Połącz się z nami

Bez kategorii

Jezus uczy nas jakim Ojcem jest Bóg

Opublikowano

dnia

Bóg Ojciec dla Jezusa to Abba. Jest to aramejska poufała i czuła forma zwracania się do ojca: „Tato”, „Tatusiu”. Była używana w codziennym rodzinnym życiu w odniesieniu do ojca, także przez dorosłe dzieci. Jezus, zwracając się do Boga: Abba, zaskakiwał, zdumiewał, a niektórych gorszył. Powiedzenie do Boga „Tatusiu” było zupełnie nowym określeniem i wskazywało na niezwykle bliską relację Jezusa z Bogiem Ojcem.

To dzięki Jezusowi i w Jezusie możemy z ufnością i czułością zwracać się do Boga bliskiego, który okazuje się w pierwszym rzędzie Ojcem. W Jezusie „mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością, przez wiarę w Niego” (Ef 3,12).

Bóg to Ojciec, który nie jest despotą, ale kocha nas i pragnie naszej pełnej miłości odpowiedzi dokonanej w wolności.

Te dwa dary idą razem: dar miłości i dar wolności. Jezus objawia nam Boga przez to, kim jest, co czyni i co mówi. Tłumaczy Filipowi, który pragnie widzieć Ojca: „Tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9). W człowieku Jezusie można widzieć Boga, który jest Ojcem: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,20).

Ojcostwo to ogromnie bolesny i trudny temat.

REKLAMA REKLAMA

Niestety, niewiele jest osób, które miały bądź mają normalne, zdrowe, dojrzałe relacje z ojcami.

Bardzo często ojcostwo to nieobecność, brak emocjonalnego wsparcia, alkohol, ucieczka w pracę, ucieczka od odpowiedzialności, przemoc.

Sporo ludzi ma więc doświadczenie z własnym ojcem, który był boleśnie nieobecny bądź raniąco obecny. To doświadczenie w nas jest. Trzeba je nazwać, przeżyć, zrozumieć (jeśli się da) i przebaczyć.

Wmyślenie się i przeżycie, wejście i trwanie w relacji Boga Ojca i Jezusa, która wyraża się tak pięknie i głęboko w słowie Abba, są niezwykle pomocne. Mogą stać się drogą do uzdrowienia naszej pamięci, przebaczenia, polepszenia relacji.

Przede wszystkim zaś – do odkrywania prawdziwego oblicza Boga, a dzięki temu pełnej miłości naszej osobistej więzi z Bogiem i brania odpowiedzialności za życie własne i innych.

Trzeba zaczynać od Boga Jezusa Chrystusa jako wzoru ojcostwa, a nie przenosić obrazu własnego ojca na Boga, co najczęściej się zdarza i jest przyczyną całkowitego zafałszowania Jego obrazu.

Bóg jako wzór ojcostwa ma nam pomóc, byśmy stawali się ojcami na miarę Boga, przy wszystkich naszych ograniczeniach.

Mówiąc o ojcostwie Boga, nie możemy zapominać, że „od niepamiętnych czasów dla ludzi Wschodu słowo »ojciec« – w odniesieniu do Boga – kojarzy się z tym mniej więcej, co dla nas słowo »matka«”.

Nie chodzi o przeciwstawianie ojcostwa i macierzyństwa w Bogu. Oba wymiary są pomocne, ale też nie wyczerpują rozumienia Boga. Święty Jan mówi o „łonie Ojca” (J 1,18).

Wymiar macierzyński szczególnie jest wyrażony w Starym Testamencie przez określenie Bożego miłosierdzia słowem rahamim, które etymologicznie odnosi się do łona matki. Miłość miłosierną Boga najpełniej doświadcza się w przebaczeniu i obietnicy:

.

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie!” (Iz 49,15).

Na początku pojawił się temat zaproszenia nas przez Bożą miłość do odpowiedzi miłości w pełnej wolności. Ten wątek szczególnie podkreśla św. Paweł w Liście do Rzymian:

„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: »Abba, Ojcze!«.

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale” (Rz 8,14–17).

To jest dar Jezusa, który uzdalnia nas do takiej miłości w wolności: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli” (Ga 5,1).

Stąd też znaczenie i głębia tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4,4–7).

W Jezusie odkrywamy nasze synostwo, nasze dziecięctwo Boże.

W rozumieniu biblijnym najważniejsze w dziecięctwie jest złożenie całego zaufania w Bogu.

