Połącz się z nami

Newsroom

Chicago najbardziej podzielonym rasowo miastem w USA. Ale również najbardziej zróżnicowanym

Opublikowano

dnia

Jak wynika z najnowszych analiz Amerykańskiego Urzędu Statystycznego Chicago jest najbardziej podzielonym rasowo miastem w Stanach Zjednoczonych. Dzielnice są ułożone według narodowości, które je zamieszkują. Jednocześnie te same badania pokazują, że w Chicago mieszka najwięcej grup etnicznych.

Relacja Rafała Muskała
[soundcloud url=”https://soundcloud.com/radio-deon/rm-chicago-podzielone” comments=”true” auto_play=”false” color=”ff7700″ width=”100%” height=”81″]

Według statystyk w wietrznym mieście bardzo wyraźnie można określić, kto zamieszkuje określone tereny miasta. Południe oraz zachód metropolii to głównie społeczność czarnoskóra. Południowy i północny zachód należy do społeczności latynoskiej. Azjaci koncertują się głównie w chicagowskim China Town.

Taki wyraźne podział skutkuje indeksem segregacji wynoszącym ponad 18.5 procenta. To jest najwyższy wskaźnik w całych Stanach Zjednoczonych. Na drugim miejscu znajduje się Atlanta z wynikiem 14,5 procenta. Na trzecim miejscu uplasowało się Milwaukee w stanie Wisconsin, gdzie indeks segregacji rasowej wynosi 13 procent.

Rafał Muskała
rmuskala@radiodeon.com

Źródło: Chicago.cbslocal.com
Foto: Flickr.com/

News Chicago

Chicago zmienia system płac dla pracowników otrzymujących napiwki

Opublikowano

dnia

Autor:

Chicagowscy radni i wpływowa grupa osób z branży restauracyjnej osiągnęły kompromis w sprawie planu wyeliminowania zasady „płacy poniżej minimalnej” dla pracowników otrzymujących napiwki. Ich pensja będzie stopniowo rosła by zrównać się z ogólną płacą minimalną w mieście w 2028 roku.

Od 1 lipca płaca minimalna dla większości pracowników w Chicago wynosi 15,80 dolara za godzinę. Jednak pracownicy otrzymujący napiwki, np. kelnerzy w restauracjach, mogą otrzymywać „płacę poniżej minimalnej”. Ich pensja podstawowa waha się od 9 dolarów za godzinę w przypadku mniejszych firm do 9,48 dolarów w przypadku większych.

Pracodawcy muszą pokryć różnicę w przypadku tych pracowników, których stawka godzinowa i napiwki nie osiągają pełnej płacy minimalnej.

Jednak rozporządzenie “One Fair Wage”, przedstawione Radzie Miejskiej tego lata, ma na celu zlikwidowanie tego systemu, gwarantując pracownikom w całym mieście tę samą stawkę godzinową wynoszącą 15,80 dolara, z dodatkowymi napiwkami.

Ustawodawstwo sponsorowane przez Radnego Jessie Fuentes (26. Okręg) i Carlosa Ramirez-Rosa (35. Okręg) pierwotnie wzywało Chicago do wdrożenia tego rozwiązania do lipca 2025 r.

Grupy restauracyjne twierdziły wówczas, że rozwiązanie to może doprowadzić do utraty miejsc pracy i zmniejszenia liczby napiwków od klientów.

Teraz zwolennicy rozporządzenia Rady Miejskiej i Stowarzyszenie Restauratorów stanu Illinois osiągnęli porozumienie w sprawie popchnięcia ustawodawstwa do przodu.

Jeśli plan zostanie przyjęty przez Radę Miasta, będzie polegał na wycofaniu systemu wynagrodzeń pracowników otrzymujących napiwki w ciągu najbliższych pięciu lat.

Od 1 lipca 2024 r. płace pracowników otrzymujących napiwki wzrosną o 8 procent. Następnie miałyby rosnąć o 8 procent każdego roku, aż do osiągnięcia pełnej płacy minimalnej w mieście w 2028 roku.

Jeśli zmiana w systemie płac zostanie zatwierdzona, Chicago stanie się największym miastem, które niezależnie od stanu wycofuje płace poniżej minimalnego wynagrodzenia dla pracowników otrzymujących napiwki.

Kalifornia jest stanem, który wprowadził taką zmianę na swoim terytorium.

