prosił o modlitwę w intencji Palestyny i Izraela oraz wielu narodów „rozdartych wojną” oraz o konkretną pomoc. „Pomyślmy o tylu cierpieniach, pomyślmy o rannych, niewinnych dzieciach” – powiedział.

Jednocześnie Papież wyznał, że z niepokojem śledzi wzrost przemocy we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Przyłącza się do wezwania biskupów do modlitwy o pokój, mając nadzieję na zakończenie walk i poszukiwanie szczerego i konstruktywnego dialogu.

Podobnie, jak zaznacza, coraz częstsze porwania w Nigerii są powodem do niepokoju. „Wyrażam moją bliskość w modlitwie z narodem nigeryjskim, mając nadzieję, że zostaną podjęte wysiłki, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się tych sytuacji w jak największym stopniu”.

„Jestem również blisko mieszkańców Mongolii, dotkniętych falą intensywnego zimna, która ma poważne konsekwencje humanitarne”. Ojciec Święty powiedział, że to ekstremalne zjawisko jest również oznaką zmian klimatycznych i ich skutków.

Dodał, że kryzys klimatyczny jest globalnym problemem społecznym, głęboko wpływającym na życie wielu braci i sióstr, zwłaszcza najbardziej bezbronnych. „Módlmy się o mądre i odważne wybieranie, aby przyczynić się do troski o stworzenie” – apelował.

Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów z różnych części świata, w tym młodych grekokatolików rumuńskich z Paryża, Wspólnoty Neokatechumenalne z Polski, Rumunii i Włoch oraz Włoską Federację Chorób Rzadkich i kandydatów do bierzmowania z Lastra Signa, Torre Maina i Gorzano.

Autor: Ks. Paweł Rytel-Andrianik – Watykan

 

Foto: YouTube, VATICAN MEDIA Divisione Foto
Czytaj dalej
Reklama
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz

kwiecień 2014
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Popularne w tym miesiącu