Złożenie wszystkiego, co w nas jest, naszej historii życia, teraźniejszości i naszych pragnień. Piękny obraz przytulenia się dziecka do rodzica jako wyrazu zaufania i szukania bezpieczeństwa. Takim doświadczeniem może być adoracja, w której, w całkowitej ciszy i z pełnym zaufaniem, powierzamy Bogu nasze życia. Nie trzeba żadnych słów, po prostu przytulamy się do Boga, do Bożego Ciała.

Trzeba zaczynać od Boga Jezusa Chrystusa jako wzoru ojcostwa, a nie przenosić obrazu własnego ojca na Boga, co najczęściej się zdarza i jest przyczyną całkowitego zafałszowania Jego obrazu.

Przyjęcie w pełni dziecięctwa, synostwa, dziedzictwa, jakim obdarza nas Bóg Ojciec, przyjęcie w miłości i wolności, uczy nas dojrzałości w życiu i wierze.

 

Fragment książki Dariusza Kubuja i Krzysztofa Popławskiego OP „Od Abba do Amen. Przypowieści do Ojcze nasz”.

Autor: Dariusz Kubuj, Krzysztof Popławski OP

 

 

Źródło: Deon
Foto:PIKSEL/Photodjo/ Boonyachoat/EvgeniyShkolenko

REKLAMA REKLAMA

Bez kategorii

Sztab Wyborczy Casey (Kazimierz) Chlebek for U.S. Senate apeluje o pomoc. Potrzebni wolontariusze

Opublikowano

dnia

Autor:

Komunikat Sztabu Wybiorczego Casey (Kazimierz) Chlebek for U.S. Senate.

Sztab Wyborczy Casey (Kazimierz) Chlebek for U.S. Senate apeluje, że potrzebni są wolontariusze do rozstawiania tablic przy lokalach wyborczych i rozprowadzania ulotek propagujących polonijnego kandydata z partii republikańskiej Kazimierza Chlebka, ubiegającego się o stanowisko Senatora Stanów Zjednoczonych.

Tablice i ulotki można odebrać w sztabie wyborczym przy: 112 W. Higgins Rd., Park Ridge, IL 60068, w godzinach od 12 w południe do 6 wieczorem. Tel. 312.898.2398

Prawybory odbędą się we wtorek 28 czerwca 2022 i bardzo zachęcamy do wzięcia w nich udziału, gdyż one zadecydują kto będzie ubiegał się o dane stanowisko. Prosimy o wzięcie republikańskiej karty wyborczej na której będzie umieszczony Kazimierz Chlebek z numerem ” 1″.

REKLAMA REKLAMA

Docenimy Państwa zaangażowanie w tych bardzo ważnych wyborach dla Stanów Zjednoczonych i Polonii.

Z poważaniem,

Sztab Wyborczy Casey Chlebek for U.S. Senate

 

REKLAMA REKLAMA
Czytaj dalej

Bez kategorii

UWAGA Komunikat Komisji Wyborczej Miasta Chicago w sprawie Prawyborów

Opublikowano

dnia

Autor:

Komisja Wyborcza Miasta Chicago (Chicago Board of Elections) przypomina wyborcom, żeby jak najszybciej zwrócili swoje karty do głosowania korespondencyjnego.

Komisja Wyborcza Miasta Chicago przypomina mieszkańcom Chicago o opcjach do głosowania w Prawyborach, które odbędą się 28 czerwca, równocześnie zwracając się do tych, którzy głosują korespondencyjnie, aby jak najszybciej zwrócili swoje karty wyborcze, tak żeby ich głosy zostały policzone na czas.

Na dzień dzisiejszy, Komisja otrzymała 123 816 wniosków o głosowanie korespondencyjne, a z powrotem wpłynęło do Komisji 31 277 kart do głosowania korespondencyjnego.

“To oznacza, że jeszcze 92 539 kart do głosowania korespondencyjnego leży u ludzi w domach na stołach lub blatach kuchennych, czekając na wypełnienie i odesłanie,” powiedziała przewodnicząca Marisel Hernandez.

REKLAMA REKLAMA

“Zalecamy, aby przesłać swoje karty do głosowania pocztą do Komisji Wyborczej nie później niż dzisiaj.”

Głosujący mogą zdecydować się na oddanie swojej karty do głosowania w dowolnej Zabezpieczonej Urnie Wyborczej (Secure Drop Box), w którejkolwiek placówce wczesnego głosowania, w Superplacówce (Supersite) przy 191 N. Clark, lub w Biurach Komisji przy 69 W. Washington.