 

Źródło: blockclubchicago
Foto: YouTube, istock/Drazen Zigic/
Czytaj dalej

News Chicago

Od dzisiaj w Illinois nie ma pieniężnej kaucji dla aresztowanych przestępców

Opublikowano

dnia

Autor:

Kontrowersyjna ustawa SAFE-T stanu Illinois, która eliminuje stosowanie kaucji pieniężnej, wchodzi w życie 18 września. Co trzeba o niej wiedzieć?

Jak będzie przebiegało zatrzymanie?

Zgodnie z pierwotnymi postanowieniami ustawy, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne, stan pozwala sędziom określić, czy osoby oskarżone o określony zestaw przestępstw i wykroczeń z użyciem przemocy stanowią zagrożenie dla innej osoby lub całej społeczności. Sędziowie zostaną również poproszeni o ustalenie, czy oskarżony stwarza ryzyko ucieczki w przypadku zwolnienia.

Jeśli sędzia dokona któregokolwiek z tych ustaleń, oskarżony może zostać zatrzymany w więzieniu przed rozprawą. Oskarżeni o poważniejsze przestępstwa pojawią się w sądzie w ciągu 48 godzin na pierwsze stawienie się.

Natomiast osoby oskarżone o większość wykroczeń, nie stanowiące zagrożenia i nie stwarzające ryzyka ucieczki zostaną zwolnione z policyjnego aresztu, dostając nakaz stawienia się przed sądem.

 

Prokurator będzie mógł złożyć wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, przedstawiając ku temu powody, które obrońca może zakwestionować. Na podstawie dowodów przedstawionych na rozprawie w sprawie tymczasowego aresztowania sędzia podejmie decyzję o zastosowaniu wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania lub zwolnienia do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Sędzia może także zarządzić warunkowe zwolnienie, np. monitoring elektroniczny lub nakaz godziny policyjnej.

Jeśli danej osobie odmówiono zwolnienia na pierwszym przesłuchaniu, w przyszłości będzie mogła przejść kolejne przesłuchania, aby zakwestionować, czy musi nadal przebywać w więzieniu w oczekiwaniu na proces.

Jakie przestępstwa są uwzględnione?

Lista tak zwanych „przestępstw z użyciem siły”, które mogły prowadzić do uznania sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, pierwotnie obejmowała morderstwo pierwszego i drugiego stopnia, napaść na tle seksualnym z użyciem przemocy, rabunek, włamanie, włamanie do mieszkania, podpalenie kwalifikowane, podpalenie, porwanie, pobicie z użyciem przemocy skutkujące ciężkim uszczerbku na zdrowiu lub jakiekolwiek inne przestępstwo, które wiąże się z użyciem lub groźbą użycia siły fizycznej lub przemocy wobec osoby fizycznej.

Ale najnowsza propozycja dodaje także przestępstwa, które wymagają więzienia lub kary pozbawienia wolności, a nie okresu próbnego; wszystkie przestępstwa z użyciem siły; przestępstwa z nienawiści, torturowanie zwierząt i jazdę pod wpływem powodującym duże obrażenia ciała. Sędziowie mogą również podjąć decyzję o zwolnieniu takich podejrzanych.

Czym jest ustawa SAFE-T?

Ustawa SAFE-T, która pojawiła się po tym, jak policja w Minneapolis spowodowała śmierć George’a Floyda w maju 2020 r., między innymi ustanawia nowe rygorystyczne standardy szkoleniowe dla organów ścigania, określa zasady użycia siły przez policję w celu unieruchamiania kłopotliwych podejrzanych oraz wymaga kamer umieszczonych na ciele całej policji do 2025 r.

Ustawa, której autorem jest Illinois Legislative Black Caucus, została zatwierdzona przez Zgromadzenie Ogólne stanu Illinois w zeszłym roku, przynosząc „znaczące zmiany” w takich kwestiach, jak polityka szkolenia policji, odpowiedzialność policji, przejrzystość egzekwowania prawa oraz prawa zatrzymanych i więźniów, według Senatora Elgie R. Sims, Jr., sponsora projektu ustawy.

Wśród zmian, które miała przynieść, była między innymi eliminacja kaucji pieniężnej, wymóg noszenia przez wszystkich funkcjonariuszy policji kamer ciała do 2025 r., zakaz wszelkich policyjnych dławików oraz nowe wytyczne dotyczące „cofania certyfikacji” funkcjonariuszy policji.

Zakazuje również wydziałom policji zakupu sprzętu wojskowego, takiego jak karabiny kalibru 50, zwiększa ochronę demaskatorów i dodaje prawa zatrzymanym do wykonywania połączeń telefonicznych i uzyskiwania dostępu do osobistych kontaktów przed przesłuchaniem przez policję.

Ustawa została zmieniona przed 1 stycznia, kiedy miała wejść w życie.

Poprawka koncentrowała się głównie na wyjaśnieniu, czy oskarżeni zatrzymani przed 1 stycznia zostaną zwolnieni po wejściu w życie przepisów oraz wyjaśnieniu, które przestępstwa kwalifikują się do tymczasowego aresztowania.

Kto jest za a kto przeciw?

Zwolennicy ustawy, która została przeforsowana przez Demokratów z Illinois, twierdzą, że eliminacja kaucji pieniężnej jest krokiem w kierunku sprawiedliwości społecznej w niezrównoważonym systemie.

Poprzedni system opisują jako karę za ubóstwo, sugerując, że bogaci mogą zapłacić za wyjście z więzienia, aby czekać na proces, podczas gdy ci w trudnej sytuacji ekonomicznej muszą go przesiedzieć za kratkami.

Kwame Raoul podkreślił, że „czyjeś doświadczenie z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych nie powinno się różnić w zależności od poziomu dochodów”. Prokurator stanowa powiatu Cook, Kim Foxx, powtórzyła to zdanie.

Przeciwnicy twierdzą jednak, że eliminacja kaucji pieniężnej zaniedbuje ofiary przestępstw.

Krytycy argumentowali, że kaucja jest uświęconym tradycją sposobem zapewnienia, że oskarżeni zwolnieni z więzienia pojawią się na rozprawie sądowej. Ostrzegają także, że zwolnienie brutalnych przestępców w oczekiwaniu na proces, daje im pozwolenie na popełnianie innych przestępstw.

 

Źródło: nbc
Foto: istock/gorodenkoff/BrianAJackson/
Czytaj dalej

News Chicago

14 października wybieramy polski Sejm i Senat. Jak oddać głos w Chicago?

Opublikowano

dnia

Autor:

Wybory parlamentarne w Polsce zostały wyznaczone na dzień 15 października 2023 roku. W Chicago będzie można oddać głos dzień wcześniej, w sobotę 14 października. Przeczytaj co musisz zrobić by wziąć udział w wyborach.

Komunikat Polskiego Konsulatu w Chicago:

W związku z wyznaczeniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę na dzień 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu, Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że:

– Ze względu na różnicę czasu między Polską a USA, planujemy zorganizowanie wyborów w dniu 14 października 2023 r.

– Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych w chicagowskim okręgu konsularnym.

– Głosowanie będzie odbywało się osobiście, w siedzibie obwodowej komisji wyborczej (nie ma możliwości głosowania korespondencyjnego).

– Lista obwodów, w których będzie można głosować zostanie ogłoszona w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych, co nastąpi najpóźniej do dnia 25 września 2023 r. Obwieszczenia o adresach siedzib obwodowych komisji wyborczych w poszczególnych okręgach konsularnych będą podane do wiadomości również przez KG RP w Chicago.

– Po utworzeniu obwodów głosowania za granicą konsulat sporządzi spisy wyborców w poszczególnych obwodach głosowania. Od tego momentu wyborcy będą mogli zgłaszać się do ujęcia w spisie wyborców.

– Ujęcie wyborcy w spisie wyborców nastąpi na podstawie wniosku wyborcy wniesionego do 5. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 10 października 2023 r.

– Wniosek można złożyć:

  1. przez dedykowaną usługę elektroniczną e-Wybory lub
  2. na piśmie papierowym, opatrzonym własnoręcznym podpisem (czyli osobiście w urzędzie konsularnym, albo listownie), lub
  3. na adres poczty elektronicznej konsula jako cyfrowa forma wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem (czyli mail do konsula z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku).


– Wniosek o ujęcie w spisie musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL, numer ważnego polskiego paszportu albo dowodu osobistego, adres pobytu wyborcy za granicą oraz dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego).

WAŻNE INFORMACJE O WYBORACH I REFERENDUM 2023:
Prosimy zapoznać się z informacjami prezentowanymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybory-i-referendum-2023

 

Źródło: Polish Consulate in Chicago
Foto: Sejm, Wikipedia, istock/djedzura/andriano_cz/
Czytaj dalej
Reklama

Facebook Florida

Facebook Chicago

Kalendarz 2021

Popularne w tym miesiącu