Na chwilę obecną, 25 212 wyborców zagłosowało we wczesnym głosowaniu w Prawyborach, które odbędą się 28 czerwca.

Wszystkie 51 punktów wczesnego głosowania jest teraz otwartych w Chicago i będą także otwarte jako centra wyborcze w dniu wyborów, 28 czerwca, od 6:00 a.m. do 7:00 p.m.

Wyborca może głosować w dowolnej placówce Wczesnego Głosowania, bez względu na to, w której części Chicago mieszka.

“W prawyborach, historycznie widzimy jak ludzie podejmują decyzje na późniejszym etapie tego procesu. Dla wszystkich wyborców, którzy w końcu podjęli decyzję, nadszedł czas, aby skorzystać z jednej z wielu dostępnych opcji, aby dokonać wyboru i oddać swój głos. Nie zwlekaj, używaj swojego głosu i głosuj” – powiedziała przewodnicząca Marisel Hernandez.

Wyborcy, którzy nadal muszą zarejestrować się (zarejestrować się, aby zagłosować, jak również złożyć wniosek o zmianę nazwiska lub adresu), nadal mogą to zrobić w dowolnej placówce Wczesnego Głosowania przed i w dniu wyborów, a także w swoim obwodowym lokalu wyborczym w dniu wyborów. Wyborcy będą musieli przynieść dwa dokumenty tożsamości, z których jeden zawiera ich aktualny adres.

Chicagowscy wyborcy mogą odwiedzić stronę chicagoelections.gov, aby uzyskać dostęp do swoich informacji dotyczących wyborów pod linkiem: Twoje Informacje Wyborcze.

Tam wyborcy mogą zweryfikować swój status rejestracji wyborcy przed wyborami, zobaczyć i wydrukować wzór karty do głosowania, zobaczyć lokalizacje placówek wczesnego głosowania, zlokalizować swoje obwodowe lokale wyborcze w dniu wyborów i sprawdzić status swojego wniosku do głosowania korespondencyjnego.

Lista Placówek Wczesnego Głosowania w Chicago
Lista miejsc z zabezpieczonymi urnami wyborczymi w Chicago

Poniższe uniwersyteckie Placówki Wczesnego Głosowania będą otwarte tylko od 22 czerwca do 24 czerwca od 10:00 a.m. do 5:00 p.m.

  • Chicago State University – 9501 S. Martin Luther King
  • UIC Student Center – 750 S. Halsted St.
  • Northeastern IL University – 5500 N. St. Louis Ave.
  • University of Chicago Reynolds Club – 5706 S. University

KONTAKT: Monika Myśliwiec-Gałuszka, polishvote@chicagoelections.gov, 312-269-5702

 

 

Źródło: informacja własna
Foto: You Tube

REKLAMA REKLAMA
Czytaj dalej

Bez kategorii

Dzień ojca dla fanów sportu? Wycieczka VIP do Chicago Sports Museum!

Opublikowano

dnia

Autor:

Wszystkim tatusiom zainteresowanym sportem spodoba się ta specjalna wycieczka po Chicago Sports Museum w Dzień Ojca. Poczujcie się razem jak prawdziwe gwiazdy stadionów!

Interaktywne Chicago Sports Museum celebruje świat chicagowskich sportów za pomocą symulowanych doświadczeń.

Muzeum łączy wyzwania związane z umiejętnościami i symulowane doświadczenia hi-tech z unikalnymi pamiątkami sportowymi i imponującą kolekcją skarbów i innych artefaktów używanych w grach.

To plac zabaw dla fanów sportu w każdym wieku.

Na powierzchni 23 000 stóp kwadratowych podzielonych na 5 stref: Measure Up, Forensic Sports, Fan Zone, Curse & Superstitions oraz Hall of Legends celebrowane są wszystkie najważniejsze drużyny sportowe Chicago.

REKLAMA REKLAMA

Interaktywne ekspozycje wykorzystują technologię śledzenia ciała, co pozwala strzelać gole jako gwiazda Blackhawks Patrick Kane, strzelać rzuty wolne jak weteran Bulls, Scottie Pippen i wiele innych wyjątkowych przeżyć.

W muzeum znajduje się również największa w mieście kolekcja pamiątek z World Series z 2016 roku.

Water Tower Place, Level 7
835 North Michigan Avenue
Chicago, IL 60611
312-202-0500 

 

 

Źródło: choosechicago, chicagosportsmuseum
Foto: You Tube, istock/SeventyFour

REKLAMA REKLAMA
Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Reklama

Kalendarz 2021

maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Popularne w tym miesiącu